Kazım Erten
Tayyib Kavl Hamid Sırat
10.03.2019
2101 Okunma, 0 Yorum

Hafızam beni yanıltmıyorsa, 2013 sene sonuydu. Gecenin bir vaktinde Kur'andan Hac sûresini okuyordum. 24. Âyeti okurken, 'Tayyib' ve 'Hamid' Kavramları dikkatimi çekti. Döndüm Bir daha okudum!
Âyet, " ... Kavilden Tayyib olana Hidayet olundular ve Hamid'in Sıratına Hidayet olundular." diyor.
Âyette; Qvl, Tayyib, Hidayet, Sırat, Hamid kelimeleri geçiyor.
Qvl kelimesi, Mukavele, Söz, Sözleşme anlamında!
Tayyib kelimesi, Sağlıklı, Faydalı, İyileştirici, Tedavi edici anlamında!
Hidayet, Rehberlik, Kılavuzluk anlamında.
Hamid, Hamd, Nimet, Rızık, Şükür'den farklı! Hepsinin bileşeninden oluşmuş bir bereket, bolluk, doygunluk, artıdeğer anlamında.
Sırat, yönü bilinen yol. Şeridi, çizgisi belli yol, anlamında. 
Âyet zihnimde onlarca şimşek çaktırdı!
Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar hepsi; Kurtarıcı Mesih, 'Mehdi' bekliyor!
Bu konu İnanç Sistemlerine girmiş.
Ancak bu âyet bana 'Mehdi' veya 'Hâdi' anlamını çağrıştırmadı!
Rehberin bir kimse, şahıs değil;
'Tayyib Qvl' İnsanlığa iyi gelecek, hastalıklarını tedavi edecek etkiye sahip bir Söz, Sözleşme, Yazı, Yazılımın Hidâyet edeceğini, rehberlik edeceğini ifade ediyor!
"Hâdi, Mehdi değil; 'Tayyib Qvl' Hidayet Rehberdir!" diyor!
Kılavuzluğun, Rehberliğin Kişiye değil, İyi, Sağlıklı Sistem, İşleyiş, İşletim, Sözleşme ile olduğunu söylüyor!
'Tayyib olan Qvl'den' diyor'
"Tayyibin Qavli ile Hidayet edildiler." demiyor! 
Âyet, bana göre, 'Mehdilik, Kurtarıcı Mesihlik' konusunu aydınlatıyor!
Kişiler değil, Sözleşmelerle Rehberlik!!!
İnsanlık Tarihi, Peygamberlerin, Liderlerin, yol Göstericilerin, Bilenlerin Kılavuzluklarına Şâhit!
Kur'an bu İşlevin Sözleşmesinden, Yazılımından bahsediyor!
Bir şeyler yerine oturdu!
Demek ki Navigasyon Yazılımı gibi Rehberlik söz konusu!
Âyet burada bırakmıyor!
'Hamid'in Sıratı'na Hidayet olundular.' diyor!
İyi bir Söz, Sözleşme, Yazılım yetmez!
O sözleşmenin rehberliği ile yola çıkanların başına her türlü bela, musibet gelmemeli!
'Bu yazılım ile yola çıkanlar, çıktıkları bu yolda, yolculuk esnasında da, yolculuk sonunda da türlü meşakkat, zorluklarla değil, 'Hamdolsun' dedirtecek bir yol şartlarında rehberlik etmeli!' diyor!
Fatiha Suresindeki 'Bize Mustakim Sıratta Hidayet et' âyeti ile başlayan, İstikameti, yolu, şartları bilinen yolda rehberlik et!' âyetindeki Sırat ve ilk Âyet olan 'Hamd Alemlerin Rabbi Allaha'dır' Âyetindeki Hamd kelimesini karşılıyor bu ayetteki kelimeler!
Rehberlik, Yol, Yolculuk, Yol Şartları ile ilgili müthiş ufuk açıcı vurgular!
Allah Musa Peygamber ile birlikte, Musa'ya değil, Musa'nın da tabi olduğu, uyduğu Kavillere, Mukavelelere İlkelere Hukuka uymayı insanlığa öğretiyor. 
Bu İşlev, İşleyiş tekrardan bu âyette hatırlatılıyor!
Ufuk açıcı, yol gösterici bu âyetten çok etkilendim! 
2014 Yılında Türk Siyasi Hayatında Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Başbakanlık ile ilgili değişiklikler yaşandı.
O dönemlerde Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısıydım!
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan sayın Ahmet DAVUDOĞLU döneminde, Türkiye Başkanlık Sistemi'ne Geçiş sürecini tartışmaya başlamıştı.
Etkili, Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistemi iyi işleten bir Başbakan Modeli üzerinde polemikler üretilmeye başlandı.
2015 Haziran Seçimleri'nde Ak Parti'den İzmir Milletvekili Adayı oldum.
Ankara'da düzenlenen Milletvekilleri Tanıtım Toplantısı'nda Başbakan sayın Ahmet DAVUDOĞLU'na bu âyeti hatırlattım.
Âyette geçen 'Tayyib' kelimesi ile 'Hamid/Ahmed' Kelimesine dikkat çektim.
"Kur'an elbette sayın Tayyib ERDOĞAN ve sayın Ahmet DAVUDOĞLU'ndan bahsetmez. Ancak, her ikinizin ismen çağırıldığınız Tayyib ve Hamid kelimesi bana şu anlamı ilham ediyor! Kur'an Tayyibin Kavli demiyor! Tayyib Kavl diyor. Cumhurbaşkanı sayın ERDOĞAN 'Tayyib Kavlin, Mukavelenin, Doktrinin yapılması yönünde irade koymalıdır. Siz de bu Tayyib Kavlin Yolda Rehberliği esnasında karşı çıkmamalısınız. Tayyib Mukavele ile Başbakanlık İcrasında, Türkiye'ye 'Hamdolsun' dedirtmelisiniz. Aranızda sözde, yol ve yöntemde, işleyişte bir çatışma olmamalı. Bu âyet bana bunu ilham ediyor. Size de ifade ediyorum." dedim.
Hem Arapçasını kendilerine okudum. Hem anladığımı kendilerine ifade ettim.
2018 senesinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile, Ankara'da şahsımın İzmir İl Başkanlığı ile ilgili bir görüşmeye davet edildiğim görüşmede, sayın ERDOĞAN'a
"sayın Cumhurbaşkanım, Kur'an Hac Sûresi 24 âyette sizin ismini taşıdığınız Tayyib Kavlini ve Hamid kelimesini kullanıyor. Bu ayetten sayın Davudoğlu'na da bahsetmiştim. Buradan direkt şahsınızı ya da sayın DVUDOĞLU'nu işaret etmiyorum. Ancak Âyet, Rehberliğin Tayyib Qvl, Söz, Sözleşme ile olduğunu, Yolda, Yolculukta belirsizliğin olmadığını, Sözleşmede Rehberliğin Yolda Yolcuyu mağdur etmemesi gerektiğini anlatıyor. Bugün en önemli sorun, İslam Dünyası ve İnsanlık Arasında taraflar arasındaki çatışmayı, savaşı durdurabilecek bir Tayyib Mukavele ve o Mukaveleyi Uygulama ile ilgili Yol, Yöntem eksikliğidir. Haddim olmayarak, sizin Başkanlığınız döneminde Türkiye'nin Misyonu budur!" dedim.
1982 Senesinden beri kendisi ile Usul-u Fıkıh, Kur'an, Tefsir çalıştığımız, tartıştığımız Üstad KARAGÜLLE'ye de bu âyeti okumuş ve anladığımı aktarmıştım.
Üstad KARAGÜLLE benim bu yorumuma o gün ses çıkarmamıştı.
Bugün kendisi de Hac Sûresinde bu âyeti yorumlamış ve yorumlarında benden de bahsetmiş!
Benim âyet ile ilgili yorumumu bir 'Siyasi Heves' olarak ifade etmiş. Kendi değerlendirmesidir! 
Kur'an, Kutsal Metin ne Siyasi ne de başka hevesler sebebiyle istismar edilecek bir metin değildir!
O gün ne yorumladıysam bugün de yazdıklarım ortada, aynı görüşteyim. Nitekim kendilerinin yaptığı yorum da bizim yorumumuzdan çok ta uzak değil!
Üstad son bir kaç senedir her şeyi 'Semt Kooperatifleri merkezli yorumluyor. Kendi görüşüdür.
On beş senedir yaptığı Kur'an Yorumlarına yaşadığımız hayatın her yönününü, özellikle Türkiye'deki Siyasi Olaylar, Sosyal Hadiseler merkezli Yorumu en çok yapan Üstad KARAGÜLLE'dir!
Âyet açık; Hidayet/Rehberliğin Tayyibin Qavli değil, Tayyib Qavl ile olduğunu söylüyor!
Yine Hidayet/Rehberliğin Belirsizliğe, Kaosa değil, Hamid Sırat'a, İstikameti belli, şeridi çekilmiş, son kat asfaltı atılmış, kilometre taşları çakılmış yollarda olduğunu söylüyor!Peki bugün biz ne yapıyoruz?
Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar aynı Kurtarıcı Mesih, Mehdiyi beklerken Dünyanın tamamında önemli bir hazırlık yapıyorlar; Gelecek Kurtarıcıyı Armageddon/Kıyamet Savaşı ile karşılamak ve bir kutlama yapmak istiyorlar.
Kur'an gerek Fatiha Sûresinin tamamında, gerekse Hac 24 âyette açık söylüyor;
'Kurtuluş için Kurtarıcı beklemeyin! Rehberlik, Kılavuzluk Tayyib Qvl, Söz, Sözleşme, Yazılım iledir.' diyor.
Bu mesaj kendi kişisel durumumuz, isteklerimizin çok üstünde, ötesinde, evrenseldir! Bir rüzgar değildir yel alsın götürsün havaya uçsun!
Alimlerin, Sistem İnşacıların, Doktrinerlerin asli misyonu böyle bir Yazılımı ortaya koymak olmalıdır!
Bütüncül Plan ve Uygulama Projesi!
Bakırı Altın Yapmaya Çalışan Simyacılar ile işimiz yok!

 

 






Çok Okunan Makaleler
Kazım Erten
Ehl-i Sünnet'e Dair
29.08.2016 3939 Okunma
1 Yorum 31.08.2016 12:04
Kazım Erten
7 Ağustos Bütünleşmesi
8.08.2016 3460 Okunma
3 Yorum 09.08.2016 00:05
Kazım Erten
Aile Bağları
17.05.2016 3384 Okunma
Kazım Erten
Tayyib Kavl Hamid Sırat
10.03.2019 2101 Okunma
Kazım Erten
ĞVZ/IVAZ
29.03.2020 1838 Okunma
1 Yorum 30.03.2020 20:52
Kazım Erten
CORONA TOPYEKÜN TASFİYE Mİ?
1.04.2020 1779 Okunma
3 Yorum 14.04.2020 02:11