biyografim-ben kimim
Süleyman Karagülle
3197 Okunma
SÜLEYMAN KARAGÜLLE KİMDİR-2

KİTABIN YAZARI SÜLEYMAN KARAGÜLLE KİMDİR?

 

1928 yılında Artvin/ Borçka'da  Gürcü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babasından Arapça ve Kur'ân, Usûl ve Fıkıh, Tefsir ve Hadis ilimlerini okudu. Bu yüzden ilkokula geç başladı. Orta öğrenimi, o dönemde İslâmiyet ve uygulanan eğitim sistemi arasındaki çelişkiler sebebiyle, düşünce buhranları içinde geçti. İlmî araştırmaları sonunda, İslâm'ın hak din olduğunu anladı ve araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Necmeddin ERBAKAN, Turgut  ÖZAL  ve Süleyman DEMİREL ile aynı yıllarda İTÜ'de okudu. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi/İTÜ'den, lisans ve yüksek lisans diplomalarını alarak, 'yüksek elektrik mühendisi' olarak mezun oldu. Ondört yıl sürdürdüğü kamu hizmetlerinden; dinî, ilmî, iktisadî, siyasî ve sosyal çalışmalarını bağımsız ve rahat bir ortamda yürütebilmek amacıyla istifa ederek ayrıldı.

Araştırmalarının sonuçlarını uygulamalı olarak yaşayabilmek amacıyla, "çalışmada ve yaşamada birbirleriyle anlaşabilecek insanların bir araya toplandığı" idealist arkadaşlarıyla birlikte, 1967 yılında 'Sınırlı Sorumlu AKEVLER Kredi ve Yardımlaşma Kooperatifi'ni kurdu. AKEVLER, dünyada ilk defa hazırlanan 'Ana Sözleşme'si, enflasyona karşı 'Demir-Çimento' uygulaması, kesinlikle 'faizli kredi kullanmaması' ve sadece ortaklarının katkıları ile yetinmesi, kamu ve özel kuruluşlara kesinlikle 'rüsvet vermemesi', aklî ve naklî kaynaklara dayanarak kararlaştırılmış 'İstişârî ortak kararları' büyük bir inanç ve azimle savunarak uygulaması, 'teori ve uygulama'nın bir arada ve atbaşı yürütülmesi, 'faizsiz ortaklık ve kredileşme sistemi'nin uygulanması... Ve bunlara benzer daha nice özellik ve güzellikleri ile bütün Türkiye ve dünyada dikkatleri üzerine çekti. Kooperatif ve ona bağlı beş şubesi, yıllarca ilk kurucusu Süleyman KARAGÜLLE başkanlığında, 63 yaşını dolduruncaya kadar yönetildi. Kooperatifin hizmet ortağı olarak katıldığı inşaat, matbaa, yayın, ziraat ve sanayi teşebbüsleri, çelik-döküm sanayii, etüt-plan-proje ve araştırma ünitesi, bilimsel araştırma merkezi, vs. alanlarında faaliyetler yapıldı. Başta ilim, ticaret, sanayi, siyaset ve bürokrasi olmak üzere, çeşitli alanlarda çalışan 2000 ortağı ve milyarlarla ölçülen ortak mal varlıkları vardır. İşte bütün bu çalışma, ilmî araştırma ve uygulamalar, 'ALTERNATİF FAİZSİZ BANKA - SELEM VE KREDİLEŞME' kitabının yazılmasına ve yapılan diğer faaliyetlere temel teşkil etti.

    Yazar, 1969 yılında ERBAKAN ve arkadaşları ile 'Bağımsızlar Harekâtı'na Aydın ili adayı olarak katıldı. MNP ve MSP'nin İzmir ve Ege Bölgesi teşkilâtlanma çalışmalarına katıldı ve katkıda bulundu. MSP'nin ilk İzmir İl Başkanı oldu ve l973 seçimlerine İzmir milletvekili adayı oldu. "Millî Görüş" ve "Adil Düzen"in mimarı olarak şöhret kazandı. Akademisyen arkadaşları ile birlikte, yurt içinde ve yurt dışındaki 'Adil Düzen Çalışmaları'na katıldı ve katkılarda bulundu.

   l970 ve 1980'li yıllarda, çeşitli iktisadî, siyasî ve sosyal problemlerimize çözüm önerileri içeren mektup ve makalelerini, devrin cumhurbaşkanı, başbakan ve parti başkanlarına gönderdi. Sadece Erbakan ile bazı dönemlerde çalışma imkânı bulabildi ve bu çalışmalardan 'Adil Düzen' doğdu. Başta AKEVLER bünyesindeki üniteler olmak üzere, çeşitli yerlerde otuz-kırk yıldır fıkıh, tefsir, iktisat, siyaset ve çeşitli sosyal konularda, haftalık dersler, seminerler ve konferanslar verdi. Çeşitli ilmî toplantılarda son derece orjinal tebliğler sundu ve uluslararası tartışmalara katıldı. AKEVLER Bülteni, GURBET Dergisi, TEK YOL Dergisi ve Gazetesi, MİLLî GAZETE, ZAMAN ve çeşitli basın-yayın organlarında dinî, ilmî, iktisadî, siyasî ve sosyal içerikli günlük-haftalık-aylık yazıları ve yüz kadar önemli araştırması yayınlandı.

 

Hâlen yoğun olarak yeni çalışmalar ve faaliyetler içindedir.