Şifre!
232 Okunma, 0 Yorum
Ergün Diler - Takvim
Süleyman Karagülle

Şifre!

ED- AK Parti-MHP, Londra-AB diğerleri ABD taraftarı olmak üzere üç grup var.

SK- Yanlış teşhis. Mısır ve Suudi Arabistan ABD tarafında. Almanya Akdeniz’e gemileri ona karşı çıkarıyor. Türkiye de aynı amaçla Libya’da. İngiltere’de kararsızlık var. AB Sermaye ile anlaşmış değildir. Avrupa’yı bugünkü hale düşüren Sermaye’dir. Daha kuyruk acısı sona ermedi.

ED-İngiltere’de M16’nın başına geçen Richard Moore, 15 Temmuz’da Ankara büyükelçi idi. Almanya’ya karşıdır.

SK- Türkiye’ye dost görünen İngiltere büyükelçisi, hedef şaşırtmış olamaz mı? 15 Temmuz’u kim yaptı? Derin Sermaye yaptı. Herkes onun oyunu olarak rolünü oynuyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı şimdi Bayan Clinton başkandı.  Kur’an’ın ortaklı düzeni Akevler’in Adil Düzen’e göre İnsanlık Anayasası’nı benimserse üçüncü bin yılın hizmetkârı o olacak.   

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

Yorum:

Sermaye’nin basını

Sermaye’nin bir özelliği vardır. İnsanlığa kendisini sevdiremiyor. İnsanlığı ancak korkutarak yönetiyor. Atom bombası Nagazaki’ye atıldığında gücü dünyayı bir bomba ile yok edecek şekilde büyütüldü. Onunla insanlığı korkuttu, hala korkutmaya devam ediyor.  Atom bombasının zannedildiği kadar gücü yoktur. Söylendiği kadar kirlilik yapamaz.

Bugün de korona virüsü kullanıyor. Onunla insanlığı korkutuyor. Bu korkuyu sürekli olarak ileri sürmek için milliyetçi yazarları seçiyor. Örnek olarak Mahir Kaynak ve Ergün Diler. Bunlara el altında bilgiler verir. Bunlar Sermaye’nin gücünü bire beş yaparlar ve böylece Sermaye de dilediğini yapar.

Sermaye bunlarla doğrudan anlaşmaz. Önce aracı dost yazarlar bulur, onlarla irtibat kurar. Onlar güya haberleri sızdırırlar. Bunlar da yazar. Yazdıkça da yayın organı bunları destekler, yazdırır. Yayın organı milliyetçidir veya solcudur ama bu yazarlara yazdırdığı için Sermaye onları destekler. Bunu reklam vererek sağlar. Basılmayan gazeteleri satın alır, destekler.  Eğer istedikleri yazarları çalıştırmazsa devleti üstlerine salar. Zaman Gazetesi gibi iflas ettirir.

Bugün Ilıcak ve Altan neden hapishanede? Onların görevi solcu olmak iken veya koalisyon olmak iken onlar İslamcı oldular. Şimdi hapishanedeler. Ali Bulaç’ın görevi İslamcı olmak olduğu için şimdi dışarda. Ali Bulaç’ın görevi bitmedi.

Sermaye olayları kendisi düzenliyor. Sonra da onu yayınlıyor. İstediği şekilde kullanıyor.

Bu gerçekleri böyle bildikten sonra biz ne yapacağız?

Biz bu yazıları yazacağız. Sermaye’nin istediği yolda neşriyat yapacağız. Başkalarını kullanacağına bizi kullansın. Bunun bilincinde olacağız. Mahir Kaynak bunun bilincinde idi. Ergün Diler bilincinde mi bilemiyorum.

Biz bir dergi çıkarmalıyız. Yalnız abonelere satacağız. Bunlar derginin okuyucu ortakları olacak. Yazarları bunlar seçecek. Biz okurlarla yazarlar arasında aracı olacağız. Bir bakkal gibi olacağız. Üremeyeceğiz, tüketmeyeceğiz. Yazıları alıp satacağız. Kooperatif olarak yapacağımızdan da kâr etmeyeceğiz.

Sermaye’ye de hizmet edeceğiz. Çünkü dergimizde her görüşte ve görevde yazarlar olacaktır. Sermaye’nin işini zorlaştırmayacak, kolaylaştıracağız. Ne var ki bu, basını Sermaye’nin elinden alır, halka teslim eder. Sermaye halkla iyi geçinmek zorunda kalır. Korkutarak değil de sevdirerek kendisini kabul ettirir.

Tekel oluşturup istediği fiyatla istediği faizle satacağına, arz ve talep kanunları içinde alıp satar. Malların piyasası yanında fikirlerin de piyasası oluşur.

Ergün Diler, Fehmi Koru, Ahmet Taşgetiren, Reşat Erol bunun bilincinde olarak yazmaya devan etmelidirler.

 

 

Süleyman Karagülle


Sayı: 581 | Tarih: 9.08.2020
Ahmet Hakan
Doların yükselişinden siyasi çıkar ummak
Hakkı batıl, batılı hak saymak
253 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Orta Doğulu olduğumuzu görmeyen geri zekalılar demokras
Zalimin ömrü
237 Okunma
Tayibet Erzen
Ergün Diler
Şifre!
Sermaye’nin basını
232 Okunma
Süleyman Karagülle