Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 3
ADİL DÜZENDE İŞLETMELER
15.2.2008
2042 Okunma, 0 Yorum

ÜMRANİYE SEMİNERLERİ - 1                          Cuma, 15.02.2008

 

 

 

 

 

   

REEL EKONOMİ

FİNANS EKONOMİSİ

DEĞER KARŞILIĞI PARA

FAİZ KARŞILIĞI PARA

MALDA ARTIŞ

PARADA ARTIŞ

KREDİLEŞME

FAİZ

GENEL HİZMET

NAKİT SERMAYE

ÜRÜNDEN PAY

SABİT ÜCRET

SELEM

VERESİYE

MAL SENEDİ

PARA SENEDİ

DAYANIŞMA

AİDATLI SİGORTA

MUAMELE MUHASEBESİ

MERKEZİ MUHASEBE

HALK İŞLETMELERİ 

TEKEL İŞLETMELER

İŞLETME SENEDİ 

İŞÇİLİK

 

“ADİL DÜZEN”DE İŞLETMELER

“Batı düzeni”nde bir girişimci “BANKA”ya gider, teminat gösterir, bankadan kredi alır ve onunla; a) TESİSİ aylık kira ile kiralar, b) İŞÇİLERLE anlaşır ve ekibini kurar, c) HAM MADDE temini için piyasaya gider, ham madde alır, d) ÜRETİMİNİ yapar ve elde ettiği malı piyasaya pazarlar. Böylece elde ettiği paranın vergisini verir, kendi karnını doyurmuş olur. Bankaya olan borcunu faizi ile öder.

Kâr etmişse devam eder, zarar etmişse iflas eder; gösterdiği teminat da elden gider...

Bu işletmeler sonunda tekelleşir. Önce altın tekeli, sonra toprak tekeli, sonra sanayi tekeli, sonra banka tekeli doğmuştur. Şimdi de devlet tekeli için mücadele edilmektedir.

Sosyalizm ile bunu başaramayınca, şimdi kapitalizm ile yapmaya çalışmaktadırlar.

Bunlarda kâr-zarar hesapları para üzerinden yapılır, vergi paradan alınır!

 

“Adil Ekonomik Düzen”de halka “sipariş kredisi”, çalışanlara “çalışma kredisi”, işverenlere “mamul madde kredisi”, tüccarlara “kredileşme kredileri” verilir. Bunlar birlikte işletmeleri kurarlar. Hepsi üretimden pay alır. Kâr hesapları mal üzerinden yapılır, devlet maldan vergi alır. Krediler faizsizdir. Kredisini ödeyemeyenin borçlanma ehliyeti düşürülür; malları ve işi elinden alınmaz.

 

Bu iki sistemdeki en önemli fark:

“Batı düzeni”nde en büyük sorun, büyük sabit giderlerin olmasıdır. Yeter derecede üretim yapamadığın zaman kısa zamanda iflas edersin.

“Adil Ekonomik Düzen”de en önemli özellik, sabit giderlerin sıfırlanmasıdır. Çünkü bütün girdiler üretimden pay alırlar. Girdiler ya insan ya da eşya olur. Üretim girdi ile orantılı olur veya olmaz. Girdiler halk ortaklıkları veya kamu ortaklıklarınca sağlanır. Böylece sekiz çeşit girdi vardır. Bu sekiz girdi ürünü ortaya çıkarır. Herkes sabit ücret değil, üründen pay alır. Bunun için her işletmenin bir “işletme senedi” vardır. İşletme içinde para yerine bu işletme senedi işler. Tüm girdiler işletme senetleri ile değerlendirilir; çıktılar da işletme senetleri ile değerlendirilir. İşletme senedi kasada paraya çevrilir. Bu da faiz değildir, üretimden pay alınmış olur, o da rizikoyu taşır.

Bu sekiz ortaklığın her biri “ortaklık”tır. Kamuca yapılanlar “vakıf ortaklıkları”dır. Diğerleri ise “halk ortaklıkları”dır. Halk ortaklıklarında “ücretler” ve “fiyatlar” arz ve talebe göre serbestçe oluşur. Vakıf ortaklıklarında ise fiyat ve ücretler pay olarak resmidir.

1. a- Özel Tesis Ortaklığı kiraya verilebilen taşınmazlardan veya benzerlerinden oluşur. Üretime katılır, girer ve çıkar ama girdiği kadar üretime katkıda bulunmaz. Üründen bir kira payı alır. Bu pay devre başlarında veya kuruluş senedinde belirtilmiş olur.

     b- Altyapı Tesisleri; su, elektrik, gaz, yol gibi tesisleri içerir. Bunların bakımı tesis sahiplerine aittir. Vakıf kuruluşlarca işletilir. Kamunun belirlediği bir payı tesis payından alır.

2. a- Emek Ortakları çalışarak üründen pay alırlar. Bunlar ürettikleri kadarından pay alırlar. Sabit kira veya sabit ücret İslâmiyet’te faizdir. Faizin tarifi; birileri kazanırken siz zarar ediyorsanız, bu “faiz”dir.

     b- Bakım Ortaklığı; bunlar yapı ve makinelere bakarlar. Bunlar emekleri nisbetinde üretime katkıda bulunmazlar. Bunların ücret olarak kendi alışma saatleri ile orantılı değil, bina veya makinelerin ürettiği  ürünlerden pay alırlar. Bunların payları emek payından devre başı anlaşmalarla belirlenir. Gündelikli bakım ücreti verilmez.

3. a- Ham Madde Ortaklığı; işletmeye ham madde temin eder. Bunlar mamul madde oranında girer, pay olarak haklarını alırlar. Her parti mal üretimi için alınacak pay ayrı olarak pazarlıkla tesbit edilir.

    b- Vakıf İşletmeler; su, elektrik, telefon, gaz gibi üretime katılan ama üretimi halkça yapılmayan girdilerdir. Bunlar vakıf işletmelerince yapılır. Karşılığında üründen pay alınır. Bunlar para ile işletmelere satılmaz; geçmiş yıllarda ödediği kamu payı ile orantılı olarak karşılıksız verilir.

4. a) Faizsiz Kredi Temini; faizsiz kredinin sağlanmasıdır. Dayanışma ortaklıkları kişilere sağlar. Kişiler ödeyemezse ortaklar aralarında taksitle bölüşerek öderler. Bunlar taşıdıkları riziko ile orantılı olarak üretimden pay alırlar.

    b) Genel Hizmet Ortaklığı; muhasebe, muamele, taşıma, haberleşme gibi ortak hizmetlerdir. Bunları kişiler yaparlar. Üretimi katkıları nisbetinde artırmazlar. 25 adet genel hizmet kuruluşlarıdır. İşletmelere ekip olarak katılırlar. Üründen pay alırlar. Değişik alanlarda hizmet ederler.

Sabit ücret vermedikleri veya işletmeleri sabit kira ile kiralamadıkları için bu tür işletmelere “ortaklık işletmeleri” diyoruz. Bugünkü Batı tipi işletmelere de “faizli işletmeler” diyoruz.

SÜLEYMAN KARAGÜLLE                       Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL

 

 

 
YorumYap

Son Yorumlanan Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 2804 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 2692 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.3.2008 2562 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 4
HALK İŞLETMELERİ VE İLKELER
29.2.2008 2041 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 3
ADİL DÜZENDE İŞLETMELER
15.2.2008 2042 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 2
İNSANLIK İŞLETMESİ-2
24.7.1999 1806 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 1
İNSANLIK İŞLETMESİ
22.5.1999 1955 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.1.2009 2686 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 4143 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 3984 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 3979 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 4126 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 4316 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 3948 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.9.2009 3961 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.9.2009 4078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.9.2009 4061 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.9.2009 3888 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.8.2009 3901 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.8.2009 4069 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.8.2009 4051 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.8.2009 4220 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.2.2009 2829 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.2.2009 3127 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.2.2009 3149 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.2.2009 3022 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.1.2009 2887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.1.2009 2703 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.1.2009 2711 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.1.2009 2639 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.2.2009 5852 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.3.2009 4828 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.7.2009 7070 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.3.2009 5218 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.3.2009 5781 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.3.2009 5609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.3.2009 5263 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.4.2009 5630 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.7.2009 5388 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.6.2009 5814 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.4.2009 5475 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.4.2009 5768 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.4.2009 5642 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.4.2009 5286 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.5.2009 5424 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.5.2009 5560 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.5.2009 4839 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.5.2009 5343 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.6.2009 5574 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.6.2009 5790 Okunma