Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Ahmet Hakan - Hürriyet Lütfi Hocaoğlu
Hadi daha açık konuşalım
689 Okunma, 4 Yorum

MEMLEKETİN herhangi bir köşesinde bir “isyan”, bir “kalkışma”, bir “dağa çıkma” vakası zuhur ederse...

Devlet o “isyan”ı, o “kalkışma”yı bastırır...

Buraya kadar anlaştık mı?

Ama durun bir dakika!

Devlet, “isyan”ı ya da “kalkışma”yı bastırırken, isyan bölgesinde yaşayan herkesi, çoluk çocuk demeden katletmez.

Mağaralara sığınmış zavallı insanları fare gibi zehirlemez.

Yediden yetmişe herkesi kesmez...

Munzur Çayı'nın kan akmasına yol açmaz.

İsyan çıkan bölgeyi havadan bombalayarak haritadan silmeye kalkışmaz.

Kısacası devlet canilik yapmaz.

Hata hatadır... Zulüm zulümdür...

Cinayet cinayettir... Ayıp ayıptır...

Ve hiç kimse ama hiç kimse hatadan münezzeh değildir...

Bir milletin yok oluş anında ortaya çıkan büyük bir “kahraman” da hata yapar.

Celal Bayar da yapar... Saraçoğlu da yapar... Menderes de yapar...

Onların yaptıkları hataları yorumlarken...

“Sene 1937 idi... O dönemde en medeni ülkelerde bile isyanlar böyle bastırılır idi...” dersin...

“Konjonktür” dersin...

O dönemde başka ülkelerde yapılan katliamları sayar dökersin...

“Geçmişi bırakalım / İleriye bakalım” dersin...

Dersin oğlu dersin...

Ama 2009 yılında...

“Ne de güzel bastırılmıştı isyan... Ne de güzel başka çare aranmadan fare gibi zehirleme yapılıyordu” diyemezsin.

Dersen, sonuçlarına katlanırsın.

* * *

2009 yılındayız...

Türkiye'nin en “tahsilli”, en “karıncaezmez”, en “janti”, en “centilmen”, en “kadınları dansa kaldırma konusunda üstat”, en “diplomat”, en “dil bilen”, en “kibar”, en “uygar” adamlarından biri...

Milletin Meclisi'nde...

“Bir isyan nasıl bastırılır?” konusunun tartışıldığı bir oturumda...

İnsanların yediden yetmişe fare gibi zehirlendiği bir katliamı örnek gösterirse...

Dünyanın her medeni ülkesinde...

O adamı tefe koyarlar...

İnsan içine çıkamaz hale getirirler...

Adama Hitler bıyığını da layık görürler, Mussolini çizmesi de giydirirler...

En hafifinden “gereğini yap arkadaş” derler...

* * *

Ama merak buyurmayınız efendiler...

O “medeni diplomat”, bizim memleketimizde ne yalnız kalır, ne de sahipsiz...

“Genel Başkan” çeker yanına “medeni diplomat”ı, verir fotoğrafı ve herkes mesajı alır...

Bir iki Alevi örgütü bir süre daha devam ettirir tepkiyi...

Sonra da olay, milletimizin meşhur “unutkan hafızası”na tevdi edilir.

Seçime kadar da hatırlayan kalmaz. Yani endişeye mahal yoktur efendiler...

Onur'a bir şey olmaz...

Olan yine Dersimli'nin incitilmeye alışkın onuruna olur vesselam...

Yazının tamamı için tıklayınız.

 

Yorum:

Ahmet Hakan çok güzel açıklamış. Evet, isyanı bastırmanın yolu anaları ağlatmaktır. Kuran’da da böyledir, hayatta da böyledir. Başka yolu yoktur. Ama anaları ağlatmaktır. Anaların analarını ağlatmak değildir. İsyan eden öldürülür, isyan edenin anaları, çocukları, dedeleri, nineleri değil. Onur Öymen başlangıçta sadece isyanın bastırılmasını kastetti diye düşünüyordum. Çünkü tek örnek değil, iki örnek veriyordu. Şeyh Sait ve Dersim isyanını birlikte örnek olarak veriyordu. Ancak daha sonra tepkiler gelince buna dair bir açıklama yapmadı. “Dersim isyanının bastırılış şeklini kastetmedim, bu nedenle iki örnek verdim, kastettiğim isyanın bastırılması isyancıların öldürülmesi ile olur ve bu nedenle isyancıların anaları ağlar.” şeklinde açıklama yapmasını bekledim. Ama Onur Öymen Dersim isyanı ile ilgili Atatürk arkasına sığınma metodunu kullandı, isyanı bastırma yöntemini savundu. Başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yapmasını istedi, yani istifasını istedi. Ancak daha sonra klasik bir politikacı davranışıyla Alevileri kışkırtanlar dış güçlerdir diye saçma sapan bir açıklama ile çark etti. (Bakınız 23. Sayı: Politikacı sendromu)

Dersim isyanının nasıl olduğu konusu, olayların ayrıntıları herkes tarafından o kadar derinlemesine anlatılıyor, yazılıyor ki ben onlardan bahsetmeyeceğim. Beni ilgilendiren toplulukta meydana gelen değişim ve değişime karşı CHP’nin direncinin sebebi.

İki devlet anlayışı: hakim devlet, hadim devlet. Türk toplumu değişiyor, CHP direniyor.

Devlet anlayışının iki ucu vardır: hakim devlet, hadim devlet. Bunlar bir yelpazenin iki ucudur. Bir devlet bu ikisinden biridir veya bu ikisi arasında bir noktadadır. Tam hakim devletler genellikle üçüncü dünya ülkelerinde görülür, tam hadim devleti ise ben henüz görmedim. (Hakim: hükmeden, hadim: hizmet eden)

Hakim devlet anlayışında asıl olan devlettir, vatandaş devletin var olması için vardır. Devletin varlığı o kadar önemlidir ki vatandaşın yarısı yok olsa bile önemi yoktur. Hadim devlet anlayışında ise asıl olan vatandaştır. Devlet vatandaş için vardır. Vatandaşın iyiliği, rahatlığı, mutluluğu ön plandadır. Vatandaşı mutsuz, huzursuz olduğu zaman devlet bir işe yaramaz bu anlayışta.

Hakim devlet hakimiyetini memurlarla sağlar. Memurlar o kadar kıymetlidir ki bu devlet anlayışında, halkın üst tabakası olmalıdırlar. Eğer devlet büyükse memur sayısı fazla olduğu için önemli olan üst düzey memurlardır. Üst düzey memurlar bu katı devlet anlayışını benimseyen kimselerdendir ve zamanla toplumun zengin kesimi haline gelirler. Memurların temel görevi vatandaştan devleti korumaktır. Bu memur sayısı zamanla o kadar çoğalır ki toplumun diğer kesiminin vergileri sadece bu memurların maaşı için bile sürekli artırılır. Hadim devlet anlayışında memur vatandaşa hizmet için vardır, vatandaşı ezmek, devleti vatandaştan korumak için değil.

Hakim devlet anlayışında “Vatandaş her zaman suç işler ya da suç işleme potansiyeline sahiptir, yalan söyler” düşüncesi vardır. Vatandaşı bu suç işleme riskinden korumak için her tür hakkını engelleyici yasaklamalar getirilir. Hakim devlet anlayışı ülkeyi bir yasaklar ülkesi haline getirir. Hadim devlet anlayışında ise “Vatandaş potansiyel olarak suç işlemez, doğru söyler” anlayışı hakimdir. Aksi ispatlanmadıkça vatandaş doğru söylüyordur. Bu anlayışta ülke bir özgürlükler ülkesidir. Yasaklar çok az sayıdadır ve yasaklananlar da ancak başka vatandaşa zarar veren fiillerdir. Sadece kendine zarar verecek fiiller kişinin kendini ilgilendirir.

Hakim devlet anlayışı kişinin eğitimini de karışır. Neyi öğreneceğini, neyi öğrenmeyeceğini belirler. Vatandaş devletin izin verdiği müfredat dışında bir şey öğrenemez. Öğrense bile işine yaramaz hale getirilir ki öğrenmesin. Bunun için bilgi resmileştirilmiştir. Hadim devlet anlayışında tevhid-i tedrisat yoktur. Kişi ne öğrenmek istiyorsa onu öğrenir. Eğitimi de kişinin kendi özgür iradesine bağlıdır.

Hakim devlet anlayışının en önemli güvencesi mahkemelerdir. Çünkü devleti koruyan en önemli müessese devletin memuru olan hakimlerdir. Devletin bekasını tehlikede gördüklerinde ki genellikle bu tehlike kendileri gibi düşünmeyen kesimdir, bu kesim hakkında kanunlara uymayan, bir çocuğun bile saçma diyeceği gerekçelerle kararlar alırlar. Hakim devlet anlayışında bu kesimin yeri çok önemli olduğu için hadim devlet anlayışını savunacak düşüncede olan kimseler kolaylıkla buralara yaklaştırılmamalıdır. Hadim devlet anlayışında hukuk, devleti vatandaştan korumak için değil, adaleti sağlamak için vardır. Bu da sadece ve sadece hakemlik sistemi ile sağlanabilir.

Hakim devlet anlayışının önemli araçlarından biri de korkutma ve sindirmedir. Vatandaşı sürekli başına bir şey geleceği korkusu ile tedirgin eder ve böylece kendini emniyette hisseder. Bunun için bazı insanların diğer insanlara ders olacak şekilde cezalandırılması gereklidir. Hadim devlet anlayışında vatandaş devletinden korkmaz, devletini sever.

Hakim devlet anlayışında sürekli olarak vatandaştan kendini koruma ihtiyacı olduğundan bunu sağlayacak illegal kuvvetler ve legal kuvvetler içine yerleştirilmiş gizli çeteler bulundurulur. Bu kuvvetler ihtiyaç görüldüğü anda devleti tehlikeli gördükleri vatandaşlara karşı korumaya alırlar. Hadim devlet anlayışında ise vatandaşa karşı gizli güçler yoktur. Ancak askeri amaçla dış tehlikelere karşı gizli güçler bulunur.

Hakim devlet anlayışı vatandaşının inancını da belirler. Vatandaş devletin istediği gibi inanmalıdır. Bunun için resmi din adamları vardır. Resmi mezhep vardır. Bunun dışında olan inançlara ya müsaade edilmez ya da müsaade edilse bile devlet tarafından desteklenmez. Resmi din görevlileri devletin varoluş politikasına uygun olarak fetvalar verirler ve vatandaşı devletin istediği yere yönlendirirler. Aslında hakim devlet anlayışının kendisinin bir inancı yoktur. O dönemde hangi inanç desteklenmeli, hangi inanca sahip olanların ezilmesi gerekliyse o yapılır. Bazen A inancı desteklenir, bazen B inancı desteklenir, bazen A inancına sahip olanlar cezalandırılır, bazen de B. Önemli olan o sırada devletin bekası için gerekli olan ne ise onun yapılmasıdır. Devlet için tehlikeli görülen inanç ne ise onun yıkılması, faydalı görülen inanç ne ise onun desteklenmesidir. Hadim devlet anlayışında ise resmi inanç yoktur. Herkes istediği gibi inanır, istediği gibi yaşar. İnanç özgürlüğü tamdır. Bu nedenle resmi din adamı da yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlettir. Osmanlı Devletinin temelleri üzerinde kurulmuş ve tamamen yeni bir düzen getirmiştir. Bu düzen bir çok kimse için rahatsız ediciydi ve devleti vatandaştan koruma ihtiyacı çok fazlaydı o dönemdeki konjonktürde. Bu dönemde CHP bir devlet partisi olarak kuruldu ve hakim devlet anlayışının temsilcisiydi. Zaman ilerledi, tek partili dönem bitti. Çok partili dönemde hakim devlet anlayışından bıkan, sürekli ezilen vatandaş Demokrat Partiye öyle bir sarıldı ki CHP sandıktan silindi. Ancak hemen hakim devlet refleksleri devreye girdi ve DP başkaları için “ders olsun” idamları eşliğinde saf dışı bırakıldı. Vatandaşın devlet için olan tehlikesi devre dışıydı artık. Ancak zaman yine ilerliyordu ve vatandaşın kafası değişiyor ve giderek daha çok hakim devlet anlayışından uzaklaşmak istiyordu. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat şeklinde üç ciddi dönem daha yaşandı. Bunlardan 28 Şubat bir dönüm noktasıydı. Sanki son çırpınıştı. Artık devir değişmişti. Vatandaşın devlet için olan tehlikesine karşı son büyük oyunlar o dönemde oynandı. Ancak hakim devlet anlayışına sahip olanların fark etmediği bir şey vardı. Yeni bir nesil gelmişti ve bu nesil dünyayı görüyor, tanıyor, biliyordu. İletişim araçları, internet, bilgisayar çağı artık insanların her şeyi görmesini sağlamıştı. Artık kimse hakim devlet anlayışını istememeye başlamıştı.

Bugün 28 Şubat’ın baş aktörleri olan basının bile artık darbeleri savunmadığını, özgürlükten yana olduğunu, vatandaşı ezen hakim devlet anlayışından hoşlanmadığını görmekteyiz. Evet, artık Allah gönülleri çeviriyordu. Ancak bir grup var ki onlar vazgeçmiyor. Bu kaymak tabaka hakim devlet anlayışından besleniyor. Barolar ellerinde, üst düzey hakimler onlardan. Asker içinde olanları yavaş yavaş temizleniyor. Polis içinde artık bir varlıkları kalmadı. Bu grubu temsil eden bir parti de olmalı. Zenginlikleri ise dedelerinden beri devam eden üst düzey bürokrat olmanın kaymağını yemekten kaynaklanıyor. Bakarsanız, çoğunun sahil kenarlarını mesken tuttuğunu görürsünüz. Zaten son yerel seçim haritası bunu gösteriyor.

Halk değişti. Halk artık hakim devleti istemiyor. Hakim devlet anlayışının temel mantığı olan sindirme, korkutma, ezme politikalarından son derece rahatsız. Dersim isyanının bastırılma şeklinin sanki yeni olmuş gibi halkta uyandırdığı rahatsızlık, darbecilere karşı duyduğu rahatsızlık, hukuk dışı uygulamalara, kendi düşüncesinde olmayan insanlara karşı yapılan adaletsizliklere verdiği tepkiler bunun göstergelerinden birkaçı. CHP ise direniyor. Direnmek zorunda, çünkü varlık sebebi hakim devlet anlayışından kaynaklanıyor. Bu nedenle hakim devlet anlayışına dokunacak her tür hareket onlar için son derece rahatsız edici. Bütün dünyada sol partilere halkın fakir kesimi oy verirken CHP’ye zengin kesimin oy verme sebebi de CHP’nin gerçekte sosyalist bir parti değil, katı devletçi, bürokrat odaklı diye özetleyebileceğimiz hakim devlet anlayışına sahip olmasıdır.

Asıl sevindirici olan halkın artık hadim devlet anlayışını istemesi. Çünkü hadim devlet anlayışı İslamiyet’ten başka hiçbir düzende yoktur. Bu da bizi şu sonuca götürüyor: Adil Düzenin gelmesi yakındır.

 

 

Lütfi Hocaoğlu

Yorumcu 
Yorum 
Reşat Nuri Erol
22.11.2009
20:22

Bu hafta

"HAKİM DEVLET" yani

"KUVVETE DAYALI DEVLET" anlayışı

ile

"HADİM DEVLET" yani

"HAKKA DAYALI DEVLET" anlayışı anlatılıyor...

İşte bütün mesele bu!

Saltanattan Cumhuriyete...

Cumhuriyetten Demokrasiye...

Demokrasiden sonra nereye?...

Soruyu şöyle de sorabilirim:

"ADİL DÜZEN"den başka yerde demokrasi var mı?

Bir soru daha:

Batı’da gerçek demokrasi var mı?

-Bece yok.

-Bence Batı’da sahte demokrasi var.

En doğru cevap şöyle.

-Gerçek demokrasi sadece "ADİL DÜZEN"de olur.

-"HADİM DEVLET" sadece ve ancak "ADİL DÜZEN"de olur.

Mahir Kaynak’ın 4 yazısı...

Ve Üstadın 3 kısa yorumu ve 1 genel yorumu...

Bütün yorumların özü ve özeti; yaşlanan dünyanın yaşlanan düzeni/sistemi/nizamı ve yeni bir düzen/sistem/nizam ve medeniyet ihtiyacı...

Dünyanın ve ülkemizin hukuk sistemi yaşlandı...

Batı medeniyeti yaşlandı...

Yeni hukuk... Yeni Anayasa...

Adil Düzene göre İNSANLIK ANAYASASI...

Yeni bir dünya için Yeni Bir Medeniyet; ADİL DÜZEN MEDENİYETİ...

Bizim beşer olarak yapmamız gereken NEDİR?

Bunların gerçekleşmesi için bu yolda çalışmak.. çalışmak.. çalışmak...

Biz 1967’den beri 42 yıldır çalışıyoruz...

Biz 537. seminerimizi yaptığımıza göre;

demek ki 537 haftadır çalışıyoruz.. çalışıyoruz.. çalışıyoruz...

Allah çalışmalardaki azmimizi, gayretimizi, birlikteliğimizi ve buna benzer daha nice değerlerimizi artırsın...

Yazan:

Bir Adil Düzen Çalışanı

(Reşat Nuri EROL)

Ilker Ardic
23.11.2009
11:18

Öncelikle Lütfi Hocamın ellerine sağlık.Reşat Bey in de dediği gibi Batıda sahte bir Demokrasi var ama ALLAH ın izniyle biz gerçek demokrasi neymiş gösteririz.ADİL bir şekilde.

Vahap Alma
24.11.2009
10:11

Gerçek demokrasinin sadece Adil Düzen’de olacağı kesin.

Ama Batı’da sahte demokrasi olması, Türkiye’deki ’’hiç’’ demokrasiden iyidir.

Sosyal devlet anlayışı, sağlık, bilim, eğitim ve insan hakları yönünden son derece iyiler.

Bence tek kusurları ya da başka bir deyişle Adil Düzen’den tek farklı yanları ’’ahlaki çöküntü’’leridir.

Yazan:

Bir Adil Düzen Tembeli :)

(Vahap Alma)

Reşat Nuri Hocamıza saygılar

Reşat Nuri Erol
26.11.2009
12:09

Vahap Bey Kardeşim;

Ben, Batı’da "sahte demokrasi" var diyorum...

Sen, Türkiye’de "hiç" demokrasisi var diyorsun...

Söylediğin kısmen doğru, kısmen eksik, çünkü;

-Batı’da sahte demokrasi varken...

-Türkiye yine de kötü demokrasilerin en iyisidir...

Çünkü Türkiye’de bütün görüşlerin partileri var, mücadelelerini veriyorlar...

Batı’daki sahteliğin bir sebebi de her görüşün doğru dürüst partisinin olmaması.

Vesselâm...

Bilvesile;

KURBAN BAYRAMI

VE

CUMA BAYRAMI

Cuma dostlarım;

Yarın

KURBAN BAYRAMI

ve

52 bayramdan bir olan

CUMA BAYRAMI...

KURBAN BAYRAMINIZI VE

CUMA GÜNÜNÜZÜ TEBRİK EDİYORUM...

Kurban, yakınlaşmaktır. Yaratana yaklaşmaktır. O’na sığınmak ve O’nda huzura ermektir.

En değerliyi O’na hediye olarak sunmaktır. En değerliye, en değerli hediyeyi sunmaktır.

Bu bayram da en değerlinin en değerlilerini de unutmamalıdır.

Bilir misiniz ki;

Allah’ın masum, mazlum ve mahkûm kullarını yalnız bırakmamak gerektir.

Yoksul ve gönlü kırıkları unutmayalım.

Kurbanlarınızı üçe ayırınız.

Biri size, biri akraba ve komşularınıza ve biri de garip gurebaya olsun.

Eğer karnınız etle doyuyorsa, size olanı da verin gitsin.

Kime diye bilemezseniz, sorun be dostlar. Sorun size söyleyelim.

Kimsesiz ve fakirlerin kimsesi var. O yücedir. Ama sizleri de vesile kıldı.

Sizler de kimsesizlerin kimsesi olabilirsiniz.

Kurbanlarınız kabul,

Hacılıklarınız Haccı makbul,

Bayramınız huzurla dolu ve

Cumanız mübarek olsun;

Gönlünüz Hakka ve halka

Hizmet aşkıyla dolup taşsın.

Selam, sevgi ve dualarımla...

Cuma, İstanbul, 26.11.2009

Reşat Nuri EROLYorumYap

Sayı: 24 | Tarih: 22.11.2009
Fikret Bila
Halil İnalcık'ın uyarısı
2258 Okunma
3 Yorum
Harun Özdemir
Toktamış Ateş
Çığırından çıkanlar
861 Okunma
Osman Eskicioğlu
Mahir Kaynak
Dış güçler
819 Okunma
3 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Niyazi
Ey adalet!..
777 Okunma
2 Yorum
Abdurrahman Erol
Ruşen Çakır
Sol bir an önce aslına dönmek zorunda
757 Okunma
Tayibet Erzen
Hayrettin Karaman
Paket tartışması, demokratikleşme paketi
725 Okunma
Hilmi Altın
Nihal Bengisu Karaca
Anketten 'Allah baba' çıktı
717 Okunma
2 Yorum
Hakan Kandal
Mehmet Altan
Avukatlar ne zaman yürür?
715 Okunma
Mehmet Hikmetumut
Mehmet Şevket Eygi
Kurban Parasıyla Hayır Yapılmaz Sadece Kurban Kesi
709 Okunma
1 Yorum
Emine Hocaoğlu
Bekir Berat Özipek
Sabetaycı olsam ne, olmasam ne?
698 Okunma
1 Yorum
Bünyamin Demir
Zülfü Livaneli
‘Atatürk Seyit Rıza’yı affedecek’ korkusu
691 Okunma
2 Yorum
Ali Bülent Dilek
Ahmet Hakan
Hadi daha açık konuşalım
689 Okunma
4 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Fehmi Koru
'Yan hasar'
666 Okunma
Ahmet Kirtekin
Yılmaz Özdil
Uzanın şöyle iyi edecekler
656 Okunma
Leyla Okta
Reşat Nuri Erol
Ekmek partisi 2
639 Okunma
2 Yorum
Ilker Ardic
Oktay Ekşi
Havanda su dövdük
635 Okunma
Vahap Alma