Osman Aydın
İnananlar İçin Yaklaşma Vakti
19.07.2021
707 Okunma, 0 Yorum

İnsanlık var oldu olalı “DİN” i anlamaya ve onu tarif etmeye çalışmıştır. Kimi insanlarda bu tarif sırasında bilerek ya da bilmeyerek dini tarif edeyim derken tahrif etmişlerdir. Bu konu konumuz olmadığı için sadece değinmekle yetineceğiz.

Dinin tarifini alışılmışın ve anlaşılanın dışında özgün ve tahrifsiz bir tarif olarak üstat Süleyman Karagülle’den işittik. Özetle dinin sadece imani mevzular olmadığı, genel olarak çalışmada ve yaşamada bir düzenin tarifi olduğunu işittik ve okuduk. Zamanın birinde, üstattan, Kırgızistan’a gittiğinde, “ Bize islam dinini anlatın“ dediklerinde, “Size, islam dinini değil, İslam düzenini anlatacağım. “ dediğini işittik. Yine üstattan insanların, insanlık içinde özgürce çalışarak yaşayabilmesinin ancak kolektif çalışmayla ve dayanışma organizasyonlarıyla olacağını, ilmi çalışmaların ancak ameli çalışmalarla tamam olacağını da işittik.

Üstat dini Maun suresinde şöyle tarif etmektedir:” Din: Dane, inek yavrusuna denir. Yavrunun anasına meme emmek için yaklaşması haline “dane” denir. Yaklaşmak veya borçlanmak demektir. Deyn kelimesi din kelimesi ile aynı köktendir. Atomlarda da oksijen, hidrojene elektron borçlanır, borçlu ve alacaklı birbirlerinden ayrılmadıklarından su molekülünü oluştururlar. Din de, kişilerin birbirleriyle ayrılamaz şekilde borçlandıkları düzendir. Aynı zamanda borç ve alacak muhasebeye dayandığı için din hesap, muhasebe demektir. Dinar kelimesi de dinden gelir. Burada din düzen demektir.” Yusuf suresi 76. Ayette geçen din kelimeside düzen anlamındadır. Düzeni tekzib etmek, düzeni kabul etmemek demektir. Düzen insanları kurallı hareket etmeye zorlayan bir oluştur. İnsanlar düzen içinde yani kurallar içinde hürdür.

Üstat Karagülle’yi bilenler, tüm yaşamı boyunca birçok ünlü ve ünsüz insanlarla birlikte İslam dininin imani mevzularından ziyade, İslam düzeni için mücadele etmiş olduğunu ve ömrünü İslam düzenini anlamak ve anlatmakla beraber uygulama çalışmalarıyla geçirdiğine şahadet ederler. Yaşamı boyunca kolektif çalışma uygulamaları göstermiş, ortaklıklar kurmuş ve kurulmalarına önderlik etmiş ve bu ortaklıkların varlıklarını sürdürebilmeleri için azimli ve gayretkâr insanların yetişmesine vesile olmuş ve bu sayede sağlam alt yapısı bulunan muhasebeleri ile bu ortaklıklar günümüze kadar birçok alanda faaliyetler göstermiş, birçok alanda işletmeler kurulmuş ve işletilmiştir. Yapılan bu çalışmaları büyüklerimizden destansı şekilde dinleriz ve biliriz ki, bu destanlar insanları uyutmak için değil, dinleyenleri uyandırmak içindir.

Günümüzde bu teşebbüsler azalmış ve ortaklıklar sadece sınırlı sayıda kimselerle, emlak ortaklığı olarak devam etmektedir ve üretim işletmesi ortaklıkları kalmamıştır. Bunun içindir ki, üstat Karagülle Yalova’nın Teşvikiye beldesinde yeni bir hamle başlatmış, geniş ortaklı arazi alımı yaptırmış ve ortaklık ilkeleri ile faaliyet gösteren bir işletmenin temellerini atmıştır.

Üstadın fiili ve kavli duaları neticesinde, sevk-i ilahinin kudretiyle, idari ve emekçi arkadaşlar bir araya toplanmış, çalışmada ve yaşamada birbirleri ile anlaşarak kolektif çalışmayla üretimlerini sürdürmektedirler.

Üstat Karagülle’nin kurduğu, KARAL AR-GE işletmesi çalışanları, üstadın iradesinde ve çalışanların idaresinde AR-GE çalışmaları yapmış ve bugün yapılan bu çalışmalar doğrultusunda üretim yapmaya başlamış, siparişler almış ve teslimatlarını yapmıştır. Vefatına kadar işletmenin genel hizmet sorumlusu üstat olmuş, şimdi ise bu görevi davasına karşı her zaman sıddık olan Doç. Dr. Süleyman Akdemir hocamız devralmıştır. Üstadın “(İlimde) beni geçti.” diye taltif ettiği Dr. M. Lütfi Hocaoğlu ile beraber üstadın öncülük ettiği ilmi ve ameli çalışmaların devamı için var gücüyle çalışmakta olduklarına şahit olmaktayız. Allah, ömürlerini uzun ve bereketli kılsın ve onlarla birlikte bizimde ilmimizi ve azmimizi arttırsın.

Bugün Yalova’da ilim çalışmalarıyla birlikte ameli çalışmalarda ahenkli ve koordineli bir şekilde yürütülmekte, çalışanlar arzulu ve fedakârca, tıpkı geçmişte yapılmış olan o destansı çalışmalar gibi çalışmaya devam etmektedirler.

Buradaki çalışmaların gayesi, rıza-i ilahi için nizamı âlemdir. Bunun içindir ki, ADİL DÜZEN i duyan ve bilenler, gücü nispetinde eliyle, olmadı diliyle, oda olmadı kalbiyle destek olmalıdır. Bize yaklaşmanızı niyaz ve temenni ederiz. Yapıcı ve geliştirici her eleştiriyi kendimize nimet sayarız.

Allah, bizleri ve sizleri sıratı müstakimden ayırmasın ve salih amel işleyenler zümresinden eylesin.

Bayramınız mübarek olsun.

 

 

 


Çok Okunan Makaleler
Osman Aydın
Faaliyetler
14.02.2013 5111 Okunma
13 Yorum 19.02.2016 20:45
Osman Aydın
ANALİZ
4.05.2013 3494 Okunma
1 Yorum 05.05.2013 09:45
Osman Aydın
İnananlar İçin Yaklaşma Vakti
19.07.2021 707 Okunma
Osman Aydın
Yalova'da Küçük Adımlarla Başlangıç-3
12.03.2022 557 Okunma