Paranın saltanatı
1254 Okunma, 0 Yorum
Ergün Diler - Takvim
Süleyman Karagülle

 

02/12/2016

1- Paranın saltanatı

Trump’un seçilmesi dünyayı değiştirdi. Önce Sermaye ve onun emrindeki dünya basını çöktü. Devletlerle Sermaye arasındaki savaşta Sermaye yenildi. Trump’un akıl hocası Kissenger “İlk ziyaretlerini Rusya ile Türkiye'ye yap!” diyor. 2017 Amerika’ya gidecek dolar miktarı 3 trilyon kadar. Bunu Trump yönetecek.  Tek muhalefet, Çin’den ve AB’den gelebilir. Bunlar anlaşabilir.

-Yazarın anlattıkları doğu ise, Sermaye dünyayı emrine almak için yeni bir izlemektedir. Doları ABD’de toplayacak, Sonra altını satın almaya başlayacak. Ucuz ucuz altın alınca dolarda enflasyon olacak. Altın dolar çıkaracak, böylece dünya piyasasında dolar yerine altın dolar revaçta olacak. Sermaye dünyayı ikinci defa da soymuş olacak. ABD için de çok kazançlı olan bu projeyi Clinton uygulamak üzere seçimi götürüyordu.

15 Temmuz İstanbul darbesinin başarısız olması sonunda bu projeyi Trump ile götürmeye karar verdi. Kissenger aracılığı ile Trump ikna oldu. Ancak Trump ile bunu götüremeyeceğini bildiği için Erdoğan’la da görüşme talep edildi ve Kissenger ile beraber ABD’de görüşme yapıldı. Teklif çok basitti. İlerde Sermaye İstanbul’u merkez yapacaktı. Sermaye Türkiye ve ABD ile dünyayı sömürecekti. AK Parti de bunu benimsedi dönerken kendisi önerdi.

 

2- En büyük Gezi

ABD’de Sermaye Manhattan’da yapacağı büyük gezi (Taksim gezisi gibi) için 10 milyar dolar topladı. Büyük saldırılara hazırlanıyor. Putin ve Erdoğan’a yapılanın daha büyüğünü Trump’a yapacaklar. Türkiye’de AK Parti içinde Erdoğan’a yakın olanlar, emir bekliyorlar. Hareket edecekler. Başka hazırlıklar da var.

-  Başta muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Putin ve Trump Sermaye’nin oyununa katılıp tuzağa düşmezlerse Sermaye’nin işini bir gecede bitirebilirler. Asıl tehlike gezide değil ülkemizdedir. Olağanüstü hal,  Gülen düşmanlığı, komşuların iç işlerine karışma PKK ile HDP’yi bir sayma bunlar tehlikeli gidişatlardır. Davudoğlu ve Yıldırım ısrarla Akevler’i dışladılar. AK Parti’de çok tehlikeli bir hareket vardır. Bunun farkına Cumhurbaşkanımız da varamıyor.  Gül ve arkadaşları da varamıyor. Ordu şimdilik sessiz.

 

Ankara’daki sır zirve

3-Ankarada ABD’liler bir toplantı yaptılar, İstanbul’daki büyük bir patronu çağırdılar. Bilinen bir yazar da var ABD’de bu toplantının yankıları faaliyette. Batan veya batacak şirketi satın alıyorlar. Şimdi ABD Gülen’i bırakırsa, ona sahip çıkıp dünyayı sömürme yarışındadırlar. Libya Amerika’nın kapısıdır. ABD Rusya ile anlaşıyor, Avrupa’yı Afrika’dan kovmaya çalışıyorlar. Trump yenilse de üzerimize gelecekler ve yenilecekler

- Sermaye Birinci Cihan Savaşı’ndan sonra merkezini İngiltere’ye taşıdı ve müstemlekecilikle dünyayı yönetti. İkinci Cihan Savaşı’ndan sonra Sermaye merkezini ABD’ye taşıdı, müstemlekeciliği kaldırdı. Tüm dünya ülkelerini bağımsızlığa kavuşturdu, dünyayı taşeronu (devlet ve masonlar) ile yönetmeyi istemektedir. Ne var ki şimdilik masonlar da taşeron devletlere direnmektedir. Terör, silahı ile devletleri ve masonları yok etmeyi planlamaktadır. Bu arada teröristleri de Müslümanlardan seçmekte, kendi paralı tetikçileri ile yaptırdığını Müslüman cemaate yüklemekte ve tüm Müslümanları yok etme planını kurmakladır. Türkiye de olağanüstü hal ile bu oyuna gelmektedir.

 

4- Yeni düzen

Dünyada herkes yeni düzen arıyor.   

-Sermaye’nin tek silahı vardır. O da ilimdir. Bunun için dünyadaki bütün üniversiteler, okullar, yazarlar hep verileri toplarlar, kendileri değerlendiremezler. Bir yolla Sermaye ya da taşeronu oltaya takılan solucan miktarınca dolar karşılığını Sermaye’ye verir. Ayrıca İsrailoğullarının ırkı özellikleridir. Her türlü yeniliğe merakları vardır. Saçma da olsa fikirlere kulak verirler. Sermaye bunları bol bol destekler. Topladığı verileri, dünyanın ürettiklerini ilmi birine transfer eder, onu meşhur eder.

Ne var ki sömürü dönemi sona erdi. Yeni düzen faizsiz düzen olacaktır. Yeni düzen zinasız düzen olacaktır. Oysa Sermaye’nin dayanakları faiz ve zinadan ibarettir. Allah onlara fırsat veriyor, Adil Düzen’i hazırlıyorlar. Sermaye dünyayı sömürebilmek için din düşmanlığı yaptı. Ne var ki istila ettiği ülkelerde halkı çağıracak bir şeyi olmadığı için İngiltere’yi dindar bıraktı ve gittiği yerde bozulmuş Hristiyan akitlerini kullanmak istedi. Bugün aynı şeyi Gülen okulları ile yapmak istiyor.

Böylece tek tanrılı dinler dünyaya yayılmaya başladı. Bütün dinlere cephe aldığı için halkı şirkten uzaklaştırdı. Batılı inançlar kayboldu. Hıristiyanlar da dinlerindeki yanlışları ayıklamaya başladılar. Müslümanlar da içtihada yeniden başladılar. Bugün orta çağın ömrünü doldurduğu dini, Sermaye yok etti. Bize alan hazırladı. Şimdi biz geliyoruz. İlahi şeriatın düzeni geliyor. Daha var, biz hazır değiliz. Allah hazırlanmamız için fırsat veriyor.

 

5- Dolar savaşı

Obama ve Clinton İran’la anlaştı, bu siyaset CIA siyaseti idi. FBI buna karşı idi. Trump'u FBI başkanı getirdi. Obama İran’la İslamiyet’e oradan da dünyaya hakim olacaktı.

- Benim varsayımlarım var. Olaylar var sayımları hep onaylar. Sermaye’nin temel silahı bölmek, iki veya daha çok tarafı desteklemek böylece küçücük gücü ile dünyayı yönetmek. Bu desteği dolar gücü ile yapmaktadır. Dünyayı ikiye bölmüştür. İkisinin de patronu odur. Hitler’in de Churchill’in de patronu o idi. Birine füzeleri, diğerine radarı verdi. Önce ikisini savaştırdı, dünyayı emrine aldı, sonra da sulh namına masaya oturttu, istediği haritayı çizdirdi. ABD’de gizli çalışan iki güç var. Biri uyuşturucu mafyası, diğeri de gizli istihbarat. İkisini de Sermaye finanse eder. Dünyaya aynı organizasyonu kabul ettirmiş, ABD’dekilerin emrine vermiştir. Orduyu deniz ve hava kuvvetlerine bölmüştür. Birbirleri ile dengeler. İstihbaratı da ikiye ayırmıştı. CIA ve FBI, ikisinin de patronu Sermaye’dir. Cumhuriyetçiler FBI’ı, Demokratlar CIA’ı tutarlar.

FBI’nın beyanları 15 Temmuz’dan sonradır ve 15 Temmuz’da aldığı karar gereği FBI kartı kullanılmıştır. Obama onun için aday olmamıştır.  Bu oyunun sonu geliyor. Yeraltı örgütleri deşifre oldukları için etkilerini kaybettiler. Demokratlarla Cumhuriyetçiler Obama’nın başkanlığında anlaştılar. Sermaye de iki yerde görevli idi. Rockefeller cumhuriyetçileri tutardı, Rothschildler Cumhuriyetçileri. Rockefeller Obama’dan sonra geri çekildi. ABD partileri kaleleri değiştirdiler. Halk kanmadı, halk kaleleri değil de oyuncuları tercih etti. Aslında kazanan gerçekte Demokrat Partili halktır.

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

Sermaye’nin tarafı yoktur

Sermaye’nin özelliği vardır. Taraf tuttuğu kimse yoktur. Galip geleceğini anladığının yanında yer alır ve kendisi hep yenenin tarafında olur. Yazar bilmediğim bir şeyi anlattı. ABD Sermayesi Clinton’u destekledi. Bankalar paralarını açtılar. Merkel bile büyük destek verdi ama Arap zenginleri Trump’u desteklediler. Trump İslam düşmanlığı yaparken neden Araplar Trump’u desteklediler? Çünkü destekleyen onlar değil, destekleyen Sermaye’dir. Nereden emir alırlarsa ona göre hareket ederler.

Sermaye’nin başka bir huyu vardır. Mağlup olanı galip getirir. Cumhuriyetçiler mağlup oldu, Trump piyasada yoktu. Onu Arapların dolarları ile destekledi, galip getirdi.  Böylece Demokratları dizginledi. Trump’u da emrine aldı.

Bir patatesin üzerinde küçük çıkıntılar vardır. Gözle görülmezler. Toprağa attığınız zaman çürümeye başlar. O koskocaman gövde çürür bütün hücreler istisnasız ölür. O tek hücre bölünmeye başlar ve bitki olur. Topluluklar da böyledir. Yeni düzen geleceği zaman koskocaman imparatorluklar, ordular, bankalar dolarlar eritir ve yeni düzen doğar. Kuran hemen hemen bütün surelerde bunu anlatır. “Mağlup olacaksınız” der, “Allah nurunu tamamlayacaktır” der, “Biz mühlet veriyoruz” der, “Günü gelince bir saat bile geri kalmazsınız” der. Der de der.

Tarihte ne olmuş biliyor musunuz? Daha dört halife zamanında iki süper güçten biri olan İran İmparatorluğu yerle bir olmuş, halk da Müslüman olmuştur. Daha sonra Türkler Müslüman olur, Hindistan’ı, Çin dahil bütün Asya’yı istila ederler. Anadolu’yu fethe başlarlar. Arkasından acayip bir şey olur. Moğollar hemen hemen tüm dünyayı istila ederler. Cengiz Han ölünce dört oğlu kalır. Abbasiler yıkılmış hanedan yok edilmiştir. Beklenen İslamiyet’in son olmasıdır.

Bu büyük imparatorluk dörde bölünür. Her biri ayrı yarı o zamana kadar gelen imparatorluklardan daha büyüktür. Mesela Çin’in tamamını işgal etmiştir. Bunlardan üçü Müslüman olur böylece İslamiyet silahla değil, silahsız galip gelir. Buna benzer başka acayip bir şey Avrupa’da olmaktadır. Cermenler Roma’yı işgal ederler. Beklenen Hıristiyanlığın tarihe karışmasıdır. Tam tersi oluyor, insanlar Hristiyan oluyorlar. O sayede Hıristiyanlık bugün iki milyar insana ulaşmıştır. Sonra Türkler Müslüman olunca Slavlar da Hıristiyan oluyordu. Hep İbrahimi din kazanmıştır. Bediüzzaman üç yüz sene sonra dünyanın İslamiyet’e yeniden döneceğini söylüyor. Gülen daha tanınmamış bir vaiz iken biz Risale-i Nur şakirtleri ile Akevler’i ve Milli Görüş partisini kurduk. Şimdi ikisi de başa güreşiyorlar.

 

Süleyman Karagülle


Sayı: 390 | Tarih: 4.12.2016
Ergün Diler
Paranın saltanatı
Sermaye’nin tarafı yoktur
1254 Okunma
Süleyman Karagülle
Ahmet Hakan
Sizdeki dalgalanma, dolardaki dalgalanmayı bile geçti
Sanki TL karşılıklı para
936 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
İki asırlık zillet bitecek, izzet süreci başlayacak...
Önce konak, sonra konacak!(insan)
839 Okunma
Ali Bülent Dilek
Mehmet Barlas
En pahalı döviz bulunmayan dövizdir
Geç de olsa doğruya ulaşmak iyidir
832 Okunma
Tayibet Erzen
Emre Kongar
Demokrat lider demagog lider
Demokrasi...
748 Okunma
Vahap Alma