Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009
2476 Okunma, 0 Yorum

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XV. DERS  Üsküdar, 19.06.1999

MATEMATİK

Mantıkta 1+1 = 1  idi.  Matematikte 1+1=10 dur

Bir sayıyı kendisi ile toplama,  o sayıyı 10 ile çarpmadır.

A*10=A(1+1)= A+A  Bu da sağdan sonuna bir sıfır koymakla olur. Çünkü

0+0=0 ve 1+1=10 toplamları olacaktır. Baştan 11 varsa  0 olacak sonrakiler 1 ise üç bir bir arada olacaktır.  Böylece 1 yine bir kalacaktır. 0 ise  bir sola kaymış olacaktır.

Şimdilik tanım olarak A*A ayrı saydır. Onu A^10 ile gösteriyoruz.

Bir sayının kendisi ile çarpımıdır. Bu tanım olarak böyle yazılıyor

 

Mantıkta doğru olan  çarpımın toplama dağılımı  matematikte de doğrudur. Oysa; Mantıkta doğru olan toplamanın çarpıma dağılımı yanlıştır. Gerçekten;

Mantıkta  1*1+1= 1+1=1 olduğu halde,  Matematikte 1*1+1=1+1=10 dur.

Çarpmada ise  (1+1)*1=10*1 =  1*1+1*1=1+1=10              

Elektrikte  1+1=10 devresini kurmak demek, sıralanmış lambaların sağına ilk işaret geldiğinde lamba yanar. İkinci işaret geldiğinde birinci lamba söner ikinci lamba yanar, demektir. Lambalar 1 2 3 4 5 olarak sıralandığı halde, gönderilen sinyal 1 2 4 8 16  32  sıralanır. 60 saniyelik bir saatin her saniyeyi gösteren kadrandaki bütün lambaların yanması için  on milyar yıl geçmesidir. Bu da kainatın böyle bir saatte bir dakikayı yeni doldurmakta olduğunu gösterir. 

   

SAYMA: Dağınık halde bulunan bir çokluğu göz ancak beş ile on arasında saymadan kavrar. Saymak suretiyle istediğimiz kadar çok sayıdaki çokluğu kavrayabiliriz. Bu özellik insana hastır. Saymak demek iç içe gruplama yapma demektir.

Birli, ikili, dörtlü, sekizli, on altılı, otuz ikili...  ilânihaye...

devamlı paketler yapmak demektir.

 

   *  1+0=1                              Bir

  *  1+1=10                            İki

   *  10+1=11                          Üç    

   *  11+1=100                        Dört

   *  100+1=101                      Beş

   *  101+1=110                      Altı

   *  110+1=111                      Yedi

*  111+1=1000                    Sekiz

*  1000+1=1001                  Dokuz

   *  1001+1=1010                  ON

1010 un mânâsı, elimizde tek bilye yok demektir.

İkili var dörtlü yok, sekizli var demektir. Sekiz ile iki on eder.

İki sayıyı toplama demek, ayrı paketlenmiş iki çokluğu birleştirme demektir.

En küçük paketlerden başlayarak paketler yapılır.

İki sayıyı çarpma demek, aynı büyüklükteki sayıları o sayı sayısında toplama demektir.

Üs alma,  aynı büyükteki sayıları o sayı nisbetinde çarpma demektir.

      

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XVII. DERS  Üsküdar, 03.07.1999

SAYMA

Bir sayıya 1 eklemedir. Sağdan gelen ilk 0’ı bir yapar, ondan önceki 1’leri de 0 yapar.

1010  0111  1110 + 1=1010  0111  1111         1010  0111  1111 + 1 = 1010  1111  1111

TOPLAMA

0+0=0   0+1=1   1+0=1   1+1=10   10+10 100 biliyoruz. Bu sağdan sola devam eder.

Alt alta yazılırsa daha kolay takip edilir.

     0              1           0            1            10  

+   0           +0         +1        +  1         + 10       

     0              1           0          10          100

 

Eğer toplamada pek çok sayılar alt alta gelmişse, 0’lar atlanır, her iki 1 için solda 1 yazılır ve sonunda tek kalırsa sonuç 1, kalmazsa 0 yazılır. Paketleme ile açıkla.

 

              1

              0

         1    1                                  11                11  1  1

              1                                     1  1011  0001  1101

              0                                     1  1000  1100  1001

    1    1  1                                  1 1   0011 1100  1110

              1

          1 1

              0

              0

   1    1   0

 

EŞİT SAYILARI TOPLAMA

Eşit sayıları toplama demek solunda bir 0 koyma demektir.

    101 1101 1001      101 1101 1000

    101 1101 1001      101 1101 1000

  1011 1011 0010     1011 1011 0000

 

İSPATI :

  1. 1100  1110  =  10 0000  0000  

                             10 0000  0000          100 0000 0000   

  1. 0000 

1000 0000               1 0000 0000

  1. 0000  

                                           100 0000                  1000 0000

                                                  1000  

                                                  1000                         10000

                                                     100   

                                                     100                          1000

                                                       10 

                                                       10                            100

                                                            101 1101 1001 1100

Tanım olarak 100000’i kendisi ile toplamak bir üst paket yapma olduğu için önüne bir 0 konmuş olmaktadır. Diğer taraftan A + A = A * (1+1) = A * (10) dır.

                                          A + A = 10 * A

 

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XVIII. DERS  Üsküdar, 17.07.1999

 

ÇARPMA

Çarpma, eşit sayıları toplamadır. Kaç tane eşit sayı çarpılıyorsa o kadar sayıyı toplamadır.

    (A+A+A+A+A+A+A+A+A) = A*( (1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+1) =

         A*((10+10)+(10+10)+1)) = A*((100+100)+1))                           = A*(1000+1)=A*1001

                                                                                                                    

Çarpma işlemini yapmak için; 10 ile çarpmak için bir, 100 ile çarpmak için iki, 1000 ile çarpmak için üç; hâsılı kaç 0 varsa sağına o kadar  0 koymakla yapılır.

            1011  0111  0001* 1000 =   1011  1011  0111  0001 000

Herhangi bir sayıyı diğer bir sayı ile çarpmak için önce 1, 10, 100, 1000 lerle çarpıp toplamak gerekir. .

            11010 * 1010 = 11010 * 10+11010 000 * 1000 = 11010 0 + 1 10110 000  veya

            1011 * 1101 = 1011 * 1 + 1011 * 10 + 1011 * 1000 = 1101 + 1101 0 + 1101 000

Bunu kolay yapmak için alt alta yazmalıyız.

 

                             1 1010                                       1011                        

                    1010                                       1101   

                11 0100                                      1011

            1101 0000                                    10110

         10 000 0100                                1011000

                                                              1111001                                                          

 

ÜS ALMA

Eşit sayıların çarpılmasıdır.  ^  işareti konarak yanına yazılacaktır.

101^11  demek, 101 sayısını üç defa çarpmak demektir. 101*101*101

Bu çarpmanın kısa yolu yoktur. Sayıları sıra ile çarpmadır.

101^10 = 101*101 = 101+101 olduğu bilinmektedir.

Bir sayının 10 ile üssünü almak demek, eşit iki sayıyı çarpmak veya toplamaktır.

Üs alma eşit sayıları çarpmadır. Bu eşit olan sayıya taban, bu sayıların sayısına üs, elde edilen sayıya da sonuç denmektedir. 

Bunlarla işlemlere geçmeden önce şimdi ters işlemleri yapmaya çalışalım.

 

Sayma, toplama, çarpma ve üs alma; “dört temel işlem”dir.  Tanımları yeniden hatırlayalım.

Sayma: Dağınık halde bulunan çokluğu ikili veya daha başka kümeler haline getirmektir.

Sayıya 1 eklemekle yeni sayı elde edilir. Elde edilen sayı ilk sayıdan büyüktür.

Toplama: Ayrı ayrı sayılmış sayıları bir arada saymaktır.

Çarpma: Eşit sayıları toplamadır.

Üs alma: Eşit sayıları çarpmadır.

 

TERS İŞLEMLER

Ters Sayma: Sayılmış bir çokluktan bir kısmını atıp daha düşük sayılı kümeye dönüştürmedir.

1’leri dağıtmadır..

Çıkarma: Bir kümeyi iki ayrı küme haline getirmedir.

Bölme: Bir kümeyi eşit sayıda daha çok kümelere dönüştürmedir.

Kök Alma: Bir sayının tabanını bulmadır. Yani hangi sayılar verilen sayı kadar çarpılırsa istediğimiz sayıyı elde ederiz. 

Üssü Bulmak: Tabanı bulunan bir sayının üssünü bulabiliriz. Buna “logaritma” denmektedir Bunun aslı “algoritma”dır. “Al-Harezmi” batıya böyle geçmiştir.

Ters işlemler dört değil beş olmaktadır. Bunların nasıl yapılacağı hususu önemlidir.

0 Sayısı: Biz matematikten önce mantıkla işe başladık. “0”ı bilmeden 1+1=10  tanımı ile yola çıkar; saymayı, toplamayı ve diğerlerini tanımlayabilirdik. “0”ı ise bir sayıyı kendisi kadar ters saydığımızda elimizde kalan son kümenin adı olarak tanımlayabilirdik.

 

EKSİ Sayı: Bir büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımızda elimizde kalan sayı sayıdır. Yolda ilerleme gerileme ile alacak hesaplarında borç ve alacak sayılarla ifade edilir. İki sayının toplamı sıfıra eşitse. bunlardan biri diğerinin negatifidir. A + B = 0    A = (-B) dir.

 

KESİR Sayı: Bir sayıyı birkaç kişiye bölecekseniz, önce parçalara ayırırsınız. Böylece tam sayının da kesir sayısı bulunur. Başka bir deyimle, kendisinden büyük sayıya bir sayıyı bölmek için kesir sayılarını kullanırız. 1/A olarak gösteririz. İki sayının çarpımı 1 ise biri diğerinin kesiridir veya tersidir, deriz. A * B = 1  ise   A = (1/B) dir.

 

TEOREM: İki eksi sayının çarpımı artıdır.

0 = 0 * 0 = (1-1) * (1-1) = 1 * 1-1 * 1-1 * 1 (?)1 = -1(+)1 = 0

 

BATINİ Sayı: -1-1 * (-1) = 0  -1 * -1 = +1 bulunur.

(a*a) = -1 olacak sayıyı arıyoruz. Bunu bizim tanımladığımız sayılar içinde bulamayız.

Buna “i” sayısı diyoruz.

 

SONSUZ:

0”dan başka bir sayıyı “0”a bölersek  sonsuz elde ederiz. Bunu (1/0)  ile gösteririz.

Sayı takımımızı  (1, -1,  10,  1/10,  0, 1/0) olarak tamamlamış bulunuyoruz.

 

BU SAYI TAKIMIMIZIN ÖZELLİKLERİ:

  1. İşlemlerde belirsizlik vardır. Mesela, a^2 nin kökü +a veya –a olabilir.

Daha doğrusu her ikisi ayrı ayrı geçerli olur.

  1. Her türlü işlemleri yapabiliriz. Beş çeşit birimi kullanmak şartı ile yapamayacağımız

bir işlem yoktur. Normal matematik kapalı sistemdir. Kamil sistemdir.

  1. İşlemler içinde çelişki yoktur. Yani hiç bir zaman 0 = 1 elde edilemez.
  2. Bu sayı sistemi ile kainatımızın oluş sistemi arasında bir çatışma söz konusu değildir.

 

Elimizde üç sayı olsun. c*c = a*a + b*b  olarak tanımladıktan sonra, oranlar kısmına geçersek (a/b)^2 + (b/a)^2 = 1 olacaktır. Bunun anlamı, kenarları orantılı olan üçgenler benzer olup açıları değişmez. Gerçekten bütün benzer üçgenlerin açıları eşittir. Yani matematik ile geometri arasında tam uyum vardır. Matematikte dairenin çevresini çapının 3.1416’nın iki katı olarak buluruz. Hesapla bulunan bu sayı çemberin uzunluğuna tamı tamına uymaktadır.

Matematikle elde ettiğimiz sonuçlar geometri ile tam tetabuk halindedir. Cümleler teorisi ile de tetabuk etmektedir. Kainatın matematik ilkeleri içinde yaratılmış olduğunu ifade eder. Bu, bir ustanın inşaat yaparken matematiğe uygun örmeler yapmasına benzer. Oysa burada bir zorunluk yoktur. Tanrı niçin kainatı matematiğe göre var etti? Kur’ân işte bunun cevabını anlayasınız diye “Biz her şeyden çift yarattık” ayeti ile vermektedir.

Burada şu sorular sorulabilir: “Bu matematikten başka matematik kurulamaz mı?”

Elbette değişik varsayımlardan hareket ederek değişik matematik kurulabilir. Bugün matrislerde böyle bir matematik tesis edilebilmektedir. Ancak bu matematik en basit ve en sade matematiktir. Allah israfı sevmediği için bu matematiğe uygun kainatı kurmuştur.

Başka bir soru daha sorulabilir:

“Bu matematik içinde başka geometriler oluşturulamaz mı?”

Bunun da mümkün olduğunu ve böyle geometrilerin icat edildiğini biliyoruz. Ancak basitlik ilkesinden dolayı en basit geometri “Oklit Geometrisi”dir.

  

   1- Girdiler aarsında ki çevrilme işlemler arasındaki değişme özellikler toplamada ve öartpmada korunmuştur. 

   2- Dağılma özelliği ise çarpmada geçerli toplamada geçerlid eğildir.

   3- Negatif sayılar toplamayı sıfır kılan sayılarla kesir sayılar  çarpmayı bir kılan sayılarla tanımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

raflı sınırsız bir 0z kümesi (sınırsız sıfır kümesi) “bir boyutlu mekan”dır. Buna “doğru” diyoruz.

00000000000000000000.00000000000000000000

Bütün elemanların sınırsız alt kümeleri varsa bu “iki boyutlu mekan”dır. Buna “düzlem” diyoruz.

 

 

BEŞ BOYUTLU UZAY

İçine malzeme alıp kullanmak, sonra parçalanmadan dışarı atmak, ancak üç boyutlu uzayda olur. Üç boyutlu uzayda hareket dört boyutlu uzayda gerçekleşebilir. Dört boyutlu uzayda iradeli hareket beş boyutlu kainatta gerçekleşebilir. Yaşadığımız kainatın görünen boyutları üçtür. Varlığı sabit uzay beş boyutludur. İslâmiyet’teki kader, zaman ve mekan dışına çıkma, bu beş boyutlu uzayla açıklanabilir.

Eksiksiz, çatlaksız uzay olabilmesi için zâhir boyutlarla birlikte bâtın boyutlara gerek vardır. Dolayısıyla kainatta beş değil beş çift boyuta sahibiz.

 

YUVARLAK UZAY

DAİRE    ÇEMBERİ                        X*X+Y*Y= R*R

KÜRE      YÜZEYİ              X*X+Y*Y+Z*Z = R*R

HACİM   ÇEVRESİ             X*X+Y*Y+Z*Z+V*V=R*R

DÖRTLÜ ÇEVRE                X*X+Y*Y+Z*Z+V*V+U*U=R*R

                           

KESİTLER

DOĞRU İKİ NOKTADA KESİLİR.

DÜZLEM  ÇEMBERLE KESİLİR

HACİM KÜRE YÜZEYİ İLE KESİLİR

DÖRTLÜ HACİMLE KESİLİR

SONUÇ: Kainatımızın dört veya beş boyutlu uzayda olması onun şeklini değiştirmez. 

 

HAREKET

Doğrunun merkezden uzaklaşıp yaklaşması iki nokta arasındaki mesafeyi değiştirir.

Düzlemin merkezden uzaklaşması ve yaklaşması çemberin çapını büyütür veya küçültür.

Hacmin merkezden uzaklaşıp yaklaşması küre yüzeyini büyütüp küçültür.

Dörtlünün merkezden uzaklaşıp yaklaşması hacmi küçültüp büyütür.

Kâinatımız dört boyutlu uzayın beş boyutlu ile kesittir. Merkezden uzaklaşmaktadır. Üç boyutlu kâinatımızın çapı büyümektedir.

Doğruya dik doğrular,

Doğruya dik düzlemler,

Doğruya dik hacimler,

Doğruya dik dörtlüler kesitli ise genişleyen kesit dalga hareketini oluşturur.

Eğiklik noktasal hızı verir. Dalga hızı da ikinci hızdır. Noktasal hızla dalga hızının çarpımı genişleme hızının karesini verir. U*V=C*C         

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 2884 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 2400 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 2352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 2396 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 2284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 2423 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 2487 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 2730 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 2977 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 2438 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 2379 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 2376 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 2396 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 2488 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 2447 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3061 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 2370 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 2335 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 2686 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 2846 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 2365 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 2273 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 2373 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 2354 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 2768 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 2749 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 3527 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 3473 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 2996 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 2779 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 2722 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 2476 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 2344 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 2392 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 2382 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 5448 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 5360 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 5342 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 5488 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 5731 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 5335 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.9.2009 5328 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.9.2009 5403 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.9.2009 5388 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.9.2009 5226 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.8.2009 5243 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.8.2009 5430 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.8.2009 5425 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.8.2009 5589 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.7.2009 8997 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.7.2009 6623 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.6.2009 6750 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.6.2009 6498 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.6.2009 4571 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.6.2009 6728 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.5.2009 6228 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.5.2009 5739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.5.2009 6470 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.5.2009 6659 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.4.2009 6189 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.4.2009 6508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.4.2009 6693 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.4.2009 6827 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.4.2009 6494 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.3.2009 6147 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.3.2009 6525 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.3.2009 7023 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.3.2009 6105 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.3.2009 5746 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.2.2009 6784 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.2.2009 3664 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.2.2009 3977 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.2.2009 4019 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.2.2009 3884 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.1.2009 3699 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.1.2009 3541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.1.2009 3569 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.1.2009 3530 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.1.2009 3585 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 3522 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 3652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1092 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1012 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 378 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 415 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 206 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 204 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 289 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 249 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.9.2008 186 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.9.2008 314 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.8.2008 286 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.8.2008 196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.8.2008 279 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.7.2008 326 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.7.2008 217 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.7.2008 187 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.6.2008 170 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.6.2008 271 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.6.2008 149 Okunma