Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
İlmihalini Doğru Olarak Öğrenmek, Dinini İyi Bilm
567 Okunma, 0 Yorum

 

 

15 Eylül 2013

 

Bedevilere, bedeviliğin zaaflarını anlatmak çok zordur. Bunu anlayabilmeleri için bedevilik statüsünden çıkıp medeni olmaları gerekir.

Doğru gerçekleri sadece söylemek veya yazmakla anlatıp öğretemezsiniz. Bunların ehliyetli, liyakatli, icazetli hocalar, muallimler, üstadlar tarafından okutulması, tedris ve ta’lim edilmesi gerekir.

Diyelim ki ehliyetli ve icazetli bir hoca 17 yaşındaki bir lise talebesine üç ay boyunca ilmihal okuttu. Çocuk dersleri dikkatle dinledi. Notlar aldı, iyi anlayamadığı yerleri hocasına sordu… Üç ay sonra ne yapılması gerekir? Delikanlının okuduğu derslerden imtihan edilmesi gerekir. İlmihal bilgilerinin şakası yoktur. Herhangi bir dersten, on üzerinden beş numara alırsa orta derece ile geçebilir ama ilmihal konusunda orta derece olmaz. Ya pekiyi bilecektir yahut bütünlemeye kalacak yeniden imtihan edilecektir.

İlmihalini öğrenmek erkek, kadın her Müslümana farzdır.

Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında bütün okullarda, her ders gününde bir saat din dersi okutulurdu. Çocuklar, gençler ilmihal bilgilerini doğru olarak o derslerde öğrenirlerdi.

1980’den bu yana ülkemizin bütün okullarında mecburi din dersleri vardır. Lâkin bunlar birer aldatmacadan ibarettir. Bu derslerde doğru, sahih, zaruri ilmihal bilgileri öğretilmez, bir tür anti-kültür verilir.

Düzenin din dersi kitapları besmele ile başlamaz. M. Kemal Paşa’nın tam sayfa resmi karşısında gençliğe beyannamesi ile başlar. Böyle kitaplardan, böyle derslerden ne hayır gelir?

İlmihal bilgilerinin birinci maddesi Allahü Teala’yı doğru şekilde tanımaktır.

O’nun on dört sıfatı vardır. On iki yıl ilköğretim ve lise okumuş, şu anda beş vakit namazını kılan kaç Müslüman bu on dört sıfatı sırasıyla ezbere sayabilir?

Kur’an-ı Kerim Allah’ın yaratılmamış, kadim kelamıdır. İslamın temel kaynağı olan bu ilahi kitabın belli başlı yirmi beş özelliğini, üstünlüğünü sayabilir miyiz?

İslamın ikinci kaynağı Resulullah Efendimizin (Salat ve Selam olsun O’na) sünnetidir. Sünneti inkar eden kafir olur. Kaç Müslüman sünnet hakkında doğru ve sağlam bilgiye sahiptir?

Şeriat nedir… İcma nedir… Cumhur-i ulema nedir… Ehl-i Sünnet ve Cemaat nedir?

Müslümanların bu gibi konularda kısa ve özlü de olsa çok sağlam bilgileri manasını iyi bilerek ezberlemiş olmaları gerekmez mi?

Ümmet nedir… İmamet veya Hilafet nedir… Bunları iyice biliyor muyuz?

Zaruriyat-ı diniye nedir?

Günde yirmi dört saat, haftada yedi gün, ayda otuz veya otuz bir gün, senede üç yüz atmış beş veya üç yüz atmış altı gün, velhasıl bir ömür boyu din baronu edebiyatı yapanlar mü’minlere, öğrenilmesi farz olan temel din bilgilerini niçin öğretmiyorlar?

Niçin ülkemizde derli toplu, çok doğru bilgiler ihtiva eden, mükemmel ilmihaller yok?

Diyanet bir ara “Cep İlmihali” isminde faydalı bir kitap yayınlıyordu. Artık yeni baskıları yapılmıyor. Avrupa Birliği Standartlarına uymuyormuş. Fesubhanallah!

Şu beş vakit namaz kılan zamane dindarı Müslüman bir yığın güncel dedikodu, magazin ve polemik bilgisine sahip ama namazın altısı namaz öncesi, altısı namaz içinde olan on iki şartını ve rüknünü bilmiyor. Bunu öğrenmek, bilemediniz yarım saat vakit ister.

Maalesef öyle namaz kılan kardeşlerimiz var ki, ayakta bevl ediyor; üstüne iç çamaşırına bevl bulaşıyor; üstelik istibrayı da bilmiyor, teşarşür ettikten sonra hiç beklemeden abdest alıyor, bu abdest bozuluyor, namazı boşa gidiyor… Bu kardeşimize bu konudaki dini bilgiler niçin öğretilmiyor? Kabahat öğretmeyenlerde mi, öğrenemeyende mi?

İki Müslümanın darul İslamda da, darul harpte de faiz muamelesi yapması haramdır. Bunu Müslümanlara kim anlatıp öğretecek?

İbadet tevazu, tezellül ve ihlas ile yapılır. Umre bir nafile ibadettir. İhtişamlı umre olmaz… Lüks umre olmaz… İsraflı umre olmaz. Bunları Müslümanlara kim anlatacak?

İslam dini rehberlikle öğrenilen bir dildir. Alet ilimlerini, ’âli ilimleri öğrenmiş çağ kültürüne sahip, icazetli ve ehliyetli ulema, fukaha, meşayih, mürşidler gençliği ve halkı yetiştirmezse, dini konular ayağa düşer, her kafadan bir ses çıkar, büyük bir fitne, fesat, kaos, anarşi oluşur. Bugün olduğu gibi…

Azılı reformcu bir profesör “birkaç seneye kadar bütün din kitaplarını kaldıracağız, Müslümanların elinde sadece meal kitapları olacak” demiş. Ne kadar yanlış bir metot.

Ehl-i Sünnet Müslümanlığının Kur’anla ilgili temel kurallarından biri şu hadis-i şeriftir:

Men fessere’l-Kur’ane bi re’yihi fekad kefer=Kur’an-ı Kerimi kendi re’y ve hevasına göre yorumlayan kimse Kur’an nimetine küfranda bulunmuş, küfre düşmüş olur.

Bütün Ehl-i Sünnet imamları, uleması, fukahası, meşayihi ahir zamanda İsa Aleyhisselam’ın nüzul, Mehdi Aleyhisselam’ın zuhur ve mel’un Deccalın huruc edeceği konusunda icma ve ittifak etmişlerdir. Reformcular, dinde değişimciler, yenilikçiler, mezhepsizler, Afganiciler, Fazlurrahmancılar, Kemalist ilahiyatçılar, Sünnet düşmanları, Mutezile mezhebi mensupları Ehl-i sünnetin bu icmaıını inkar ediyor. Halkı bu konuda, Ehl-i Sünnet hocaları hep birlikte niçin uyarmıyor?

Yarım yamalak din bilgisiyle olgun Müslüman yetişmez.

Bilmeyenler de elbette kusurludur ama bilmeyenleri uyarmayan, aydınlatmayan, yetiştirmeyen, onlara ders vermeyen, onları bilgilendirmeyen bilenler daha suçludur.

Zamanımızın en korkunç bid’atlerinden biri din ilimlerinin para kazanmak ve mümkünse zengin olmak için öğrenilmesi; din kitaplarının dünyalık edinmek için telif, tasnif ve tercüme edilmesidir.

Çok para kazandırmadığı, ticari tarafı zayıf olduğu için faydalı dini broşürler hazırlanıp yayınlanmıyor.

Eski ulema, fukaha, müfessirler, muhaddisler, meşayih-i kiram “niyet ettim Allah rızası için, halka faydalı olacak din kitabı yazmaya…” diye niyet ederlerdi; zamanımızda “ niyet ettim para kazanmak, ev almak, mülk edinmek, zenginleşmek, lüks ve konforlu bir hayat sürmek, köşeyi dönmek için din kitapları yazmaya…”.

Yazının devamı için;

http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Ilmihalini_Dogru_Olarak_Ogrenmek_Dinini_Iyi_Bilmek/16569#.Ujdr-21rPIU

 

Yorum:

 

İslam'da Olan Anlatılsın

 

Günümüzde gençlere sorsanız ilmihal bilgilerini bilmedikleri gibi namazın nasıl kılınacağını da bilmedikleri bir gerçektir.

Bu sorunun nasıl oluştuğu ise hem ailede hem de okulda öğretilmezse doğal olarak gençlerimizde bu bilgilerden yoksun yetişmektedir.

Gerçi bu bilgilerin ailede verilebilmesi için ailenin de bu bilgileri iyi bilmesi ve çocuklarına aktarmaları gerekir.

Okullarda din bilgisi derslerinde de bu tür bilgilere yer verilmedikçe bilinmesi gerekenleri değil hurafelere inanan gençler yetişmektedir. Çünkü Kuran da anlatılanlardan çok genel bilgiler verildiğinden İslam'da olması gerekenler değil, söylentilere inanan gençler yetişmektedir. Bunun çözümü okullarda adam akıllı doğru bilgiler içeren derslerin konulmasıyla çözülür.

 

 

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 222 | Tarih: 15.9.2013
Ahmet Hakan
Gerilimi düşürmek için 10 maddelik eylem planı
10 maddelik plan
728 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Yusuf Kaplan
Denge unsuru olamazsak dengemizi bozarlar
Türkiye-Mısır-İran ittifakı
660 Okunma
Ali Bülent Dilek
Mehmet Şevket Eygi
İlmihalini Doğru Olarak Öğrenmek, Dinini İyi Bilm
İslam'da Olan Anlatılsın
567 Okunma
Emine Hocaoğlu
Mahir Kaynak
Yarın Ne olabilir?
Suçlu Yok, Beceriksiz var!
561 Okunma
4 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Barlas
İnançlardan "yasaklar" üretmekten kaçınmalıyız
Önyargı
542 Okunma
Tayibet Erzen