Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mahir Kaynak - Star Süleyman Karagülle
Siyasi Sorun
636 Okunma, 0 Yorum

25/05/2014

- Sorun Erdoğan değildir. Sorun, alacağımız cephe sorunudur.

- Sermaye iki cephe alıp savaştırmak istiyor.  ABD, AB, Çin ve Rusya savaşmıyor. Biz bunların yanında yer almalıyız. Sermayenin parası var. Askeri yok. Terör onun silahıdır.

 

- Halk dökümdeki maden gibidir. Kendisi dökülür katılaşır ama hangi kalıba koyarsanız o şekli alır. Siyasette kalıbı hazırlayanlar iç güç olmalıdır. Dış güçle irtibatlı olunmalıdır. Dış gücün emrinde olmamalıdır. Ordun var ama silahın yoksa silahlı devletin emrinde olursun.

- Halkın kalıba dökülmesi benzetmesi doğrudur. Ne var ki değişik kalıplar varsa, halkın bir kısmı o kalıba, bir kısmı başka bir kalıba gidebilir. Kalıbı hazırlayan halk olabilir. Bu nasıl sağlanacaktır.  Hakemlerin denetiminde yerinden yönetim sistemi halkı bağımsız harekete götürür. Dış güçlerin etkisi halka kadar inmez. Devletin birliğini ise milli ordu ve karşılığı olan milli para sağlar.

 

- Sorunları tartışmak ihanet sayılmıştır. Kürtlere siyasi partiye girmelerini önermiştim. Bugün o duruma geldik.

- İnsan kişiliğini koruyarak topluluk oluşturan bir varlıktır. Birlikte üretir, bölüşerek ayrı ayrı tüketir. Bu sistemin çalışması sözleşmelerle mümkündür. Sözleşme demek borçlu alacaklı olmak demektir. İhtilaflar hakemler yolu ile çözülmezse sistem çalışmaz. Hakemlerin kararlarını da silahlı güç geçerli kılar. Devletimiz kendisini koruyacak silahlı güce sahip değilse, devlet olamaz.  Savaşı insan yapar. Savunma araçlarını devlet kendisi üretmek zorundadır.

 

- Devletimizin aşamayacağı bir durum yoktur. Tedbirler almaktayız, Almanya’da Sünni Alevi çatışması vardır.

-  Çift vatandaşlık sistemi hatalı olduğu gibi iki çeşit vatandaşlık da hatalıdır. Sadece bedelli ve nöbetli olunabilir. Almanya’da yerleşenler, Alman’dırlar. Oradaki sorunları çözme Alman hükümetine aittir. Biz ülkemizdeki sorunları çözmekle yükümlüyüz. İnsanlık Anayasası hükümleri uygulanmalıdır.

 

31/05/2014

Kullanılmak

- Alevi- Sünni çatışması hazırlığı var deniyor. Basit bir sloganı bahane edip gençler veya halk çatışır, kazanan taraflar olmaz, onları kullananlar olur.

- Kaybeden de millet olur. Onları dış çatışanlar kullanmıyor, ülkeyi çökertmek için düşman kullanıyor.

 

- Türkiye Irk ve inançlarda ayrıcalık gözetmez.  Türkiye taraf olmamalı ama herkesle yakın ilişkilerde olmalıdır.

- Mahir Bey çelişki içindedir. Bir taraftan gelecekte yerimizi belirlemeliyiz diyor, diğer taraftan taraf olmamalıyız diyor. Biz, haklının yanında olmalıyız. Hakkın er veya geç galip geleceğine inanmalıyız.

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

Adil Düzen

Kırk seneden fazladır savunduğumuz görüşler gittikçe netleşiyor ve gittikçe kesinleşiyor. Artık aklı başında olan herkesin savunacağı şey Adil Düzen’dir. İslam düzenidir. Kuran düzenidir. Çok basit ilişkilere dayanır. Tekrar ede ede dilimizde tüy bitti ama hala duyan, kulak veren var mıdır?

İnsanlar topluluk içinde özgürce yaşayacak şekilde yaratılmıştır. İnsanlar topluluk oluşturma biçiminde özgürdürler. Oluşturup oluşturmamakta özgür değildir. Topluluk insanların özgürlüğü için vardır. Özgürlüğü yok eden topluluk kendisi de yok sayılır. Özgürlük ve topluluk birbirinden ayrılamaz. Kumaşın iki yüzü gibidirler.

Devletler, insanlığa hizmet etmek için vardır. İnsanlık da devletlere hizmet etmek için vardır. Devletlerin bağımsızlığı için insanlık vardır. Devletler de insanlığın devamı için vardır. İnsanlık uygarlaşmanın son basamağına ulaştı. Yeryüzü tek ümmet oldu. Yeryüzü birlikte yaşayacak duruma ulaştı. Tarım döneminden sanayi dönemine geçiliyor. Bugünkü sıkıntılar doğum sancılarıdır.

Bugünkü güçlü devletler insanlıkta birleşmelidirler. Yoksa varlıklarını sürdüremezler.  AB birleşmezse Çin ve ABD dağılır. Devletlerin nüfusu 100 milyondan fazla olmamalıdır. Devletlerin üstünlüğü de silahlı güç oluşturmamalıdır. Devletler diğer devletlerle birlik içinde olmalıdır ama bu silahlı baskı ile değil uygarlıktaki katkı ve yarışmalar ile olmalıdır. Türkiye gelecekte etkin devlet olabilir. Bugün etkin devletlerden kimileri etkinliklerini kaybedebilir. Ne var ki bu silah gücü ile olmayacaktır. İnsanlığa sunacağı ilmi, ahlaki,  iktisadi ve siyasi hizmetlerle olacaktır.

Türkiye Adil Düzen’i insanlığa sunacaktır ve bundan dolayı etkin güç olacaktır. Tarihte Sümerce üç bin yıl uygarlık dili olmuştur. Oysa uygarlıkta hakim olan Sümerler değil başka ırklar olmuştur. Bugün en etkin kavim İsrail oğullarıdır. Nüfusları binde birdir.

Türkiye dünyada nasıl etkin hale gelebilir. Önce kendi içinde Adil Düzen’i kurmalıdır. Ülkeye giriş çıkışı serbest bırakmalıdır. Vizeler artık kalkmalıdır.  Yabancıların ülkemizde çalışmaları desteklenmelidir. Pasaport ve vize şartları kaldırılmalıdır.

Türkiye karşılıklı parayı çıkarmalıdır. Türk Lirası altınla kote edilebilir olmalıdır. Buraya gelen kişi parasının değerinin korunacağını bilmelidir. İş anlaşmaları rahatlıkla yapılmalıdır. Borçlanmadan korkmamalıdır. Çalışana kredi sistemi ile hem para karşılıklı olur hem de herkese iş bulunur. İşsiz olan kimse postunu Türkiye’ye atabilmeli ve iş bulabilmeli. Malını satamayan Türkiye’de pazarlayabilmelidir.

Çıkan her türlü ihtilaf hakemlik sistemi ile hemen çözülmeli ve Türkiye’de hakem kararları mutlaka uygulanabilmelidir. Herkes şunu bilmelidir: Ben haksızlık yapmazsam kimse kılıma bile dokunamaz. Çünkü Türkiye’de adil devlet var. Ben eğer haksızlık yaparsam başım bile gidebilir. Çünkü Türkiye’de adil yargı var.

Makinaların, kağıdın özgür olduğu bir basın değil, yazarların özgür olduğu, özgür oldukları kadar da sorumlu oldukları bir basın bunu verebiliyor muyuz? O zaman biz etkin devlet oluruz. Ne var ki bunları şimdi yaptığım gibi çözümle üretmeliyiz. Adil Düzen’de ekseriyet değil, hicret demokrasisi diyoruz. Hakimlik değil, hakemlik diyoruz. Faiz parası değil, çalışana kredi ile emek parası diyoruz. Yerinden yönetim ile gönüllü askerlik diyoruz.

Bunlar olacak. Belki yarın, belki yarından da yakın.   

 

Süleyman KaragülleYorumYap

Sayı: 259 | Tarih: 1.6.2014
Mehmet Barlas
Aklı havada olanlar bu akılları başlarına toplama
Açık Tebliğ
661 Okunma
Tayibet Erzen
Ahmet Hakan
Bugün Gezi benzeri bir isyan çıkmayacak
Ahmet Hakan’ın iyi niyeti
649 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mahir Kaynak
Siyasi Sorun
Adil Düzen
636 Okunma
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Dikkat!Asıl tehlike büyük ve küresel!
Başbakanı değil ilim adamlarını dinlemek!
568 Okunma
Ali Bülent Dilek