Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1159
Ankebut Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
19.03.2022
2208 Okunma, 0 Yorum

ANKEBÛT SÛRESİ - 29. Hafta

 

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31)

Rabbim, bozanlar kavmine karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde kesinlikle biz bu kasabanın ehlini helak edenleriz, kesinlikle onun ehli, onlar zalimlerdir, dediler (30-31)

 

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

Rabbim, bozanlar kavmine karşı bana yardım et, dedi.

قَالَ: “Söyledi” demektir. Faili müstetir zamir olan هُوَ dir. Lût’a racidir. Söyleyen Lût’tur.

رَبِّ: “Rabbim” demektir. Aslında iki kelimeden oluşan bir isim tamlamasıdır. Sonunda “ben” anlamına gelen ي vardır.

رَبَّ + ي رَبِّي   رَبِّ

Aslında رَبَّ şeklinde sonu fethalıdır. Sonuna gelen ي nedeniyle fetha kesreye dönüşmüştür. Sonra da kesre ي ye delalet ettiği için ي hazf edilmiştir.

انْصُرْ: “Yardım et” demektir. Kökü نصر dir. Tehlike, savaş, kavga gibi durumlarda yardım etmek, hasmına karşı galip gelmesi için birine kuvvetle yardım etmek, sıkıntı durumunda sıkıntıdan kurtarmak için yardım etmek demektir. Günlük rutin işlerde yardım etmek anlamında değildir. خذل kökünün zıttıdır. Rabbinden yardım istemektedir. Dualar emir sıygasıyla gelir. Burada da ikinci tekil şahıs emir sıygasıyla gelmiştir.

ي: “Ben” demektir. Mensub muttasıl zamirdir. انْصُرْ emir fiilinin mef’ûlüdür.

انْصُرْنِي: “Bana yardım et” demektir. Araya gelen ن harfi okuma kolaylığı için gelmiştir. Türkçede böyle harflere kaynaştırma harfi denmektedir.

انْصُرْ + ي انْصُرْ + نِ + ي   انْصُرْنِـي

عَلَى: “Üzerine” demektir. Burada “karşı” anlamındadır. Harf-i cerdir. انْصُرْ fiilinde kendisine karşı yardım edilen bu harf-i cerden sonra gelir.

الْقَوْمِ: “Kavim” demektir. قوم kökünden gelmiştir. Birinci bâbdan mastar olarak kalkıp bir hedefe yönelerek dik durmak manasındadır. Bu mastar manasından ortak bir hedefe yönelmiş insan topluluğu manasında ism-i cemdir (topluluk ismidir).

الْمُفْسِدِينَ: “Bozanlar” demektir. İkinci bâbdan فَسَدَ - يَفْسِدُ şeklinde bir işin veya bir şeyin yapısının bozulup daha kötü bir hale gelmesi manasındadır. İkinci bâb if’âl bâbına (أَفْسَدَيُفْسِدُ) tadiye etkisi ile gelir. Bir işin veya bir şeyin yapısını bozup daha kötü bir hale getirmek anlamına gelir.

الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ: “Bozanlar kavmi” demektir. Lût kavmi toplumun yapısını bozmaktaydı. Toplumun ahlakını bozmaktaydı. Düzeni bozmakta, düzensizlik oluşturmaktaydılar.

انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ: “Bozanlar kavmine karşı bana yardım et” demektir.

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ: “Rabbim, bozanlar kavmine karşı bana yardım et” demektir.

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ: “Rabbim, bozanlar kavmine karşı bana yardım et, dedi” demektir. Lût sıradan bir yardım istememektedir. Artık bu kavimden umudunu kesmiş ve zor durumda olanların istediği yardımı onlara karşı istemiştir. Onların düzelmesi beklentisi bitmiştir. Onlarla arasındaki münasebet artık tebliğ değildir. Zor duruma düşmüştür ve artık onların arasında bulunmanın zorluklarını yaşamakta, muhtemelen de kendini güvende hissetmemektedir, bundan dolayı da rabbinden yardım istemektedir.

 

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde kesinlikle biz bu kasabanın ehlini helak edenleriz, kesinlikle onun ehli, onlar zalimlerdir, dediler.

وَ: “Ve” demektir. Atıf harfidir. لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ cümlesini قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ cümlesine atfetmektedir.

لَمَّا: “-ınca” demektir. Geçmiş zaman zarfıdır. لَمَّا dört şekilde kullanılır:

  1. Zarf olur: Kendisinden sonra mazi fiil gelir ve geçmiş zaman zarfıdır. Fiilin gerçekleştiği zamanı ifade eder yani mef’ûlün fihtir.
  2. Şart edatı olur: Şart cümlesi mazi fiil cümlesidir. Cevap cümlesi diğer şart edatlarında olduğu gibidir. Ancak cevap cümlesinin başında cevap edatı olarak yalnızca fâ-u cevabiyye değil, müfacee edatı olan إِذَا da olabilir veya kâne cümlesidir. Geçmiş zamanda şartı ifade eder.
  3. Nefy (olumsuzluk) edatı olur: Bir muzâri fiili cezm eder, anlamını mâziye çevirir. Yakın geçmiş zamanda olumsuzluğu ifade eder. Ancak burada farklı olan durum hükmün her an gerçekleşebilecek olması ama sözün söylendiği ana kadar gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu nedenle Türkçeye çevrilirken “henüz olmadı” şeklinde çevrilir.
  4. İstisna edatı olur: إِنْ olumsuzluk edatıyla başlayan cümlede istisna edatı olarak gelir.

Burada geçmiş zaman zarfıdır. Kendisinden sonra mazi fiil gelmiştir.

جَاءَتْ: “Geldi” demektir. Mazi fiildir. Üçüncü şahıs dişildir (müennestir).

رُسُلُ: “Elçiler” demektir. رَسُول un çoğuludur. Sıfat-ı müşebbehedir. Kökü رسل dir. Dördüncü bâbdan gelmektedir. Bir mesajı ulaştıran, bir görevi yapan kimsedir.

نَا: “Biz” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir.

رُسُلُنَا: “Elçilerimiz” demektir. Görevlendirilen kimselerdir. Görevlerinin ne olduğu cümlenin devamından anlaşılmaktadır.

إِبْرَاهِيمَ: “İbrahim” demektir. Bir peygamberin özel ismidir.

بِ: “ile” demektir. Harf-i cerdir. Musahebe için gelmiştir. جَاءَتْ fiili ile geldiği zaman “ile geldi” anlamında olduğundan “getirdi” anlamına da gelir. Getirilen bu harf-i cerden sonraki kelimedir.

الْبُشْرَى: “Müjde” demektir. بشر kökünden gelmiştir. Birinci bâbdan بَشْرٌ mastarı deriyi soymak manasındadır. Bu manadan gelerek ıstılahi olarak soyulan derinin altından iyi bir şeyin ortaya çıkması anlamıyla بُشْرَى ortaya çıkan iyi haber olarak “müjde” anlamında isimdir. Aynı kökten gelen بَشَر “ölümlü” demektir. Deriyi soymak manasından gelerek بَشَر soyulan deri, gözenekli deri manasında “insan derisi” anlamında isimdir. Buradan ıstılahi olarak derisi olan manasında insan için “ölümlü” manasında kullanılan isimdir. Eril ve dişil için ortaktır. İkili بَشَرَانِ ve بَشَرَيْنِ dir. Çoğulu yoktur. Çoğul için de بَشَر kullanılır. Deri manasındaki بَشَر ise ism-i cinstir. Sonuna kapalı te alarak tekili elde edilir (بَشَرَة) ve çoğul çekimi vardır.

Bu kökün etimolojisini incelersek ش harfi ayrılmayı ifade eder. ر harfi ise tekrarı ifade eder. İkisi beraber olunca ayrılma fiilinin tekrarlanması yani bir yerden tekrarlı şekilde ayrılmaların olduğunu ifade eder. Bu şekliyle شر “tekrarlayan bir şekilde bir şeyden başka şeylerin ayrılıp yayılmasını, dağılmasını” ifade eder. Öncesinde gelen ب ev demektir. İçeriyi anlatır. Başlangıcı ifade eder. İçeriden başlayarak dışarıya doğru çıkışları gösterir. Kılın, terin çıktığı deriyi ifade eder. Böyle gözenekli deri sahibi olan varlıklara “ölümlü” anlamda بَشَر denmektedir. Müjde anlamındaki بُشْرَى da içeride duran bir iyi haberin dışarıya çıkması anlamındadır.

بِالْبُشْرَى: “Müjdeyle” demektir.

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى: “Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde” demektir. Burada müjdenin ne olduğu anlaşılmamaktadır. Başka ayetlere bakmamız gerekmektedir.

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

Karısı ayaktaydı da güldü. Onu (karısını) İshak’la ve İshak’ın arkasından Yakup’la müjdeledik. (Hûd 71)

Müjdenin İbrahim’in hanımına verildiğini bu ayetten anlıyoruz. Müjde, bir erkek çocuk doğurması (İshak) ve onun da erkek çocuğunun (Yakup) olacağıdır. Elçilerin görevlerinden birinin bu müjdeyi getirmek olduğunu anlıyoruz.

Burada dikkat çeken bir durum daha vardır. Arapça gramerde mutabakat denen bir durum vardır. Cümlenin öğelerinin tekillik-ikillik-çoğulluk, erillik-dişillik açısından birbirleriyle uyum içinde olmasıdır. Bu ayette mutabakat söz konusu değildir.

Fâil

Fiil

رُسُلُنَا

جَاءَتْ

Eril

Dişil

Fiil müennes (dişil), fâil ise müzekkerdir (erildir). Mutabakat yoktur.

Kuran’da başka ayetlerde aynı fiil ve faillerle bu mutabakatın olduğunu görüyoruz.

قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ

Benden önce elçiler size beyyineleri ve dediğinizi getirmişti. (Ali İmran 183)

Bu ayette fiil de fâil de müzekkerdir (erildir). Mutabakat söz konusudur.

Fâil

Fiil

رُسُلٌ

جَاءَ

Eril

Eril

Fiil ve fâil veya nâib-i fâil arasında mutabakatla ilgili bir kural vardır:

Merfu öğe (fâil/nâib-i fâil/nâsih fiilin ismi) cem-i teksir ise fiil müennes de gelir, müzekker de gelir. Merfu öğe (fâil/nâib-i fâil/nâsih fiilin ismi) cem-i müzekker salim veya müzekker tesniye veya müfred müzekkerse fiil müzekker gelir. Yani cem-i teksir dışındaki müzekkerlerde fiil müzekker gelir.

Burada fâil (رُسُلُنَا) hakiki müzekker cem-i teksirdir. Cem-i teksirlerde ister müzekker, ister müennes olsun, ister hakiki ister mecazi olsun fiil müzekker de müennes de gelebilir. Burada fiil müennes (جَاءَتْ) gelmiştir. Cümle جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى şeklinde de gelebilirdi.

Eğer fâil رُسُلُنَا değil de الْمُرْسَلُونَ olsaydı fiil her halükârda جَاءَ şeklinde müzekker gelmek zorundaydı.

Cemi mükesserlerde mutabakat olmamasının sebebi sayıların az ve çok olması ile ilgilidir. Mutabakat varsa fâil/nâib-i fâillerin sayısı çoktur, mutabakat yoksa sayıları azdır.

جَاءَ رُسُلٌ

Gelen elçilerin sayısı çok

جَاءَتْ رُسُلٌ

Gelen elçilerin sayısı az

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

Seni yalanladılarsa senden öncesinde, beyyineler ve kayıtlar ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler yalanlandı. (Ali İmran 184)

Bu ayette mutabakat vardır.

Fâil

Fiil

رُسُلٌ

كُذِّبَ

Eril

Eril

Buna göre yalanlanan elçilerin sayısı çoktur. Beyyineler, kayıtlar ve kitap getiren elçilerin çok sayıda olduğu anlaşılmaktadır.

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

Yemin olsun, senden öncesinde elçiler yalanlandı da yalanlanmalarına ve yardımımız onlara gelene kadar eziyet edilmelerine sabrettiler. (En’am 34)

Bu ayette mutabakat yoktur.

Fâil

Fiil

رُسُلٌ

كُذِّبَتْ

Eril

Dişil

Buna göre yalanlanan elçiler az sayıdadır. Eziyet edilen ve onlara yardım gelmesi durumunda olan elçilerin sayısının az olduğunu anlıyoruz.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Şehirdeki kadınlar “azizin karısı gencinin nefsinden murad ediyor, sevgisi ona sızmıştır, kesinlikle biz onu açık bir sapkınlık içinde görüyoruz” dedi. (Yusuf 30)

Bu ayette mutabakat yoktur.

Fâil

Fiil

نِسْوَةٌ

قَالَ

Dişil

Eril

Söyleyen kadınların sayıları azdır.

Bu kurala göre لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى cümlesinde İbrahim’e gelen elçiler az sayıdadır.

قَالُوا: “Dediler” demektir. Mazi, eril üçüncü şahıs çoğul fiildir. Bundan sonra iki cümle söylemişlerdir.

Birinci cümle: إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

İkinci cümle: إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

إِنَّا: “Kesinlikle biz” demektir. Aslı إِنَّنَا dır. Huruf-u müşebbehe bi-l fiilden olan إِنَّ ile “biz” anlamındaki zamir birleşince إِنَّنَا olmuş ve sonra okuma kolaylığından dolayı إِنَّا şeklinde kısaltılmıştır.

إِنَّ + نَا إِنَّنَا إِنَّا

مُهْلِكُو: “Helak edenler” demektir. Aslı مُهْلِكُونَ dir. Eril çoğul (cem-i müzekker salim) ism-i fâildir. İsim tamlamasında muzaf olduğundan sondaki ن düşmüştür. İkinci bâbdan هَلَكَ - يَهْلِكُ şeklinde bir kimsenin, bir şeyin yapısının bozulup iş yapamaz hale gelmesi, helak olması manasındadır. Lazım fiildir. İkinci bâb if’âl bâbına (أَهْلَكَيُهْلِكُ) tadiye etkisi ile gelir. Helak etti anlamına gelir.

أَهْلِ: Ehil demektir. ءهل kökünden gelmiştir. İkinci bâbdan mastar olarak birisini sorumluluğu ve himayesi altına almak, uyruğu haline getirmek manasındadır. Bu mastar manasından kendisinden sorumlu olunan, himaye altına alınan topluluk manasında أَهْل “ehil” anlamında camid isimden ism-i cemdir (topluluk ismidir).

Ehil ile benzer kelimelerin anlam farkını incelersek:

Kelime

Anlamı

أَهْل

Birbirinin sorumluluğunda olan topluluk

أَصْحَاب

Aynı zamanda aynı mekân içinde bir arada olan topluluk

قَوْم

Aynı hedefe yönelmiş topluluk

أُمَّةً

Başkanı olan her büyüklükteki topluluk

مِلَّة

Aynı inanca sahip büyük topluluk

إِخْوَانِ

Genetik kardeşler / vatandaşlar

هَذِهِ: “Bu” demektir. Yakın ism-i işarettir. Dişil tekildir.

الْقَرْيَةِ: “Kasaba” demektir. قري kökünden gelmiştir. İkinci bâbdan قَرْي mastarı bir şeyleri bir arada toplayıp bir müddet orada kalmasını sağlamak manasındadır. Bu mastar manasından bir şeyleri bir araya toplayan manasında ıstılahi olarak قَرْيَة insanları bir araya toplayıp orada kalmasını sağlayan olarak “kasaba” anlamında isimdir. Sonundaki ة sebebiyle lafzen dişildir. İkili قَرْيَتَيْنِ (mensub-mecrur) dir. Çoğulu قُرًى dır.

هَذِهِ الْقَرْيَةِ: “Bu kasaba” demektir.

أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ: “Bu kasabanın ehli” demektir. Bu kasaba içinde yaşayarak birbirlerinin sorumluluğunu alan topluluk demektir.

مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ: “Bu kasabanın ehlini helak edenler” demektir.

إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ: “Kesinlikle biz bu kasabanın ehlini helak edenleriz” demektir. Elçilerin söylediği ilk cümledir. إِنَّا نُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ şeklinde gelseydi “helak edeceğiz” demiş olurdu. Oysa “helak edenleriz” diyor. Buradan anlaşılmaktadır ki helak işlemi başlamıştır. Helak bir süreç içinde olmaktadır ve bu süreç başlamış ve devam etmektedir. Ehlini helak ettikleri kasaba için هَذِهِ الْقَرْيَةِ (bu kasaba) şeklinde yakın ism-i işaret kullanılmıştır. Bu kasabanın İbrahim’e yakın bir kasaba olduğu yakın ism-i işaretten anlaşılmaktadır. Bu kasabanın da Lût’un kavminin yaşadığı kasaba olduğunu öncesine atfedilmesinden ve sonraki ayetten anlıyoruz. Lût’un kavmi helâk ediliyordur, helak edilmeye başlanmıştır, helak edilme süreci içindedirler ama onlar bunun farkında değillerdir.

إِنَّ: “Kesinlikle” demektir. Huruf-u müşebbehe bi-l fiildendir.

أَهْلَ: “Ehil” demektir.

هَا: “O” demektir. Mecrur muttasıl zamirdir. هَذِهِ الْقَرْيَةِ (bu karye) ye racidir.

أَهْلَهَا: “Onun ehli” demektir. Bu karyenin ehlidir.

كَانُوا: Nakıs fiillerdendir. Burada mazi fiil olarak gelmiştir. Bu fiilin mastarının asıl anlamı “olmak” iken nakıs fiil olduğunda kendisinden sonra bir isim ve haber gelir. Asıl anlamıyla kullanıldığında tam fiil, bir isim ve haberden önce kullanıldığında nakıs (eksik) fiil denir. كَانُوا üçüncü şahıs eril çoğul fiildir ve sonundaki و zamirdir. “Onlar” anlamındadır. Merfu muttasıl zamirdir. Bu zamire cem vâvı denir. Kâne’nin ismidir.

ظَالِمِينَ: “Zalimler” demektir. İ’râbı mensubdur. Kâne’nin haberidir. Türkçede eziyet anlamında yanlış olarak kullanılmaktadır.

الظُّلْمُ: وَضْع الشيء في غير موضِعه

Zulüm: Bir şeyi kendi yerinin dışında bir yere koymak. (Lisanu-l A’râb)

ظلم kökünden iki bâbda fiiller gelir. İkinci bâbdan (ظَلَمَ - يَظْلِمُ) zulüm anlamında gelirken dördüncü bâbdan (ظَلِمَ - يَظْلَمُ) ظُلْمَة “karanlık” demektir.

Zulüm birisini, bir şeyi veya kendisini olması gereken gerçek konumda değil başka konumda bulundurmaktır. Bu nedenle birisine haksızlık etmek, birisine hakkını vermemek, suçsuz birisini suçlu konumuna sokmak, Allah’ın yerine Allah’ın kurallarına aykırı kurallar koyan şerikler edinmek zulümdür.

كَانُوا ظَالِمِينَ: “Onlar zalimlerdir” demektir.

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ: “Kesinlikle onun ehli, onlar zalimlerdir” demektir. Elçilerin İbrahim’e söyledikleri ikinci cümledir. İnne cümlesinin haberi kâne cümlesi olarak gelmiştir. Şu şekillerde de gelebilirdi:

أَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Onun ehli zalimlerdir.

Bu durumda şu anda zalimler olduğu bilgisine sahibiz. Geçmişte zalimler mi, bilmiyoruz.

إِنَّ أَهْلَهَا ظَالِمُونَ

Kesinlikle onun ehli zalimlerdir.

Bu durumda şu anda zalimler olduğu bilgisine sahibiz. Geçmişte zalimler mi, bilmiyoruz. Ancak burada düz isim cümlesinden farklı olarak tekîdli söylenmiştir. Şüpheler giderilmiştir.

كَانَ أَهْلُهَا ظَالِمِينَ

Onun ehli zalimlerdir / Onun ehli zalimler idi.

Bu durumda geçmişte zalimler olduğunu biliyoruz. Şu anda zalimliklerinin devam etmediği karinelere bağlıdır. Şu anda zalimliklerinin devam etmediğine dair karine varsa şimdi zalim değillerdir. Böyle bir karine yoksa şu anda da zalimlerdir. Bu şekilde söylenmesinin sebebi zalimliğin geçmişte başladığını ve şu anda da devam ettiğini ve o zamandan beri kesintisiz bir şekilde devam ettiğini göstermesidir.

Ayette ise إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ şeklinde gelmiştir. Hem inne hem de kâne kullanılmıştır. Kâne kullanılmıştır. Elçilerin İbrahim’le konuştuğu anda zalimliklerinin devam etmediğine dair bir karine olmadığı gibi devam ettiğini onları helak edecek olmalarından anlıyoruz. Yani zalimlikleri geçmişte beri kesintisiz bir şekilde (اتصال الزمان من غير انقطاع) devam etmektedir. İnne kullanılmıştır. Bu konuda kafalarda oluşacak olan tüm şüpheler giderilmiştir. Muhatapları İbrahim’dir ve çok yumuşak huyludur. Bu nedenle helak edilmeleri onu üzmekte, yeğeni Lût için de endişelenmektedir. Bu nedenle elçiler inne cümlesi ile konuşmaktadırlar.

Lût’un kavmi zalimdir. Çünkü erkekleri olması gereken gerçek konumda değil başka konumda bulundurmaktadırlar. Yol kesmekle haksızlıklar yapmaktadırlar.

قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ: “Kesinlikle biz bu kasabanın ehlini helak edenleriz, kesinlikle onun ehli, onlar zalimlerdir, dediler” demektir.

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ: “Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde kesinlikle biz bu kasabanın ehlini helak edenleriz, kesinlikle onun ehli, onlar zalimlerdir, dediler” demektir.

 

 

Yalova, Teşvikiye

19 Mart 2022

M. Lütfi Hocaoğlu

 


Son Eklenen Seminerler
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1229
Rum Suresi Tefsiri 48-49. Ayetler
30.09.2023 9 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1228
Rum Suresi Tefsiri 47. Ayet
16.09.2023 28 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1227
Rum Suresi Tefsiri 46. Ayet
9.09.2023 21 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1226
Rum Suresi Tefsiri 44-45. Ayetler
2.09.2023 12 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1225
Rum Suresi Tefsiri 43. Ayet
19.08.2023 11 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1224
Rum Suresi Tefsiri 42. Ayet
12.08.2023 12 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1223
Rum Suresi Tefsiri 41. Ayet
5.08.2023 17 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1222
Rum Suresi Tefsiri 40. Ayet
29.07.2023 11 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1221
Rum Suresi Tefsiri 39. Ayet
22.07.2023 9 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1220
Rum Suresi Tefsiri 38. Ayet
15.07.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1219
Rum Suresi Tefsiri 37. Ayet
17.06.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1218
Rum Suresi Tefsiri 36. Ayet
3.06.2023 10 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1217
Rum Suresi Tefsiri 35. Ayet
27.05.2023 30 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1216
Rum Suresi Tefsiri 33-34. Ayetler
20.05.2023 59 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1215
Rum Suresi Tefsiri 31-32. Ayetler
13.05.2023 45 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1214
Rum Suresi Tefsiri 30. Ayet
6.05.2023 89 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1213
Rum Suresi Tefsiri 29. Ayet
29.04.2023 60 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1212
Rum Suresi Tefsiri 28. Ayet
15.04.2023 76 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1211
Rum Suresi Tefsiri 27. Ayet
8.04.2023 77 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1210
Rum Suresi Tefsiri 26. Ayet
1.04.2023 74 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1209
Rum Suresi Tefsiri 25. Ayet
25.03.2023 92 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1208
Rum Suresi Tefsiri 24. Ayet
18.03.2023 141 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1207
Rum Suresi Tefsiri 23. Ayet
11.03.2023 86 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1206
Rum Suresi Tefsiri 22. Ayet
4.03.2023 141 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1205
Rum Suresi Tefsiri 21. Ayet
25.02.2023 169 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1204
Rum Suresi Tefsiri 20. Ayet
18.02.2023 197 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1203
Rum Suresi Tefsiri 19. Ayet
11.02.2023 98 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1202
Rum Suresi Tefsiri 17-18. Ayetler
4.02.2023 203 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1201
Rum Suresi Tefsiri 14-16. Ayetler
28.01.2023 120 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1200
Rum Suresi Tefsiri 12-13. Ayetler
21.01.2023 117 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1199
Rum Suresi Tefsiri 11. Ayet
14.01.2023 118 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1198
Rum Suresi Tefsiri 10. Ayet
7.01.2023 136 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1197
Rum Suresi Tefsiri 9. Ayet
31.12.2022 285 Okunma
2 Yorum 01.01.2023 00:23
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1196
Rum Suresi Tefsiri 8. Ayet
17.12.2022 149 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1195
Rum Suresi Tefsiri 6-7. Ayetler
10.12.2022 255 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1194
Rum Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
3.12.2022 204 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1193
Ankebut Suresi Tefsiri 69. Ayet
26.11.2022 192 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1192
Ankebut Suresi Tefsiri 68. Ayet
19.11.2022 225 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1191
Ankebut Suresi Tefsiri 67. Ayet
12.11.2022 233 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1190
Ankebut Suresi Tefsiri 65-66. Ayetler
5.11.2022 205 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1189
Ankebut Suresi Tefsiri 64. Ayet
29.10.2022 219 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1188
Ankebut Suresi Tefsiri 63. Ayet
22.10.2022 237 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1187
Ankebut Suresi Tefsiri 62. Ayet
15.10.2022 253 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1186
Ankebut Suresi Tefsiri 61. Ayet
8.10.2022 281 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1185
Ankebut Suresi Tefsiri 60. Ayet
1.10.2022 279 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1184
Ankebut Suresi Tefsiri 58-59. Ayetler
24.09.2022 310 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1183
Ankebut Suresi Tefsiri 57. Ayet
17.09.2022 854 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1182
Ankebut Suresi Tefsiri 56. Ayet
10.09.2022 930 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1181
Ankebut Suresi Tefsiri 54-55. Ayetler
3.09.2022 1246 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Kuran Seminerleri II 1180
Ankebut Suresi Tefsiri 53. Ayet
27.08.2022 1407 Okunma