Mete Firidin
Melek Olmak?
5.03.2022
829 Okunma, 2 Yorum

 

Melek Olmak?

 

Araf Suresi 21. Ayet:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20)

 

21. Ki o şeytan ikisinden gizli kalan (bilinç altından) ikisinin kötü yönlerinden ortaya çıkarmak için ikisine vesvese verdi. Ve dedi ki: “Rabbinizin sizi bu çok yıllık bitkiden menetmesi iki melek olmanız veya o kalıcılardan olmanızdan başkası değildir.

Yukarıdaki ayetten Ademoğlunun ve insanın bilinç altında “melek veya kalıcı olmak” özleminin yattığı anlaşılmaktadır. Ve bu duygu o kadar güçlüdür ki insanı Allah’a isyan etmeye götürebilmektedir. İblis (o şeytan) bu durumu çok iyi bilmektedir ki Âdem ve eşini yasak ağaçtan yemesi için ancak bu özlemi ileri sürerek ikna edip kandırabilmektedir.

Peki, nedir melek olmak veya kalıcılardan olmak?

Melek ilahi yani tanrısal, hatasız varlık demektir. Halid ise bir mekânda aralıksız sürekli kalan demektir. Halid bir yer var oldukça orada daimî olarak var olmaktır. Âdem ve eşinin kalıcılardan olmak istediği o cennet (bahçe) midir? Yoksa Evren midir? Muhtemelen her ikisidir. Melek olmak tanrısal olmak tanrıcık olmaya yakın bir kavramdır. Geçmişte ve günümüzde melek veya ilahcık olmak için çabalayan birçok insan vardır. Bu durum şark zihniyetinde çok daha belirginse de Batı zihniyetinde de vardır. Aslında ruhban veya aziz olmak gibi kavramlar dünyanın her yerinde yaygındır.

İslam dünyasında ise daha çok Şarktan göç etmiş ve Hindu, Budist felsefeden çok etkilenmiş Türklerde ve Farslarda bu yaklaşım çok yaygındır. Budizmde Nirvana’ya ulaşmak Türklerde ermişlik kavramı olarak bilinmektedir. Nirvana’ya ulaşma tanrısallaşmak demektir. Tanrı’dan bir parça olmak demektir. Başka bir deyişle bedensellikten kurtulup melekleşmek demektir.

Oysa Kuran’da böyle bir durumun olmadığı ve olamayacağı anlatılmaktadır. Hiçbir Nebi kıssasında böyle bir yaklaşım yoktur. Buna rağmen tasavvuf ehli Hindu ve Budist felsefesine göre davranarak melekleşmeye, yani tanrıcık olmaya çalışmaya devam etmektelerdir.

Bu felsefenin aslı çok eskilere, en azından Âdem ve eşine kadar dayanmaktadır. İlk ortaya atan ise İblis’tir. Buna benzer felsefelerin en aşırı şekli Kuran’da iki ayrı kıssada anlatılmaktadır. Birincisi İbrahim kıssasındaki

Bakara 259. Ayet meali:

 O ki Allah ona o mülkü verdi diye İbrahim ile onun Rabbi hakkında tartışana hiç bakmaz mısın? İbrahim: “Rabbim O ki diriltir ve öldürür” dediğinde dedi ki: “Ben diriltirim ve öldürürüm”. İbrahim dedi ki: “Ki kesinlikle Allah Güneş’i o doğu taraftan getiriyor ki sen onu o batı taraftan getir”. Ki o ki inkâr eden şaşırıp kaldı. Ve Allah, O, o zalim topluluğa rehberlik etmez.

Buradaki mülk sahibi (kral) aptal veya deli değildir. Bir felsefenin sonunda kendini tanrı veya tanrıcık olarak kıyaslamaktadır.

 

İkincisi ise Musa kıssasındaki Firavun ailesidir.

Naziat Suresi 20-26. Ayet mealleri:

20. Ve sana Rabbine doğru rehberlik edeyim de çekinesin. 21. Ki ona o en büyük ayeti gösterdi. 22. De o yalanladı ve isyan etti. 23. Sonra döndü koşuşturdu. 24. Ki topladı da seslendi. 25. Ki dedi ki: “Benim sizin o en yüce rabbiniz”. 26. Ki Allah onu o ahiret ve o öncül (dünya hayatı) caydırmasıyla yakaladı.

Firavun (Firavun ailesinden bir firavun) ki gayet akıllı ve bilgili biridir. Asla geri zekâlı biri veya deli değildir. Fakat antik Mısırda Tohth (tağut) felsefesine göre insanlar bir takım eğitim ve çilelerden geçtikten sonra melekleşirler veya ilahlaşırlar ki Firavun bu konuda çok aşırıya giderek kendini her şeyin yaratıcısı Tanrı (Allah) olarak görmeye başlamıştır. Bu felsefeye ait bilgiler Zümrüt Tabletler olarak bilinmektedir. Ve bu bilgiler Abdulkadir Geylani’nin kitaplarında da bulunmaktadır. Aynı yaklaşımı Masonlukta da bulabilirsiniz.

Kısacası melek olma özlemi insanın bilinç altında vardır. İblis ise bu özlemi kullanarak şeytani bir din anlayışı oluşturmuştur ki bunun adı tasavvuf veya Nirvana felsefesidir.

Doğrusunu Allah bilir.

 


YorumcuYorum
Ahmet Yücel
06.03.2022
20:14

Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah Teâlâ'nın velîleri için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yûnus 62

Ey o bütün iyman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla beraber olun.    Tevbe 119 

 

''EVLİYAULLAH O KİMSELERDİR Kİ, GÖRÜLDÜKLERİ ZAMAN ALLAH HATIRLANIR.''

HADİS-İ ŞERİF (NESAİ)

 

Gel ey gardaş Hakk’ı bulayım dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz
Resul’ün cemalin göreyim dersen
Bir kâmil Mürşide varmazsan olmaz

Niceler gittiler mürşid arayı,
Arayanlar buldu derde devayı,
Bin kez okur isen aktan karayı,
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Gel şimdi kardeşler gidelim bile,
Nice aşıkların bağrını dele,
Cebrail delildir, Ahmed’e bile,
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Kadılar, mollalar cümle geldiler,
Kitapların hep bir yere koydular.
Sen bu ilmi kimden aldın dediler.
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Yûnus Emre bunda mânâ var dedi,
Bir kâmil mürşide sen de var şimdi,
Hazreti Musa’ya Hızır’a var dedi,
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

 

Yunus Emre (k.s)


Sevgili Mete Firidin hocam, tasavvuf ehli olduğumu iddia etmiyorum ama, hakikaten tasavvuf ehli olanları seviyorum. 


''Bir mürşide vardığın zaman onda kılpayı şeriate aykırılık görürsen, o mürşidi hemen terk et. Hatta gökte uçtuğunu görsen yine terk et.'' Abdurrahim Reyhan (k.s.)

 

Mete Firidin
17.03.2022
11:19

Enam 30 meali :

Bir kısmı O’nun doğru yola ilettiğidir ve bir kısmı üzere o sapkınlık gerçekleşti. Kesinlikle onlar o şeytanları Allah’a ilaveten başka veliler edindiler ve kesinlikle onlar doğru yolda olanlardır diye hesap ediyorlar.

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
“Müminler için onda kesinlikle bir ayet vardır”-2
4.07.2022 85 Okunma
6 Yorum 04.07.2022 09:24
Reşat Nuri Erol
“Müminler için onda kesinlikle bir ayet vardır”-1
3.07.2022 106 Okunma
5 Yorum 03.07.2022 11:46
Reşat Nuri Erol
“Refah-Yol’u örnek alın, ne yapacaksanız yapın!”
2.07.2022 105 Okunma
9 Yorum 02.07.2022 11:42
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-3
30.06.2022 156 Okunma
5 Yorum 30.06.2022 09:01
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-2
29.06.2022 151 Okunma
5 Yorum 29.06.2022 09:38
Reşat Nuri Erol
‘Örnekler.. Ve onları yalnızca âlimler akleder’-1
28.06.2022 185 Okunma
5 Yorum 28.06.2022 11:04
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-3
27.06.2022 199 Okunma
5 Yorum 27.06.2022 11:16
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-2
26.06.2022 219 Okunma
5 Yorum 26.06.2022 10:32
Reşat Nuri Erol
Anladım ve aktarmayı görev bildim; SAĞLIK-1
25.06.2022 179 Okunma
6 Yorum 25.06.2022 11:11
Reşat Nuri Erol
81 ilde 81 marka kooperatifi ile ilgili bir haber!
24.06.2022 332 Okunma
5 Yorum 24.06.2022 09:22
Reşat Nuri Erol
‘Adli İlahi hesap sormasın diye’; TİYEMDER-2
22.06.2022 191 Okunma
5 Yorum 22.06.2022 15:09
Reşat Nuri Erol
‘Adli İlahi hesap sormasın diye’; TİYEMDER-1
21.06.2022 236 Okunma
6 Yorum 21.06.2022 06:08
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen ve Mustafa Kutlu-2
20.06.2022 190 Okunma
6 Yorum 20.06.2022 16:38
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen ve Mustafa Kutlu-1
19.06.2022 223 Okunma
6 Yorum 20.06.2022 16:30
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan ve Erbakan’ın D-8 Projesi-2
17.06.2022 192 Okunma
6 Yorum 17.06.2022 15:12
Reşat Nuri Erol
Başbakan Erbakan ve Erbakan’ın D-8 Projesi-1
16.06.2022 222 Okunma
6 Yorum 16.06.2022 13:44
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen; İsmail H. Akkiraz-2
14.06.2022 157 Okunma
6 Yorum 14.06.2022 15:04
Reşat Nuri Erol
Kur’an Nizamı, Adil Düzen; İsmail H. Akkiraz-1
13.06.2022 202 Okunma
7 Yorum 13.06.2022 12:33
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 9
12.06.2022 235 Okunma
6 Yorum 12.06.2022 13:12
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 8
11.06.2022 228 Okunma
7 Yorum 11.06.2022 09:54
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 7
9.06.2022 270 Okunma
6 Yorum 09.06.2022 06:59
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 6
8.06.2022 250 Okunma
6 Yorum 08.06.2022 09:29
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 5
6.06.2022 230 Okunma
6 Yorum 06.06.2022 08:24
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 4
5.06.2022 207 Okunma
6 Yorum 05.06.2022 08:01
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 3
4.06.2022 266 Okunma
7 Yorum 04.06.2022 10:36
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 2
31.05.2022 260 Okunma
5 Yorum 31.05.2022 10:55
Reşat Nuri Erol
Hz. Musa’nın dokuz mucizesi ve çağımız… - 1
30.05.2022 249 Okunma
5 Yorum 31.05.2022 10:53
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 8
29.05.2022 274 Okunma
5 Yorum 29.05.2022 10:56
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 7
27.05.2022 301 Okunma
4 Yorum 27.05.2022 09:23
Ahmet Yücel
ABDURRAHİM REYHAN HAZRETLERİ
24.04.2022 338 Okunma
1 Yorum 26.05.2022 21:49
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 6
25.05.2022 337 Okunma
4 Yorum 25.05.2022 08:43
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 5
24.05.2022 473 Okunma
4 Yorum 24.05.2022 07:10
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 4
22.05.2022 391 Okunma
4 Yorum 22.05.2022 09:23
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 3
21.05.2022 356 Okunma
5 Yorum 21.05.2022 10:37
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 2
20.05.2022 501 Okunma
5 Yorum 20.05.2022 06:54
Süleyman Karagülle
MUSA’YA VERİLEN DOKUZ MUCİZENİN GÜNÜMÜZDEKİ MANASI
19.05.2022 1128 Okunma
1 Yorum 20.05.2022 06:41
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz(*)
17.05.2022 433 Okunma
5 Yorum 17.05.2022 08:14
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-2
15.05.2022 462 Okunma
5 Yorum 15.05.2022 11:54
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-1
14.05.2022 525 Okunma
5 Yorum 14.05.2022 11:56
Reşat Nuri Erol
Usul ilmi ve usulde bulunması gereken özellikler
12.05.2022 420 Okunma
5 Yorum 12.05.2022 09:16
Reşat Nuri Erol
Bizi Kur’an Nizamına götürecek olan Usul İlmi
11.05.2022 456 Okunma
5 Yorum 11.05.2022 06:56
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlamak İçin Oluşan Tefsir İlimleri-2
10.05.2022 333 Okunma
5 Yorum 10.05.2022 08:37
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlamak İçin Oluşan Tefsir İlimleri-1
9.05.2022 403 Okunma
5 Yorum 09.05.2022 07:36
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlama Usulü için oluşan Fen İlimleri
8.05.2022 445 Okunma
5 Yorum 08.05.2022 10:19
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlama Usulü için oluşan Dil İlimleri
7.05.2022 419 Okunma
5 Yorum 07.05.2022 11:36
Reşat Nuri Erol
Usulcülerin (Fıkıh Usulü) Kuralları ve Şeriat…
6.05.2022 374 Okunma
5 Yorum 06.05.2022 08:48
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-18
5.05.2022 424 Okunma
6 Yorum 05.05.2022 09:55
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-17
1.05.2022 486 Okunma
7 Yorum 04.05.2022 14:27
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-16
30.04.2022 366 Okunma
6 Yorum 30.04.2022 06:20
Mete Firidin
Allah Akleder mi?
27.04.2022 426 Okunma
1 Yorum 28.04.2022 17:41