Mete Firidin
Zulümat
22.01.2022
449 Okunma, 0 Yorum

 

 

Zulümat

 

İlgili insanların da bildiği gibi "zulümat" kelimesi Arapça zalim kelimesinden türetilmiş çoğul bir kelimedir. Bu kelime bütün Kuran meallerinde “karanlıklar” olarak çevrilmektedir ki ben de hep bu şekilde çevirmiştim . Fakat birkaç gün önce bir ayette fark ettim ki bu, karanlıklar anlamı eksik bir çeviridir. İlgili ayeti aşağıda veriyorum.

Bakara Suresi 18. Ayet:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17)

Diğer çeviricilerin çevirileri ki her renk başka bir çevirene aittir.

Onlar, çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimseye benzerler ki, Allah ışıklarını yok edince, onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakmıştır.[17]

Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler.[17]

bunların meseli şunun meseline benzer ki bir ateş yakmak istedi, vaktaki çevresindekileri aydınlattı, tam o sırada Allah nurlarını gideriverip kendilerini zulmetler içinde bıraktı, artık bunlar görmezler[17]

Bunların durumu, bir ateş yakmak isteyen kimsenin durumuna benzer. Ateş, çevresindekileri aydınlatınca Allah, nurlarını gideriverip kendilerini karanlıklar içinde bırakır. Artık bunlar görmezler.[17]

Onların durumu, bir ateş yakanın durumu gibidir. (Ateş) çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların (gözlerinin) nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı, artık görmezler.[17]

Onların durumu karanlıkta ateş yakan kimseler gibidir. Ateş etraflarını aydınlattığı zaman Allah onların aydınlıklarını gidererek kendilerini hiçbir şey göremeyecekleri koyu bir karanlıkta bırakır.[17]

Onların misali; ateş yakan kimsenin misali gibidir ki, ateş çevresindekileri aydınlatınca, Allah onların ışığını giderdi. Karanlıkların içerisinde görmez halde bırakıverdi.[17]

Onların meseli, ateş yakmış kimsenin meseli gibidir ki, o ateş vaktâ ki çevresindekilerini aydınlattı. Hak Teâlâ hemen onların nûrunu giderdi, onları zulmetler içinde görmez bir halde bıraktı.[17]

Bunların hali, o kimsenin haline benzer ki aydınlanmak için bir ateş yakar. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır, onlar da göremez olurlar.[17]

Bunların örneği, ateş yakan adamın örneğine benzer; (ki onun ateşi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.[17]

 

Oysa ayette “Işıklandırınca” denmektedir ki ateş çevresindekileri ışıklandırınca karanlık olamaz! Etrafı aydınlık olur. Ama ayette bu ifadenin ardından “Allah onların nurlarını giderir” denmektedir. Fakat biz “nur” kelimesinin aydınlık, aydınlatan anlamında olduğunu biliyoruz. Bu durumda en azından bir anlamda hata yapıyoruz demektir. Ayetin devamındaki diğer ayetlerde ise

Bakara Suresi 20-21. Ayetler:

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)

 

Bir kısmı da, karanlıklarda, gök gürlemeleri ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölmek korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzer.[19] Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır; onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca durakalırlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye Kadir’dir.[20]

Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.[19] (O esnada) şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.[20]

yahut semadan boşanan bir yağmur hali gibidir ki onda karanlıklar var, bir gürleme, bir şimşek var, yıldırımlardan ölüm korkusiyle parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar, ve Allah kâfirleri kuşatmıştır[19] Şimşek nerede ise gözlerini kapıverecek önlerini aydınlattımı ışığında yörüyorlar, karanlık üzerlerine çöktü mü dikilip kalıyorlar, Allah dilemiş olsa idi elbet işitmelerini görmelerini de alıverirdi, şüphe yok ki Allah her şey’e kadir, daima kadirdir[20]

Yahut bunların durumu karanlıklar, gürleme ve şimşekler içinde gökten boşanan bir yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Allah kafirleri kuşatmıştır.[19] Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini aydınlatınca ışığında yürüyorlar, karanlıklar üzerlerine çökünce de dikilip kalıyorlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini alıverirdi. Şüphe yok ki, Allah her şeye gücü yetendir.[20]

Yahut (onların durumu), gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek(ler) bulunan bir yağmur(a tutulmuşun hali) gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, inkârcıları tamamen kuşatmıştır.[19] O şimşek nerdeyse gözlerini (n nûrunu) kapıverecek. Önlerini aydınlattımı ışığında yürürler, karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.[20]

Ya da onların durumu koyu bulutlu, şimşekli ve gürültülü bir gökyüzünün yağmuruna tutulmuş, ölüm korkusu içinde yıldırımlara karşı parmakları ile kulaklarını tıkayan kimselere benzer. Allah kâfirleri çepeçevre kuşatandır.[19] Şimşek onların görme yeteneklerini nerede ise alıverecek. Çevrelerini aydınlatınca şimşeğin ışığı altında yürürler, fakat üzerlerine karanlık çökünce oldukları yerde kalakalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görme yeteneklerini büsbütün giderirdi. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi yapabilir.[20]

Yahut gökten inen sağnağa tutulmuş gibilerdir ki; onda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.[19] Az kalsın şimşek gözlerini alıverecek. Onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca dikilip kalıverirler. Şayet Allah, dileseydi onların işitmelerini de, görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah, her şeye Kadir’dir.[20]

Yahut (onların meseli) gökten şiddetle boşanan bir yağmur gibidir ki onda karanlıklar vardır, dehşetli bir gök gürültüsü, bir şimşek vardır. Ölüm korkusundan dolayı yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Teâlâ ise kâfirleri kuşatmıştır.[19] Az kalıyor ki şimşek gözlerini hemen kapayıverecek. Her ne zaman önlerini aydınlattı mı, ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çöktükçe de dikilip kalıverirler. Eğer Allah Teâlâ dilemiş olsa idi onların elbette işitmelerini de, görmelerini de gideriverirdi. Şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeye kâdirdir.[20]

Yahut onların durumu gökten sağnak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan, parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatır.[19] Şimşek nerdeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler, karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.[20]

Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler) le yüklü, ’gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Ama Allah kâfirleri çepeçevre kuşatıcıdır.[19] Çakan şimşek, neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her aydınlattığında (biraz) yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kalakalırlar. Allah dileseydi, işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi. Hiç şüphe yok Allah, herşeye güç yetirendir.[20]

Şeklinde çevrilmektedir. Her biri başka bir çevirmenin çevirisidir.

 

Sorun nedir?

Sorun “zulumat” kelimesine verilen anlamdır!

Bu kelime kökü ( ظلم) dzı, lam, mim dir. Kök anlam Türkçede de bildiğimiz zulüm yapmak, zulme uğratmaktır.

Lügat bilgisi aşağıda verilmiştir.

ظَلَمَ

1 ظَلَمَ ذ , aor. ظَلِمَ , has for its inf. n. ظَلْمٌ, (M, Msb, K, and so in some copies of the S,) or ظُلْمٌ, (so in other copies of the S,) or both, (T,) or the latter is a simple subst., (T, M, Msb, TA,) which is put in the place of the inf. n., (TA, [and the same is indicated in the T and K by the saying that the proper inf. n. is with fet-h,]) and مَظْلِمَةٌ, (S, TA,) or this is likewise a simple subst., (Msb,) and مَظْلَمَةٌ, [or this also is a simple subst.,] and ظِلَامٌ also is said to be an inf. n. like ظُلْمٌ, these two being like لِبَاسٌ and لُبْسٌ, [or it is a simple subst. like as ظُلْمٌ is said to be, or it is an inf. n. of 3, as such occurring in the middle of this paragraph,] or, accord. to Kr, it is pl. of ظُلْمٌ [like as رِمَاحٌ is pl. of رُمْحٌ]: (TA:) [ظَلَمَ when intrans. generally means He did wrong; or acted wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically: and when trans., he wronged; or treated, or used, wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically; or he misused:] accord. to most of the lexicologists, (Er-Rلghib, TA,) primarily, (As, T, S, Msb,) الظُّلْمُ signifies the putting a thing in a place not its own; putting it in a wrong place; misplacing it: (As, T, S, M, Er-Rلghib, Msb, K:) and it is by exceeding or by falling short, or by deviating from the proper time and place: (Er-Rلghib, TA:) or the acting in whatsoever way one pleases in the disposal of the property of another: and the transgressing the proper limit: (El-Munلwee, TA:) [i. e.] the transgressing the proper limit much or little: (Er-Rلghib, TA:) or, accord. to some, it primarily signifies النَّقْص [as meaning the making to suffer loss, or detriment]: (MF, TA:) and it is said to be of three kinds, between man and God, and between man and man, and between a man and himself; every one of which three is really لِلنَّفْسِ [i. e. a wrongdoing to oneself]: (Er-Rلghib, TA:) [when it is used as a simple subst.,] the pl. of ظُلْمٌ, accord. to Kr. is ظِلَامٌ, as mentioned above, and ظُلَامٌ, with damm, is said to be syn. with ظُلْمٌ, or a pl. thereof, [of an extr. form, commonly regarded as that of a quasi-pl. n.,] like رُخَالٌ. (TA.) One says, مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ [He who asks, or desires, the wolf to keep guard surely does wrong, or puts a thing in a wrong place]: a prov. (S, Msb.) And مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ, (As, T, S,) a prov., meaning [Whoso resembles his father in a quality, or an attribute,] he has not put the likeness in a wrong place. (As, T. [See art. شبه.]) وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, in the Kur [xviii. 31], means وَلَمْ تَنْقُصْ [i. e. And made not aught thereof to suffer loss, or detriment]: (M, K:) and in like manner Fr explains the saying in the Kur [ii. 54 and vii. 160], وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ And they made not us to suffer loss, or detriment, by that which they did, but themselves they made to suffer loss, or detriment: (T, TA:) in which sense it seems to be indicated in the A that the verb is tropical. (TA.) -b2- It is also trans. by means of بِ; as in the phrase in the Kur [vii. 101 and xvii. 61] فَظَلَمُوا بِهَا, because the meaning is كَفَرُوا [i. e. And they disbelieved in them], referring to the آيَات [or signs]; (M, TA; *) the verb having this meaning tropically or by implication; or being thus made trans. because implying the meaning of التَّكْذِيب: or [the meaning is, and they wronged themselves, or the people, because of them; for], as some say, the ب is causative, and the objective complement, i. e. أَنْفُسَهُمْ, or النَّاسَ, is suppressed. (TA.) -b3- And it is doubly trans. by itself: (TA:) one says, ظَلَمَهُ حَقَّهُ [He made him to suffer loss, or detriment, of his right, or due; or defrauded, or despoiled, or deprived, him of it]; and حَقَّهُ تظلّمهُ: (M, K:) [and] you say, فُلَانٌ تَظَلَّمَنِى, [as well as تظلّمنى مَالِى, occurring in a verse cited in the M,] meaning ظَلَمَنِى مَالِى [i. e. Such a one caused me to suffer loss, &c., of my property]. (S.) It is said in the Kur [iv. 44], اـِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, for لَا يَظْلِمُهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ, and the verb is made doubly trans. because the meaning is لَا يَسْلُبُهُمْ [i. e. Verily God will not despoil them, or deprive them, of the weight of one of the smallest of ants, or a grub of an ant, &c.]: or مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, may be put in the place of the inf. n., for ظَلْمًا حَقِيرًا كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ [i. e. with a paltry spoliation or deprivation, such as the weight of one of the smallest of ants, &c.]. (M.) -b4- One says also, أَرَادَ ظِلَامَهُ and مُظَالَمَتَهُ, [these two nouns being inf. ns. of ظَالَمَهُ, or the former, as mentioned above, is, accord. to some, an inf. n. of ظَلَمَ,] meaning ظُلْمَهُ or ظَلْمَهُ [i. e. He desired the wronging, &c., of him]. (M, K.) -b5- ظَلَمَهُ, inf. n. ظُلْمٌ [or ظَلْمٌ?], also means He imposed upon him a thing that was above his power, or ability. (TA.) And يُظْلَمُ He is asked for a thing that is above his power, or ability. (S.) -b6- And one says, ظَلَمَ البَعِيرَ (tropical:) He slaughtered the camel without disease. (S, K, TA.) And ظُلِمَتِ النَّاقَةُ (assumed tropical:) The she-camel was slaughtered without disease: or was covered without her desiring the stallion. (M.) And ظَلَمَ الحِمَارُ الأَتَانَ (tropical:) The he-ass leaped the she-ass (K, TA) before her time: (TA:) or when she was pregnant: (K, TA:) so in the A. (TA.) -b7- And ظَلَمَ الوَطْبَ, (S, K,) inf. n. ظُلْمٌ [or ظَلْمٌ?], (S,) (tropical:) He gave to drink of the milk of his skin before its becoming thick (S, K, TA) and its butter's coming forth. (TA. [And the like is said in the T and M.]) And ظَلَمَ القَوْمَ (assumed tropical:) He gave to drink to the people, or party, (T, M, K,) milk before it had attained to maturity, (T, K,) as related on the authority of A 'Obeyd, (T,) or [milk such as is termed] ظَلِيمَة: (M:) but this is a mistake: it is related on the authority of Ahmad Ibn-Yahyà [i. e. Th] and AHeyth that one says, ظَلَمْتُ السِّقَآءَ, and اللَّبَنَ, meaning I drank, or gave to drink, what was in the skin, and the milk, before its attaining to maturity and the extracting of its butter: accord. to ISk, one says, ظَلَمْتُ وَطْبِىَ القَوْمَ, [but I think that it is correctly ظَلَمْتُ وَطْبِى لِلْقَومِ, agreeably with a verse cited in the T and M,] meaning I gave to drink [to the people, or party,] the contents of my milk-skin before the thickening thereof. (T.) And ظَلَمْتُهُ is said of anything as meaning (assumed tropical:) I did it hastily, or hurriedly, before its proper time, or season. (M, TA.) -b8- ظَلَمْتُ الحَوْضَ means (assumed tropical:) I made the watering-trough in a place in which watering-troughs should not be made. (ISk, T.) And ظَلَمَ الأَرْضَ means (tropical:) He dug the ground in what was not the place of digging: (M, K, TA:) or when it had not been dug before. (M.) And, said of a torrent, (assumed tropical:) It furrowed the earth in a place that was not furrowed. (T.) And ظَلَمَ البِطَاحَ, said of a torrent, (tropical:) It reached the بطاح [or wide water-courses containing fine, or broken, pebbles, &c.], not having reached them before. (A, TA.) And ظَلَمَ الوَادِى (tropical:) The water of the valley reached a place that it had not reached before. (Fr, T, S, K, TA.) -b9- When men have added upon the grave other than its own earth, لَا تَظْلِمُوا (tropical:) [Transgress not ye the proper limit] is said to them. (TA.) -b10- And one says, لَا تَظْلِمْ وَضَحَ الطَّرِيقِ (assumed tropical:) Turn not thou from the main part, or the beaten track, of the road. (M.) And لَا تَظْلِمْ عَنْهُ شَيْئَا (assumed tropical:) Turn not thou from it at all. (T.) And لَزِمَ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَظْلِمْهُ (assumed tropical:) [He kept to the road, and] did not turn from it to the right and left. (TA.) -b11- And مَا ظَلَمَكَ أَنْ تَفْعَلَ (T, K, TA) (tropical:) What has prevented thy doing (K, TA) such a thing? (TA.) A man complained to Abu-l-Jarrلh of his suffering indigestion from food that he had eaten, and he said to him, مَا ظَلَمَكَ أَنْ تَقِىْءَ (assumed tropical:) [What has prevented thy vomiting?]. (Fr, T.) And one says, مَا ظَلَمَكَ عَنْ كَذَا (assumed tropical:) What has prevented thee from such a thing? (T.)

 

Zulmetmek birini aşırı, kaldıramayacağı, uygun, doğru olmayan aşırı şartlara sokmak veya maruz bırakmaktır. Zulümat ise bu şartların çoğulunu ifade etmektedir.

Bu bilgiyi önceki ve aşağıdaki lügat bilgilerinden edinmekteyim

ظَلْمٌ

ظَلْمٌ ذ The lustre, and brightness, of gold. (Z, TA.) -b2- And hence, (Z, TA,) The lustre (lit. running water) upon the teeth; (Lth, T, Z, TA;) the lustre (مَآء, S, M, K, and بَرِيق, S, K) of the teeth, (Lth, T, S, M, Z, K, TA,) from the clearness of the colour, not from the saliva, (Lth, * T, * M,) like blackness within the bone thereof, by reason of the intense whiteness, (S, K,) resembling the فِرِنْد [q. v.] of the sword, (S, K,) or appearing like the فِرِنْد [of the sword], so that one imagines that there is in it a blackness, by reason of the intense lustre and clearness: (M:) or, accord. to Sh, whiteness of the teeth, as though there were upon it [somewhat of] a blackness: or, as Abu-l-'Abbلs ElAhwal says, in the Expos. of the “ Kaabeeyeh, ” lustre (lit. running water) of the teeth, such that one sees upon it, by reason of its intense clearness [app. meaning transparency], what resembles dustcolour and blackness: or, accord. to another explanation, fineness, or thinness, and intense whiteness, of the teeth: (TA:) pl. ظُلُومٌ. (S, M.) -b3- Also Snow: (M, K:) it is said to have this meaning: and the phrase مُشْرَبَةِ الثَّنَايَا بِمَآءِ الظَّلْمِ, used by a poet, may mean [Having the central teeth suffused with the lustre termed ظَلْم, as is indicated in the T and S, or] with the water of snow. (Lth, T.)

 

Kısacası Zulümat kelimesi sadece karanlıkları değil ve aynı zamanda aşırı ışıklılığı da ifade eden bir kelimedir. Aslında her türlü uygun olmayan aşırılıkları da ifade eden bir kelimedir. Örneğin karanlık, görmeye engel ışıksız bir ortamdır ve zulümat kelimesinin içeriğindedir. Fakat aşırı ışıklı bir durum da zulümat kelimesinin içeriğindedir. Gözüne projektör veya araba farı tutulan insan veya hayvan etrafını göremez. Böylece “onun nuru” aydınlığı, net görebilme yeteneği kaybolur.

Bu durumda “nur” kelimesini de tekrar tanımlamak gerekir. Nur optimal algılamayı sağlayan ışıklı ortam veya optimal ışıklı ortamı sağlayan gereç demektir.   

Her canlının ve hatta aletin nuru farklı olabilir. Etrafta ışığın bol olması demek o canlı için nurlu ortamdır denemez. Çünkü radarların algıladıkları ışık frekansı farklıdır. İnsanın algıladığı ışık dalga frekansları da farklıdır. Biz sadece belli frekans aralıklarındaki ve miktarındaki ışığı algılayabiliriz. Bunun dışındaki ışık frekansları ve miktarı ise bizim için zulümdür. Örneğin ultraviyole ışınlarının çoğunu göremeyiz ve maruz kalırsak körleşebiliriz.

İnsan için nur kelimesini “İnsanın optimal görmesini sağlayan aydınlık veya aydınlatıcı” olarak tanımlayabiliriz.

Zulümat kelimesini ise insanın tahammül edemeyeceği veya onun optimal şartlarını engelleyen zorluklar, ortam veya uygulama olarak anlamlandırabiliriz. Zulümat kelimesinin bahsedilen ayetlerdeki anlamı ise onun görme algısını engelleyen aşırı şartlardır ki bu durum karanlıklar yani çok az ışıklılık veya aşırı ışıklılık durumu için de geçerlidir.

 

Şimdi bahsedilen ayetlerin olması gereken daha doğru mealini verelim:

18. Onların benzetmesi o ki ateş yakmak isteyenin benzetmesi gibidir. Ki o çevresindekileri ışıklandırınca Allah onların aydınlığını giderir ve onları uygunsuz şartlar (aşırı ışık) içinde terk eder. Onlar görüp algılayamazlar.

19. Sağırlardır, dilsizlerdir, körlerdir ki onlar sonuçta olması gereken geri dönüşü yapamazlar.

20. Veya onlar içinde karanlıklar (aşırı ışıksızlık) ve yıldırım ve gök gürültüsü bulunan o gökten sağanağa tutulan kişi gibilerdir. O yıldırımlardan dolayı o ölümün korkusuyla parmaklarını kulaklarına kılarlar. Ve Allah o kâfirleri çepeçevre kuşatıcıdır.

21. O şimşeğin çakması neredeyse onların görüp algılamalarını alır. O onları her defasında ışıklandırınca onun içinde yürürler ve üzerlerini aşırı şartlar (ışıksızlık) kaplayınca durakalırlar. Ve eğer Allah uygun görseydi mutlaka işitip anlamalarını ve görüp anlamalarını giderirdi. Kesinlikle Allah her şeye kadirdir.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 3
21.05.2022 132 Okunma
5 Yorum 21.05.2022 10:37
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz - 2
20.05.2022 223 Okunma
5 Yorum 20.05.2022 06:54
Süleyman Karagülle
MUSA’YA VERİLEN DOKUZ MUCİZENİN GÜNÜMÜZDEKİ MANASI
19.05.2022 70 Okunma
1 Yorum 20.05.2022 06:41
Reşat Nuri Erol
Gaspıralı’nın Kooperatifleri ve Kooperatiflerimiz(*)
17.05.2022 222 Okunma
5 Yorum 17.05.2022 08:14
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-2
15.05.2022 160 Okunma
5 Yorum 15.05.2022 11:54
ZEKİ ALTUBOĞA
Heqqî û neheqî
14.05.2022 35 Okunma
Reşat Nuri Erol
Yazılarımızın konuları ve takip ettiğimiz usul-1
14.05.2022 187 Okunma
5 Yorum 14.05.2022 11:56
Özer Ataç
Güven ve Güvenlik Sorunu
13.05.2022 1202 Okunma
Reşat Nuri Erol
Usul ilmi ve usulde bulunması gereken özellikler
12.05.2022 212 Okunma
5 Yorum 12.05.2022 09:16
ZEKİ ALTUBOĞA
Dûzena Zafa Yewnanîyê Berê
11.05.2022 42 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Dûzena Mevzuatê Filîstîn
11.05.2022 40 Okunma
Reşat Nuri Erol
Bizi Kur’an Nizamına götürecek olan Usul İlmi
11.05.2022 219 Okunma
5 Yorum 11.05.2022 06:56
ZEKİ ALTUBOĞA
Di Serdemêde Dûzena Îçtihadê- Îslam
10.05.2022 62 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
DÛZENA ÎMPARATORA Rojhilata Roma Împaratora Bîzans
10.05.2022 42 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlamak İçin Oluşan Tefsir İlimleri-2
10.05.2022 178 Okunma
5 Yorum 10.05.2022 08:37
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlamak İçin Oluşan Tefsir İlimleri-1
9.05.2022 197 Okunma
5 Yorum 09.05.2022 07:36
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlama Usulü için oluşan Fen İlimleri
8.05.2022 221 Okunma
5 Yorum 08.05.2022 10:19
ZEKİ ALTUBOĞA
Dûzena Birokratîk Li Ewrupa / Dûzena Rojava
7.05.2022 52 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kur’an’ı Anlama Usulü için oluşan Dil İlimleri
7.05.2022 173 Okunma
5 Yorum 07.05.2022 11:36
Reşat Nuri Erol
Usulcülerin (Fıkıh Usulü) Kuralları ve Şeriat…
6.05.2022 213 Okunma
5 Yorum 06.05.2022 08:48
ZEKİ ALTUBOĞA
ARTÊŞA NETEWÎ
5.05.2022 105 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Derblêdana Şer
5.05.2022 133 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Pêşbazîya Bidestxistina Çekan
5.05.2022 219 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Meyzêna Civakê
5.05.2022 193 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Hêzên Civakê
5.05.2022 114 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Ewlehîya Aborîyê
5.05.2022 153 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Li Hindirê Welat Ewlehî
5.05.2022 58 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Li Hindirê Welat Ewlehî
5.05.2022 57 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Hiquq
5.05.2022 182 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Dema Dewletbunê Peymana Civakî
5.05.2022 134 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-18
5.05.2022 224 Okunma
6 Yorum 05.05.2022 09:55
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-17
1.05.2022 273 Okunma
7 Yorum 04.05.2022 14:27
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-17
1.05.2022 52 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-16
30.04.2022 207 Okunma
6 Yorum 30.04.2022 06:20
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-15
28.04.2022 228 Okunma
6 Yorum 28.04.2022 06:11
Mete Firidin
Allah Akleder mi?
27.04.2022 190 Okunma
1 Yorum 28.04.2022 17:41
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-14
26.04.2022 230 Okunma
6 Yorum 26.04.2022 10:07
ZEKİ ALTUBOĞA
Serdema Çandinîyê
25.04.2022 784 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
İbnî Haldun
25.04.2022 94 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-13
25.04.2022 245 Okunma
6 Yorum 25.04.2022 06:02
Ahmet Yücel
ABDURRAHİM REYHAN HAZRETLERİ
24.04.2022 128 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-12
24.04.2022 206 Okunma
6 Yorum 24.04.2022 11:01
Özer Ataç
Açılımlar
23.04.2022 826 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ramazan, Kur’an Nizamı, Kur’an Mucizeleri-11
22.04.2022 245 Okunma
6 Yorum 23.04.2022 13:18
ZEKİ ALTUBOĞA
Haydê bi xatirê we
21.04.2022 99 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Enedol
21.04.2022 96 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Oy Hewar
21.04.2022 105 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Wayy Qurban
21.04.2022 91 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Şivanê Ji Bîngolê
21.04.2022 112 Okunma
ZEKİ ALTUBOĞA
Werin Em Herin
21.04.2022 96 Okunma