Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
MUTLU AİLE DÜZENİ EŞLİK SÖZLEŞMESİ - AİLENİN ANAYASASI
16.12.2021
149 Okunma, 0 Yorum

 

 

 

MUTLU AİLE DÜZENİ EŞLİK SÖZLEŞMESİ

 

Aile kurmak bireylere yüklenmiş Anayasal bir vazifedir. Aynı zamanda Evrensel Yaşam Kaideleri ve özellikle de Tabii Hukuk gereğince yerine getirilmesi gereken bir vecibedir. Bu Eşlik Sözleşmesi, Anayasa’nın 48. maddesindeki Sözleşme Hürriyeti çerçevesinde hazırlanmıştır. Burada mutlu ve sağlıklı bir aile için aileyi oluşturan bireylerin sırasıyla uyması gerekli temel kurallar zikredilecektir.

 

-1- Aile erkek ve kadından oluşan iki kişiyle kurulur. Bu iki kişiden biri olarak aile kurma mecburiyetimi biliyor, kabul ediyor ve bu niyetle bu aileyi kuruyorum. Aile kurmam insanlığa karşı en büyük borcumdur. Nasıl ben bir aile içinde yetiştirildiysem, aynı şekilde benim de bir aile kurmam ve çocuk yetiştirmem varoluşumun gerektirdiği en temel ve asli vazifemdir.

 

-2- Bu aileyi kurmak ve çocuk yetiştirmeye niyet etmekle, bu ailenin en sıhhatli şekilde yürütülmesi gerektiğini de biliyor ve kabul etmiş oluyorum. Zira, ancak mutlu ve sağlıklı bir aile içinde fertler mutlu ve sağlıklı olabilir, ancak böyle bir aile içinde sağlıklı nesiller yetiştirilebilir. Kurmuş olduğum ailemin mutlu ve sağlıklı yürütülmesi için elimden gelen her türlü fedakârlığı yapacağıma, hayat şartlarının bana yükleyeceği her türlü sorumluluğumu eksiksiz yerine getireceğime, yine hayat şartları gereğince çıkacak olan sorunlara karşı iyi niyetle çözme yaklaşımı içinde bulunacağıma, eşime karşı hayat boyu saygılı ve sorumlu davranacağıma ve hiç bir zaman sorun kaynağı ben olmayacağıma söz veriyorum.

 

-3- Aile kurmak, çocuk sahibi olmayı ve onları yetiştirmeyi de gerektirir. Çocuk sahibi olmak hususunda insanlar arasında kabul edilmiş üç görüş vardır:

 

Birincisi: Bakabileceğin kadar çocuk sahibi olmalısın. Zira, çocuk yetiştirmek imkanlara bağlı bir husustur. Bu yüzden, ne kadar çocuk yetiştirebilme imkânın varsa o kadar çocuk sahibi olmalısın.

 

İkincisi: Yapabileceğin kadar çocuk yapmalısın. Zira, çocukların rızkını Allah verir, bu hususta rızık endişesi çekmemelisin. Bu yüzden, ne kadar çocuk yapabilme imkânın varsa o kadar çocuk yapmalısın.

 

Üçüncüsü: Çocukların rızkını Allah verdiği gibi, yine çocukları da Allah verir. Yaratılacak olan her şey Allah'ın takdirindedir. Çocuk sahibi olmayı çok istedikleri halde çocukları olmayan veya istemedikleri kadar sayıda çocukları olan çok aileler vardır. Bu yüzden, Allah'ın işine karışmamalı, kimi ve ne kadar sayıda yaratacağının takdirini ona bırakmalıyız. Bu ailemizde bize düşen, Allah'ın bize lütfedeceği çocuklar varsa ve ne kadar sayıda olurlarsa olsunlar onları en iyi şekilde yetiştirme vazifemizi yerine getirmeye çalışmalıyız.

 

Bu konuda ben, bu üç görüşten hangisini seçerse seçsin, eşimin seçtiği görüşe göre hareket edeceğimi kabul ediyor, buna söz veriyorum.

 

-4- Bir aile içinde aileyi oluşturan bireylerin temel vazifeleri vardır. Bunların içinde ortak vazifeler olduğu gibi, erkeğin ve kadının birbirinden farklı vazifeleri de vardır. Zira, erkek ve kadın birbirinden farklı yaratılmışlardır. Bu yüzden, hayattaki bazı vazifeleri de, aile içindeki bazı vazifeleri de yaratılışları itibarıyla farklıdır. Bu aynı zamanda medeni bir işbölümüdür. Öncelikle bunu biliyor ve kabul ediyorum.

 

-5- Ailede erkeğin temel vazifesi; ailenin maddi ve manevi açıdan her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, aileyi oluşturan fertlerin mümkün olan en iyi şartlarda yaşatılması için elden gelen bütün gayreti göstermek, yine onların maddi ve manevi açıdan mutlu ve sağlıklı olmaları ve bunun her daim sürdürülebilmesi için var gücüyle çalışmak ve gereken tedbirleri almak olarak özetlenebilir. Bir bütün olarak aileyi, aileyi oluşturan fertlerin dışındaki kimselere karşı erkek temsil eder. Aile dışındaki temsillerde erkeğin yorumları ve fikirleri geçerlidir. Erkeğin bu yorumları ve fikirleri geliştirirken aileyi oluşturan fertlerle fikir alışverişinde bulunması, onların düşüncelerini öğrenmesi ve bunları dikkate alması önemlidir. Yine erkeğin hiç bir zaman ailesini ihmal, mağdur ve göz ardı etmeye sebebiyet verecek olan hiç bir davranış, tutum ve alışkanlığa sahip olmaması gerekir. Erkeğin hayatında öncelik ailesinindir. Erkek, ailesine karşı adam gibi adam olmakla sorumludur. Çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının temini sorumluluğu erkeğe aittir.

 

-6- Ailede kadının temel vazifesi; aile içinde kendisine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek, ailenin iç düzenini sağlamak, ailenin maddi ve manevi iç ihtiyaçlarını karşılamak, aile bireylerinin aile içinde mutlu ve sağlıklı olmaları için gerekli maddi ve manevi iç tedbirleri almak, aile içinde hazırlıkları ve gerekenleri yapmaktır. Kadının hiç bir zaman ailesini ihmal, mağdur ve göz ardı etmeye sebebiyet verecek olan hiç bir davranış, tutum ve alışkanlığa sahip olmaması gerekir. Kadının hayatında öncelik ailesinindir. Kadın, ailesine karşı kadın gibi kadın olmakla sorumludur. Çocukların maddi ve manevi açıdan en iyi şekilde yetiştirilmesi sorumluluğu kadına aittir.

 

-7- Yukarıdaki ilk altı maddede fikir birliğine varıldıktan sonra,  nihayetinde bu yedinci maddede,  erkeğin sahip olduğu bütün imkânların -aile düzeni sürdükçe- gerçek sahibinin erkeğin ailesi olduğunun belirtilmesi gerekir. Erkek sahip olduğu her türlü imkânı ve her şeyi ailesi için ve ailesinin faydası yolunda akıl ve mantık ölçüleri gereğince basiretle kullanmalıdır. Erkek ailesinin huzur ve rahatı için çalışır, erkeğin hayattaki temel vazifesi budur. Yine erkeğin insanlığa ve içinde yaşadığı topluma karşı başka vazifeleri de vardır, ancak en temel vazifesi topluma sağlıklı bir aile kazandırmasıdır. Zira, toplumun temeli ailedir.

 

-8- Aile süresiz olarak kurulmuştur. Aileyi oluşturan bireyler birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirdikçe, birbirlerine karşı saygılı davrandıkça, birbirlerinin hukukuna riayet ettikleri ve burada fikir birliği içinde kabul ettikleri hususlara uydukları müddetçe aile devam edecektir.

 

-9- Hayat şartları gereğince, aile içinde çıkacak olan sorunlara karşı her ne kadar iyi niyetli çözme yaklaşımı içinde bulunulacak olsa da, yine de tarafların birlikte çözüm üretemeyeceği aile içi sorunlar baş gösterebilir ve bunun için aile dışından yardımlar gerekebilir. Bu takdirde taraflarca seçilerek atanan hakem heyeti vasıtasıyla bu sorunlara çözümler oluşturulması yoluna gidilir. Hakem heyeti taraflarca eşit sayıda atanan bir veya birden fazla kişilerden oluşabileceği gibi, yine tarafların ortak kararıyla atanan bir kişiden de oluşabilir. Hakem heyeti iki kişiden oluşmuşsa fikir birliğiyle, ikiden fazla kişiden oluşmuşsa çoğunlukla karar alırlar. Hakem heyetinin bu şekilde oluşturduğu çözümler aileyi teşkil eden taraflara tebliğ edilir, taraflarca da kabul edildikten sonra uygulanır. Çözümü kabul edilmeyen hakem heyetinin yerine yeni bir hakem heyeti teşkil ettirilir. Tarafların kabul etmediği hiç bir çözüm tarafların oluşturduğu ailede uygulanamaz.

 

-10- Nihayetinde, aile içinde baş gösteren sorunlar yukarıdaki dokuzuncu maddede öngörüldüğü şekilde de olsa çözümsüz kalacak olursa, tarafların aileyi sonuçlandırarak boşanma talebinde bulunmaya hakları vardır. Boşanma kararı erkek tarafından tek taraflı olarak verilmişse, erkek kadına burada belirlenmiş olan -                                                  - tutarında Boşanma Tazminatını -                                                                                       - süre içinde Mehir olarak ödeyecektir. Boşanma talebi kadın tarafından gelmişse, kadının aile büyüklerinin de bu talebi onaylaması ile yukarıdaki Mehir -                            - miktarda ödenecektir. Bunun dışında tarafların birbirlerinden hiç bir alacağı vereceği yoktur, herkesin kendi sahip olduğu malvarlıkları yalnızca kendilerine aittir.

 

 

                Taraflar                                             Şahitler

             Erkek                  Kadın                  Şahit-1               Şahit-2

 

 

Tarih

 

 

 

 

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Biliyor, görüyor ve görmezden geliyorlar… - 3
27.01.2022 54 Okunma
6 Yorum 27.01.2022 09:21
Reşat Nuri Erol
Tufan var, Sosyal Tufan; gemi inşa etmeliyiz - 3
26.01.2022 309 Okunma
7 Yorum 26.01.2022 14:57
Reşat Nuri Erol
M. Tekelioğlu/ Geleceğin endüstrileri-4: Siber saldırı
26.01.2022 40 Okunma
Özer Ataç
KENDİME SÖYLÜYORUM; KİMSE ALINMASIN!
25.01.2022 480 Okunma
Reşat Nuri Erol
Tufan var, Sosyal Tufan; gemi inşa etmeliyiz - 2
25.01.2022 81 Okunma
6 Yorum 25.01.2022 08:44
Reşat Nuri Erol
Tufan var, Sosyal Tufan; gemi inşa etmeliyiz - 1
23.01.2022 95 Okunma
6 Yorum 23.01.2022 09:49
Mete Firidin
Zulümat
22.01.2022 160 Okunma
Reşat Nuri Erol
Biliyor, görüyor ve görmezden geliyorlar… - 2
22.01.2022 95 Okunma
6 Yorum 22.01.2022 08:27
Reşat Nuri Erol
Biliyor, görüyor ve görmezden geliyorlar… - 1
21.01.2022 101 Okunma
7 Yorum 21.01.2022 11:45
Reşat Nuri Erol
Millî Gazete, Erdoğan, Erbakan, ekonomi ve - 3
20.01.2022 123 Okunma
8 Yorum 20.01.2022 08:32
Reşat Nuri Erol
Mehmet Tekelioğlu; Kazakistan’da ne olmalıydı?
19.01.2022 107 Okunma
1 Yorum 19.01.2022 12:56
Reşat Nuri Erol
Millî Gazete, Erdoğan, Erbakan, ekonomi ve - 2
18.01.2022 160 Okunma
9 Yorum 19.01.2022 12:57
Özer Ataç
Mülksüzlüğe Soyunmak
16.01.2022 645 Okunma
Reşat Nuri Erol
Millî Gazete, Erdoğan, Erbakan, ekonomi ve - 1
16.01.2022 160 Okunma
7 Yorum 16.01.2022 09:37
Reşat Nuri Erol
Erdoğan bu çözümlere neden kulak vermiyor?-4
15.01.2022 159 Okunma
8 Yorum 15.01.2022 10:08
Reşat Nuri Erol
Erdoğan bu çözümlere neden kulak vermiyor?-3
14.01.2022 163 Okunma
9 Yorum 15.01.2022 10:06
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; Düşen faiz, çıkan döviz
11.01.2022 76 Okunma
Reşat Nuri Erol
Erdoğan bu çözümlere neden kulak vermiyor?-2
11.01.2022 180 Okunma
9 Yorum 15.01.2022 10:06
Reşat Nuri Erol
Erdoğan bu çözümlere neden kulak vermiyor?-1
9.01.2022 158 Okunma
2 Yorum 09.01.2022 09:30
Reşat Nuri Erol
Erdoğan bu çözümlere neden kulak vermiyor?-1
9.01.2022 164 Okunma
7 Yorum 09.01.2022 09:11
Reşat Nuri Erol
Çare ve çözüm önerisi; Semt Kooperatifleri - 3
8.01.2022 161 Okunma
6 Yorum 08.01.2022 07:49
Reşat Nuri Erol
Çare ve çözüm önerisi; Semt Kooperatifleri - 2
7.01.2022 165 Okunma
6 Yorum 07.01.2022 09:01
Reşat Nuri Erol
Çare ve çözüm önerisi; Semt Kooperatifleri - 1
6.01.2022 192 Okunma
6 Yorum 06.01.2022 07:31
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1140. hafta seminer notlarından - 3
5.01.2022 184 Okunma
7 Yorum 05.01.2022 05:51
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1140. hafta seminer notlarından - 2
4.01.2022 141 Okunma
6 Yorum 04.01.2022 08:46
Reşat Nuri Erol
Kur’an ve ilim 1140. hafta seminer notlarından - 1
3.01.2022 194 Okunma
7 Yorum 03.01.2022 06:06
Reşat Nuri Erol
Dolar musibetine önce TEŞHİS sonra TEDAVİ - 4
2.01.2022 243 Okunma
7 Yorum 02.01.2022 11:33
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu/Geleceğin endüstrileri3:Para,güven,bitcoin
1.01.2022 139 Okunma
Reşat Nuri Erol
Dolar musibetine önce TEŞHİS sonra TEDAVİ - 3
30.12.2021 214 Okunma
8 Yorum 30.12.2021 22:28
Reşat Nuri Erol
Dolar musibetine önce TEŞHİS sonra TEDAVİ - 2
29.12.2021 211 Okunma
7 Yorum 29.12.2021 09:48
Reşat Nuri Erol
Dolar musibetine önce TEŞHİS sonra TEDAVİ - 1
28.12.2021 208 Okunma
6 Yorum 28.12.2021 08:55
Özer Ataç
Mevkilere Yemin Olsun!
27.12.2021 1641 Okunma
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Sabri Tekir; “Adil bir düzen için denk bütçe”
26.12.2021 219 Okunma
7 Yorum 28.12.2021 09:00
Reşat Nuri Erol
Prof. Dr. Sabri Tekir; “Adil bir düzen için denk bütçe”
25.12.2021 236 Okunma
7 Yorum 25.12.2021 09:30
Reşat Nuri Erol
Çare ve çözüm var; “Adil Dünya Düzeni”… - 2
24.12.2021 239 Okunma
6 Yorum 24.12.2021 08:50
Reşat Nuri Erol
Çare ve çözüm var; “Adil Dünya Düzeni”… - 1
23.12.2021 226 Okunma
6 Yorum 23.12.2021 09:00
Reşat Nuri Erol
Asıl virüs korona mı, zalim kapitalist düzen mi? - 2
21.12.2021 291 Okunma
8 Yorum 23.12.2021 09:09
Reşat Nuri Erol
Asıl virüs korona mı, zalim kapitalist düzen mi? - 1
20.12.2021 252 Okunma
6 Yorum 20.12.2021 10:18
Mete Firidin
Kitap
19.12.2021 257 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam İktisadı(11): İki Üstadın İki İktisat Kitabı
19.12.2021 298 Okunma
7 Yorum 23.12.2021 09:11
Ahmet Yücel
GRAM ALTIN LİRA
18.12.2021 201 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BİTCOİN VE DİĞER SANAL PARALAR CAİZ Mİ?
16.12.2021 166 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
MUTLU AİLE DÜZENİ EŞLİK SÖZLEŞMESİ - AİLENİN ANAYASASI
16.12.2021 149 Okunma
Mete Firidin
Kuran’a Göre Dünya Dönüyor mu?
13.12.2021 233 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam İktisadı(10): İki Üstadın İki İktisat Kitabı
11.12.2021 285 Okunma
7 Yorum 19.12.2021 10:04
Mete Firidin
Kuran’a Göre Dünya Yuvarlak mı, düz mü?
11.12.2021 266 Okunma
Mete Firidin
Gondwana
11.12.2021 238 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam İktisadı(9): İki Üstadın İki İktisat Kitabı
10.12.2021 274 Okunma
6 Yorum 10.12.2021 11:23
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu/Geleceğin Endüstrileri(2): Genetik ya da
8.12.2021 177 Okunma
Reşat Nuri Erol
İslam İktisadı(8): İki Üstadın İki İktisat Kitabı
7.12.2021 253 Okunma
6 Yorum 07.12.2021 09:17