Reşat Nuri Erol
‘Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin’
30.07.2021
284 Okunma, 1 Yorum

‘Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin’

Önceki yazımızda kaldığımız yerden hatırlatmalarımıza devam ediyoruz…

Bundan dolayı müspet ilimleri öğrenmemiz farzdır.

Günde beş vakit namaz kılarak beşikten mezara kadar ilim öğrenmek zorundayız.

Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra 90 yaşını aşmış olan Üstadımız Süleyman Karagülle diyor ki: “Kur’an seminerlerinin yanında Arapça seminerlerine ve Matematik seminerlerine de başlamak istiyorum. Yalova’da bu seminerleri de yapmalıyız. Eğer bir girişimci bulursam, bu seminerler gibi onlar da akşamları devam edecektir, inşallah... Bu seminerleri Şener Keskin ve arkadaşlarının teklifi ile Reşat Nuri Erol başlattı, 22 yıldır devam ediyor, elhamdülillah... Allah inşallah yeni seminerleri de başlatanları gönderir...”

Hatırlatmalarımıza En’am Suresi 64’üncü ayet ile devam ediyorduk… “Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikûne / Kavl et: Allah sizi ondan ve kerbin küllinden inca eder. Sonra siz işrak ediyor olursunuz.” (En’am, 64)

Ayette “KERBİN” kelimesi geçmektedir.KeRiBe” su çekiminde kullanılan ve suyun kovaya dolmasını kolaylaştıran kovaya bağlı ikinci iptir.

K” harfi kevni oluşu, “R” harfi tekrarı, “B” harfi geçidi, kapıyı ifade eder.

Bu kelime Kur’an’da dört defa geçer.

İkisi Hz. Nuh kavminde, biri Hz. Musa ve Harun’un kıssasında geçmekte; bir de buradaki bu ayette geçecektir. Kerbin anlattığı bozukluktur.

Kur’an’ın nazil olduğu zamanda da benzer kerb vardı. Kerb kovayı suya batırır. Kerb de topluluğu önce zulümata batırır, sonra kova ile beraber su da necata erer.

Tohumu önce gömersiniz, orada çürür, sonra yeşerir, büyür ve meyve verir.

Bugünkü sosyalizm/komünizm ve kapitalizm ile diğer sistemler kerbdir, şeriatı/hukuku batırmaktadır; daha sonra şeriat hufyeleri ile ortaya çıkacaktır.

Diğer üç “Kerb” marife gelmiştir. Onların kerbi bilinen kerbdir.

Burada bahsedilen kerb ise sadece Mekkelilerin kerbi değildir, insanlığın kerbidir; benzer olarak günümüzdeki kerbdir. Bunun için ayette “kerbin” kelimesi gelmiştir.

Külli” kelimesi ile de istiğrak ifade edilmektedir. Diğer üç kerb marifeli gelmiştir. Bu kerb ise nekreli gelmiştir. Çünkü burada bahsedilen herhangi bir kerb değildir.

Ayette geçen “sümme/sonra” kelimesi nereye atfediyor?

Yünecciyküm”e atfediyor. Hufyeden ve kerbden sizi kurtarmaktadır. Biliyorsunuz ki bunları yapan her şeye kadir olan Allah’tır. Ama siz sonra yine “işrak/şirk” ediyorsunuz.

“İŞRAK” ne demektir?

“İşrak/şirk etmek” demek, kâinattaki mutlak tek halik ve kudret sahibi olan Allah’a, O’nun mülküne ve O’nun kudretine ortak edip insanları onlara ibadet ettirmek demektir.

-Şeriata dayanmayan tüm kanunlar şirktir.

-Yani vahye ve ilme dayanmayan tüm kurallar şirktir.

-Karşılığı olmayan nakitler veya hatır senetleri ve benzer uygulamalar şirktir.

-Ekseriyet oyu gibi hiçbir manası olmayan hükümlerin hepsi şirktir.

Bunların şirk olduğunu söylemek ve açıklamak da ilimdir.

Biz Kur’an’ı böyle anlıyoruz.

Anlayışımız yanlış veya eksik olabilir.

Onlar da çalışıp anlasınlar ve icmalarıyla hükmetsinler.

Bizim söylediklerimiz ise bizim sadece görüşlerimizdir, fiilimiz bile değildir.

Ayette geçen “TÜŞRİKÛNE” ve “YÜNECCİYKÜM” kelimeleri ile devam edelim.

Bizim hayatımız necattan ibarettir. İnca eden de âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Ama insan beyni hep necatı başka yerlerde aramaktadır. Şirk necat üzerinde olmaktadır.

Yazdıklarımızdan da anlaşılacağı üzere, bu yazılarla aynı zamanda bir taraftan Süleyman Karagülle Hocamızı anmaya, diğer taraftan O’nunla başlattığımız ilmî ve amelî yani teorik ve pratik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz…

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
30.07.2021
10:57


MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN...

Makale Yazısı-29 Tem 2021 - 04:30

‘Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin’Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-3
20.09.2021 115 Okunma
4 Yorum 20.09.2021 13:01
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-2
19.09.2021 105 Okunma
4 Yorum 19.09.2021 09:42
Reşat Nuri Erol
Korona konusunda yapmakta oldukları kötüdür-1
18.09.2021 160 Okunma
4 Yorum 18.09.2021 09:13
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-4
15.09.2021 237 Okunma
4 Yorum 15.09.2021 07:48
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-3
14.09.2021 152 Okunma
4 Yorum 14.09.2021 08:20
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-2
13.09.2021 269 Okunma
4 Yorum 13.09.2021 07:11
Reşat Nuri Erol
Korona fitnesi; fitne nedir, korona fitnesi nedir?-1
12.09.2021 177 Okunma
4 Yorum 12.09.2021 10:13
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri… ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 3
9.09.2021 175 Okunma
5 Yorum 09.09.2021 09:29
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri… ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 2
8.09.2021 152 Okunma
5 Yorum 08.09.2021 08:33
Reşat Nuri Erol
Üstadın ‘Elveda’ şiiri ve ‘Arif Hocaya Veda’ yazısı - 1
7.09.2021 194 Okunma
5 Yorum 07.09.2021 09:55
Özer Ataç
KYBALİON'DAN ESİNLEME; RUH, CAN, ÖZGÜR İRADE
6.09.2021 341 Okunma
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da âdil bir yönetim olmalı ama nasıl?
5.09.2021 200 Okunma
6 Yorum 07.09.2021 09:53
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 3
3.09.2021 156 Okunma
5 Yorum 03.09.2021 06:25
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 2
2.09.2021 162 Okunma
5 Yorum 02.09.2021 07:43
Reşat Nuri Erol
Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu - 1
1.09.2021 195 Okunma
5 Yorum 01.09.2021 06:39
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın İslâm âlemi ve insanlık için önemi
30.08.2021 269 Okunma
5 Yorum 30.08.2021 08:35
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın bölge ülkeleri ve Türkiye için önemi
29.08.2021 215 Okunma
6 Yorum 29.08.2021 08:19
Reşat Nuri Erol
Afganistan’ın Afganlılar ve bölge için önemi…
28.08.2021 222 Okunma
6 Yorum 28.08.2021 08:51
Reşat Nuri Erol
Eceli gelen büyük devletlerin saldırdığı Afganistan
27.08.2021 288 Okunma
6 Yorum 27.08.2021 09:51
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da “Adil Düzen Anayasası” olmalı -2
25.08.2021 232 Okunma
6 Yorum 25.08.2021 11:10
Reşat Nuri Erol
Afganistan’da “Adil Düzen Anayasası” olmalı…
24.08.2021 251 Okunma
6 Yorum 24.08.2021 09:02
Mete Firidin
Laiklik ve Diyanet
23.08.2021 272 Okunma
3 Yorum 23.08.2021 19:15
Reşat Nuri Erol
“Ve onlarla en güzel şekilde MÜCADELE ET...”
23.08.2021 272 Okunma
6 Yorum 23.08.2021 08:37
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır’-3
22.08.2021 248 Okunma
6 Yorum 22.08.2021 09:12
Süleyman Karagülle
Elveda
21.08.2021 291 Okunma
2 Yorum 24.08.2021 15:36
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır’-2
19.08.2021 226 Okunma
6 Yorum 19.08.2021 08:45
Hüseyin Bağdatlı
CEMAATLERE İHTİYAÇ YOK.
18.08.2021 155 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
MÜ'MİN KİMDİR.
18.08.2021 139 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
MUSİBETLERİ TETİKLEYEN SEBEPLER.
18.08.2021 136 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
ARMUDİ BUDAKLADUM,DALLARINI SAKLADUM.
18.08.2021 136 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır…’
17.08.2021 298 Okunma
5 Yorum 17.08.2021 07:44
Mete Firidin
Yeni, Kuran-ın Gelişmiş Bilimsel Etimolojik Meali
16.08.2021 426 Okunma
2 Yorum 17.08.2021 10:08
Reşat Nuri Erol
‘Liyuhricekum mine’z-ZULUMÂTI ilâ’n-NÛR’
16.08.2021 259 Okunma
5 Yorum 16.08.2021 09:02
Turgay Çoruhlu
Kuantum Ne(değil)dir?
15.08.2021 170 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Huvelleżî yusallî ‘aleykum ve melâiketuhu…’
15.08.2021 223 Okunma
5 Yorum 16.08.2021 08:57
Turgay Çoruhlu
Yalova'da Küçük Adımlarla Başlangıç-2
14.08.2021 299 Okunma
Turgay Çoruhlu
HİCRETLERLE TEŞVİKİYE ÇEKİRDEĞİ
14.08.2021 198 Okunma
Reşat Nuri Erol
Nimetullah Yurt Hoca ve farklı tebliğ metodu -2
14.08.2021 317 Okunma
5 Yorum 14.08.2021 08:55
Reşat Nuri Erol
Nimetullah Yurt Hoca ve farklı tebliğ metodu -1
13.08.2021 321 Okunma
5 Yorum 13.08.2021 08:58
Ahmet Yücel
ADİL DÜZEN ÇALIŞANIYIM.
12.08.2021 178 Okunma
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; asıl yapılması gerekenler - 9
12.08.2021 307 Okunma
5 Yorum 12.08.2021 11:43
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-8
10.08.2021 315 Okunma
5 Yorum 10.08.2021 06:18
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-7
9.08.2021 279 Okunma
5 Yorum 09.08.2021 08:47
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-6
8.08.2021 302 Okunma
5 Yorum 08.08.2021 11:53
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-5
7.08.2021 347 Okunma
5 Yorum 07.08.2021 07:37
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-4
6.08.2021 320 Okunma
6 Yorum 06.08.2021 09:22
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-3
4.08.2021 333 Okunma
6 Yorum 04.08.2021 09:11
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-2
3.08.2021 355 Okunma
7 Yorum 03.08.2021 08:48
Reşat Nuri Erol
Mehmet Tekelioğlu; SÜLEYMAN KARAGÜLLE’YE DAİR…
2.08.2021 583 Okunma
8 Yorum 10.08.2021 06:02
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-1
2.08.2021 377 Okunma
6 Yorum 02.08.2021 07:19