Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 6
28.11.2020
516 Okunma, 5 Yorum

Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 6

Önceki yazımı yazmayı bitirdikten sonra, günlük tefsir yazma merhalesine geçtim. O çalışmada tevafuk diyeceğim yerler denk geldi. Onların bir kısmını okuyalım…

“İnkılabı (ya da reformu) oluşmuş olan bir cemaatin gerçekleştireceğine işaret etmektedir. İktidar inkılaplar yapamaz, iktidar kendi kendini değiştiremez. Bu durumlarda iktidarların yapacakları inkılap yapanlara imkân sağlamaktır. Onların kendi oluşturacakları sitelerde inkılap yapmalarıdır. Semt siteleri oluştuğu zaman inkılap gerçekleşir. İktidar semt siteleri oluşturamaz, semt sitelerinin oluşturulmasına izin verir. İnkılaplar oluştuktan sonrada yeni düzende yine iktidarda kalabilir ama inkılabı o yapmış olmaz.

“Bugün bizim bu seminerlerde söylediklerimiz içinde yanlışlar vardır, eksikler çoktur ama doğrular da vardır. Eğer ciddiye alır bu söylenenleri değerlendirirlerse sorunları olmaz ama değerlendirmezlerse Kur’an’ın bildirdikleri gerçekleşecektir. Ne söylüyoruz? Faizli işçilik dönemi sona ermektedir, kredileşmeli ortaklık düzeni gelecektir, karşı gelenler mağlup olacaktır ve cehennemde haşr olacaklardır. İşte bu söz haktır.

“Tekzip ettiklerinden dolayı değil, karşı ameller olarak yaptıklarından dolayı değil, zulmettiklerinden dolayı düzenleri yıkılmıştır. Faizli işçilik düzeni bir zulüm düzenidir. Bunun için yıkılacak ve onun yerine faizsiz kredileşmeli ortaklık düzeni gelecektir. Gelecek olan bu düzen Adil Düzendir, Adil Ekonomik Düzendir, rahmet düzenidir.

“Bu zulüm belli ve bilinen bir zulüm yerine belirsiz ve herkesin katıldığı bir zulümdür. Zulüm düzeninde zalim olmayanlar da bu zulmü işlemektedirler. Zulmeden kişiler değil düzendir. Yaşlılıktan yani düzenin yaşlanmasından dolayı ortaya çıkan hastalıklardır. Korona virüsü gibi yaşlıya musallat olmuştur. Topluluğu alıp götürecek, yeni topluluğa yer açacaktır. Eskiler ölmeseydi şimdi yeryüzünde adım atacak yerimiz olmazdı. Onlar öldüler ki biz şimdi varız. Zalim devlet düzenleri de yıkılacak ve onların yerine yeni ve adaletle hükmeden devletler oluşacak. Bunu İbn Haldun ve onun gibi âlimler de bunu açıklamışlardır.

“Bugünkü krizlerin kaynağı da işte o zulümdür, o zulüm düzenidir. Doğu Anadolu’da doğan bir çocuk kendisine çalışacak yer bulamamaktadır, okuyacak okulu yoktur. Terör mafyası çeşitli oyunları ile onu yakalamış ve oltasına takmıştır. Bir balık düşünün ki kancada olan kurdu yediği zaman oltaya takılacak ama onu yemezse açlıktan ölecek. Onu yer ve biraz daha yaşarım der. İşte terör zalim bir düzende böylece kendisine asker bulur. Şimdi suçlu olan kimdir? O oltaya takılan genç mi, yoksa ona iş yeri sağlamayan, ona okuma imkânı vermeyen topluluk mu? İşte bu zalim düzen bunun için yıkılacak. Önerdiğimiz semt kooperatifleri kurulacak herkesin aşı, işi, eşi ve okulu olacak ve terörün beslendiği bataklık kurumuş olacaktır.

“Zulüm iki şekilde olur. Biri insanların çalışma ve yaşamlarına müdahale şeklinde olur. Haksızlık içinde olsa da eğer bu düzende ekonomik refah varsa, davranış özgürlüğü varsa zulüm yoktur. Olsa da halk kendisini bu zulme uydurabilir. Ali Fuat Başgil’in bir sözü vardır; “Kanun ne kadar kötü olursa olsun, adalet içinde uygulandığı takdirde zulüm olmaz. Ama asıl zulüm insanları söyletmeme zulmüdür.” İnsanlar hırsızlık yaptıkları için idam edilmemişlerdir, insanlar söylediklerinden dolayı darağacına gitmişlerdir, ateşe atılmışlardır. Bunun en meşhur örneği Peygamber İbrahim’in ateşe atılmasıdır. Asıl zulüm söyletmeme zulmüdür.

“Baştan beri belirttiğimiz bir husus vardır. Kötülükler var olan zalim düzen içinde işlenmektedir. Var olan düzen kötülüklere zorlamaktadır. Şeriat yani hukuk düzeni geldiği için şeriat düzeni içine etki etmeyen eski fiiller suçlama konusu olmayacaktır. Çünkü düzen gereği o suçlar işlenmiştir. Adil Düzende zulme uğrayanların hakları şeriat tarafından tazmin edilir. Şeriat düzeni olmadan önce olmuş olan zulüm ise tazmin edilmez. O zulme katlandıkları için o zulümde cezaları oluyor. Müminlere yapılan haksızlıklar da affedilmiştir. Onlara cennet bunun karşılığı olarak verilmiştir. Bu affın sebebi cihat yapanların kendi çıkarları üzerine cihat yapmamalarını sağlamaktır. Biz yeni düzen istiyoruz. Bizim için değil, herkes için istiyoruz. Eski haksızlıkları telefi etmek için değil, gelecekte haksızlığın yapılmamasını sağlamak için yeni düzen istiyoruz.” (Kur’an ve İlİm 1093’üncü hafta seminer notlarımızdan aktardım.)

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
28.11.2020
12:14


BUGÜN 28 KASIM 2020 CUMARTESİ...

BUGÜN 1092. KUR'AN VE İLİM SEMİNER GÜNÜMÜZ... 

ELHAMDÜLİLLAH... 

***

1967...1968...1969...AKEVLER 54 YILDIR ÇALIŞIYOR...2018...2019...2020

BİZLER ÇALIŞIYOR VE YENİ İSLÂM MEDENİYETİ’Nİ KURUYORUZ...

SİZLERİ DE ÇALIŞMALARIMIZA DÂVET EDİYORUZ; BUYURUN, BİRLİKTE ÇALIŞALIM...

ADİL DÜZEN 1091

“ADİL DÜZEN” III. BİNYIL MEDENİYETİ PROJESİDİR

“VE BİZE DÜŞEN SADECE MÜBÎN/AÇIK TEBLİĞDİR.” (KUR’AN; Yâsin Sûresi, 36/17)

Haftalık Seminer Dergisi; 1091. Hafta - 21 KASIM 2020 - Fiyatı: www.akevler.orga tıklamak!

BU DERGİYİ HER HAFTA OKUTABİLİR.. ÇOĞALTABİLİR.. DAĞITABİLİRSİNİZ...

“ADİL DÜZEN” UYGULAMALARI YAPMAK İÇİN BİZLERE DANIŞABİLİRSİNİZ...

*KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 1091. SEMİNER


***
Reşat Nuri Erol
28.11.2020
12:15


http://islammedeniyetivakfi.com/?page_id=283Reşat Nuri Erol
28.11.2020
12:16


İSLAM MEDENİYET

Vakfı ve Dergisi Hakkında

Değerli bilim insanları, sevgili okuyucular;

Elinizdeki akademik ağırlıklı derginin 6. dönem 45. dergi sayısı ile uzun bir aradan sonra yayın hayatına yeniden dönüyoruz.

Bu imkânı bizlere bahşeden Cenab-ı Hakka sonsuz hamdü sena ederiz…

İslam Medeniyeti Vakfı’nın kuruluş amacı; peygamberlerin getirmiş olduğu hakkı üstün tutan medeniyeti kurmak için çalışmak, bu doğrultuda çalışan bilim insanlarına ortam hazırlamak, karanlıklar içinde bulunan insanlığa hakkın ışığını tutmaktan ibarettir. Vakfımız bu amaca erişebilmek için kendi imkânları ölçüsünde ülkemizin ve dünyanın hakkı üstün tutan bilim insanlarının yazılarını bir araya getirmek çabası içindedir.

İbni Haldun’un belirttiği gibi; medeniyetler devletler gibi doğarlar, yaşarlar, büyürler ve dünyaya söyleyecek sözleri kalmayınca insanlık tarihindeki yerlerini yenilerine bırakırlar. Gücü üstün tutan Batı medeniyeti günümüzün sorunlarını çözmek bir tarafa, yeni sorunların kaynağı olarak karşımızda durmaktadır. Süresini doldurmak üzeredir. Yeryüzünde çıkardıkları dünya savaşları ile son zamanlarda geliştirdikleri vekalet savaşları insanlık adına sözleri kalmadığını göstermektedir. Yaptıkları sömürüler ve zulümler ömürlerini uzatma çabalarından başka bir anlam taşımamaktadır.

İslam Medeniyeti kendi döneminde fıkıh/hukuk alanında getirmiş olduğu akit serbestliği ile Roma hukukunun katı kurallarını ortadan kaldırmış ve “ticari dönemin” gelişmesine öncülük etmiştir. Her iki hukuk sistemi kendi dönemleri olan tarım ile ticari yaşamı geliştirmişlerdir. Batı medeniyeti bu iki hukuk sistemi üzerine oturmuşsa da, özellikle “faiz” ve “ekseriyet kararları” ile gücün ve güçlünün yanında yer alarak “sömürü düzenini” beraberinde getirmiştir. Çağımızda “ekonomik dönem” olarak karşımıza çıkan emek mübadelesi bakımından Batı “işçilik sistemini” geliştirmiş, faizin oluşturduğu sermaye birikimi yoluyla teknik alanda büyük gelişmeler yapabilmiştir. Uyguladığı “faizli kapitalist sistem” ile sermaye egemenliğini kurmuş, emeği karın tokluğuna çalıştırmış, gelir dağılımındaki dengeyi bozmuştur. O kadar ki, dünya servetinin %80’i %1’in eline geçmiştir. Sosyalist denemeler de hüsran ile sonuçlanmıştır.

Bütün dünya hak arayışı içine girmiştir. Hukuk ancak hakkın üstün tutulması halinde toplumsal dengeyi sağlayabilir ve adaleti gerçekleştirebilir. Hukukun kaynakları olan “yakınlık, komşuluk, emek ve sözleşmelere dayalı yeni bir dünyanın kurulabilmesi” sadece “doğal hukuk anlayışı” ile olabilir. Bu da ancak “peygamberlerin getirmiş olduğu sistem” ile yeniden kurulabilir. Günümüz hukuk sistemi, hukuku bozan imtiyazlar, güçlünün üstün kabul edilmesi, başkasının zararına çıkarlar ile ekseriyet sistemine dayalı kararlardan arındırılmadıkça “yeni bir adil dünya düzeni” kurulamaz, “yeni bir medeniyet” oluşamaz.

Bu aşamada gelinen noktada yeni bir dünya ve adil bir düzen ancak peygamberlerin vâris bıraktığı bilim insanları tarafından kurulabilir. Üçüncü binyıl medeniyeti yani yeni İslam Medeniyeti doğuş sancılarını yaşamaktadır. Vakfımızın amacı bu medeniyetin gerçekleşmesine hizmet etmektir. Bu anlamda İslam Medeniyeti Dergisi hepimizin dergisidir.

Bütün peygamberler ve özellikle medeniyet kurucusu Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa ve Hz. Muhammed peygamberlerin ardından… Çağımızın ihtiyacı olan yeni Hakkı Üstün Tutan Medeniyeti kurmak… Hakkı üstün tutanları ve inananları yeni bir dirilişe hazırlamak ve insanlığa ışık tutmak için İslam Medeniyeti Dergimiz, kendi imkânları ölçüsünde bilim insanlarının yazılarını yayınlamak çabası içerisindedir…

Bunun sadece bizim gayretimizle olmayacağının bilincindeyiz. Bu dava, inanıyorum diyen herkesin davasıdır. Bu tür çalışmalar yapıldığı takdirde, Türkiye yeni bir medeniyet hamlesinin öncüsü ve üçüncü binyıl İslam Medeniyetinin kurucusu olmaya adaydır.

Yeni yayın döneminde daha nice sayılara erişmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz…

İslam Medeniyeti Vakfı Başkanı

Reşat Nuri EROLReşat Nuri Erol
28.11.2020
19:53


Yorumlar

(1)
01

M.altıntaş 46 - Hocam, Allah sizden razı olsun, yazılarınız hava gibi su gibi benim için; izolasyondayım, duanıza ihtiyacım var. İyi ki Milli Görüş camiasının mensubuyum ve sizleri sadece Allah rızası için seviyorum. Mustafa Altıntaş, Ankara.

Yanıtla.0Beğen.0Beğenme28 Kasım 12:30
Reşat Nuri Erol
01.12.2020
17:02


Selam ve sağlık dualarımızla...
İslam Medeniyeti Dergimizin 46. sayısını iftiharla istifadelerinize sunarız.
Emeği Geçen herkese teşekkür ederiz.
http://islammedeniyetivakfi.com/
Erişim Linki:
https://drive.google.com/file/d/13GwmNN2w_Ys3woUrKjmzp4BHQygPCJAl/viewSon Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-29
8.03.2021 47 Okunma
3 Yorum 08.03.2021 07:52
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-28
7.03.2021 124 Okunma
3 Yorum 07.03.2021 11:50
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-27
6.03.2021 109 Okunma
3 Yorum 07.03.2021 11:43
Mete Firidin
Âdem
17.02.2021 240 Okunma
2 Yorum 06.03.2021 07:27
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-26
4.03.2021 152 Okunma
3 Yorum 04.03.2021 09:58
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-25
3.03.2021 163 Okunma
4 Yorum 03.03.2021 08:45
Hüseyin Bağdatlı
TÜRK KİMDİR ?
28.02.2021 103 Okunma
2 Yorum 02.03.2021 17:21
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-24
1.03.2021 154 Okunma
4 Yorum 01.03.2021 09:56
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-23
28.02.2021 126 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:10
Süleyman Karagülle
Kur’an Seminerlerinin başlangıcı ve (10)
28.02.2021 87 Okunma
1 Yorum 28.02.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm ve Erbakan metodu ile TEDAVİ-22
26.02.2021 169 Okunma
8 Yorum 26.02.2021 10:31
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 4
25.02.2021 132 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:28
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 3
24.02.2021 142 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:27
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız- 1
22.02.2021 185 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 10:23
Reşat Nuri Erol
Âlim, âlem, ölüm ve M. Emin Saraç Hocamız - 2
23.02.2021 246 Okunma
4 Yorum 26.02.2021 09:10
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-21
21.02.2021 177 Okunma
4 Yorum 21.02.2021 09:55
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-20
17.02.2021 177 Okunma
4 Yorum 17.02.2021 09:20
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-19
16.02.2021 188 Okunma
6 Yorum 16.02.2021 13:18
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-18
14.02.2021 211 Okunma
4 Yorum 14.02.2021 13:48
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-17
13.02.2021 226 Okunma
4 Yorum 13.02.2021 11:02
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-16
12.02.2021 229 Okunma
4 Yorum 12.02.2021 09:07
Süleyman Karagülle
KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİMİZ (6)KUR’AN VE TARİH
10.02.2021 143 Okunma
1 Yorum 12.02.2021 03:46
Mete Firidin
Piç
5.12.2020 763 Okunma
2 Yorum 10.02.2021 07:29
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-15
9.02.2021 243 Okunma
4 Yorum 09.02.2021 08:08
Süleyman Karagülle
AŞI OLMAYACAĞIM
6.02.2021 563 Okunma
1 Yorum 09.02.2021 07:53
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-14
7.02.2021 281 Okunma
8 Yorum 07.02.2021 10:41
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-13
6.02.2021 280 Okunma
4 Yorum 06.02.2021 07:03
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-12
4.02.2021 256 Okunma
3 Yorum 04.02.2021 10:07
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.08.2009 11318 Okunma
31 Yorum 04.02.2021 07:47
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-11
2.02.2021 293 Okunma
3 Yorum 02.02.2021 08:39
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-10
1.02.2021 260 Okunma
3 Yorum 01.02.2021 12:41
Mete Firidin
Hınzır
12.11.2018 5268 Okunma
19 Yorum 31.01.2021 23:14
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-9
31.01.2021 295 Okunma
2 Yorum 31.01.2021 09:57
Reşat Nuri Erol
Sömürüyorum; ben kapitalizm! Ve TEDAVİ-8
28.01.2021 421 Okunma
3 Yorum 30.01.2021 13:34
Süleyman Karagülle
ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ
28.01.2021 411 Okunma
1 Yorum 30.01.2021 13:34
Süleyman Karagülle
SAADET PARTİSİ
29.01.2021 410 Okunma
1 Yorum 30.01.2021 13:34
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-7
27.01.2021 318 Okunma
2 Yorum 27.01.2021 11:14
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-6
26.01.2021 339 Okunma
1 Yorum 26.01.2021 09:54
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-5
25.01.2021 365 Okunma
1 Yorum 25.01.2021 11:12
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-4
24.01.2021 336 Okunma
6 Yorum 24.01.2021 11:00
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-3
23.01.2021 325 Okunma
4 Yorum 23.01.2021 10:05
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-2
21.01.2021 351 Okunma
5 Yorum 21.01.2021 14:07
Reşat Nuri Erol
Sömürdüm, hala sömürüyorum; ben kapitalizm!-1,
20.01.2021 349 Okunma
4 Yorum 20.01.2021 09:51
Reşat Nuri Erol
Bir Millî Gazete okuyucusunun değerlendirmeleri
19.01.2021 406 Okunma
7 Yorum 19.01.2021 18:28
Reşat Nuri Erol
Kâbe ve Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz Muhammed
18.01.2021 398 Okunma
6 Yorum 18.01.2021 09:21
Reşat Nuri Erol
2021 yılı için dualarımız ve dileklerimiz var...
17.01.2021 364 Okunma
6 Yorum 17.01.2021 11:29
Reşat Nuri Erol
Yine, yeniden, 2021 de reformlar yılı olacak! - 8
14.01.2021 319 Okunma
5 Yorum 14.01.2021 10:42
Ahmet Yücel
ADİL EKONOMİK DÜZEN
9.01.2021 297 Okunma
1 Yorum 10.01.2021 01:07
Reşat Nuri Erol
Yine, yeniden, 2021 de reformlar yılı olacak! - 6
7.01.2021 326 Okunma
2 Yorum 09.01.2021 11:18
Reşat Nuri Erol
Yine, yeniden, 2021 de reformlar yılı olacak! - 7
9.01.2021 378 Okunma
5 Yorum 09.01.2021 10:49