Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 4
HALK İŞLETMELERİ VE İLKELER
29.2.2008
2416 Okunma, 0 Yorum

 

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ-449/ ADİL DÜZEN DERSLERİ-279İstanbul, 08 Mart 2008

ÜMRANİYE SEMİNERLERİ - 3                                  Cuma, 29.02.2008

 

HALK İŞLETMELERİ VE İLKELER

Batı düzeninde “gelişmiş ekonomi” demek, “tekelleşmiş ekonomi” demektir; “gelişmiş ekonomi” demek, “sabit giderleri olan ekonomi” demektir. Sabit giderlerin karşılanması için işletmelerin büyük işletme olması gerekir. Küçük işetmeler sabit giderleri karşılayamazlar. Ayrıca işletmenin markalaşması ve her yerde teşkilatının olması gerekir. Sermaye ne kadar büyükse maliyet o kadar düşmektedir. Sonunda diğer firmalar elenmekte ve tekel oluşmaktadır. Bu aynı zamanda halk için yararlı olmaktadır. Halk işçi olabilmekte ve ucuz bir şekilde mal almaktadır. Adam Smith tarafından savunulan bu görüşlere karşı çıkılmış, bunun ancak devlet tekeli olması hâlinde geçekleşeceği belirtilmiş, böylece Marksizm ortaya çıkmıştır.

Adil (Ekonomik) Düzen ise buna karşı çıkmış, tekel ekonomilerin sömürü düzeni olduğunu, kendi kendilerini yıkacağını ortaya koymuş ve “halk ekonomisi sistemini” getirmiştir. Halk ekonomisi sisteminde Genel Hizmet girdileri ile büyük sermayenin yaptıklarının da yapılacağı görüşünü savunmuştur. Uygulamalarda bulunmuş, Anadolu Holdingleri ile bu görüşteki isabetini ortaya koymuştur. Bazı eksiklikleri nedeniyle siyasi darbeler sonucu “halk ekonomisi” çökertilmek istenmiş ise de başarılamamıştır.

“Halk ekonomisi” demek, bankadan faizle alınan para ile değil de, halkın ortak olması ile işletmenin kurulmasıdır. Bunun ilk uygulaması Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın önderliğinde Gümüş Motor’la olmuştur. Halk ekonomisinin teorik ve pratik olarak uygulama yapıp hâlen yaşayan girişim Akevler Kooperatifi olmuştur.

Halk ekonomisine devlet eliyle geçilememektedir. Çünkü iktidarda olanlar ya bunu uygulamaktan vazgeçiyorlar, ya da bir yıl içinde iktidardan indiriliyorlar. Halk ekonomisinin zaferi ancak halk girişimciliği ile başarılacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi kendilerini idare eder hâle geldikleri zaman tekel ekonomi kendiliğinden kalkacaktır. Bunun için halk ekonomisi girişimlerinin uygulaması gereken ilkeler vardır.

1) Halk işletmeleri kurulurken küçükten başlanmalıdır. İşletme kendisi büyümeli, zamanla büyük olmalıdır. Baştan büyük işletme kurulmamalı, ancak büyümeye müsait işletme kurulmalıdır. Örnek olarak biz önce Yenibosna’da küçük bir marketi Adil Düzene göre işleteceğiz. Sonra İstanbul’da 2000 markete çıkaracağız. Sonra Anadolu’da 100 000 adet küçük marketler kurulacak. Sonra dünyada 1000 bölge marketleri kurulacak. Ne zaman? Onu biz bilemeyiz. Halkın göstereceği teveccühle bunlar olacaktır.

2) Halk işletmelerinde ikinci ilke ise kendi imkanlarının oluşmasıdır. Ortaklıklar kurulacak. Ortakların küçük katkıları ile bir güç oluşturacaklar. Bu güçle kurulup genişleyecek, bir yerden faizsiz de olsa kredi almayacaklardır. Büyük sermayenin iştirakini de istemeyeceklerdir. Kendi yağları ile kavrulacak, ortaklar çoğalacak ve halk iştirakleri artarak büyüyeceklerdir.

3) Halk işletmelerinin dördüncü ilkesi ise sebattır. Bir işe başlandığında çeşitli zorluklarla karşılaşılır, inişli çıkışlı durumlar olur. Onun girişimcisi hiçbir zaman ümidini kaybetmeyecek, sebat edecektir. Bizim Akevler Kooperatifimiz hâlen durmaktadır. Tasfiyesi düşünülmemektedir. Ayrıca İstanbul’da giriştiğimiz ahşap evler ve marketçilik teşebbüslerinden vazgeçmiş değiliz. Çocuklarınız bunlara sahip çıkarlarsa başarıya ulaşırız.

4) Halk işletmelerinde dördüncü ilke ise küçük işetmelerin bağımsız kalarak entegre olmalarıdır. Her işletme kendisi ayrı bir işletme olacak, ancak diğer işletmelerle birlikte onlarla uyumlu çalışacaktır. Bunu başardığımızda artık tekel sermayeyi devre dışı bırakmışız demektir.

Bu uyumun sağlanması için neler yapmalıyız?

a)      Her şeyden önce ortak muhasebemizi kurmalıyız. İşletmeler ve ortakları için hesaplar açılacak ve bu ortak hesaplarda işletmeler arası aktarmalar işlenecektir. Bilgisayarın tuşuna bastığımızda işletmeler birliğinin ve ortaklarının hesapları hemen çıkacaktır. Herkes borcunu, alacağını, nerelerde ne malların bulunduğunu, kimlerle ne anlaşmalar yaptığını ve taşınmazların  kimlerin elinde olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Ortak muhasebe işletmeler arasında beraberliği sağlar.

b)      Aramızdaki sorunları hakemler yoluyla çözmeliyiz. Hakemler kurulumuz olacaktır. Ortaklara hakemleri seçtirmeliyiz. Ondan sonra davacı bir hakemi, davalı başka bir hakemi seçecek, o iki hakem baş hakemi seçecek ve bunların  kararları kesin olacaktır. Bunların verdiği kararlara uymayanları ortaklıklarımızdan çıkarmalıyız, işletmelerimizle hiçbir iş yapamamalıdırlar.

c)      Dayanışma ortaklıkları kurmalıyız. Bu aidatsız sigorta demektir. Birimize beklenmedik bir âfet gelirse bunu beraber karşılamalıyız. Birbirimize kefil olmalıyız. Kişiye garantili ehliyet vermeliyiz. Aidatsız sigortalı olmalıyız.

d)     İşletme senetleri çıkararak aramızdaki ekonomik ilişkileri dışarıya karşı bağımsız hâle getirmeliyiz. Biz İstanbul’da yüz ortaklı bir ortaklık kuruyoruz. Herkes ayda 100’er  YTL verecek ve 40 gram altınla ortak olacaktır. Dergi, market, ahşap ev ve dinlenme yerleri teşebbüslerinde bulunacağız. Bu hususta Ümraniye’de Anadolu Gençlik Derneği Ümraniye Şubesi binasında her Cuma günü saat 19.00’da bu konuları konuşuyoruz...

 

İŞLETME NASIL OLMALIDIR? 

1-   İşletme küçükten kurulmalıdır.

a)       Her işin acemiliği vardır. Acemilikleri kısa zamanda giderirsiniz.

b)       Her iş bir çevrede yapılır. Çevre edinmek için zamana ihtiyacınız vardır.

c)       İş yapacak elemanlar arasında uyum sağlanmalıdır. Bu zamanla mümkün olur.

d)       İlk dönemi en az zararla kapatır ve kâra geçersiniz.

2-   Kendi imkanlarınızla işe başlamalısınız.

a)       Bir yerden kredi alarak işe başlamamalısınız; kredi almamalısınız.

b)       Büyük sermayenin sermayesi ile işe başlamamalısınız; almamalısınız.

c)       Başkasına değil kendinize güvenerek işe başlamalısınız.

d)       Başlangıçta işletmeden geçinmeyi düşünmemelisiniz.

3)    Yaptığınız işte sebat etmelisiniz.

a)       Dünyada kârlı olmayan iş yoktur. Kârlı olmazsa kimse o işi yapmaz.

b)       Her işin kriz dönemleri vardır. Zarar kârın kardeşidir. Sebat edersek krizi mutlaka atlatırsınız.

c)       Kriz sebat edenler için kârlıdır. Dayanabildiniz mi piyasa açılınca siz rakipsiz olursunuz.

d)       Sebat ettiğiniz işte çevre edinirsiniz, bilgi sahibi olursunuz, ekipleşirsiniz. Zararınız yeni iş kurma kadar olmaz. 

     4) Diğer işletmelerle uyumlu hâle gelmelisiniz.

a)       ORTAK MUHASEBE SİSTEMİNİ kurmalısınız.

b)       HAKEMLİK SİSTEMİNİ kurmalısınız.

c)       DAYANIŞMA ORTAKLIKLARINI kurmalısınız.

d)       İŞLETME SENEDİ çıkarmalısınız.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org      (0532) 246 68 92

 

ÜMRANİYE SEMİNERLERİ - 2                                  Cuma, 22.02.2008

 

 1. Kooperatif kasaya dört çeşit belge bırakır; makbuz, işletme senedi, mal senedi ve sipariş senedi. Kasa bunları satar.
 2. Ortaklar kasaya para yatırarak isteyen “ortaklık senedi”ni alır, isteyen “makbuz” alır, isteyen “senet” alır, isteyen de “sipariş senedi”ni alır.
 1. Makbuz alanlar sonra kasaya giderek onunla paralarını çekerler. Kullandırdıkları para kadar parayı kullanma hakkını kazanırlar.
 2. Ortaklık senedi alanlar, sermaye ortağı olarak tenzilatı istihkak ederler. Şöyle ki, o gün rafta ve ambarda bulunan “mal” ve kasada ve bankada bulunan “nakit” günlük sermayeyi oluşturur. Borç ve alacaklar hesaba katılmaz. Taşınmazlar ve satılmayan mallar hesaba katılmaz. O gün satılan sermaye payına da “günlük kazanç” denir. Bundan cari masraflar düşüldükten sonra kalan miktar sermayeye bölünerek birim sermayeye düşen o günkü “tenzilat payı” elde edilir.
 3. Senet alanlar işetmeye giderek mamul mal alırlar.
 4. İsteyen de sipariş senedini alır. Sonra işletmeye giderek sipariş ettiği malı alır.

Sipariş senedinin parasını tüccarlar alırlar ve sipariş edilen malı teslim ederler.

 1. Kooperatif tüccara işletme senedini kredi olarak açar. Tüccar bankaya giderek işletme senedi kredisi karşılığı parayı çeker ve bununla mal satın alır. Malı işletmeye teslim ederek kredisini kapatır.
 2. İşletme satın alırken mal verdiği senetten daha çoğunu alır. Böylece işletmeye daha çok mal girer. Kooperatif o mallara karşılık olan senetleri müstahaklara dağıtır.
  1. İşletmede çalışanların çalışma payı.
  2. Sermaye tenzilat payı. Bununla işletmenin günlük giderleri de karşılanır.
  3. İletmedeki tesislerin kira payı.
  4. Kooperatifin genel hizmet payı.

 

Ekonomide şu sorunlarla karşılaşırsınız:

 1. İşletmede hareket eden tüm malların standartları belli olmalıdır. Bunların hangi yerde bulunacağı tesbit edilmelidir.
 2. İşletmedeki tüm anlaşmaların tip sözleşmeleri belli olmalıdır. Bu sözleşmelere göre muamele yapanların hareketleri muhasebeye geçmelidir.
 3. Fiyat, ücret, kira ve genel hizmet payları günlük olarak kesin bilinmelidir.
 4. Bütün bunlar serbest arz ve talep kanunlarına göre pazarlık veya bilgisayar hesapları ile sabit olmalıdır. Asla müdahale edilmemelidir.

Bunu sağlayan mekanizmaya “Adil Düzen İşletmesi” diyoruz.

 

Şimdi bir işletmenin paylaşım düzenini anlatmaya çalışalım.

 1. Fiyatlar işletme senedi cinsinden oluşacağı için dışarıdaki dalgalanmalar içteki dalgalanmalara etki etmez.
 2. Bir malın fiyatını kolayca yükseltip diğer malları kolayca ucuzlatabiliriz. Bir malın fiyatını kolayca düşürüp diğer mallarla sübvansiyon yapabiliriz.
 3. Sermaye payı ile satılmayan mallar kendiliğinden ucuzlar ve satılır hâle gelir.
 4. Tüm giderler işletme senedi cinsinden ödendiği için işletme senedinin pahalanması ile herkes kâr etmiş olur, işletme senedinin ucuzlaması ile herkes zarar etmiş olur. Böylece herkes ortaklığın kâr ve zararına katılmış olur.
 5. İşletme senedine “sermaye tenzilat payı” yükleneceği için ay başında bize maaşlarını yatıracaklardır. Böylece kasamızda para birikecektir. Bu biriken para artık işletmenin sermayesi olacaktır. Baştan kurucu olarak yatıran kimseler paralarını çekeceklerdir. İşletme sermayesiz çalışacaktır.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE                       Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL

 

 

 
YorumYap

Çok Yorumlanan Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 3346 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 3223 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 5
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ
14.3.2008 3073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 4
HALK İŞLETMELERİ VE İLKELER
29.2.2008 2416 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 3
ADİL DÜZENDE İŞLETMELER
15.2.2008 2393 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 2
İNSANLIK İŞLETMESİ-2
24.7.1999 2180 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 1
İNSANLIK İŞLETMESİ
22.5.1999 2460 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.1.2009 3258 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 4967 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 4874 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 4873 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 5022 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 5237 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 4878 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.9.2009 4853 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.9.2009 4947 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.9.2009 4931 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.9.2009 4751 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.8.2009 4770 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.8.2009 4964 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.8.2009 4947 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.8.2009 5115 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.2.2009 3350 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.2.2009 3678 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.2.2009 3689 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.2.2009 3576 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.1.2009 3407 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.1.2009 3239 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.1.2009 3248 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.1.2009 3208 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.2.2009 6462 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.3.2009 5395 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.7.2009 8157 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.3.2009 5774 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.3.2009 6584 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.3.2009 6201 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.3.2009 5826 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.4.2009 6181 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.7.2009 6086 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.6.2009 6419 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.4.2009 6352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.4.2009 6354 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.4.2009 6195 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.4.2009 5861 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.5.2009 6198 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.5.2009 6150 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.5.2009 5408 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.5.2009 5910 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.6.2009 6161 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.6.2009 6397 Okunma