Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 992
Enbiya Suresi Tefsiri 71-75. Ayetler
15.12.2018
1748 Okunma, 1 Yorum

ENBİYA SÛRESİ - 10. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)

 

***

 

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا

Va NacCaYNAvHUv Va LUvOan (Va FagGaLNAvHu Va FuGLan)

“Ve onu ve Lut’u tenciye ettik”

İbrahim Peygamber’in kavmi ile olan kıssasını naklettikten sonra onun kavminden ayrılmasından söz etmektedir. Kavmine tebliğ yaptıktan sonra “Onları ahserler yaptık” demektedir (70. ayet). Helake uğramamış ama ekonomik sıkıntıya girmişlerdir. Kriz dönemi geçirmişlerdir. Oysa İbrahim Peygamber oradan ayrılıp bereketli topraklara göç etmiştir. Oralarda varlık sahibi olmuşlardır. Hala da o bereket devam etmektedir.

نَجْوَة kuytu yerdir, Türkçede ‘kenara çekti’ deriz. Başkalarının duymayacağı yere çekilip konuşma anlamına geldiği gibi, bir kimseyi kötü durumdan kurtarmak için de kenara çekersiniz.

ن belirsizliği, ج toplanmayı, و bağlantıyı, birlikteliği gösterir.  

لِيَاط sıva harcı demektir. Mastar olarak yapıştırmak, sıvamak anlamlarına gelir.

Kur’an’da لوط 27, لوذ 1 defa geçmektedir. Toplam 28 (22*7) eder.

İbrahim Peygamber ilimde görevlidir. Lut da ekonomide ve teknikte görevlidir. İsimler ona göre verilmiştir. Kişi ilerde yapacağı işlere göre isim almaktadır. Peygamberlerin isimleri ile görevleri arasında bir ilgi vardır kabul ediyoruz. Ona göre manalandırıyoruz. Acaba insanların isimlerinde de bir uyumluluk var mıdır, araştırılabilir. Örnek olarak Erbakan ve Erdoğan isimleri arasında bir yakınlık var mıdır? Öncelikle ikisi “Er”dir. Başbakan da olmuşlardır.

Lut İbrahim’in yeğenidir. Mezopotamya’dan birlikte ayrılacaklardır. إِلَى harfi ceri ile meful yapılmaktadır.  

إِلَى الْأَرْضِ

EiLay eLEaRWı (EiLay eLFaGLi)

“Arza”

الْأَرْضِ kelimesi إِلَى harfi ceri ile sınırın sonunu gösterir. Usulcüler sınırların zikredilene dahil olmadığını kural olarak söylerler. “İstanbul-Ankara şu kadar kilometredir” derken “Ankara’nın sınırı İstanbul’un sınırları arasındaki mesafedir.” derler. Kur’an’da buna uyulmayan ayetlerde teviller yaparlar. Eğer onların dediklerini kabul edersek ‘yolculukta tenciye ettik’ anlamı çıkar. Oysa burada “tehlikeli yerden güvenli yere götürdük” yani “orada necata erdirdik” demektir. Yani burada إِلَى harfi ceri فِي manasındadır, بِ manasındadır. Götürdüğünü ifade etmektedir. (Eğer gaye yani إِلَى harfi cerinin mecruru; muğayyanın sıfatı veya hali ise gaye muğayyaya dahildir, fiille ilişkili mefulün fih ise o zaman dahil değildir. Burada gaye olan الْأَرْضِm.fih olduğundan gaye muğayyaya dahil olmaz ve arzın tamamı değil de “Arza kadar” anlamı ortaya çıkar. حَتَّى  Harfi ceri de intihaul gaye için kullanılır ama إِلَى harfi cerinden farkı gayenin muğayyaya her zaman dahil olmasıdır.)

Buradan şu kural ortaya çıkar. Bir kelime hakiki manadan mecazi manada kullanıldığı zaman kelime artık yeni manası ile geçerli olduğu için eski özelliklerini kaybeder, bulunduğu mananın kurallarını alır. Yani artık sınır bakımından فِي manasındadır ve bereket içinde necat bulmuştur.

الْأَرْضِ kelimesi marifedir ve kastedilen tüm yeryüzü değildir. Tüm yeryüzü olsa o zaman إِلَى ile gelmezdi. Yer demektir. Bütün yeryüzü anlamına gediği gibi bir arsa da arzdır. Nâs kelimesinin taşıdığı manayı taşır.

الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

elLaTIy BAvRaKNAv FİyHAv (elLaTIy FAvGaLNAv FİyHAv)

“İçini mübarek ettiğimiz”

Orada bereketli kılınan nedir?

Orada İshak’ın ve Lut’un zürriyeti bereketli kılınmıştır. İbrahim İshak’la beraber Filistin’e gelmiştir. İbrahim kuzeyde, Lut güneyde yerleşmiştir. Çobanlıkla geçinen kabileler orada ve iç topraklarda bulunmuştur. Kur’an’ın ifadesiyle dünyanın en bereketli toprakları Filistin topraklarıdır. Filistin İsrail oğullarının olacaktır. Orada bereket devam edecektir. Şimal tarafında İsrail oğulları genişleyecek, Arabistan ve Yemen tarafında Lut ailesi genişleyecektir. İsmail’in annesi Arap idi. Lut da yeğeni idi. İshak ise saf Azeri idi.

بِرْكَان yanardağ demektir. Yerden fışkırıp saçılan su için de kullanılır. Bol, bereketli demektir.

ب geçiş yerini, ر tekrarı, ك oluşu belirtir.

Yeryüzü, karalar ve denizlerin bu durumları tesadüf değildir. Canlıların karalarda yaşayabilmesi, yağmur ve iklimin uygun şekilde oluşması için hem miktarları uygun seçilmiştir hem de dağların yerleşmeleri de uygun yapılmıştır. Yeryüzünün uygarlık merkezi Kudüs ve Mekke’dir. Kudüs İsrail oğullarına verilmiştir. Mekke insanlığa bırakılmıştır. Kur’an’da altı defa بَارَكْنَا geçmektedir. Birinde Mescid-i Aksa’dan bahsedip “havlini mübarek etti” diyor. Diğer dördünde ise “içini mübarek ettik” diyor. Ne ile mübarek ettiği zikredilmiyor. Birinde ise İbrahim’i kastederek “Onun ve İshak’ın üzerine mübarek kıldık” diyor.

Mekke hukukun, Kudüs ise tekniğin ve ekonominin merkezi olacaktır. Kudüs’ün güvenliğini Müslümanlar sağlayacaktır. Parayı çıkarıp kontrol etme Müslümanlarda olacak ama bunu kullanmak ise İsrail oğullarına ait olacak, böylece denge oluşacaktır.

Para faiz karşılığı değil, para emek karşılığı üretim karşılığı çıkarılacaktır. Tüm dünyada oluşmuş semtlerin semt bonoları bucak, demir ve toprak bonolarına dönüşecek. Bunların tümü altın bonosu olarak çıkacaktır. Sermaye veya iktidarlar altın bonosunu üretmeyecekler. Ticarette ise bunu değerlendirecek yine İsrail oğulları olacaktır.

Malı biz üreteceğiz biz tüketeceğiz ama onlar bizden alıp başka yerlere satacaklar, onlardan aldıklarını bize satacaklar, bunu da çok az kârla yapacaklardır.

لِلْعَالَمِينَ(71)

Li eLGAvLaMIyNa (Li eLFAvGaLIYNa)

“Âlemler için”

Yani buraları bereketli kıldık ama yalnız İsrail oğulları için değil tüm insanlık için yaptık. Buralara girip çıkma izne tabi olmayacaktır. Mekke gibi Kudüs de tüm insanlara açık olacaktır. Şimdiye kadar yaptığımız içtihatlarda böyle değildi. Kur’an devamlı takip edilecek. Evet, buralar, Aksa Mescidi’nin havli tüm insanlık için bereketli kılınmıştır.

 

YORUM

Her topluluğun ayrı şirası, zikri vardır ve kendi âlimlerinin içtihat ve icmaları ile oluşur. Böylece ülkeler bağımsız olurlar ama birlikte yaşarlar; iller bağımsız olurlar ama birlikte yaşarlar; bucaklar bağımsız olurlar ama birlikte yaşarlar. Ayrıca insanlığın merkezi vardır. Buranın güvenliğini insanlık sağlar. Hakem kararlarına uymayanlara karşı ulusların gönüllü birlikleri orasını fetheder ve varlığını ganimet yapar.

İsrail oğulları tüccar bir ulus olarak Kudüs ve havalisinde otururlar. Oralar onlarındır. Parayı uluslararası kuruluş Mekke’de çıkarır. Kudüs’teki tüccarlara kredi olarak verir. Onlar da dünya ticaretini serbest rekabet içinde yürütürler.

Adil Düzen Anayasası’nın uygulama fıkhı kafamızda oluşmaktadır. Bu seminerler devam edecektir. İçtihatlar devam edecektir. İnsanlığın geleceği bu içtihatlar üzerinde kurulacaktır. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ(Kıyamet, 75/19) ayetinin ikinci uygulaması oluşacaktır.

 

Öz Türkçe ile:

“Ve onu ve Lut’u herkes için içini doldurduğumuz yere çektik.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ve onu ve Lut’u âlemler için içini mübarek ettiğimiz arza tenciye ettik.”

 

Va NacCaYNAvHUv Va LUvOan EiLay eLEaRWı elLaTIy BAvRaKNAv FİyHAv Li eLGAvLaMIyNa

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(71)

 

***

 

وَوَهَبْنَا لَهُ

Va VaHaBNAv LaHUv (Va FaGaLNAv LaHUv)

“Ve ona hibe ettik”

Ormanlık alan vardır. Kişilerin mülkiyetinde değildir. Kim bir eşya alırsa onun olur. Karşılıksız elde edilen mallara hibe denir. Haybeden geldi derler.

“Hibe etmek” demek, karşılıksız bir şeyi birine vermek demektir. Kuran’da insanların diğer insanlara hibe edilmesi için kullanıldığında görevinde yardımcı kılmak anlamındadır.

Kur’an’da وهب 25, وهي 1 defa geçer. Toplam 26 (2*13) eder.

و beraberliği, ه boşluğu veya düzlüğü, ب geçidi ifade eder.

Oğul vermeyi hibe ile ifade ettiği gibi kardeşi olmayı da hibe ile ifade etmektedir. Yakınlar birbirine hibe olarak ifade edilmektedir. Akrabalık hukuku böyle doğmaktadır.

إِسْحَاقَ

EiSXAvQa (EiFGALa)

“İshak’ı”

سُحْق eskimiş, yıpranmış elbise demektir.

Kur’an’da سحق 19,سوق  ise 17 defa geçer. Toplam 36 (22*32) eder.

س mekânda diziyi, ح hareketi, ق kuvveti ifade eder.

إِسْحَاقَ kelimesi dağılmış anlamına gelir. İsrail oğullarının kaderi dağılmaktır. Uygarlığın oluşması için ülkeler arasında irtibat olması gerekir. Bugünkü ulaşım ve haberleşme araçları, lisan okulları yoktu. İnsanlar arasında ilişkiyi sürdürmek için Allah bir kavmi görevlendirdi, o da İshak ve Yakup’un zürriyetidir. Ülkelerden ülkelere sürüldüler. Her yerde dillerini bilen soydaşlar vardı. Onların sayesinde insanlık birbirleri ile anlaşabilmiştir.

إِسْحَاقَ kelimesi bu kavmin atası olmasını ifade eder. Bugün artık ulaşım ve haberleşme imkânları ve kültür yayılmış olduğu için dağılmış olmalarına gerek kalmamıştır.

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

Va YaGQUvBa NAvFiLaTan (Va YaFGuLu FAvGıLaTan)

“Ve Yakub'u nafile olarak”

عَقِب, ‘topuk’ كَعْب‘yumru’ demektir. Ayağın topuğudur. “Takip etmek” arkasından gitmek, kovalamak veya kovalanmak anlamlarına gelmektedir.

ع etkiyi, ق kuvveti, ب geçişi ifade eder.

İshak’ı takip etmiştir. İshak batıya gelir. Oralarda yerleşmeye çalışır. Ömrü yetmez. Yakup onun başladığı inkılabı tamamlamaktadır. İsrail oğullarının ulus olması için çocuklarını Mısır’da da yerleştirmektedir.

Bu ayetin bize öğrettikleri, babaların giriştikleri teşebbüslere çocukların sahip çıkmalarıdır, yarım kalan işletmeler tamamlanmalıdır.

Biz Akevler’i kurduk, birinci aşamayı aştık ve buraya kadar getirdik.

Şimdi sizlere on bin ortaklı Ar-Ge merkezinin kurulması kalmaktadır.

Sizler bizim başladığımız işlerin Yakub’u olmalısınız; olacaksınız inşallah…

Erbakan’ın başlattığı “Adil Düzen” çalışmasını da onun vârisleri sürdürmelidirler. Erbakan günlük siyaset yapmıştır. Onu Demirel ve Özal da yapmıştır. Onu Erdoğan da yapıyor. Erbakan’ın özelliği Adil Düzen’i dünyaya anlatmasıdır; Akevler ile oluşturduğu Adil Düzen’i dünyaya anlatmıştır. Millî Görüşçüler ve Erbakan ailesi buna sahip çıkmalı, Yakup olmalılar.

نفل kökü enfal olarak geçmektedir. Enfâl ganimetin devlet için ayrılan beşte birlik kısmıdır. Nafile ‘fazladan’ anlamındadır.

ن belirsizliği, ف ayrılıp bitişik kalmayı, ل belirliliği ifade eder.

Kur’an’da نفل kökü 4 defa geçmektedir. Fıkıhçılar bunu farz hatta sünnet olmayanlar için manalandırmaktadırlar. Oysa enfalin geçtiği yerde kullanılmamasının sebebi orada fethedenlerin payının olmamasıdır. Topluluğa ait demektir. Teheccüd namazına da nafile denmektedir, çünkü o da cemaatle kılınmamaktadır. Yakub’a nafile denmiş olmasının sebebi çocukları ile meşgul olmuş ama düzende de bir yer almış olmasıdır.

وَكُلًّا جَعَلْنَا

VaKulLan CaGaGaLNAv (FuGLan FaGALNAv)

“Ve hepsini ca’lettik”

Buradaki كُلًّا İbrahim, İshak, Yakup ve Lut’a gidebilir. Herkese bir görev verdik, görevlerini bildirdik, hepsi görevlerini yaptılar anlamındadır.

صَالِحِينَ(72)

ÖAvLıXIyNa (FAvGıLIyNa)

“Salihler”

Aralarında işbölümü yapmıştır ve herkes öyle iş yapmaktadır ki birinin yaptığını diğerleri tamamlamaktadır.

İşçilik sisteminde bu, işçilerin işverenlere itaati ile sağlanıyordu.

Kur’an ise şimdi bunu herkesin kendisinin salih amel yapması ile sağlayacaktır. İşveren ne iş yapacağını söyleyecek ama işi kişi kendi içtihadı ile yapacaktır. İşverene değil kontrolöre kabul ettirecek. Değişik kontrolörlerden herhangi birisi kabul etse yeterlidir. Kontrolör ile üreticinin çıkar paralelliği vardır.

 

YORUM

Önce İbrahim Peygamber anlatılmış, sonra Lut ile Mezopotamya’dan ayrılmaları beyan edilmiş ve İbrahim anlatılmıştır. Lut’u ayrı anlatacaktır. Burada İshak ve Yakup’tan bahsedilmiştir. İsmail bu surede geçmemektedir. İsmail İdris ile beraber zikredilmektedir.

Bu sure her topluluğun ayrı zikri ve düzeni olduğunu anlatmaktadır. Bu hususta en önemli örnek, Musa Peygamber olmalıdır. Sonra İbrahim ve oğlu İshak ve Yakub’u anlatmaktadır. Yani Musa’nın ataları anlatılmaktadır.  

 

Öz Türkçe ile:

“Ve ona İshak’ı ve üste olarak Yakub’u bağışladık ve hepsini uyumlu yaptık.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ve ona İshak’ı ve nafile olarak Yakub’u hibe ettik ve hepsini salihler ca’l ettik.”  

 

Va VaHaBNAv LaHUv EiSXAvQa Va YaGQUvBa NAvFiLaTan Va KulLan CaGaGaLNAv ÖAvLıXIyNa

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72)

 

***

 

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً

Va CaGaLNAvHuM EaİmMaTan (Va FaGaLNAvHuM FaGılLaTan)

“Ve onları imamlar ca’l ettik.”

أَمَام ön demektir. إِمَام önde olan veya önde giden anlamındadır.

Başkan topluluklara emretmez, kendisi yapar, arkadakiler ona uyar. Bu canlılarda da böyledir. Bir kovandaki arıların sayısı yarım milyona yakındır. Bir anaç arı bunları yönetir. Aslında yönetmez, anaç arı sadece özel koku salarak yapılması gerekenleri bildirir.

İnsanda da buna benzer sıvılar salınır. Hücreler onları duyar ve kendileri onlardan yararlanırlar. İslamiyet’te imamlar vardır. Emirler yoktur. Ulu’l-emr vardır. Ulu’l-emr ile emir arasında şu fark vardır. Ulu’l-emr görevini yaptığı zaman emretme yetkisine sahiptir. Görevi dışında bir farkı yoktur. İmamlarda durum böyle değildir. Her topluluğun bir imamı vardır. Topluluğa mutlak örnektir. Herkes her yaptığını yapar her dediğini yerine getirir. Sonra hakemlere giderek varsa mağduriyetini giderir.

Bu ayette imamların yani kamunun görevleri anlatılmaktadır.

İmamların yaptığı işler nelerdir?

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

YaHDUvNa BiEMRiNAv (YaFGaLUvNa Bi FaGLiNAv)

“Emrimizle hidayet ediyorlardı”

‘Ediyorlardı’ diye tercüme ediyorum, çünkü جَعَلْنَا fiili mazi sigası ile gelmiştir.

“Hidayet” yol göstermek veya yola götürmek demektir. أَمْر’iş’ demektir. Burada ‘bizim ona emrimizle hidayet ediyorlardı’ manasında olduğu gibi ‘işlerimize hidayet ediyorlardı’ manası da çıkar.

Başkanların görevi halkı aydınlatmadır yani duyurmadır. Ne var ki bu duyurmanın bir kuruma dayanmış olması gerekir. “Emrimizle” diyor.

Bugünkü başkanlar kararnameleri imzalıyorlar ve öyle yayınlanıyor.

Bucak içinde kararı kim alırsa alsın, başkan onu ilan etmedikçe yani hutbede duyurmadıkça uygulanmaz. Başkanın hutbede irade etmesi o kararın yetkili tarafından alındığının duyurulması ile olur. Yazılı metin olacaktır. Resmi gazete olacaktır ama başkan her cuma günü hutbede de bunu ilan edecektir. Başkanın dağıttırdığı nüshalar geçerli olacaktır. Topluluk başkanlarının söylediği sözlere inanacak, haberlere inanacak. Güveni yoksa o topluluğu terk edecek. Başkanın beyanları dışındaki beyanlara halk kulak vermeyecektir. Tartışma serbest, konuşma serbest ama başkanın söyledikleri doğru kabul edilecektir.

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

Va EaVXaYNAv EiLaYHiM (Va EaFGaLNAv EiLaYHiM)

“Ve onlara îhâ ettik”

Yasalar meclislerce veya dayanışma ortaklıklarınca yapılacak. Başkan ilan edecek ve böylece yürürlüğe girecektir. Sonra bunların uygulamada yorumu vardır. Bu, içtihatla olur. Meclisin yasalarını yorumlayarak uygulayacaklardır. Bunlar da üç grupta toplanmıştır. Bugün de başkanlar meclis kararlarını uygulayacaklardır.

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

FıGLa eLPaYRAvTı (FıGLa eLFaGLAvTı)

“Hayratın fiilini”

خَيْل ‘at sürüsü’ demektir. خَيْر ‘servet’ demektir. Nisaptan fazla mal veya gelir getiren mal anlamındadır. خَيْر kelime olarak şerre karşılık tercih edilen şey anlamında da kullanılmıştır.

خ harap olmayı, ي kolaylığı, ر sürekliliği ifade eder. (Amorti edilen mallar anlamındadır).

خَيْرَاتişletmelerdir. Yani gelir elde etmek için kurulan kurumlardır. Okullar hayrat değildir. Serbest rekabete göre çalışan yerler hayrattır. Hayrat, çalışan işletmelerdir.

Devletin başka bir görevi de arz ve talep kanunlarını çalıştırmaktır. Serbest piyasa oluşacaktır. Devlet dâhil kimse piyasaya müdahale etmeyecektir ama tekelleşme önlenecektir. İşte, tekelleşmeyi önleyen tedbirleri almak fiilen hayrattır.

Tekelleşme nasıl önlenir?

Birincisi kredinin halka ve emeğe verilmesi ile önlenir.

İkincisi ortak ambarlarla ve ortak nakliye ile önlenir.

Üçüncüsü genel hizmet ortaklıkları ile önlenir.

Dördüncüsü sermaye vergisi (kırkta birlerle) önlenir.  

Toplulukta tekelleşmeye karşı kişisel müdahale yapılmasını önlemek de kanunun görevidir.

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ

Va EiQAvMı elÖaLAvTi (Va EiFGALı eL FaGLavTi)

“Ve salatı ikame etmeyi”

Toplantılar yapmak, toplantıları yönetmek de başkanların görevlerindendir. Böylece kişiler işlerini o toplantılarda görüşüp yürütürler.

Köyümde beş vakit namaz cemaatle kılınmazdı. Cuma günleri herkes cumaya gelirdi. Gelmeyen ya hastaydı yahut dışarıdaydı. Herkes haftalık işlerini orada görüşür, toplanıp müzakere edip özel durumlar hariç karar almazlar ama işlerini görürlerdi.

Köyler, cuma mescidi ayrıldığı zaman ayrılmış olur.

وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

Va EİyTAvEi elZaKAvTi (Va EiFGAvLı eLFaGaLavTi)

“Ve zekâtı îtâ etmeyi”

Toplulukların ortak zamanları olacak. O zamanlar içinde birlikte olacaklar ve topluluklar böyle oluşacaktır. Bir de ortak bütçeleri olacak ve yol yapacaklar, genel ve sosyal güvenliği sağlayacaklar. Başkanların kanuni bir görevi de vergileri toplamak ve topluluğun ortak hizmetlerini yapmaktır. Böylece topluluk bir varlık olur. Biz topluluğu tarif ederek halkın edindikleri topraklar üzerinde mülkiyetlerine hükmetmelerini sağlamadır diyoruz.

Namaz hakimiyetse zekât da mülkiyettir.

Bu seminerleri okuyacaksınız. Devamlı olarak güncelleyeceksiniz. Kur’an’la beraber olacaksınız. İşte o zaman İslami bir topluluk olursunuz.

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)

Va KAvNUv LaNaAv GaBiDIyNa (Va FaGaLUv LaNAv FaGıLIyNa)

“Ve bize ibadet edenler oldular”

Bunları bir iktidar olarak değil, bir hükmeden olarak değil, bizim bir görevlimiz olarak yaptılar. Bizi temsil ettiler. Bize ibadet ettiler. Burada da görevlilere, üstlerine değil Allah’a karşı yani hakemlerden oluşan yargıya karşı sorumludurlar. Birbirlerine tapmadılar. Şeyh ve dervişleri yoktu. Sadece görevleri vardı. Görevleri halka hükmetmek değil, hizmet etmek idi.

Onlar da diğer insanlar gibi içtihat yaparak Rabbin bir halifesi olarak içtihat yapıyorlardı. Uygularken ise O’nun kulu idiler. Herkes görevini Allah’tan alır ve O’na karşı sorumludur.

Semt kooperatiflerinde bu sorunları çözdüğümüz zaman Kur’an düzenini getirmiş oluruz.

Türkiye’de üç bin kadar belediye vardır. Bunların başkanlarının en az yarısı beş vakit namazını kılmaktadır. Bizi tam Müslüman da saymaktadır. Bu 1500 kişiden biri Kur’an düzenini benimsese büyük küçük olması önemli değildir, biri benimsese Adil Düzen örneğini gösterecektir, dünyanın örnek belediyesi olacaktır.

 

YORUM

Bu ayette İslam devletinin ana görevleri ve sayılı özellikleri belirtilmiştir. Burada onları imamlar yaptık demekte, ayrı ayrı zamanlarda da olsa imamların işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Tüm imamlar insanlığa hizmet edeceklerdir. Bir topluluğun fertleri olacaklardır. O sebeple kurallı erkek çoğul sıfatlar getirilmiştir.

Şimdi Kur’an’ı yorumlayan, düşünmeye başlayacak. İmamların birliği nasıl sağlanacaktı? Ayrı ayrı yerlerin imamları olan, ayrı ayrı zamanlarda yaşayan bu insanlar nasıl bir topluluk olacaklardır. İşte bu sorunun çözümünü ararken Kur’an’da bir müessese bulmamız gerekecektir, bu da icma müessesesidir.

Bucaklarda zakirler, illerde fakihler, ülkelerde rasihler icma ettikleri hususlarda birleşmiş olacaklar, böylece icmalara uyanlarla bir cemaat oluşacaktır.

İcma müessesesini kabul etmediğiniz takdirde bu soruya cevap veremezsiniz. Herkes dört delile uyacaktır. O tamam ama bunların yer ve zamana göre değiştiği bu suredeki ذِكْرُكُمْ kelimesi ile bildirilmektedir. O halde topluluklarda şir’alar farklı olacaktır. O zaman bunlar birbirlerinden kopmaz mı?

Bunu önleyen etkin kurum icma kurumudur.

Türk ordusu ülkenin bölünmemesi için üniter devlet diyor, yerinden yönetime karşı. Eyalet sistemi yanlıştır, iller sisteminde ise bir yanlışlık yoktur. Yüzde birlik bir topluluk yani bir il halkı %99’a yani diğer illere kafa tutamaz ve ayrılamaz. Kur’an ne yapmış? Bu sebeple ilçelerin ve bölgelerin merkezi yönetimlerle yönetilmesini teşri etmiştir. Böylece birliği sağlamış ama illere ve bucaklara özgürlük tanıyarak dengeyi kurmuştur.

 

Öz Türkçe ile:

“Ve onları buyruğumuzla yola götüren öncüler yaptık ve onlara uyarlı işleri yapmayı, toplantıları düzenlemeyi, vergi vermelerini öğrettik ve onlar bize kulluk ediyordu.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ve onları emrimizle hidayet eden imamlar ca’l ettik ve onlara hayratı fiil etmeyi, salatı ikame etmeyi, zekâtı ita etmeyi îhâ ettik ve onlar bize abid idiler.”

 

Va CaGaLNAvHuM EaİmMaTan YaHDUvNa BiEMRiNAv Va EaVXaYNAv EiLaYHiM FıGLa eLPaYRAvTı Va IıQAvMı elÖaLAvTi Va EİyTAvEi elZaKAvTı Va KAvNUv LaNa GAvBiDiyNa

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(73)

 

***

 

وَلُوطًا

Va LUvOan (Va FuGLan)

“Ve Lut’u”

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا(Meryem, 19/53)  

“Ve rahmetimizden ona kardeşi Harun’u nebi olarak hibe ettik” ayetinde olduğu gibi burada İbrahim’e Lut’u hibe etmiştir. O halde İbrahim’e iki kimseyi hibe etmiştir; İshak ve Yakup’u, bir de Lut’u. İbrahim ile Lut ayrı bir topluluk oluşturdu, İshak ayrı topluluk oluşturdu. İkisi de İbrahim’in milletinden idi.

İsrail oğulları kadar etkin olmuş bir Lut ümmeti olmalı idi.

En önemli fark, İshak ve Yakup’un zürriyeti hep peygamberlerle geldiği halde, Lut’un zürriyetinde ise belki Şuayb vardır. Lut’un oluşturduğu yeni topluluk ayrı uygarlık oluşturdu.

آتَيْنَاهُ حُكْمًا

EAvTaYNAvHu XuKMan (EaFGaLNAvHu FuGLan)

“Ona hüküm ita ettik”

Demek ki Lut’un zürriyeti de devlet kurdu ve hükümdarlık yaptı.

Tarihte Arapçadan evvel gelişmiş bir dil vardır. Bu dil Arami dilidir. Uygarlık dilidir. Dünyaya yayılmamıştır ama devletler bu dili biliyor. Buradan anlaşılıyor ki Lut’un zürriyeti de Arami dilini konuşan bir devlet idi. Yemen uygarlığını bunlar kurmuşlardır.

وَعِلْمًا

Va GıLMan (Va FiGLan)

“Ve ilmi”

Hüküm de ilim de nekre gelmiştir. Arami dilinde oluşan ilmin İsrail oğullarında oluşan ilimden farklı olduğu, hüküm olarak da farklı olduğu anlaşılmaktadır.

Bundan 150 sene önce Mezopotamya uygarlığı da bilinmiyordu. Tabletler bulunduktan sonradır ki uygarlık ortaya çıktı. Arami uygarlığının dili çok iyi bilindiği halde Arami yönetimi bilinmiyor. Bunun üzerinde çalışılmalıdır. Arami uygarlığı ile Lut hükümdarlığı arasındaki ilişki ortaya çıkacaktır.

آتَيْنَاهُile başlayan cümle Lut’un halidir. Bununla beraber sıfat da olabilir. Kendisi alem olduğu için marifedir ama lafız olarak nekredir. Bu hususta Kur’an’da araştırma yapılabilir. (Normalde kural olarak cümleler marife isme sıfat olamazlar, hal veya bedel olurlar ancak nekre isme sıfat olabilirler)

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

Va NacCaYNAvHu MiNa eLQaRYaTi (Va FagGaLNAv Hu MiNa eLFaGLaTi)

“Ve onu karyeden tenciye ettik”

الْقَرْيَةِ burada marife gelmiştir. Sodom ve Gomore kentleri bugün bulunmuş değildir yahut ihtilaflıdır ama ilerde bulunacak ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Bu Ur şehri tarafında olmalıdır. Bulunması ile helak eden azabın ne olduğu üzerinde daha çok bilgi edinilecek, Tevrat ve Kur’an’ın anlattıklarının esatir olmadıkları anlaşılacaktır.

Tef’il babını kullanmaktadır. وَ harfi ile atfetmektedir. Yani İbrahim’le olan tenciye ile bu tenciye farklıdır. Daha öncedir.

İbrahim’le olan tenciye إِلَى ile buradaki ise مِنْ ile beyan edilmiştir. مِنْ İbtidaul gaye içindir ve burada gaye muğayyaya dâhil değildir. Oradan ayrıldıktan sonra necata erdiler. إِلَى ise فِي manasında olduğu için dahildir.

الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ

elLaTIy KAvNaT TaGMaLu eLPaBAEiÇa (elLaTIy FaGaLuelFaGAvEIyLa)

“Habaisi amel eden olan (karye)”

خِبِيث bozuk yemek demektir.

خ harap olmayı, ب geçidi, ث dağılışı ifade eder.

Zararlı olan her şey habistir. Yararlı olan her şey tayyiptir. Allah habaisi haram etmiş, tayyibatı helal etmiştir. Fıkıhtaki bütün kıyas bu ilkeye dayanmaktadır. Hüsn ve sûi (حَسَنَةٍve سَيِّئَةٍ) ise iyilik ve kötülüktür. Sosyal yapıyı ilgilendirir. Habis ve tayyip ise insanın şahsı ile ilgilidir. Toplulukların da biyolojik yapılarına sıfat olurlar. İnsan kendi kendisini var etmemiştir, dolayısıyla kendi kendisini de yok edemez. İnsan borçludur. Borcunu ödemek için sağlığını korumak durumundadır. Sigara içemez. Kendini zehirleyemez. İntihar edemez.

Lut kavmi habisi işliyordu.

Allah insana göz vermiş ki görsün diye, kulak vermiş ki işitsin diye, ayak vermiş ki yürüsün diye. Her uzvun görevi vardır. Gözü işitme için kullanamazsınız. Ciğerleri CO2 ile zehirleyemezsiniz. Nikotin insanın besini değildir. Vücudu zehirleyemezsiniz. Cinsel uzuvların da kendi görevleri vardır, başka türlü kullanamazsınız. Kullanırsanız zührevi hastalıklar ve AİDS gibi musibetler sizi helake götürür.

Bugünkü insanlar habais içindedirler. Zina ve erkekle erkeğin ilişkisi moda haline getirilmek istenmektedir. Sermaye istiyor ki bütün işletmeler benim olsun, herkes bana çalışsın. Kimsenin kendi işletmesi olmasın. Hafta içinde ödediği ücretleri hafta sonunda tekrar geri alsın diye zinayı, kumarı, fuhşu meşrulaştırmıştır. Erkeklerin birbirleri ile evlenmeleri için yasalar çıkarılmaktadır. Lut kavminin durumundadır bugünkü dünya.

Dünya Lut kavminin başına gelenleri bekliyor. Orada da atom bombası kullanılmıştır. Nereden biliyoruz. ‘Geri bakma’ diyor. Japonya Nagazaki’deki olaya benzer olay olmuştur. Bugün yeryüzü silah fıçısına dönüşmüştür. Sıradan silahlar apartmanları yıkmak ve insanları öldürmek için sıraya girmişlerdir. Atom bombası depoları patlamayı bekliyor. Kimyasal silahlar, biyolojik silahlar atomdan daha tehlikeli. Bunun dışında bugün canlılar kirlenmektedir. Hormonlu gıdalar havayı, suyu, toprağı ve canlıyı kirletmektedir.

Yeryüzü insanların kendi elleriyle fesada uğramaktadır. Faizli işçilik dönemi yeryüzünü yaşanmaz hale getirmektedir.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

EinNaHuM KAvNUv QaVMa SaVEin (EinNaHuM FaGaLUv FaGLa FaGLin)

“Onlar sev’in kavmi idiler”

سَوَاد ‘kara’ demektir. Dal’ın hemzeye dönüşmesi ile morarmak, kararmak, bozulmak anlamlarını kazanmıştır.

س mekânda diziyi, و beraberliği, ء de gücü ifade eder.

Onlar sadece habis iş yapmıyorlardı, insanları buna zorluyorlardı.

Bugün de böyledir. Genelevlere kadın bulsunlar diye kandırdıkları Anadolu kızlarını İstanbul’a getirip fahişe yapıyorlar. Öğrencileri esrara alıştırıyorlar. Sigara fabrikaları çalışsın diye insanlar intihar ediyorlar.

Evet, Lut kavmi bir kenti sev’et ediyordu. Şimdi sistematik olarak bunları mafyalarla yapıyorlar. Rüşvet mafyası, arazi mafyası, silah mafyası ve esrar mafyası. Bunlar Sermaye’nin organize ettiği yaygın kuruluşlardır.

فَاسِقِينَ(74)

FAvSiQIyNa (FAvGıLIyNa)

“Fasıklar”

فِسْق ittikanın tersidir.

İttika şeriat içinde kalıp yaşamadır. Fısk ise kuralsız yaşamadır.

Bugün görünüşte kanunlar vardır. İnsanlık güya hukuk devleti dönemindedir. Oysa üretilen ciltlerce değil kütüphanelerle dolu mevzuat o kadar çoktur ki, öğrenip uygulamak bir yana, onları insanların okuyup anlaması bile imkânsızdır. Nefes almadan okusa, uyumasa, yemese, içmese, sadece okusa bile yine bitiremez. Değişik zamanlarda değişik ekseriyetle çıkan kanunlar birbirleriyle çelişkili haldedir. Yorum mafyası da vardır. Bu kanunlardan işine hangisi geliyorsa o maddeleri bulur ve hâkimlere, savcılara, avukatlara onları öğretir, onlar da ona uymak zorunda kalırlar. Çünkü onların lehine olan maddeleri bunlar bilmezler.

Biz Akevler’de ne yaptık?

Kur’an’dan genel fıkhı öğrendik. Kanunları ona göre yorumladık. O yorumları yapan kitaplar bulduk. Kendimizi savunduk. Hâkimler de bizi tuttuğu için ve karşı taraf ise yasaları bilmediği için aleyhimizdeki maddeleri bulup getiremedi. Davaları biz kazandık.

Bugün devlet yoktur, devlet adı altında bir görüntü vardır. Eli kolu bağlı siyasiler ve bürokratlar fasıkların dediklerini yapmak zorundadırlar.

 

YORUM

İbrahim ve Lut’un işi kolaydı. Nuh ve Musa’nın işi kolaydı. Ülkelerini terk ederek fasık kavimden kurtuluyorlardı.

Biz ne yapacağız?

Sermaye’nin kirletmediği bir yer kalmamış ki oraya gidelim de kurtulalım. Nereye giderseniz gidin habis ve pis Sermaye’yi bulursunuz.

İran’a gittik ve o zamanki cumhurbaşkanı Hamaney ile beraber olduk. Genel müdürlüklerin kapılarından bile giremedik. İran’da inkılap olmuştu ama Sermaye hala orada hâkim idi; halen de hâkimdir.

Türkiye’de durum nedir?

2002’den beri anayasa ekseriyeti ile iktidardayız. Sermaye’nin oluşturduğu korkudan dolayı eski dostlarımız bizimle görüşemiyorlar. İzmir Akevler’in 4000 dönümlük tapulu yerini sahibine veremiyorlar ama Lozan’da takas ettiklerimizi şimdi onlara iade ediyorlar. Biz Hıristiyanları seviyoruz. Onlara her türlü kolaylıkları gösterelim. Yeni anlaşmalarla haklar tanıyalım. Hukuka uyalım ama bizlerin hakkı da verilsin ve tapulu arazimiz teslim edilsin.

Bu durumda biz nereye hicret edeceğiz?

Biz “semt kooperatifleri” kurarak yüz lojmanlı apartmanlara hicret edeceğiz. Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır. Her apartman, her semt kooperatifi kendisini savunacaktır. Kooperatif dışındaki yerleri onlara bırakacağız. Biz değil Allah onları orada helak edecektir. Kimler semt kooperatiflerine hicret ederlerse onlar tufandan kurtulacaklar, onlar atom bombalarından kurtulacaklar.

Bünyamin Demir’in önümüzdeki mahalli seçimler için Güngören belediye başkan adayı olduğunu söylüyorlar. Varsayalım ki Bünyamin Demir belediye başkanı oldu. Varsayalım ki Güngören halkı Bünyamin Demir’i dinledi ve semt kooperatiflerini kurdu. Yarın savaş çıktı. Sermaye bombalar yağdırdı. Güngören Belediyesi halkı kurtulmuş olacak. Belki de diğer belediyeler Güngören Belediyesi’ni örnek alacak ve tüm İstanbul kurtulacaktır. Nasıl kurtulacaktır? Kurtulacaktır, çünkü her semt kendi savunmasını yapacak. Kendi imkanıyla yapacaktır. Savaş veya afetlerde de yaşamaya ve çalışmaya devam edecektir.

1960’larda da durumumuz bugünkü gibi idi. Demokrat Parti’ye güvenmiş olan halkımız karanlıklar içinde idi. Ahmet Tahir Satoğlu kooperatife ve kooperatifçiliğe sahip çıktı. Necmettin Erbakan Adil Düzen’e sahip çıktı. Sonunda bugünkü Türkiye’ye geldik.

Bugün de birileri sahip çıkacak ve “semt kooperatifleri” kurulacaktır. On sene sonra Türkiye Adil Düzen devleti ve ülkesi olacaktır.

Biz yeni bir şey söylemiyoruz. 1967’de kooperatifçiliği savunduk. Erbakan ve Gülen başlangıçta yanımızda yer aldılar, sonra bizi dışladılar. Şimdi de başka bir şey savunmuyoruz.

 

Öz Türkçe ile:

“Ve Lut’a da; ona yönetimi ve bilimi verdik ve onu kötü işler olan köyden çektik. Onlar taşkınların çirkinin ulus’u idiler.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ve Lut’a da; ona hüküm ve ilim ita ettik ve onu habaisi amel eden karyeden tenciye ettik. Onlar sev’ kavmi olan fasıklar idiler.”

 

Va LUvOan EAvTaYNAvHu XuKMan Va GıLMan Va NacCaYNAvHu MiN QaRYaTi elLaTIy KAvNaT TaGMaLu eLPaBAEiÇa EinNaHuM KAvNUv SaVEin FAvSiQIyNa

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(74)

 

***

 

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا

Va EaDPaLNAvHu FIy RaXMaTiNAv (Va EaFGaLNAvHu FIy FaGLaTiNAv)

“Ve onu rahmetimize idhal ettik”

İbrahim Peygamber, oğlu İshak ve torunu Yakup bereketli topraklara gittikleri zaman Lut da onlarla olmuş ve o da Allah’ın rahmetine girmişti.

Bugün de Allah bizi zulüm dünyasından kurtaracak ve semt kooperatiflerine yerleştirecektir. Batı dünyasında bu zulme karşı çıkan Hristiyanlar da bu mücadeleye dâhil olacaklardır. Onlar da semt kooperatiflerini benimseyecek ve onlar da Allah’ın rahmeti içine dâhil olacaklardır.

Burada kastedilen rahmet nedir?

الرَّحِيم ve الرَّحْمَن’de ifade edilen rahmettir. Lut ve İbrahim Allah’ın rahmetine dâhildir. Bugünkü uygarlık onların uygarlığıdır. İsmail’den bahsetmemiş, sadece İshak’ın rahmetinden bahsedilmiştir. İbrahim Peygamber insanlığı tek millet yapmıştır. Bunu İsrail oğulları aracılığıyla yapmıştır. Son Batı uygarlığı da onların eseridir. Yeni yani çağımızın Kur’an uygarlığı daha başlamamıştır.

Kur’an bundan 1400 sene önce nazil olmuştur. İnsanlığa diliyle, usulü fıkhı ile eksiksiz ulaşmıştır. Ne var ki getirdiği hükümlerin uygulanması için insanlık henüz teknik imkânlara ulaşmış değildi. Teknik gelişmenin sağlanması için gerekli bilgileri ve inkılapları insanlığa uygulatmıştır. Sünnetullah hukukta doğu, teknikte batı adımını atmıştır. İşte bu sebepledir ki doğu bir derece gecikmiş, batı ise insanlığın Kur’an’ı uygulayabilmesi için gerekeni yapmıştır.

O halde İshak’ın uygarlığı günümüze kadar gelmiştir. İsmail’i İdris ile beraber zikretmiş, Kur’an’ın verdiği haber aynen gerçekleşmiştir. Kur’an batıya Kur’an’ın uygulanabilmesi için gerekli olan teknik gelişmeleri sağlama görevini vermiştir. Şimdi hukuk düzeninin Kur’an’a göre inşasına gelinmiştir. ذِكْرُكُمْ kelimesi ile Kur’an bu görevi şimdi bize vermektedir.

Bu seminerleri okuyan kardeşlerim; mademki bu seminerleri Allah size okutmaktadır. O halde üçüncü binyıl uygarlığını kurma görevini de size vermiştir. Siz talip oldunuz, Allah da talebinizi kabul etmiştir. Ona göre de sorumlusunuz.

Kur’an düzeni herkes için çalışma alanı sağlamasa da yaşama imkânını sağlayan düzendir. Bunu iki şekilde sağlamaktadır. Bir toprağı kullananlardan aldığı kirayı tüm insanlara bölüştürmektedir. Böylece çalışmayanlar da (zekât) paylarını aldığı için herkes yaşama imkânı içindedir. Allah rahman sıfatı ile tecelli etmiştir. Çalışanlara ise ayrıca ücretlerini vermektedir.

إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(75)

EinNaHUv MiNa elÖAvLıXIyNa (EinNaHUv MiNa elFAvGıLIyNa)

“O salihlerdendi.”

الصَّالِحِينَ marife gelmiştir. “Salih olmak” başkalarının yaptıkları ile uyumlu olmak demektir. Peygamberler hep bunu sağlamışlardır. Bir arada olanlara çalışma imkanını sağladığı için Rahim sıfatı ile tecelli etmiştir. Başka şekilde uygulanması da doğal kaynakları kullananların ürünlerinin yarısını kamuya vermeleridir. Diğerlerini piyasaya satmaktadırlar.

Bütün peygamberler salihdirler, görevleri budur. Siz bu seminerleri takip edenler veya başka Kur’an seminerleri yapanlar da salihlerdensiniz. Kur’an seminerlerine ilk başlayanlar Bediüzzaman ile Süleyman Tunahan’dır. Tunahan Arapçayı kuralları ile öğretmeye başladı. Medreseden farkı, ilimleri sadeleştirip halka kadar indirmesi ve kolaylaştırmasıdır, herkesin Kur’an Arapçasını öğrenmesidir. Bunu medreselerin yasaklandığı zaman yapması da onun bu işteki katkısını daha kıymetli hale getirmiştir. Bediüzzaman ise Türkçe tefsirleri ile ortaya çıktı. Muhammed Hamdi Yazır tefsir yazdı. Hasan Basri Çantay klasik yorumlara göre tercüme yaptı. Ömer Rıza Doğrul çağa uyarlanan tercümeler yaptı. İzmir Halil Rıfat Paşa Mahallesi cemaati Hasan Basri Çantay’ın tercümesini okumaya başladı. İzmir Akevler de Kur’an fıkhını çağımıza uyarlamaya başladı. Sonra pek çok yorumcu ve mealci ortaya çıktı.

Bunlar salihlerden olmaktadırlar.

 

YORUM

İnsanlık üç büyük inkılap yapmıştır. Biri Nuh inkılabıdır. İnsanlar kişi yönetiminden kurallar yönetimine geçmeye başladılar. Nuh zamanında bu inkılap başlamış, İbrahim ve onun yanındakiler bu dönemi geliştirmişlerdir. Peygamberlerin görevleri buydu.

Kişi yönetiminden kural yönetimine geçme inkılabının başladığı dönem ikinci binyılda tamamlanmıştır. Üçüncü binyıl ise işçilikten ortaklığa geçerek yeni uygarlık başlayacaktır. Bu, Kur’an uygarlığıdır.

İnsanlık 60.000 yıl içinde bu evrimi yapmıştır. Bunu peygamberler sağlamışlardır. Şimdi ilim adamları bu görevi devralmaktadırlar. Kişi yönetimi döneminden kalma işçilik dönemi alışkanlığını aşıp üçüncü binyıla, ortaklık uygarlığına girme sancılarını yaşamaktadır insanlık.

İnsanlık bizi okumuyor. Necmettin Erbakan dünyaya duyurmuş olmasına rağmen kimse kulak vermiyor. İlk başladığınız zaman bu işler düzelmeyecek gibi gelir.

İnsanlık ortaklık düzenine mutlaka geçecektir.

Kanlı mı geçecek, kansız mı geçecek; buna insanlar karar vereceklerdir.

Biz kansız geçmesi için çaba sarf ediyoruz.

Allah ise insanlara mühlet vermektedir.

Bekleyiş içindeyiz. Semt kooperatiflerindeki bereketi, Allah’ın rahmetini isteyenler on bin ortaklı Ar-Ge çalışmamıza katılsınlar. Son sözümüz budur.

 

Öz Türkçe ile:

“Ve onu esenliğimize soktuk. O uyan kimselerdendi.”

Kur’an kelimeleri ile:

 “Ve onu rahmetimize idhal ettik. O salihlerdendi.”

 

Va EaDPaLNAvHu FIy RaXMaTiNAn EinNaHUv MINa elÖAvLıXIyNa

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)

 

 

İstanbul; 15 Aralık 2018

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

resatnurierol@gmail.com

www.akevler.org (0532) 246 68 92

 

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
16.12.2018
08:21


1967...1968...1969...AKEVLER 52 YILDIR ÇALIŞIYOR...2016...2017...2018

BİZLER ÇALIŞIYOR VE YENİ İSLÂM MEDENİYETİ’Nİ KURUYORUZ...

SİZLERİ DE ÇALIŞMALARIMIZA DÂVET EDİYORUZ; BUYURUN, BİRLİKTE ÇALIŞALIM...

ADİL DÜZEN 992

“ADİL DÜZEN” III. BİNYIL MEDENİYETİ PROJESİDİR

“VE BİZE DÜŞEN SADECE MÜBÎN/AÇIK TEBLİĞDİR.” (KUR’AN; Yâsin Sûresi, 36/17)

Haftalık Seminer Dergisi; 992. Hafta - 15 Aralık 2018 - Fiyatı: www.akevler.orga tıklamak!

BU DERGİYİ HER HAFTA OKUTABİLİR.. ÇOĞALTABİLİR.. DAĞITABİLİRSİNİZ...

“ADİL DÜZEN” UYGULAMALARI YAPMAK İÇİN BİZLERE DANIŞABİLİRSİNİZ...

 

*KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 992. SEMİNER

“HİÇ BİLENLER İLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?”      (KUR’AN; Zümer Sûresi, 39/9)

İ L İ M  TALEP ETMEK HER MÜSLÜMANIN ÜZERİNE FARZDIR.”      (Hadis)

Adres: AKEVLER İSTANBUL KOOPERATİFLERİ MERKEZİ,  Zafer Mah. Coşarsu Sk. No: 29 YENİBOSNA / İSTANBUL    Tel: (0212) 452 76 51

Tefsir Seminer Notları Yenibosna’da Cumartesi akşamları okunup tartışılmaktadır.

GAYEMİZ: Bu “SEMİNER NOTLARI”nın İstanbul, Türkiye ve bütün dünyada “OKUNMASIANLAŞILMASI VE UYGULANMASI”DIR. - ADİL DÜZEN ÇALIŞANLARI

 

***

 

*“ADİL DÜZEN” DERSLERİ/YORUMLARI

İstanbul Belediye Başkanlığı Adayları

***

İstanbul Belediye Başkanı Neler Yapmalı?

Süleyman KARAGÜLLE

 

***

 

*SEBÎLU’R-REŞÂD” / MAKALELER

Tek çare ve çözüm kooperatif/ortaklık sistemi…

Ne yapmalı? (...) Tek çözüm ADİL DÜZEN...

Tedavi Millî Görüş, Adil Düzen sağlık ve siyaseti

Millî Görüş ve Adil Düzen eğitim sistemi gerekli

Bize göre sorun, ADİL DÜZEN’sizlik sorunudur

Millî Görüş ve Adil Düzen eğitim sistemi gerekli-2

Reşat Nuri EROL

 

***

 

ENBİYA SÛRESİ - 10. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ  رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22)لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70)

 

***

 

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)

 

***

 

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا

Va NacCaYNAvHUv Va LUvOan (Va FagGaLNAvHu Va FuGLan)

“Ve onu ve Lut’u tenciye ettik”

İbrahim Peygamber’in kavmi ile olan kıssasını naklettikten sonra onun kavminden ayrılmasından söz etmektedir. Kavmine tebliğ yaptıktan sonra “Onları ahserler yaptık” demektedir (70. ayet). Helake uğramamış ama ekonomik sıkıntıya girmişlerdir. Kriz dönemi geçirmişlerdir. Oysa İbrahim Peygamber oradan ayrılıp bereketli topraklara göç etmiştir. Oralarda varlık sahibi olmuşlardır. Hala da o bereket devam etmektedir.

...

http://www.akevler.org/AkevlerSeminerler/1124/SonEk/1/Enbiya-Suresi-Tefsiri-71-75-Ayetler


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 59 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 124 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 113 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 138 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 201 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 187 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 167 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 217 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 289 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.9.2020 392 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.9.2020 326 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.9.2020 346 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.9.2020 326 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.8.2020 418 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.8.2020 450 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.8.2020 475 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.8.2020 534 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.8.2020 590 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.7.2020 561 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.7.2020 625 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.7.2020 494 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.7.2020 621 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.6.2020 588 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.6.2020 734 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.6.2020 618 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.6.2020 821 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.5.2020 880 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.5.2020 809 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.5.2020 673 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.5.2020 845 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.5.2020 838 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.4.2020 975 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.4.2020 940 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.4.2020 1024 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.4.2020 901 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.3.2020 1142 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.3.2020 1002 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.3.2020 1024 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.3.2020 1160 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.2.2020 1253 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.2.2020 1331 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.2.2020 1276 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.2.2020 1427 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.2.2020 1167 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.1.2020 1178 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.1.2020 1098 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.1.2020 1271 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.1.2020 1168 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 1224 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 1284 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 1365 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 1716 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 2062 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 1502 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 1433 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 1534 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 1512 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 1500 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 1669 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 2114 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 1627 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.9.2019 1482 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1030
Müminun Suresi Tefsiri 102-110. Ayetler
21.9.2019 1445 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1029
Müminun Suresi Tefsiri 93-101. Ayetler
14.9.2019 1651 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1028
Müminun Suresi Tefsiri 84-92. Ayetler
7.9.2019 1372 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1027
Müminun Suresi Tefsiri 78-83. Ayetler
24.8.2019 1377 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1026
Müminun Suresi Tefsiri 71-77. Ayetler
10.8.2019 1282 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:56
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1025
Müminun Suresi Tefsiri 62-70. Ayetler
3.8.2019 1523 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:58
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1024
Müminun Suresi Tefsiri 53-61. Ayetler
27.7.2019 1350 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 11:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1023
Müminun Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
20.7.2019 1354 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 11:01
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1022
Müminun Suresi Tefsiri 35-44. Ayetler
13.7.2019 1505 Okunma
1 Yorum 15.07.2019 06:11
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1021
Müminun Suresi Tefsiri 28-34. Ayetler
6.7.2019 1547 Okunma
1 Yorum 09.07.2019 15:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1020
Müminun Suresi Tefsiri 23-27. Ayetler
29.6.2019 1535 Okunma
1 Yorum 02.07.2019 17:49
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1019
Müminun Suresi Tefsiri 17-22. Ayetler
22.6.2019 1493 Okunma
1 Yorum 23.06.2019 10:22
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1018
Müminun Suresi Tefsiri 12-16. Ayetler
15.6.2019 1764 Okunma
1 Yorum 15.06.2019 22:56
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1017
Müminun Suresi Tefsiri 1-11. Ayetler
8.6.2019 2078 Okunma
1 Yorum 11.06.2019 14:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1016
Hac Suresi Tefsiri 77-78. Ayetler
1.6.2019 1755 Okunma
1 Yorum 11.06.2019 14:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1015
Hac Suresi Tefsiri 72-76. Ayetler
25.5.2019 1582 Okunma
1 Yorum 26.05.2019 02:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1014
Hac Suresi Tefsiri 67-71. Ayetler
18.5.2019 1549 Okunma
1 Yorum 20.05.2019 04:46
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1013
Hac Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
11.5.2019 1526 Okunma
1 Yorum 13.05.2019 09:47
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1012
Hac Suresi Tefsiri 58-62. Ayetler
4.5.2019 1771 Okunma
1 Yorum 06.05.2019 01:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1011
Hac Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
27.4.2019 1538 Okunma
1 Yorum 29.04.2019 07:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1010
Hac Suresi Tefsiri 49-52. Ayetler
20.4.2019 1715 Okunma
1 Yorum 23.04.2019 15:04
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1009
Hac Suresi Tefsiri 45-48. Ayetler
13.4.2019 1705 Okunma
1 Yorum 14.04.2019 06:28
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1008
Hac Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
6.4.2019 1670 Okunma
1 Yorum 08.04.2019 08:30
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1007
Hac Suresi Tefsiri 36-39. Ayetler
30.3.2019 1554 Okunma
1 Yorum 02.04.2019 09:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1006
Hac Suresi Tefsiri 31-35. Ayetler
23.3.2019 1690 Okunma
1 Yorum 24.03.2019 11:18
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1005
Hac Suresi Tefsiri 27-30. Ayetler
16.3.2019 2339 Okunma
2 Yorum 17.03.2019 11:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1004
Hac Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
9.3.2019 2397 Okunma
3 Yorum 10.03.2019 14:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1003
Hac Suresi Tefsiri 18-22. Ayetler
2.3.2019 1719 Okunma
1 Yorum 03.03.2019 08:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1002
Hac Suresi Tefsiri 14-17. Ayetler
23.2.2019 1604 Okunma
1 Yorum 25.02.2019 11:40
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1001
Hac Suresi Tefsiri 9-13. Ayetler
16.2.2019 1777 Okunma
1 Yorum 17.02.2019 07:28
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1000
Hac Suresi Tefsiri 5-8. Ayetler
9.2.2019 1641 Okunma
1 Yorum 11.02.2019 07:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 999
Hac Suresi Tefsiri 1-4. Ayetler
2.2.2019 2461 Okunma
2 Yorum 03.02.2019 09:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 998
Enbiya Suresi Tefsiri 105-112. Ayetler
26.1.2019 1725 Okunma
1 Yorum 29.01.2019 10:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 997
Enbiya Suresi Tefsiri 101-104. Ayetler
19.1.2019 1694 Okunma
1 Yorum 20.01.2019 09:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 996
Enbiya Suresi Tefsiri 95-100. Ayetler
12.1.2019 2148 Okunma
3 Yorum 20.01.2019 14:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 995
Enbiya Suresi Tefsiri 89-94. Ayetler
5.1.2019 1778 Okunma
1 Yorum 06.01.2019 17:39
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 994
Enbiya Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
29.12.2018 1775 Okunma
1 Yorum 30.12.2018 20:04
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 993
Enbiya Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
22.12.2018 2128 Okunma
4 Yorum 28.12.2018 17:19