Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.2.2018
1277 Okunma, 3 Yorum

SINAMALAR

Dil/1

YAZI

11.02.2018

SES

İnsanlık binlerce yıldan beri konuşmaktadır. Konuşma, ses ile yapılan bir aktarmadır. Herkes kulağı ile duyduğunu ve kendi zihninde ürettiği kavramları ses dalgaları halinde karşısındakine iletir. İşiten de başka insanlara iletir.

Sesli iletişim kolay ve basit bir yöntemdir ama bazı mahsurları vardır. Kişiden kişiye aktarılırken bozulmalara uğrar. Hatta şöyle bir oyun oynanır. Halka halinde sıralanılır. Oyunu başlatan yanındakine biraz da hızlı bir şekilde bir cümle söyler. O da yanındakine çabucak söyler ve sonunda ilk söyleyene iletilir. Çabuk aktaramayan cezalandırılır ki, oyun neşeli olsun. Her aktarımda söz bozulur ve genellikle ilk söylenen sözle hiç alakası olmayan bir cümle ulaşır oyunu başlatana.

HAFIZA/SAKLAMA

Bilginin saklanması en önemli sorundur. Eski insanların hafızaları bunun için çok güçlü olmak zorundaydı. Bana göre ilk nesil insanların -eğer bildiklerimiz doğru ise- uzun ömürlü olmalarının sebebi bilginin bilenler tarafından uzun süre muhafaza edilmesi ve atlamalı nesillere intikal ettirilmesi idi. Hafızlık her zaman önemli bir beceri olmuştur.

RESİM

Duvarlara yapılan ilk resimler sanat gayesi ile yapılmıyordu. Onlar üzerinden bireylere bilgi aktarılıyordu. Daha sonraları taş, deri, kemik, yaprak ve ağaçlar üzerine resimler yapıldı ve dersler ve bilgiler mobilize oldu. Giderek de bu resimler piktografik/sembolize/figüratif hale ;bununla beraber yeni, yeni manalar da ifade eder hale geldi. Fakat burada da bir sorun vardı. Bu malzemeler dayanıklı değillerdi. Çoğu insan ömrü kadar ancak yaşıyordu. Bunları işlemek te, saklamak da ayrı bir sorundu.

HECE

Giderek cümleleri ve kelimeleri ifade eden resimler figüratif hecelere dönüştü ama onları kolayca ve hızlıca yazacak malzeme temin edilemiyordu.  Taşa kazımak zordu, ağacın dayanıklılığı azdı, vs.

MEZOPOTAMYA/SÜMER

Tarihteki ilk yerleşik medeniyeti oluşturan Sümerler çok kalabalık şehirlere, yüksek verimli bir ziraata ve bunun sonucu oluşan katma değerden dolayı da çok yoğun bir ticaret hayatına sahiptiler. Eldeki dil ve yazım araçları bu hacimdeki bir hayata cevap veremiyordu. Sözlü anlaşmalar ve kolayca bozulabilen yazı materyalleri sürekli ihtilaflara, anlaşmazlıklara kavgalara sebep oluyordu. Sözlü anlaşmaları adil şahidlerle kalıcı yapmaya çalışıyorlardı ama bu da çok masraflı idi ve çok pratik değildi. Çok kozmopolit bir topluluk vardır ve uzaklardan gelen tüccarların dilleri farklı idi ve yanlarında şahit olmasının fazla bir önemi de kalmıyordu.

İBRAHİM PEYGAMBER

İbrahim peygamber, tarihi nakillere göre, ağırlıklı olarak Mezopotamya’da yaşamıştır. Melez bir ailenin çocuğudur. Annesi yerli, babası ise Kuzeylidir. Babası, Tevratta Tareh olarak belirtilir. Bu onun sosyolojik aidiyetini belirtir. Tareh, Türkçe bir kelimedir. Töreden türemiştir ve töreli demektir. Bu Türklerin genel vasfıdır. Türkler töreli ve hiyerarşik topluluklardır. Kuran’da ise Azer olarak belirtilir ve bu da onun Azerli/Hazarlı olduğunu, böylece coğrafi aidiyetini gösterir.

Peygamber olduğunu bildiğimiz İbrahim çok şey söylemiş, çok şey yapmış ve topluma her zaman iyi ve güzel şeyleri öğütlemişti.

İbrahim peygamberin logotip olarak isminin verildiği kral Hamurabi, onun tavsiyelerini kitabelere de geçirmişti. Hamurabi kelimesi; Sami dil geleneğine göre, hece hece sağdan okunursa, İbrahim olarak okunur. Soldan okunursa Hamurabi olarak okunur. Hammurabi kanunları aynı zamanda İbrahim Kanunlarıdır.

SADIK LİSAN

YAZI

İbrahim peygamberin dualarından biri de aşağıdaki ayettir. Şuara suresi (26) 84. Ayet şöyledir:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)  Ahirde benim için sıdkın lisanını kıl.

Bütün tercümelerde “lisane sıdkın” ifadesi sıfat-mevsuf gibi tercüme edilmektedir. Halbuki bu ifade izafettir, yani isim tamlamasıdır.

Sıdk, sadakat demektir. Sadık olmak demek, her zaman aynı olmak, durumunda değişiklik yapmamak demektir.

Söz sadık değildir. Zaman geçtikçe ve kişiden kişiye aktarıldıkça bozulma ve değişemeye uğrar. Yazı ise, eğer kullanılan dil bilinen ve net bir dil, kullanılan araçlar dayanıklı ise, üzerinden binlerce yıl geçse de aynı muhtevayı bize söyler. Onda bir değişeme ve bozulma bulamayız. İşte İbrahim peygamberin Allah’tan istediği dil, bir yazı dilidir.

Nitekim, 4-5 bin yıl öteden günümüze de sapa sağlam ulaşan, “çivi yazısı” diye bildiğimiz yazıyı Sümerler, yani İbrahim peygamberin topluluğu geliştirmişlerdir. Herhalde bunun mucidi -ayetin işaretle delaleti ile- İbrahim peygamberdir.

Sümerler henüz yaş iken kolaylıkla üzerine heceleri yazabildikleri kil tabletleri pişirdikleri takdirde dayanıklı hale getirebildiklerini gördüler. Metal bir çivi ile çok kısa sürede tablete yazıyı yazıyorlar ve fırında pişiriyorlardı. Böylece yazılı “seramik/keramik” sayfalar elde ettiler. 5000 yıl dayanabilen, kolay yazılabile, kolay saklanabilen ve değiştirilemeyen “SADIK” bir dil ürettiler.

Sonradan gelenlerce hayırla yad edilmeyi istemek herhalde bu kelimelerle ifade edilemese gerektir. Ama inşallah bu makaleden sonra İbrahim peygambere icat ettiği bu yazı dili ve araçları için ayrıca dua edeceğiz.

Saygılarımla.

H.Kayahan

r. Bu ka������@

 


Yorumcu 
Yorum 
Hikmet Güveloğlu
12.02.2018
12:25
Sayın Hüseyin Kayahan Bey eski yazılarınızın bir çoğunu okudum...Yazı bir insanın karakterini de ele verir anlayabilen, sezebilen insan için.. hakikaten karakterli, düzgün bir insansınız hissedebiliyorum...bin selam 
Hüseyin Kayahan
12.02.2018
17:32
Teşekkür ederim. O sizlerin teveccühünüz. Bil vesile selam.
Cengiz Demirci
28.10.2019
21:50

Bence de Hammurabi İbrahim peygamber olabilir. Hammurabi kanunları MÖ 18 yy başlar olduğu söyleniyor. Kronolojisi de uygun: Akadlardan sonra tekrar sümer ve ardından babil devleti kurulmuştur. Babil devleti zamanında bu kanunlar üretilmiştir. İbrahim peygamberin babilde yaşadığı klasik bilgi olarak vardır. 

Sümer ise eSMeR yani kara tenli bir millet olarak bölgeye dışarıdan gelmiştir. Sümer kelimesi araplar tarafından verilmiştir. Kurandaki Semud kavmi olabilir. D-R geçişi vardır. YorumYap

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
S.O.S.yal tufan var, KUR’AN çözümleri de var-4
15.11.2019 17 Okunma
2 Yorum 15.11.2019 11:40
Reşat Nuri Erol
S.O.S.yal tufan var, KUR’AN çözümleri de var-3
14.11.2019 36 Okunma
2 Yorum 14.11.2019 08:08
Reşat Nuri Erol
S.O.S.yal tufan var, KUR’AN çözümleri de var-2
13.11.2019 47 Okunma
2 Yorum 13.11.2019 08:10
Reşat Nuri Erol
S.O.S.yal tufan var, Kur’an çözümleri de var...
12.11.2019 54 Okunma
2 Yorum 12.11.2019 07:55
Reşat Nuri Erol
‘S.O.S.yal Tufan’ var; ‘sosyal devlet’ var mı?!.
11.11.2019 62 Okunma
3 Yorum 11.11.2019 08:39
Reşat Nuri Erol
S.O.S. seviyesinde ‘SOS-yal Tufan’ imdat çağrısı
9.11.2019 76 Okunma
3 Yorum 10.11.2019 05:29
Reşat Nuri Erol
‘S.O.S.-yal Tufan’ var; siyanürle intiharlar vs…
10.11.2019 82 Okunma
3 Yorum 10.11.2019 05:28
Reşat Nuri Erol
İslam açısından komünizm/sosyalizm ve kapitalizm-4
7.11.2019 83 Okunma
2 Yorum 08.11.2019 09:58
Reşat Nuri Erol
İslam açısından komünizm/sosyalizm ve kapitalizm-3
6.11.2019 106 Okunma
2 Yorum 06.11.2019 09:34
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.5.2011 58663 Okunma
7 Yorum 05.11.2019 21:57
Reşat Nuri Erol
İslam açısından komünizm/sosyalizm ve kapitalizm-2
5.11.2019 107 Okunma
2 Yorum 05.11.2019 10:26
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 11728 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.2.2011 42254 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:57
Reşat Nuri Erol
İslam açısından komünizm/sosyalizm ve kapitalizm-1
4.11.2019 109 Okunma
3 Yorum 04.11.2019 08:55
Reşat Nuri Erol
KAPİTALİST BATI DÜZENİNDE EKONOMİ
2.11.2019 108 Okunma
4 Yorum 03.11.2019 07:46
Reşat Nuri Erol
İSLAM ORTAKLIK DÜZENİNDE EKONOMİ
3.11.2019 120 Okunma
4 Yorum 03.11.2019 07:45
Reşat Nuri Erol
Kapitalizm, Sosyalizm ve ‘Ortaklık Ekonomisi’
1.11.2019 107 Okunma
2 Yorum 01.11.2019 04:23
Reşat Nuri Erol
On yıl sonra yine ‘Devlet, para, faiz, çare, çözüm’
31.10.2019 110 Okunma
3 Yorum 31.10.2019 20:36
Reşat Nuri Erol
Onlarca yıl sonra aynı sorun: TERÖR nasıl biter?
30.10.2019 125 Okunma
4 Yorum 30.10.2019 10:01
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 253 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.2.2018 1277 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 282 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Süleyman Karagülle
İşçilik Sisteminden Ortaklık Sistemine
27.10.2019 180 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:18
Süleyman Karagülle
Ortaklık Sistemi Uygulamaları
27.10.2019 248 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:18
Reşat Nuri Erol
Gemide iki ‘delik’ var: TERÖR VE İŞSİZLİK
28.10.2019 152 Okunma
4 Yorum 28.10.2019 13:18
Reşat Nuri Erol
İstihdam Kooperatifleri ile işsizliği %2 düşürmek-3
25.10.2019 156 Okunma
4 Yorum 27.10.2019 22:26
Reşat Nuri Erol
İstihdam Kooperatifleri ile işsizliği %2 düşürmek-4
26.10.2019 142 Okunma
4 Yorum 27.10.2019 22:26
Reşat Nuri Erol
Yine “On yıl önce-on yıl sonra…” hatırlatması!
27.10.2019 139 Okunma
3 Yorum 27.10.2019 22:25
Reşat Nuri Erol
"Ve mekerû ve mekerallah.."a inanıyorum...
25.10.2019 139 Okunma
1 Yorum 25.10.2019 09:33
Reşat Nuri Erol
İstihdam Kooperatifleri ile işsizliği %2 düşürmek-1
22.10.2019 267 Okunma
5 Yorum 24.10.2019 11:15
Reşat Nuri Erol
İstihdam Kooperatifleri ile işsizliği %2 düşürmek-2
23.10.2019 187 Okunma
5 Yorum 24.10.2019 11:15
Reşat Nuri Erol
Türkiye’de Müslüman olmak ve Müslüman kalabilmek...
23.10.2019 185 Okunma
3 Yorum 24.10.2019 11:14
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-8: Sonuç olarak genel değerlendirme
21.10.2019 206 Okunma
2 Yorum 21.10.2019 08:14
Hikmet Güveloğlu
Türkiye'yi Bilmem Lakin ABD Kesin Kazandı.
20.10.2019 3247 Okunma
2 Yorum 20.10.2019 22:01
Süleyman Karagülle
Suriye Sorunu: Kim Yapacak?
20.10.2019 275 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Suriye Sorunu: Ne Yapmalıyız?
20.10.2019 240 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:49
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-7: Kooperatifçilik ile ilgili maddeler
20.10.2019 202 Okunma
2 Yorum 20.10.2019 10:49
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-6: Tarımda kooperatif ve kanunlar...
19.10.2019 239 Okunma
1 Yorum 19.10.2019 07:11
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-5: Tarım ve ormanda kooperatif çözümleri
18.10.2019 316 Okunma
4 Yorum 18.10.2019 17:21
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-4: Kooperatifçilik alternatif değil mecburiy
17.10.2019 249 Okunma
2 Yorum 17.10.2019 11:13
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-3: Kooperatifçiliğimizin genel durumu…
15.10.2019 256 Okunma
3 Yorum 16.10.2019 14:48
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-1: Suriye sorunu ve bütün sorunlar...
13.10.2019 294 Okunma
3 Yorum 14.10.2019 18:14
Reşat Nuri Erol
Kooperatif-2: Kooperatiflerin sorun çözme kabiliyeti
14.10.2019 283 Okunma
8 Yorum 14.10.2019 18:13
Süleyman Karagülle
İSLAM DÜZENİNDE EKONOMİ
13.10.2019 448 Okunma
1 Yorum 14.10.2019 16:48
Süleyman Karagülle
BATI DÜZENİNDE EKONOMİ
13.10.2019 372 Okunma
1 Yorum 14.10.2019 16:48
Reşat Nuri Erol
DEPREM-8: İSTANBUL DEPREM MERKEZI
12.10.2019 289 Okunma
4 Yorum 12.10.2019 06:30
Reşat Nuri Erol
DEPREM-7: İstanbul’u depreme hazırlamak…
11.10.2019 271 Okunma
3 Yorum 11.10.2019 15:40
Reşat Nuri Erol
DEPREM-6: Binaları ve sistemi sağlamlaştırmak
10.10.2019 239 Okunma
2 Yorum 10.10.2019 08:45
Reşat Nuri Erol
DEPREM-5: Hukuk ve sivil savunma sorunları…
9.10.2019 263 Okunma
2 Yorum 09.10.2019 09:34
Reşat Nuri Erol
DEPREM-4: İkinci sorun ekonomik sorundur…
7.10.2019 288 Okunma
6 Yorum 07.10.2019 09:07