Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.8.2015
6306 Okunma, 0 Yorum

 

Hıristiyan birinin duası kabul olur mu? Dr. Soares diye bir adam var. 40 yıldır canlı yayında millete dua edip iyileşmelerine vesile oluyormuş. Hıristiyanlığı, İncil’i anlatıyor. İşin kötü tarafı buna inanan Müslümanlar da var. Buna karşı Müslümanları nasıl bilgilendirebiliriz?

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Hıristiyan birinin duası kabul olur mu” sorusu çok önemli bir Kelâm mevzusuna parmak basmış olmaktadır, şöyle ki;

Allah -ister Hıristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister başka herhangi bir batıl inanca sahip olursa olsun, ister rabbini bilmek şuurunda, isterse bilmemek gafletinde bulunsun, velhasıl mahlûkattan kim ve ne halde olursa olsun- yarattığı bütün mahlûkatın rabbi olduğundan dolayı, samimi bir kalp ile kendisine yönelen kullarının dualarına icabet eder. Mü’min Sûresi 60. Âyette geçen “Bana dua edin, size icabet edeyim” ifadesinden bu mananın anlaşılması mümkündür.

Allah’ın, kendisine dua eden kullarının dualarına ne zaman ve ne şekilde icabet edeceği bizim bilemeyeceğimiz bir husustur. Kimi zaman anında icabet eder, kimi zaman geciktirir. Kimi zaman aynen dua edildiği gibi, kimi zaman da değiştirerek icabet eder. Zira kullar değil, hayırlı olanını Allah bilir. Bu hususta genel kural budur.

Mahlûkatını yaratan Allah, yarattığı mahlûkatının rızkını da tekeffül etmiştir. Yani Allah hiçbir canlıyı rızıksız bırakmaz, bir şekilde rızkını gönderir. Kullarının en hayati ihtiyaçları olan rızıklarını veren Allah, kullarının diğer ihtiyaçlarını da elbette karşılayacaktır. Herhangi bir ihtiyaç anında kendisine yönelip dua edenlerin durumu da böyledir. Her şey Allah’ın kulu ve her şeyin Allah’a ihtiyacı vardır. Hiçbir şey Allah’tan müstağni değildir.

Ancak, yarattığı mahlûkat içinden şuur sahibi olup da sorumluluk taşıyanların, Rabblerinin muradının ne yönde olduğunu bilme ve buna göre hareket etme mecburiyetleri vardır. Allah bunun için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allah kullarına kâinatla barışık yaşamanın yolunu göstermiş ve buna hak din, sırât-ı müstakîm demiştir. Şuur sahibi olup da sorumluluk taşıyan varlıkların Allah’ın gösterdiği sırât-ı müstakîm yolunda, Allah’ın gönderdiği hak din olan İslâm yolunda yaşamaları gerekmektedir.

Hak din olan İslâm’ın gösterdiği şekilde yaşayanlar imtihanı kazanmış olarak bu dünyayı terk ederler.

Hak din olan İslâm’ın gösterdiği şekilde yaşamayanlar imtihanı kaybetmiş olarak bu dünyayı terk ederler.

Yine ayrıca bu dünyada başımıza gelen her türlü hadise de bizler için birer imtihan vesilesidir. Zira Allah’ın bilgisi ve izni olmaksızın gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur.

Dr. Soares isimli gayrimüslim şahsın insanlara dua ederek iyileşmelerine vesile olması meselesine gelince:

Bu şahsın dua ederken acaba kimden yardım dilediğini biliyor muyuz? Yani, yerin göğün yaratıcısı olan Allah’a mı dua ederek insanlara şifa dilemektedir, yoksa Allah’ın dışında kudret atfettiği başka herhangi bir şeye mi dua etmektedir? Bu husus önem arz etmektedir.

Eğer Allah’a dua ediyorsa ve samimi bir kalp ile ediyorsa, dualarının bir kısmı kabul olabilir. Onun duasıyla da bazı kimseler iyileşmiş olabilir. Sonuçta biz, bu şifaların yine Allah’tan geldiğini bilir ve böyle kabul ederiz. Dr. Soares’e herhangi bir kutsallık atfetmeyiz. Hatta öyle ki, bu hadisede Dr. Soares’in Müslüman veya gayrimüslim olup olmadığının bile önemi yoktur. Tek vasfı, samimi bir kalple dua edip etmemiş olmasıdır. Bazen samimi olmamış da olsa duası kabul olabilir, biz bunu bilemeyiz, zira bunlar onun için bir imtihandır.

Eğer Allah’ın dışında kudret atfettiği başka herhangi bir şeye dua ediyor da duası kabul olunuyorsa, yine onun duasını gerçekleştiren âlemlerin rabbi olan Allah’tır. Allah’tan başka bir kudret sahibi olmadığı için, duasını gerçekleştirebilecek başka bir merci de bulunmamaktadır. Hakikat budur. Biz bunun böyle olduğunun farkında ve şuurunda olmalıyız. Buraya kadar olan açıklamalarımızın iyice anlaşılmış olduğunu ümit ediyoruz.

Bu hususları böyle kabul ettikten sonra, mesele gelip şuraya dayanmaktadır:

Allah kendisi dışında başka varlıklara dua edip onlardan yardım dileyen, diğer bir tabirle şirk işleyen kullarına niye yardım etmektedir? Onların dualarını niye kabul etmektedir? Meselenin özeti budur.

Allah’ın herhangi bir hususta nasıl davranacağını belirlemek bize mi kalmıştır? Allah “yef’alu men yeşâ’dır” Dilediğini dilediği şekilde yapacaktır. Hayırlı ve doğru olan Allah’ın yaptığı ve yapacağıdır. Kur’ân’a ve İslâm’a inanan mü’minler olarak böyle düşünmek mecburiyetimiz vardır.

Bu ve benzer meseleler insanlar için, inananlar ve inanmayanlar için birer imtihandır. Nitekim benzer hususlar Kur’ân-ı Kerîm’de çokça anlatılmaktadır. Tarih boyunca her çeşit müşriklerin Allah dışında türlü türlü putlara ibadet edip taptıkları, onlardan yardım diledikleri, ama buna rağmen yine yeryüzünde yiyip içip yaşamaya devam ettiklerini Kur’ân’dan öğrenmekteyiz. Sonuçta hepsinin rızkını, ihtiyaçlarını veren Allah’tır.

Demek ki, Sünnetullah böyledir. Allah, yarattıklarını terk edecek değildir. Allah Rabb’liğini iyi bilir. Kullara düşen ise, kulluklarını yerine getirmeleridir.

“Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Ğafûr-ur Rahîm.”

 

 
YorumYap

Çok Okunan Makaleler
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Birbirimizi Çok Seviyoruz Ancak Nişanlım Çok İlgisiz
17.11.2015 10399 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
TÜRKİYE’DE SOL OYLAR RAY DEĞİŞTİRMİŞTİR
11.6.2015 7367 Okunma
1 Yorum 11.06.2015 11:46
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Karşılıksız Aşk Adama Çok Şeyler Öğretir
2.10.2015 7174 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zaruretler Mahzurları Mübah Kılar
2.10.2015 6801 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
PEYGAMBERİN (SAV) HÜKÜM KOYMA YETKİSİ
21.8.2015 6441 Okunma
1 Yorum 25.08.2015 13:37
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.8.2015 6306 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.9.2015 6283 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Flört mü, Evlilik mi? Flört Mutsuz, Evlilik Mutlu Eder
2.10.2015 6281 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zina Yapan Kişi Ancak Zina Yapanla Evlenebilir (Nur, 3)
12.11.2015 6245 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Uyumsuz İnsanla Evliliği Sürdürmek... Nereye kadar?
16.11.2015 6115 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
HER ASIRDA BİR MÜCEDDİD GELECEKTİR HADİSİ HAKKINDA
21.8.2015 5776 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Herkes Bana Tanıdık Geliyor, Korkuyorum
10.11.2015 5728 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Psikolojik Baskıyla İstemeden Örtünmek
2.10.2015 5727 Okunma
1 Yorum 04.10.2015 01:23
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE'DE SİYASET
9.6.2015 5696 Okunma
1 Yorum 09.06.2015 16:42
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BEYAZ TÜRKLER’İN SON KOZU
22.6.2015 5628 Okunma
1 Yorum 22.06.2015 14:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvuf Adına Ne Yapmalı? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
15.4.2010 5622 Okunma
2 Yorum 20.10.2015 01:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafir Cinlerin Elinde Oyuncak Olan Ahlaksız Adam
10.11.2015 5578 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslüman Ülkede Yaşamak
2.10.2015 5546 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İslâm'dan Uzaklaşan Adamla Yaşamak
10.11.2015 5545 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gençlerin Sorunlarının Çözümü Evliliktedir
2.10.2015 5526 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Panteizm – Vahdeti Vücut Farkı (MESAJLAR'dan Pasaj
7.4.2010 5453 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EVLİLİKTE SİYASİ FİKİRLER
2.9.2015 5420 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafasında Bir Çok Şüpheler Dolaşan Adam
2.10.2015 5373 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
7 HAZİRAN SEÇİMİNİN GETİRDİKLERİ
10.6.2015 5364 Okunma
1 Yorum 10.06.2015 08:53
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SELAMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA YÖNÜ
21.8.2015 5255 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Babam Beni Haklı veya Haksız Nedenlerle Sevmiyor
10.11.2015 5212 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eltisiyle İmtihan Edilen Genç Kadın Olmak
10.11.2015 5153 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İstihare İle Evlenmek, İstihare İle Evlenmemek
16.11.2015 5152 Okunma
1 Yorum 10.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ailede Olağandışı Sorunlar
2.10.2015 5114 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İman Yolundan Uzaklaştıkça Kalbi Daralan Adam
10.11.2015 5017 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kötü Alışkanlıkları Olan Adamın Oğlu Olmak
10.11.2015 4976 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mahzurlar Mübahları Zaruri Kılar -Yeni bir Fıkıh Kuralı
12.11.2015 4902 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Batın İlmi ve İlmul Ledunni (MESAJLAR'dan Pasajlar
11.4.2010 4897 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ACABA GERİ DÖNERLER Mİ?
24.6.2015 4892 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Son Bilgiler Işığında Sigaranın Hükmü (MESAJLA
14.1.2010 4858 Okunma
4 Yorum 16.08.2018 13:59
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hazreti Adem (as) Hakkında Bilimsel Kılıklı İnkarl
22.2.2011 4857 Okunma
1 Yorum 15.02.2011 12:52
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tarikat – Tasavvuf Farkı (MESAJLAR'dan Pasajlar)
10.4.2010 4845 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Vesile ve Tasavvuf (MESAJLAR'dan Pasajlar)
9.4.2010 4832 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hile-i Şer’iyye Ne Demek? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
13.4.2010 4824 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Nitelikli Siyasetin Kodları (MESAJLAR'dan Pasajlar
25.2.2010 4782 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriat – Tasavvuf İlişkisi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
6.4.2010 4761 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İyi Bir Evlat Değilim Buna Rağmen Annemden Şikayetçiyim
16.11.2015 4752 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çok Eşlilik Meselesi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
19.1.2010 4745 Okunma
8 Yorum 20.10.2015 01:43
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.2.2016 4745 Okunma
1 Yorum 18.02.2016 22:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriatçı - Tarikatçi Tartışmasının İçyüzü (MESAJLA
12.4.2010 4657 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvufun Hakikati Peygamberin Sünneti (MESAJLAR'
8.4.2010 4625 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Meryem Niye Susmuştu? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
14.4.2010 4606 Okunma
1 Yorum 10.06.2010 14:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Salih Olmayan Mü'minler (MESAJLAR'dan Pasajlar)
26.1.2010 4531 Okunma
3 Yorum 03.02.2010 11:31
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Erdoğan'ın Yerinde BEN OLSAYDIM
15.4.2010 4484 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EKMEK PARASI İÇİN
24.6.2015 4442 Okunma
Prev[1]2Next