Mete Firidin
Nuh Tufanı
9.10.2010
5944 Okunma, 2 Yorum

Dünya'daki hemen hemen bütün eski topluluklarda tufan benzeri hikayeler mevcuttur.

İskandinav ülkelerinde, Eski Türkler'de, eski Yunanda, Avusturalya yerlilerinde, Amerika kızılderililerinde , Çinlilerde ve Sümerlerde mutlaka bir tufan miti vardır.

Kutsal kitaplarda Tevrat ve Kuran'da da vardır ve hatta ayrıntılı olarak mevcuttur.

Bazıları kutsal kitaplarda bulunan tufan kıssalarının Sümerlerden kopya edildiğini iddia etmektedirler. Oysa hemen bütün eski toplumlarda ve özellikle Amerikalı yerlilerde ve Avustralya aborjinlerinde de bu hikayelerin bulunması tufan hikayelerinin sadece Sümerler'den kaynaklanmadığını ispatlamaktadır. Çünkü Aborjinlerin Afrikadan Avusturalya ya göç etmesi günümüzden yaklaşık 40.000 yıl öncedir. Amerikan yerlilerinin ise göç etmesi yaklaşık 10.000 veya 15.000 yıl öncedir. Ve bildiğimiz kadarı ile bu uzağa göç eden kavimler ile Asya ve Afrikada kalanlar arasında bir iletişim bulunmamaktaydı.

Sümer tarihini inçelediğimizde eski krallardan bahseder ve onların ARATTA adlı bir şehirden geldiklerini ve binlerce yıl süren hükümdarlıklarından bahseder. Hatta gılgamış destanında da destanın kahramanı ARATTA şehrine ulaşmaya çalışır çünkü burası ölümsüzlük ülkesidir. Sümerlerin ençok korktukları düşmanları ise GUTİlerdir. GUTİ ülkesi Sümerlerin doğusunda ve bu günkü ZAGROS DAĞLARIndadır. CUDİ dağı zagros dağlarının en kuzey ucundadır.

Tevrat'ta Nuh tufanından bahsedilir ve geminin ARARAT a oturduğundan bahseder. Yine Tevrat'ta Nuh un 950 yıl yaşadığından bahseder. Ayrıca Nuh dan önceki peygamberlerin de yüzlerce yıl yaşadıklarını bildirir.

Kuran da ise geminin CUDİ ye oturduğunu söyler. Nuhun kavmi arasında 950 yıl kaldığından bahseder. Ayrıca Nuhun neslinin halifeler kılındığını bildirir.Nuh tufanı lokal bir olay olarak anlatılmaktadır.

Ayrıca birçok mitolojik olaylarda çok eski devirlerde yaşamış devlerden(dev yapılı uzun ömürlü insanlar, yarı tanrılar) bahsedilmektedir.

Tufana bir de bilimsel olarak baktığımızda tarihde bu olayı açıklayabilecek veriler var mıdır?

Holocene devri öncesi dünya haritası: Bugün bilinen birçok körfez mevcut değildir. Özellikle Basra körfezi.

Dünyanın yaradılış dönemleri içinde şu anda yaşadığımız dönem holocene dönemidir. Bu dönem yaklaşık 12.000 yıl önce başlamıştır ve halen devam etmektedir. Bu dönemin başında Late glacial maximum denen ve dünyanın birçok yerinin buzlarla kaplı olduğu daha soğuk bir dönem vardır. Bu buz devri sona ermeye başladığında Basra körfezinin de içinde bulunduğu birçok kara parcası henüz deniz tarafından kaplanmamıştır.

Yani Basra körfezi hürmüz boğazına kadar fırat ve diclenin suladığı uygarlığa elverişli deltalar halindey di. Fakat kurak bir iklim mevcuttu.

Ayrıca bu dönemin sonunda yani holocene döneminin başında iklim ılımanlaşmaya başlamış sonuçta buzullarda depolanan sular erimiş yoğun taşkınlar ve yağmurlarda çok fazla artışlar olmuştur. Bunların neticesinde bütün dünyada bitki yoğunluğunda çok büyük artışlar olmuştur. Bunun sonucunda da atmosferik oksijen içeriği daha düşük düzeylerden bu günkü %20 lik düzeylere yükselmiştir. Tabiki bü yüselme yüzlerce veya binlerce yıl içinde de olsa çok ani bir yükselmedir. Yine bu zamanlarda çok iri olan hayvanların da nesli yok olmuştur(mamutlar,dev kediler vs..)

Sanılanın aksine bilimsel çalışmalar atmosferik oksijen basıncının düşük olduğu yerlerde yaşayanların(dağlar veya holocene devri öncesi?) çok uzun süre yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. AYRINTILI BİLGİ İÇİN Not supported field expression!  adresine gidiniz.

Dağlar gibi yüksek ve düşük atmosfer basıncında daha az oksiyen soluyan insanların yüz yaşını geçmesi sahildekilere oranla daha muhtemeldir.

Bu bilgilerin ışığında şöyle bir tahminde bulunabiliriz: Nuh peygamber M.Ö 10000-13000 yıllarında yaşamıştır. Düşük oksijenik bir atmosferde yaşadığından o dönemin insanları gibi çok uzun bir süre yaşayabilmiştir.

Daha sonra atmosferik oksijen düzeyi yükseldiğinden çok iri ve uzun yaşayanlar yavaş yavaş azalmış ve bize mitolojilerdeki dev insanların hikayeleri kalmıştır.

Nuh peygamber bugünkü basra körfezinde bulunan bir şehirde yaşamış ve holocene döneminde sellerin ve yağmurların çok çok olduğu bir dönemde tufanı yaşamış ve bu olayı vahiy ile önceden öğrenip gemiyi yapmıştır. Nuhun torunlarıda Sümerlerin çok uzun yaşadığını bildirdikleri eski krallarıdır. Böylece tufan hikayesi ataları Nuhdan sümerlere miras kalmıştır.

Kuranda Ad kavminden bahsedilmektedir. Oysa Tevrat'ta Ad kavminden hiç bahsedilmez. Ad kavmi Nuh kavminden sonra yaşamış ve her konuda çok güçlenmiş ve gelişmiş bir toplulukdur.Yine kuran ın bildirdiğine göre bu kavim çok soğuk bir kasırga ile donarak helak olmuştur. Bilimsel araştırmalarda M.Ö 8000 veya 9000 li yıllarda holocene dönemi içinde 1000 yıl süren çok soğuk bir dönem olduğu saptanmıştır.

Tevrat'ta bulunan ARARAT kelimesi Nuhun tufandan sonra yerleştiği ve sumerlerin ARATTA dediği şehirden kaynaklanabilir. Çünkü tevrat sonradan toplamadır. Kelime yanlış aktarımış olabilir.

Tufanın sonunda gemi su seviyesi tam çekilmeden zagros dağlarında bulunan GUTİ (ingilizce yazılış) ,(CUDİ) ülkesine oturmuştur. Nuh'un çocukları sümerlilerin bahsettiği eski krallıkları oluşturmuş ve bu olaylar sümer mitolojine kaynaklık etmiştir.

Holocene dönemindeki bu çok yağışlı ve sellerin görüldüğü dönem sadece Nuh kavmi tarafından yaşanmamıştır. Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan insanlarda bu tufan benzeri olaylar yaşadığından onlarda da başka tufan hikayeleri ve dev hikayeleri mevcuttur.

 


YorumcuYorum
5246kadir
20.05.2020
18:29

Selamun Aleyküm Mete Bey

Aslında tanah ve Tevrat metinlerine bakmadan sırf hz Nuh’un 950 yıl yaşadığı bilgisinden aslında onun çok önceki yıllarda Sümerler’den de önce yaşadığını anlamak mümkün. Çünkü sümerlerden bu yana kadar 950 yıl yaşayan birisinin olmadığı zaten açık. Demek ki Nuh as çok daha önce sizin başka bir yazınızda dediğiniz mö 16000 lerde yaşadığı düşüncesi uygun olan tariftir. Maalesef bizim ilahiyatçılarımız ve toplulumuz hâlâ özellikle tanah midraş Kısacası yahudi literatüründe kabul edilen tarihleri sanki %100 gerçekmiş gibi kabul etmeye devam ederse hem ön yargılılar  bu hikaye Sümerler’den çalıntıdır der hem de bu düzen böyle akıp gider. Biz onlara sadece Sümerler’de değil diğer antik toplumların hepsinde tufan miti var bu sadece Sümerler’e ait olamaz o halde bu gerçek bir olayın mitleştirilmiş halidir diyince de karşı çıkıyorlar.  Maalesef Vikipedide Nuh’un doğum yılı şaka gibi 2705 olarak geçiyor. Aslında bu, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bizim bu konudaki bilgilerimiz tamamen israiliyyat ve Oradan aslı olmayan Verileri almaktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Peygamberden gelen bir hadiste “Adem ile Nuh arasında on karn(dönem, kuşak, Nesil) vardır” rivayeti aslında Adem ve Nuh arasında tanah ve diğerlerinde söylenen tarihlerden çok daha fazla bir zamanın geçtiğini göstermektedir. Ben Adem ve Nuh arasındaki tarihlerin 10 binler Olduğunu düşünüyorum. Kısacası demek istediğim şu yahudi metinlerindeki tarihlerin yahudiler arasındaki görüşler olduklarını daha sonra bunları dinselleştirdiklerini düşünüyorum. 

Mete Firidin
21.05.2020
00:29
Bu konuyu Nuh tufanı Sümerler kitabımda çok daha ayrıntılı açıkladım. 
Amacım Kurani tarih ve arkeoloji anlayışının oluşmasıdır.
Sizin gibi müminlerin varlığından haberdar olmak beni ümitlendiriyor. Allah sizden razı olsun.
Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 5
27.11.2020 36 Okunma
4 Yorum 27.11.2020 11:14
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 4
26.11.2020 96 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 09:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 114 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 100 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 115 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 112 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 159 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 119 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 139 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 139 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 160 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 153 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 140 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 141 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 156 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 167 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 6
8.11.2020 164 Okunma
5 Yorum 08.11.2020 08:21
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 5
5.11.2020 224 Okunma
5 Yorum 05.11.2020 11:18
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-4, MİLLÎ GA
4.11.2020 161 Okunma
4 Yorum 04.11.2020 11:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 3
3.11.2020 168 Okunma
4 Yorum 03.11.2020 11:40
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 2
2.11.2020 164 Okunma
3 Yorum 02.11.2020 09:55
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye…’
1.11.2020 194 Okunma
4 Yorum 01.11.2020 11:09
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-22
31.10.2020 161 Okunma
4 Yorum 31.10.2020 11:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-21
30.10.2020 162 Okunma
5 Yorum 30.10.2020 10:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-20
29.10.2020 172 Okunma
4 Yorum 29.10.2020 09:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-19
28.10.2020 217 Okunma
5 Yorum 28.10.2020 09:36
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-18
27.10.2020 184 Okunma
5 Yorum 27.10.2020 09:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-17
26.10.2020 177 Okunma
4 Yorum 26.10.2020 10:05
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-13
20.10.2020 234 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:25
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-14
21.10.2020 214 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:24
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-16
25.10.2020 195 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-15
22.10.2020 208 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-12
19.10.2020 234 Okunma
7 Yorum 19.10.2020 10:38
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-11
18.10.2020 295 Okunma
7 Yorum 18.10.2020 14:23
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-9
16.10.2020 231 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:49
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-10
17.10.2020 252 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:47
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-7
13.10.2020 268 Okunma
7 Yorum 16.10.2020 20:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-8
15.10.2020 250 Okunma
8 Yorum 16.10.2020 20:14
Mete Firidin
Naram Sin
25.7.2012 7496 Okunma
5 Yorum 15.10.2020 19:50
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-4
10.10.2020 248 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-5
11.10.2020 276 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-6
12.10.2020 276 Okunma
7 Yorum 14.10.2020 07:41
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-3
9.10.2020 248 Okunma
5 Yorum 10.10.2020 09:48
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-2
8.10.2020 252 Okunma
5 Yorum 08.10.2020 09:06
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve …
6.10.2020 352 Okunma
7 Yorum 06.10.2020 14:59
Reşat Nuri Erol
Bir hikâyeden; ‘şimdi bana duygularını söyle…’
5.10.2020 328 Okunma
6 Yorum 06.10.2020 13:43
Reşat Nuri Erol
Koronavirüs vesilesiyle köyü yeniden hatırladık!
4.10.2020 289 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:07
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-7
3.10.2020 389 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:06
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-6
1.10.2020 279 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:05
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-5
30.9.2020 285 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:04