Süleyman Karagülle
USUL İLMİ VE YENİ UYGARLIK
20.11.2020
129 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ-1087/ADİL DÜZEN DERSLERİ-905 - 24 EKİM 2020

 

USUL İLMİ VE YENİ UYGARLIK

Uygarlık ilim ile doğar. Önce ilim başlar, sonra uygarlık oluşur. İlmin önerdiği çözümler yeni uygarlığın doğmasına sebep olur. Yeni uygarlık doğunca yeni sorunlar ortaya çıkar. Eskimiş ilimler bu sorunları çözemez. İnsanlar sorunlarını çözebilmeleri için yeni ilimler üretmek zorunda kalırlar. Böylece yeni çözümler yeni uygarlıkla mümkün olur. Sonuçta uygarlık ile ilim birbirinin arkasından gelir ve biri diğerinin doğmasına sebep olur.

İslam uygarlığı önceden oluşmuş ilimlerin uygulaması ile doğmuştur. Bu ilimlerden özellikle ikisi yeni uygarlığı doğurmuş olup diğer bütün ilimler bu iki ilmin dalları kabul edilir.

Bu iki ilimden biri sayılar ilmidir, hesaptır; Matematiktir.

İlimlerin diğeri ise kavramlar ilmidir, dildir, gramerdir, usuldür; Usulü Fıkıhtır.

Bu iki ilmin birlikte uygulaması ile sorunlar kolaylıkla çözülür.

Müslümanlar bu ilimlerden matematiği trigonometriye kadar, cebire kadar geliştirmişler ve Batı’ya aktarmışlardır. Batılılar cebire analizi, matrisleri ve ihtimaliyet hesaplarını eklemişler, bu sayede bugünkü Batı uygarlığı doğmuştur.

Kavramları esas alan usulü fıkhın meyvesi olan fıkıh kısmen batıya aktarılmışsa da Usulü Fıkıh ilmi Batı tarafından ne öğrenilmiş ne de anlaşılmıştır. Bunun başlıca sebebi Usulü Fıkhın dini bir yöntem hatta mistik bir anlayış olarak kabul edilmiş ve ilimden sayılmamış olmasıdır. Oysa Usulü Fıkıh aynen Matematik gibi laik/dünyevi bir ilimdir. Varsayımları dinden kaynaklanmışsa da ondan sonraki bütün çıkarımlar rasyoneldir ve ilmidir. Varsayımlar ise zaten ispatsız kabul edilirler. İsterseniz dinlere, isterseniz heva ve heveslere, isterseniz başka şeylere dayandırabilirsiniz. Sonunda ispatsız kabul edildiklerinden ilmi değerleri aynıdır

Usulü Fıkıh ilminde hâkim/hüküm koyan vardır, hukuk yapan demektir. Hüküm vardır, yasalar demektir. Hükmedilen vardır, yasaların uygulanması demektir. Hükmedilen kimse vardır, o da uygulayan demektir. Tamamen laik bir isim takımı olan kelimelerin Arapça gramer kuralları ile üretilmesidir. Mistisizm ile ilgisi hiç yoktur. Örneğin Allah ile kul yerine hâkim mahkûmun aleyh kelimeleri kullanılmıştır. Ayrıca bugün “meşru” kelimesini günlük olarak kullanırız, bu kelimenin Türkçe karşılığı yoktur. “Meşru” demek şeriata uygun demektir. Günümüzdeki anlamıyla kanunlara uygun demektir. Şari ise şeriat yapan demek olup yasaları yapan meclis anlamına gelir.  

Kur’an gelinceye kadar şari Allah’tan vahiy aldıklarını söyleyerek yasa yapan peygamberler veya Allah’ın soyundan geldiklerini iddia eden krallar olmuştur. Kur’an bu sistemi sonlandırmış, yeni bir düzen ortaya koymuştur.

O düzen şudur:

İnsan özgürdür. Kendi şeriatını kendisi yapar. Buna “içtihat” denir. Sonra kendi yaptığı şeriata göre yaşar. Yani hâkim olan da mahkûmun ileyh de insanın kendisidir. Sadece şeriat/hukuk içinde yaşar yani kurallara göre hareket eder. Kuralları kendisi koyar ama o kurallara uymak zorunda kalır. Değiştirebilirse de değiştirinceye kadar uymak zorunda olur.

Usul İlmi yasa yapma ilmidir, şeriatı oluşturma ilmidir, içtihat yapma ilmidir.

Uygarlıklar yeni şeriatla doğarlar, yaşarlar ve ömürlerini tamamlayıp tarih olurlar.

İslam uygarlığı birinci Kur’an şeriatı ile doğmuş, yaşlanmış ve tarih sahnesinde yerini almıştır.

Şimdi yeni uygarlığın doğmasının başladığı zaman içindeyiz.

Yeni Usulü Fıkha ihtiyacımız var.

Batılılar sanayide başarıya ulaşmışlarsa da hukukta bin sene önceki İslam hukuku seviyesine bile varamamışlardır. Batılıların bu iptidailiğini/ilkelliğini zorla Türkiye’ye aktarmaya çalışma üç asırdan beri devam eder durur. Olumlu bir sonuç elde edilemez, edilememiştir. Nedeni basittir. Olmayan bir şey aktarılmaya çalışılıyor. Bir otomobili teknoloji ile imal edebilirsiniz ama teknoloji ile trafiğe çıkaramazsınız. Batı bize teknolojiyi verebilir ama trafik kurallarını bize öğretemez. Çünkü bizden öğrenmek istememiş, farkına varamamış, akit serbestliği gibi bazı ilkeleri öğrenmişse de yarım öğrenmiş, mantığını bir kavrayamamıştır.

Usul çalışmalarına Yalova’da yeniden başlayacağız. Arzu edenler uzaktan bizi takip edebilirler. Bu husustaki çalışma tarzımızı sizlerle ileride paylaşmış olacağız.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: Reşat N. Erol, Süleyman Akdemir

 

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 9
1.12.2020 59 Okunma
3 Yorum 01.12.2020 17:00
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 8
30.11.2020 112 Okunma
4 Yorum 01.12.2020 17:02
Süleyman Karagülle
ERBAKAN’IN DA HATASI
30.11.2020 78 Okunma
Süleyman Karagülle
BENİM HAYATIM
29.11.2020 58 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
KAFESTEKİ ASLAN
29.11.2020 49 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Fasıl Zamiri (ضمير الفصل)
29.11.2020 48 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 7
29.11.2020 111 Okunma
6 Yorum 01.12.2020 17:02
Süleyman Karagülle
SUİKASTLER
28.11.2020 74 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 6
28.11.2020 116 Okunma
5 Yorum 01.12.2020 17:02
Hüseyin Bağdatlı
KORONA'YA ÇARE OLABİLİR.
27.11.2020 78 Okunma
Süleyman Karagülle
İRTİCA
27.11.2020 87 Okunma
Süleyman Karagülle
ANLAMIYORUM
27.11.2020 268 Okunma
1 Yorum 27.11.2020 21:44
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 5
27.11.2020 126 Okunma
4 Yorum 27.11.2020 11:14
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 4
26.11.2020 139 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 09:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 140 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Süleyman Karagülle
BEKLEME ZAMANI
25.11.2020 142 Okunma
Süleyman Karagülle
MİRAS
24.11.2020 100 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 124 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Süleyman Karagülle
BÜLENT ARINÇ’IN BEYANI
23.11.2020 131 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 134 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Süleyman Karagülle
ÇAKICI
22.11.2020 119 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 134 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Süleyman Karagülle
DURUM
21.11.2020 114 Okunma
Süleyman Karagülle
MERKEZ BANKASI
20.11.2020 153 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 175 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Süleyman Karagülle
USUL İLMİ VE YENİ UYGARLIK
20.11.2020 129 Okunma
Süleyman Karagülle
FAİZ VE ENFLASYON
19.11.2020 130 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 134 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Süleyman Karagülle
AK PARTİ’NİN DURUMU
18.11.2020 190 Okunma
Süleyman Karagülle
DENGE
17.11.2020 114 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 154 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Süleyman Karagülle
BİDEN GELDİ Mİ?
16.11.2020 114 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 156 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Süleyman Karagülle
Ortaklıkta Hizmet Merkezleri
15.11.2020 114 Okunma
Süleyman Karagülle
TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM
15.11.2020 142 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 174 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Süleyman Karagülle
REFORM
14.11.2020 110 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 173 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Süleyman Karagülle
ASIL SORUN
13.11.2020 163 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 159 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Mete Firidin
Kerahat Vakti
12.11.2020 170 Okunma
Süleyman Karagülle
AT İZİ
12.11.2020 183 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 158 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Süleyman Karagülle
ABD'DE DURUM
11.11.2020 118 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 174 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Süleyman Karagülle
ALBAYRAK’IN İSTİFASI
10.11.2020 220 Okunma
Süleyman Karagülle
İSTİFA
9.11.2020 206 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 193 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Süleyman Karagülle
SEÇİM
8.11.2020 98 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
لَدَى, لَدُنْ, عِنْدَ Leda, Ledün ve Inde farkı
8.11.2020 242 Okunma