Süleyman Karagülle
İSLAM'DA YÖNETİM
29.10.2020
139 Okunma, 0 Yorum

 

Bu yazı Fehmi Koru’nun 29.10.2020 tarihli yazısına yorum olarak kaleme alınmıştır. Yazının linki aşağıda yer almaktadır.

https://fehmikoru.com/cumhuriyet-birlestirici-bir-kavram-cumhuriyet-dusmanligi-ile-hicbir-isimiz-olmaz/

 

İslam’ın iki temel kaynağı vardır: Biri Kuran’dır, diğeri ise ilk uygulamalardır. Peygamber’in ilk uygulamalarında yaptığı büyük inkılap, kabileler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırması, dinler arası düşmanlıkları sona erdirmesi ve devlet yönetiminin hanedana intikal etmesinin sona erdirilmesidir. Kuran’da Muhammet’in bir erkeğin babası olmadığı beyan edilerek hanedanlık sona erdirilmiştir. Peygamber kendisinden sonra geleni vasiyet etmemiştir. Emevi veya Haşimi olmayan Ebu Bekir’in kendisinden sonra yerine geçmesi hususunda bir beyanı yoktur. Ancak davranışı bunu ifade ediyordu. Sonraları halife seçilirken de Haşimi veya Emevi olması tartışılmamıştı.

O günkü şartlar Cumhuriyeti kaldıracak durumda olmadığı için Emevi ve Abbasi hanedanları sünnete ve kitaba aykırı olduğu halde bin seneye kadar bir müddet varlıklarını sürdürmüşlerdir.

İslamiyet’te din devleti yoktur. Yani Müslümanlar ayrı devlet Hristiyanlar ayrı devlet kurmayacaklardır. Devlet ulusa dayanır. Ulus da ırka değil kültüre, irfana dayanır. Osmanlının kitaplarında “İmamlar Kureyş’tendir.” hadisi kelam kitaplarında okutulduğu halde Kureyş’ten olmayan Osmanlı hanedanı asırlar boyu hilafeti omuzlarında taşımıştır. Yani bizzat Osmanlılar bile hilafetin kendilerinde olmasını meşru saymamışlardır.

20. yüzyılda insanlık içtihat ve icmalara dayanarak kendi kendilerini yönetme seviyesine ulaşmışlardır. Artık bugün her ülkede meclis vardır, seçilmiş kimseler devletleri yönetmektedirler. Fiilen saltanat ortadan kalkmıştır. Siyasi ve iktisadi inkılaplar tamamlanamadığı için henüz göstermelik de olsa krallar başkandırlar. Adil Düzen’e göre İnsanlık Anayasası çalışmalarda Kur’an’a dayanılarak İslam’ın yönetim şekli Akevler’de ortaya konmuştur.

Türkiye’de saltanattan Cumhuriyete geçiş meşru yollardan olmuştur. Öncelikle saltanat ortadan kaldırılmamış, saltanat kendisi düşmanlara teslim olmuştu. İstiklal Savaşı’mız sultanlara karşı yapılmamıştı, tam tersine saltanatın da kurtarılması savaşın maddeleri içindeydi. Savaş kazanılınca saltanat fiilen sona ermişti. Göstermelik bir sultanın yararı yoktu. Mustafa Kemal hanedanı yurtdışına çıkardı. Onlardan kimseyi öldürmedi, hapse bile koymadı. Dolayısıyla saltanat kansız sona erdi. Sonra gelen yönetimler sürgüne gönderilen hanedan mensuplarının Türkiye’ye gelmesine izin verdiler.

Türk halkının Mustafa Kemal’e karşı direnmeleri saltanatı ortadan kardırdığı için değil, İslamiyet’e karşı inkılaplar yaptığı için olmuştur. Biz 1960’tan beri gerek Akevler’de gerek Milli Görüş’te şu ilkeyi benimsedik; Mustafa Kemal’in yaptığı inkılaplar yerindedir ve Türkiye’yi çok ileri götürecek, muasır medeniyetin fevkine çıkaracak bir durumdur. Türkiye %50’den az İslam halkına sahip olduğu halde Mustafa Kemal’in siyaseti sayesinde bugün Müslümanlar yüzdesi %95’in üstündedir. Alparslan’ın Malazgirt’te, Fatih’in İstanbul’da kazandığı zaferleri Mustafa Kemal’in inkılapları tamamlamıştır.

Mustafa Kemal’in özel hayatı ise bizi ilgilendirmez. Kur’an “O bize aittir.” diyor. Biz Mustafa Kemal’in iyi bir Müslüman olduğunu, cennete gidip gitmeyeceğini iddia etmiyoruz. Onun hesabı Allah’a aittir. O karar verir. Biz Mustafa Kemal’in yaptığı inkılapları değerlendiririz. Akevler’e göre Mustafa Kemal’in yaptığı inkılapların tamamı Türkiye’nin lehine olmuştur. Mustafa Kemal’den sonra gelen askerler de onun yolunu izlemişlerdir. Hitler, Lenin, Musolini gibi diktatörler kanlı bir şekilde iktidardan uzaklaştırıldığı halde Mustafa Kemal Türk Ordusu ve Türk Milleti nezdinde saygınlığını korumaktadır.

Cumhuriyetimiz Allah’ın bize hatta tüm insanlığa en büyük ihsanıdır. Hamt edip ona sahip çıkıyoruz. Adil Düzen’e göre İnsanlık Anayasası çalışmalarımız Cumhuriyeti muasır medeniyetin fevkine çıkarmak içindir. Erbakan “Mustafa Kemal sağ olsaydı Milli Görüşçü olurdu.” demişti. Kimse ne Akevler’in ne de Milli Görüş’ün Cumhuriyet aleyhinde geçmişi olduğunu iddia edebilir. Biz Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile başarılı bir koalisyon yapmış bulunuyoruz.

Allah Cumhuriyetimizi ve Adil Düzen çalışmalarımızı hayırla değerlendirsin.

Halkımızı ve devletimizi tebrik eder, Allah’a hamt ederiz.

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 9
1.12.2020 59 Okunma
3 Yorum 01.12.2020 17:00
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 8
30.11.2020 112 Okunma
4 Yorum 01.12.2020 17:02
Süleyman Karagülle
ERBAKAN’IN DA HATASI
30.11.2020 78 Okunma
Süleyman Karagülle
BENİM HAYATIM
29.11.2020 58 Okunma
Hüseyin Bağdatlı
KAFESTEKİ ASLAN
29.11.2020 48 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Fasıl Zamiri (ضمير الفصل)
29.11.2020 48 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 7
29.11.2020 111 Okunma
6 Yorum 01.12.2020 17:02
Süleyman Karagülle
SUİKASTLER
28.11.2020 74 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 6
28.11.2020 116 Okunma
5 Yorum 01.12.2020 17:02
Hüseyin Bağdatlı
KORONA'YA ÇARE OLABİLİR.
27.11.2020 78 Okunma
Süleyman Karagülle
İRTİCA
27.11.2020 87 Okunma
Süleyman Karagülle
ANLAMIYORUM
27.11.2020 268 Okunma
1 Yorum 27.11.2020 21:44
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 5
27.11.2020 126 Okunma
4 Yorum 27.11.2020 11:14
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 4
26.11.2020 139 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 09:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 140 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Süleyman Karagülle
BEKLEME ZAMANI
25.11.2020 142 Okunma
Süleyman Karagülle
MİRAS
24.11.2020 100 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 124 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Süleyman Karagülle
BÜLENT ARINÇ’IN BEYANI
23.11.2020 131 Okunma
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 134 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Süleyman Karagülle
ÇAKICI
22.11.2020 119 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 134 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Süleyman Karagülle
DURUM
21.11.2020 114 Okunma
Süleyman Karagülle
MERKEZ BANKASI
20.11.2020 153 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 175 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Süleyman Karagülle
USUL İLMİ VE YENİ UYGARLIK
20.11.2020 128 Okunma
Süleyman Karagülle
FAİZ VE ENFLASYON
19.11.2020 130 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 134 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Süleyman Karagülle
AK PARTİ’NİN DURUMU
18.11.2020 190 Okunma
Süleyman Karagülle
DENGE
17.11.2020 114 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 154 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Süleyman Karagülle
BİDEN GELDİ Mİ?
16.11.2020 114 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 156 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Süleyman Karagülle
Ortaklıkta Hizmet Merkezleri
15.11.2020 114 Okunma
Süleyman Karagülle
TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM
15.11.2020 142 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 174 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Süleyman Karagülle
REFORM
14.11.2020 110 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 173 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Süleyman Karagülle
ASIL SORUN
13.11.2020 163 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 159 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Mete Firidin
Kerahat Vakti
12.11.2020 170 Okunma
Süleyman Karagülle
AT İZİ
12.11.2020 183 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 158 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Süleyman Karagülle
ABD'DE DURUM
11.11.2020 118 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 174 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Süleyman Karagülle
ALBAYRAK’IN İSTİFASI
10.11.2020 220 Okunma
Süleyman Karagülle
İSTİFA
9.11.2020 206 Okunma
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 193 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Süleyman Karagülle
SEÇİM
8.11.2020 98 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
لَدَى, لَدُنْ, عِنْدَ Leda, Ledün ve Inde farkı
8.11.2020 242 Okunma