Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-2
23.7.2020
173 Okunma, 0 Yorum

Açıklama 1 (Gerekçe 1)

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Yakında ağır bir sözü senin üzerine koyacağız.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin birinci gerekçesidir.

 

Dördüncü babdan لَقِيَ - يَلْقَى fiili birisiyle, bir kimseyle, bir şeyle karşılaşmak, buluşmak manasındadır. İf’âl bâbında (أَلْقَىيُلْقِي) birisini birisiyle, bir kimseyle, bir şeyle karşılaştırmak, buluşturmak anlamına gelir. Eğer karşılaştırılan, buluşturulan cümlede geçmezse bu “yer” anlamında olarak koymak, bırakmak anlamına gelir.

Ancak burada amaçsız bir şekilde bir yere koymak ya da amaçsız bir şekilde karşılaşmak, buluşmak manası yoktur. Karşılaşma, bir araya gelme sonucunda bir etkileşim vardır. Bu karşılaşma veya buluşmanın sonucunda bir durum meydana gelecektir.

سَنُلْقِي şeklinde gelmiştir. سَ yakında anlamındadır. Yakın gelecek zamanı gösterir. Arkasından muzari fiil olarak نُلْقِي gelmiştir. Biz yakında buluşturacağız ve etkileştireceğiz demektedir.

Burada إِلَيْكَ değil عَلَيْكَ gelmiştir. Bu da müzzemmile bu buluşmanın sonucunda bir sorumluluk bindirildiğini göstermektedir. Bir yük yüklemektedir.

İlka edilen قَوْلًا ثَقِيلًا dir. Ağır sözdür. Buradaki söz herhangi bir cümle değildir. Yalnızca anlamsal olsaydı كَلِمَة şeklinde gelirdi. Ağır bir söz demek ağır bir sözleşme demektir. Müzzemmile ilka edilecek olan yani ona ulaşıp onunla etkileştirilecek olan bir sözleşme vardır. Bu sözleşme ağırdır, uygulaması zordur. Sorumluluk bindirmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken inzal değil de ilka gelmesidir. Allah tarafından gelmiştir ama inzal gibi yukarıdan aşağı değil yataydan gelmiştir. Yani bu sözleşme müzzemmile insanlar tarafından gelecektir. Onunla sözleşme yapacaklardır ama sorumluluğu çok büyük bir sözleşme olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken diğer husus cümlenin إِنَّا ile başlamasıdır. Burada te’kîd vardır. Te’kîd ile gelmesinin sebebi böyle bir durumun, böyle bir sorumluluğun müzzemmil tarafından beklenilmemesidir. Ancak bu ayetten sonra kafasındaki tereddüt, şüphe gitmektedir.

Gece kıyamı ve Kuran’ın tertil edilmesi emrinin ilk gerekçesidir. Gece kıyamı ve Kuran üzerinde çalışmalar yapmak bu ağır sözleşmenin uygulanması için gereklidir. Çünkü bu ağır sözleşme ancak derin Kuran bilgisi ve Kuran’ı doğru anlamaya sebep olan gece çalışmaları ile mümkün olabilecektir.

 

Açıklama 2 (Gerekçe 2)

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

Gece gelişip büyüme, o yere sağlam basma olarak daha şiddetlidir ve söz olarak daha hedefe yöneliktir.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin ikinci gerekçesidir.

 

نَاشِئَةüçüncü babdan نَشَأَ - يَنْشَأُ şeklinde fiziksel olarak büyüme, gelişme, boyutlarının yapısal olarak artması, yapısal büyüme manasındaki fiilin ism-i fâildir. Bir plan üzerine boyutların artarak, gelişerek büyümeyi ve özel bir güç kazanmayı ifade etmektedir.

نَاشِئَةَ اللَّيْلِ gece gelişerek büyüyen demektir. Buradaki izafet izafet-i zarfiyyedir. Geceleri gelişerek büyüyen demektir. Burada dikkat edilmesi gereken نَاشِئَ اللَّيْلِ şeklinde müzekker (eril) değil de نَاشِئَةَ اللَّيْلِ şeklinde müennes (dişil) gelmesidir. Burada gece gelişerek büyüyenin dişi bir varlık olmasından dolayı değildir. Sonunda gelen ة dişillik için değil, hususiyet kazandırmak içindir. Buradan anlıyoruz ki gelişerek büyüyen müzzemmilin kendisi değildir. Kendisi olsaydı eril gelirdi. Dişil gelmesinden dolayı burada gelişip büyüyen müzzemmilin kazandığı bilgilerdir, Kuran’ı anlama yöntemleridir ve çalışmalarıdır. Çünkü gece kıyamının ve Kuran’ın tertilinin gerekçesidir bu cümle.

وَطْء bir şeye ya da bir yere ayağı ve ağırlığı ile basmak manasındadır. Bir yerde basınç oluşturarak döşemek ve yaymak demektir.

أَشَدُّ daha şiddetli demektir. İsm-i tafdildir. Arkasından bir temyizle kullanılmaktadır. Daha şiddetli olan أَشَدُّ وَطْئًا ifadesindeki وَطْئًا dir. Ağırlık olarak, yayılma olarak daha şiddetlidir.

Geceleri olan gelişme, yetişme, donanım sahibi olma yere daha sağlam basmaktadır. Daha güçlüdür.

Daha sonra buna atıfla أَقْوَمُ قِيلًا gelmektedir. أَقْوَمُ ism-i tafdildir. Daha hedefe yönelik demektir. قِيلًا ise قَوْل den farklı olarak daha dar manada söz demektir. Özel bir sözü ifade eder. Gece gelişmesi ile ortaya çıkan söz daha hedefe yöneliktir.

Bu cümlede gece çalışmalarının, Kuran çalışmalarının yapılması gerekçelendirilmiştir. Kazanılan bilgiler, yöntemler ve bilgiler açısından bir gelişme, büyüme vardır ve bu gelişme daha sağlam bir şekilde yere basmaktadır, güçlüdür ve bu çalışmaların ortaya çıkardığı özel sözler hedefe yöneliktir. Hedef İslam düzenidir ve geceleyin kıyam ve Kuran çalışmaları yapılması o hedefin gerçekleşmesi için çok önemlidir.

Bu ayette de iki tane te’kîd vardır. Birisi إِنَّ diğeri ise هِيَ dir. Yine müzzemmilin aslında böyle bir beklentisi yoktur ama buna rağmen bu durum gerçekleşmektedir. Bu ayet yapılan gece Kuran çalışmalarının aslında buna yol açtığını çift te’kîdle bildirmektedir.

 

Açıklama 3 (Gerekçe 3)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

Senin için gündüzün uzun bir hareket vardır.

İlk iki emir olan gece kıyamı ve Kuran’ın tertilinin üçüncü gerekçesidir.

 

لَكَ senin için demektir.

النَّهَار gündüz demektir. Harf-i tarifle gelmiştir. فِي النَّهَارِ gündüz vakitleri içinde demektir.

سَبْح bir ortam içinde dizi şeklinde hareketi ifade eder.

طَوِيل uzun demektir.

سَبْحًا طَوِيلًا uzun süreli bir hareketi, uğraşıyı ifade eder.

Bu ayette müzzemmile gündüzleri uzun süreli bir koşuşturmaca, iş yoğunluğu içinde olacağı söylenmektedir. Gece Kuran çalışmaları yapılmasının üçüncü gerekçesidir. Çünkü gündüzleri iş çoktur, yoğundur, uzun sürmektedir.

Burada da te’kîd vardır. إِنَّ ile yapılmıştır. Yine müzzemmil öyle olduğunu düşünmemektedir. Gündüzleri de çalışmalar yapılabileceğini düşünmektedir ya da gündüzleri boş kalabileceğini düşünmektedir ama bu ayet öyle olmayacağını te’kîdle söylemektedir.

 

---------------------------------------

Sûrenin tefsirinin üçüncü kısmına devam edeceğiz inşallah.

 

 
YorumYap

Son Eklenen Makaleler
Süleyman Karagülle
Partiler
6.8.2020 30 Okunma
Süleyman Karagülle
Ne yapmamız gerekiyor?
6.8.2020 44 Okunma
3 Yorum 06.08.2020 22:18
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-4
6.8.2020 62 Okunma
4 Yorum 06.08.2020 08:53
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-3
5.8.2020 94 Okunma
5 Yorum 05.08.2020 15:10
Süleyman Karagülle
Kadın Hakları
4.8.2020 100 Okunma
3 Yorum 04.08.2020 20:47
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ‘çö-ze-lim’ mi?-2
4.8.2020 98 Okunma
3 Yorum 04.08.2020 07:23
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-5
3.8.2020 68 Okunma
1 Yorum 03.08.2020 15:30
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-4
31.7.2020 104 Okunma
1 Yorum 03.08.2020 16:13
Süleyman Karagülle
İnsanı yaşatma kaygısı
31.7.2020 95 Okunma
Süleyman Karagülle
Dolar'ın çıkmazı ve Çözüm
30.7.2020 83 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya açıldı; artık sorunları ÇÖZELİM mi?
30.7.2020 208 Okunma
7 Yorum 01.08.2020 18:23
Süleyman Karagülle
İNKILAPLARIN ETKİLERİ
28.7.2020 79 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Fitne
28.7.2020 175 Okunma
Süleyman Karagülle
İnkılaplar
28.7.2020 83 Okunma
Özer Ataç
Deli ve Dahi
28.7.2020 119 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Cahiliyye
28.7.2020 147 Okunma
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.7.2020 369 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Süleyman Karagülle
Ortaylı ve Koru
27.7.2020 121 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 5
27.7.2020 157 Okunma
4 Yorum 27.07.2020 07:36
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-3
26.7.2020 112 Okunma
1 Yorum 03.08.2020 16:13
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 4
26.7.2020 215 Okunma
9 Yorum 26.07.2020 19:22
Süleyman Karagülle
İktidar
25.7.2020 108 Okunma
Süleyman Karagülle
Davetli Cuma
24.7.2020 121 Okunma
Süleyman Karagülle
Mısır
23.7.2020 170 Okunma
2 Yorum 23.07.2020 21:49
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 3
23.7.2020 217 Okunma
4 Yorum 23.07.2020 11:04
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-2
23.7.2020 173 Okunma
Süleyman Karagülle
Şiddet kullanma, tecavüz etme
21.7.2020 123 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 2
21.7.2020 198 Okunma
4 Yorum 21.07.2020 08:28
Süleyman Karagülle
MUHTEREM CUMHURBAŞKANIM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN
21.7.2020 141 Okunma
Süleyman Karagülle
RÜYA
21.7.2020 122 Okunma
Süleyman Karagülle
ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
20.7.2020 110 Okunma
Süleyman Karagülle
Beraberlik
20.7.2020 115 Okunma
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.7.2020 227 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Süleyman Karagülle
Hükümler
20.7.2020 115 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya, ‘medeniyet’ ve ‘İslam Medeniyeti’ - 1
20.7.2020 199 Okunma
4 Yorum 20.07.2020 12:05
Lütfi Hocaoğlu
Müzzemmil Suresi Tefsiri-1
19.7.2020 241 Okunma
1 Yorum 28.07.2020 07:58
Süleyman Karagülle
Hakem kararı
19.7.2020 175 Okunma
2 Yorum 20.07.2020 11:10
Süleyman Karagülle
Ayasofya medrese olsun
19.7.2020 106 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya hayırlı olsun; başka neler yapılmalı?-5
19.7.2020 225 Okunma
6 Yorum 19.07.2020 10:35
Reşat Nuri Erol
Ayasofya hayırlı olsun; başka neler yapılmalı?-4
18.7.2020 289 Okunma
5 Yorum 18.07.2020 10:00
Süleyman Karagülle
15 Temmuz
17.7.2020 224 Okunma
1 Yorum 17.07.2020 14:12
Reşat Nuri Erol
Ayasofya hayırlı olsun; başka neler yapılmalı?-3
17.7.2020 292 Okunma
5 Yorum 17.07.2020 06:47
Lütfi Hocaoğlu
Kuran'ı mehcur edinmek
16.7.2020 249 Okunma
1 Yorum 16.07.2020 17:39
Reşat Nuri Erol
Ayasofya hayırlı olsun; başka neler yapılmalı?-2
16.7.2020 263 Okunma
4 Yorum 16.07.2020 15:30
Hüseyin Bağdatlı
15 TEMMUZ İHANETİ
15.7.2020 125 Okunma
Süleyman Karagülle
İstiklal Savaşı
14.7.2020 189 Okunma
Reşat Nuri Erol
Ayasofya hayırlı olsun; başka neler yapılmalı?-1
14.7.2020 332 Okunma
3 Yorum 14.07.2020 10:09
Süleyman Karagülle
Ayasofya
12.7.2020 380 Okunma
1 Yorum 13.07.2020 11:51
Reşat Nuri Erol
Ekonomik ve sosyal tufan adım adım geliyor - 5
12.7.2020 247 Okunma
3 Yorum 12.07.2020 12:54
Reşat Nuri Erol
Ekonomik ve sosyal tufan adım adım geliyor - 4
11.7.2020 239 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 09:14