Turgay Çoruhlu
El Cahiz Evrim Araştırmaları Merkezi Caiz Mi?
14.5.2020
682 Okunma, 6 Yorum

 

Akevler sitesindeki pek çok seminer veya makalede “Bin Dil Üniversitesi”nin bahsi geçmektedir. İsim Kuran’ın yeryüzünde konuşulan tüm dillere çevrilmesinden ileri gelmektedir. Elbette ki burada sadece çeviri yapılmayacak, matematik ve bilgisayar bilimleri başta olmak üzere müspet ilimlerde öğretilecektir. Bu üniversite de Evrim Araştırmaları Merkezi olmasını şiddetle öneriyorum. Adı da 776-868 yılları arasında Irak’ta yaşayan ve Kitab-ül Hayvan kitabında hayvan türlerinin doğal seleksiyon adını verdiği bir süreçle nasıl değiştiğini anlatan el Cahiz’e ithaf edilebilir. Evet, Cahiz Darwin’den 1000 sene önce evrim fikrini ortaya atan kişi. Ondan sonra gelen ve yine evrimi savunan başka Müslüman ilim adamları vardı.  İbn-i Miskeveyh (930-1030), İkvan el Safa (10.yy), Biruni (973-1048), İbn-i Tufeyl (1110-1185), Nidhami Arudi (12. yy), Nasireddin Tusi (1201-1274) ve İbn-i Haldun (1332-1406) gibi.

Neden bu kadar önemli? Evrim karşıtlığı (ki bu bize pek çok şeyde olduğu gibi Hristiyanlıktan girmiş) bizi bilim karşıtı yapıyor ve bilim karşıtlığı bizi geri bırakıyor. Bağdat’ta Bilim Akademisi (Beyt-ül Hikme), Fas’ta kesintisiz eğitim veren en eski üniversiteyi (Karaviyyin), Semerkant’ta ilk rasathaneyi kuran medeniyetin yerinde yeller esmesinin nedeni müspet ilimlere yüz çevrilmesidir. “Aklını kullanmayanlara Allah pislik bulaştırır”. Müspet ilimlere dayanmayan bir din anlayışı ile fazla yol alınamayacağı tecrübe ile sabittir. Üniversitelerdeki çoğu bilim insanının dine uzak olmasının temelinde de yine evrim karşıtlığı meselesi var. Çünkü bir tarafta 150 yıllık deneylerle test edilmiş, geliştirilmiş ve ilaç salınımı gibi pek çok alanda kullanılan bir teori ve ona karşı olan ama bilimsel hiçbir kanıt sun-a-mayanlar var. Hiçbir bilim insanı körü körüne evrime inanıyor değil. İronik olan ise Kuran’da evrimin olmadığını söyleyen ayetlerin olmaması. Aksine İnsan suresi 1. ayeti gibi Allah’ın insanı evrimsel süreçlerle yarattığını söyleyen ayetler var.

Evrim teorisi müfredattan kaldırılmamalı tam aksine iyi öğretilmelidir. Sadece insanın kökenini öğretmek için değil bilimsel düşünmenin önemini anlatmak içinde. İlahiyat fakültelerinde de kesinlikle olmalı. Eğer bunları yapamazsak bütün hayatımız yalnızca bir soruyu sormaktan ibaret olacaktır: “… caiz mi?”.

 

Önerilen Kaynaklar:

A. H. Malik, J. M. Ziermann ve Rui Diogo (2017): An untold story in biology: the historical continuity of evolutionary ideas of Muslim scholars from the 8th century to Darwin’s time, Journal of Biological Education. 2017.

 

C. Taslaman. Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı. İstanbul Yayınevi. 2016.

M. Bayraktar. Al-Jahiz and the Rise of Biological Evolution.

 


YorumcuYorum
Ahmet Yücel
14.05.2020
22:51
Bu evrim teorisi insanlar maymundan geldi. İnsanın atası maymundur derse reddedilmeye mahkumdur.
Turgay Çoruhlu
15.05.2020
00:05

Reddediyorum demekle bir teori çürütülmüyor maalesef. 150 yıldır sürekli yeni delillerle destekleniyor evrim. Modern evrim teorisi temel ilkeler (ortak ata, doğal seleksiyon gibi) aynı kalmak üzere Darwin’in ortağa attığı evrim teorisinin daha ileri bir versiyonu ve insanın kökenini anlatan başka bir teori de yok. 2018 Nobel Kimya ödülünü alan G. Winter’ın dediğine göre ilaçlar evrim teorisinin ilaç sektöründeki uygulamaları sayesinde üretilebiliyor. Buna göre sizin ilaç kullanmamanız lazım çünkü reddettiğiniz bir şeyle üretiliyor. Temelinin sakat olduğunu bildiğiniz bir bina da yaşamazsınız.

Üstad ve Lütfi hoca modern evrim teorisi ve Kuran’ın evrime bakışı konusunda geniş kapsamlı seminer verecek ve böylece Müslüman olarak Evrim Teorisini bakışımızın ne olması gerektiğini öğreneceğiz inşallah.

Ahmet Yücel
16.05.2020
19:47
Öyleyse onlar ispat etsinler insanın maymundan geldiğini. İspat edemiyorlar. kuru iddia, kuru teori olarak kalıyor.
Turgay Çoruhlu
16.05.2020
22:12

Evrim teorisi insan maymundan geldi demiyor. Bütün canlılarla akrabayız ama maymundan gelmedik. Ortak bir atamız var diyor. Öyle ki gen haritamız %98 oranında aynı. Kuru bir iddia olsaydı hararetle tartışılmazdı veya ilaç sektöründe de kullanılmazdı.


Turgay Çoruhlu
16.05.2020
22:53

Cambridge Üniversitesi'nden bir türkün evrim hakkındaki görüşleri.

https://mesuturkey.wordpress.com/2018/02/12/musluman-bir-genetikci-olarak-evrim-teorisi-hakkindaki-goruslerim/

Ahmet Yücel
17.05.2020
01:15

Bilim dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunu söylüyor. Dünya yaratıldığında sıcaklığını düşünürsek veya 3,5 milyar yıl önceki sıcaklığını düşünürsek, bu zamanda Adem ile Havva'nın dünyaya gönderilmediğini kabul etmek gerekir.

Dünyada Adem as dan önce Cinniler yaşamış, bozgunculuk yapıp kan dökmüşlerdir. 

Meleklerin, ''Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek insan mı yaratacaksın?'' demelerinin sebebi de budur.

Kuran'da ve hadislerde Adem'in Havva'nın yaratılışı ile ilgili bilgiler vardır. Bu yüzden evrim teorisindeki akrabalık bağlarını kabul etmiyorum. Dünyada insanlık ömrünün 70 bin olduğu hadislerde geçer. Adem as devri 10 bin yıl, Cinniler 7 kavim olduğu, bunların kaç bin yıl yeryüzünde kaldığı bilinmemektedir. Allah bunları yok ettikten sonra, halife olarak Adem'i insanı yaratmıştır. Dünyada yaşamalarına uygun ortam olduğunda Dünya'ya göndermiştir. 

Dinazorların yaşadığı çağa uygun yaşama ortamı buldukları sürece yaşadıklarını kabul ediyorum. Yaşama ortamı değiştiğinde yok olmuşlardır.

İnsanlar çoğaldıkça çeşit çeşit ırklara ayrılmışlar, zamanla boyları küçüle küçüle bugünkü seviyelere gelmiştir. Adem as ın 60 zira boyunda olduğunu da biliyoruz.

Hayvanat ve nebatat da çeşitlenmiş, örneğin kedi, köpek bugün çeşit çeşittir.

İnsan iken maymuna çevrilen yahudiler olmuştur, balık ile ilgili hilelerinden dolayı, ''Aşağılık maymunlar olun, dedik.'' Burada alimlerin bir kısmı şekil değişikliği olduğunu, bir kısmı ise duygu değişikliği olduğunu kabul ediyorlar.


Benim Darvin teorisi olarak bildiğim Evrim teorisinin amacı, İnsanları kuran ve Sünnetten uzaklaştırmaya itmektir. Şüpheler oluşturmaktır. Nebatat, hayvanat ve insanlar kendi zamanlarındaki yaşama şartlarına uygun olarak değişimlere uğramış olabilir tabi Allah'ın izniyle. Örneğin sığır çeşitleri, at, eşek, katır çeşitleri. Aslan gibi hayvanların kedilerin atası vb olduğu da bilimsel olarak dile getiriliyor. Bunlar da kabul edilebilir.

Sonuç olarak teori olarak kalıyor Darvin teorisi. Evrim teorisi. İspatlasınlar, Kuran ve sünnete aykırı düşünceler olmamak kaydıyla kabul ederim. Selam ve saygılarımı sunuyorum.

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 4
26.11.2020 91 Okunma
2 Yorum 26.11.2020 09:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 3
25.11.2020 109 Okunma
1 Yorum 25.11.2020 12:52
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 2
24.11.2020 96 Okunma
2 Yorum 24.11.2020 12:47
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-17
22.11.2020 111 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:25
Reşat Nuri Erol
Reform, yeni reformlar, yeni uygarlık ve … - 1
23.11.2020 108 Okunma
2 Yorum 23.11.2020 09:24
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-16
20.11.2020 154 Okunma
1 Yorum 20.11.2020 10:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-15
19.11.2020 115 Okunma
1 Yorum 19.11.2020 10:22
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-14
17.11.2020 135 Okunma
1 Yorum 17.11.2020 10:27
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-13
16.11.2020 135 Okunma
4 Yorum 16.11.2020 09:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-12
15.11.2020 156 Okunma
4 Yorum 15.11.2020 08:36
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-11
14.11.2020 149 Okunma
4 Yorum 14.11.2020 11:29
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-10
13.11.2020 136 Okunma
4 Yorum 13.11.2020 11:59
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 9
12.11.2020 136 Okunma
4 Yorum 12.11.2020 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 8
11.11.2020 152 Okunma
4 Yorum 11.11.2020 09:02
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 7
9.11.2020 163 Okunma
5 Yorum 09.11.2020 09:41
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 6
8.11.2020 158 Okunma
5 Yorum 08.11.2020 08:21
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 5
5.11.2020 217 Okunma
5 Yorum 05.11.2020 11:18
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’-4, MİLLÎ GA
4.11.2020 155 Okunma
4 Yorum 04.11.2020 11:23
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 3
3.11.2020 162 Okunma
4 Yorum 03.11.2020 11:40
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye’ - 2
2.11.2020 158 Okunma
3 Yorum 02.11.2020 09:55
Reşat Nuri Erol
‘Geçmiş olsun İzmir, Allah korusun Türkiye…’
1.11.2020 191 Okunma
4 Yorum 01.11.2020 11:09
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-22
31.10.2020 158 Okunma
4 Yorum 31.10.2020 11:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-21
30.10.2020 159 Okunma
5 Yorum 30.10.2020 10:10
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-20
29.10.2020 169 Okunma
4 Yorum 29.10.2020 09:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-19
28.10.2020 214 Okunma
5 Yorum 28.10.2020 09:36
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-18
27.10.2020 181 Okunma
5 Yorum 27.10.2020 09:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-17
26.10.2020 174 Okunma
4 Yorum 26.10.2020 10:05
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-13
20.10.2020 231 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:25
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-14
21.10.2020 209 Okunma
6 Yorum 25.10.2020 11:24
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-16
25.10.2020 192 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-15
22.10.2020 205 Okunma
5 Yorum 25.10.2020 11:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-12
19.10.2020 231 Okunma
7 Yorum 19.10.2020 10:38
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-11
18.10.2020 292 Okunma
7 Yorum 18.10.2020 14:23
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-9
16.10.2020 228 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:49
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-10
17.10.2020 248 Okunma
6 Yorum 17.10.2020 10:47
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-7
13.10.2020 265 Okunma
7 Yorum 16.10.2020 20:15
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-8
15.10.2020 247 Okunma
8 Yorum 16.10.2020 20:14
Mete Firidin
Naram Sin
25.7.2012 7493 Okunma
5 Yorum 15.10.2020 19:50
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-4
10.10.2020 245 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:44
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-5
11.10.2020 273 Okunma
6 Yorum 14.10.2020 07:43
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-6
12.10.2020 273 Okunma
7 Yorum 14.10.2020 07:41
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-3
9.10.2020 245 Okunma
5 Yorum 10.10.2020 09:48
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve...-2
8.10.2020 249 Okunma
5 Yorum 08.10.2020 09:06
Reşat Nuri Erol
Dünya düzeni ya düzelecek ya da batacak ve …
6.10.2020 349 Okunma
7 Yorum 06.10.2020 14:59
Reşat Nuri Erol
Bir hikâyeden; ‘şimdi bana duygularını söyle…’
5.10.2020 324 Okunma
6 Yorum 06.10.2020 13:43
Reşat Nuri Erol
Koronavirüs vesilesiyle köyü yeniden hatırladık!
4.10.2020 286 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:07
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-7
3.10.2020 386 Okunma
5 Yorum 05.10.2020 08:06
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-6
1.10.2020 276 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:05
Reşat Nuri Erol
İnsanlığı yok etmeye çalışanlara dikkat edelim-5
30.9.2020 282 Okunma
6 Yorum 05.10.2020 08:04
Reşat Nuri Erol
Arif Ersoy’u Süleyman Karagülle anlatıyor... - 3
24.9.2020 312 Okunma
6 Yorum 28.09.2020 09:35