Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu;‘Şehir-Kültür Sanat’ ve ‘Düşünen Şehir’
27.9.2019
347 Okunma, 0 Yorum

‘Şehir-Kültür Sanat’ ve ‘Düşünen Şehir’

Mehmet Tekelioğlu

mtekeli35@gmail.com

 

Uzun zamandır yazmak istiyordum bu iki güzel dergi hakkında. Nihayet karar verdim ve oturdum yazmak için. Aaa, o da ne, bir tutukluktur geldi bana. Bir türlü nereden başlayacağımı kararlaştıramadım. Kalktım, tekrar oturdum, olmadı. Dergileri elime alıp bir daha bir daha karıştırdım, yapamadım. Sonra anladım ki ben bu dergilerdeki hangi güzellikten ve bu güzelliklerin altında yatan hangi entelektüel birikim ve yapıcı anlayıştan başlayacağıma karar veremiyorum. Kendimi buna ikna eder etmez yazma işi kolaylaşmaya başladı. Artık bir yerden başlamalıydım.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yayınlanıyor bu iki dergi de, “Şehir-Kültür Sanat” ve “Düşünen Şehir”. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,  böylesine önemli ve hayırlı bir yayın faaliyetini başlattığı için her türlü takdiri hak ediyor. Şimdiki Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da bu güzel hamleyi devam ettirdiği için teşekkürlerimizi sunmak gerekiyor.

Her iki derginin başında da Genel Yayın Yönetmeni olarak Dursun Çiçek bulunuyor. Kendini bu işlere adamış bir derviş Dursun Bey. Hem de gezgin bir derviş. Onu bu işlere ikna eden de rahmetli Akif Emre. Elbette yükü çok ağır olan bu yayınlarda fedakârca çalışan çok sayıda sevdalı var.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesinde, bu iki dergi dışında Şehir Akademi ve Film Akademi olmak üzere iki önemli kuruluş daha var. Her iki akademide de haftalık dersler ve seminerler yürütülüyor. Programlar da zaten BÜSAM’ın internet sayfasında ilan ediliyor. Buraya Türkiye’nin her tarafından konusunda temayüz etmiş şahsiyetler gelip ders veriyorlar. Bu faaliyeti vaktiyle İstanbul’da çok cazip olan Bilim ve Sanat Vakfı’nınkine benzetenler var.

‘Şehir- Kültür Sanat’ adıyla her ay çıkan dergi daha çok Kayseri’ye has değerlerin tanıtılması amacıyla yayınlanıyor. Bu değerlerin içinde her şey var. Şehir kavramının ihtiva ettiği her şey… Elbette medeniyetlerin öncüsü olarak önce şehirlerin hayat bulduğunu bilen bir kadronun varlığı derginin kıymetini hayli artırıyor.

Şehirlerimiz ruhunu kaybediyor. Belki bu duruma düşen şehirlere kent demek daha doğru… Hiç değilse arada bir fark olsun. Bir beldeyi şehir olarak adlandırabilmek için bazı hususların mevcudiyeti gerekiyor. Uzun bir geçmişi var mı? Kendine has bir mimariden bahsedilebiliyor mu? O beldeyle özdeşleşmiş bir mutfak söz konusu mu? Bir takım folklorik kavramlar o beldeyi hatırlatıyor mu? Temayüz ettiği başka hususlar akla geliyor mu?

Bu kriterlere bakınca Kayseri açısından bir rahatlık olduğu açıkça ortada. Tarihçiler şehrin geçmişini çok gerilere uzatıyor. Selçuklu ve Osmanlı eserleri cami, hamam, medrese ve hastane olarak zaten sonraki mimari anlayışa da kısmen ilham kaynağı olmuş. Mimari anlamda, Kayseri evlerinin, daha doğrusu eski Kayseri mahallesinin bir örneği gezen herkesin ilgisini çekecek kadar canlı. Kayseri’ye yolunuz düşerse bu eski mahalleyi görmeyi unutmayın.

Mutfak meselesinde benim söyleyeceklerime hacet yok, pastırma ve mantı ile birlikte sayılabilecek çok şey var. Yağlama, yağ mantısı, sucuk içi ve hele o incecik, zarif yaprak sarması… Kayseri mutfağını bunlarla sınırlamanın doğru olmadığını bir kere daha zikredelim. Yine de Kayseri mutfağını anlamak için bir düğün yemeğine katılmak gerekiyor.

Folklorik anlamda da ilginç bir yerdir Kayseri. Türküleri, kendine has adetleri, konuşma biçimleri bunlar arasında sayılabilir. Ticari kabiliyetleri, organizasyon alanındaki etkinlikleri, yaz aylarındaki ‘bağa göçme’ alışkanlıkları, belli arkadaş gruplarının muayyen peryotlarla akşamları bir araya geldikleri ve otuz kırk yıl sürdürülebilen ‘oturma’ adetleri akla ilk gelenlerden.

Bu konuyu biraz daha detaylı ele aldığım bir yazıyı vaktiyle İzmir’deki Kayserililerin çıkardığı “Kayseri Dergisi” için yazmıştım Şehir ve Kayseri adıyla.

“Şehir-Kültür Sanat” dergisinde yukarda saydığım konulara ait, fotoğraf ve söyleşilerle süslü detaylı yazılar bulmak mümkün. Hemen her sayıda Kayseri ve civarındaki bir eserden, Kayseri ile özdeşleşmiş şahsiyetlerden, Kayseri mutfağından bir örnekten bahsedildiğini görmek mümkün. Bazı sayıların tanıtım videosu da mevcut.

 “Şehir-Kültür Sanat” adıyla çıkan dergideki yazılar benim yukarda sıraladığım konularla sınırlı değil. Kayseri’nin ilginç coğrafyası, Erciyes eteklerindeki yaylalar, sazlıklar, Kayseri’deki belli başlı yapıların hikâyeleri, Kayseri’ye çeşitli alanlarda öncülük etmiş kimselerin hayatlarından kesitler, somut olmayan kültürel miras örnekleri harika fotoğraflar ve nefis bir baskı kalitesiyle sunuluyor.

Size son birkaç sayıdan ilginç yazı başlıkları aktarayım.

26’ncı sayıda, Şubat 2019, Ömer Güneş, Bir Kış Mekânı Olarak Erciyes başlıklı yazıyla çıkıyor karşımıza.

27’nci sayıda Dursun Çiçek’i, Aydın Abi ve hemen arkasında Yusuf Yerli’yi, Aydın Abi’nin yaşadığı ilginç hikâyeyi kaleme aldığı Kula Renkli Çantanın Hikâyesi adlı yazılarla görüyoruz. Aydın Karakimseli’nin bizzat yaşadığı bu olağanüstü hikâye “Emanet” başlığıyla sosyal medyadan da izlenebiliyor.

Eskiler, belki biraz da latife olsun için, bir beldeye varıldığında önce o beldenin ulu şahsiyetini ziyaret edip “destur” almak gerekir derlerdi. Kayseri için, Hz. Mevlana’ya bir dönem hocalık yapmış Seyyid Burhaneddin Hazretleri böyledir. Derginin 28’inci sayısında Akgül Zor Sarı bizi “Mevlana’nın Kayseri Çilehanesi: Seyyid Burhaneddin” adlı güzel bir yazıyla selamlıyor.

Mimar Sinan, bizim medeniyetimizin mihenk taşlarından biridir. Kanuni devrinde O’nun dönem arkadaşları, idarede Sokullu Mehmet Paşa, hat sanatında Karahisarî, şiirde Baki, hukukta Ebussuud Efendi, minyatürde Matrakçı Nasuh’dur. “Ardına çil çil kubbeler serpen” bir medeniyetin zirve isimlerinden bahsediyoruz.

Dergi’nin 30’uncu sayısındaSüheyl Ünver’in Eski Harfli Metinlerinde Mimar Sinan” başlıklı yazı ile Serdar Kozan önemli bir işe imza atıyor.

Her ne kadar ben burada son sayılardan bazı örnekler verdiysem de isteyenler birkaçı hariç pdf formatında hazırlanmış tüm sayılara internet sayfası üzerinden ulaşabilirler.

Bu yazıyı hem “Şehir- Kültür Sanat” dergisini hem de yine Kayseri Büyükşehir Belediyesince yılda üç defa çıkarılan “Düşünen Şehir” dergisini tanıtmak gayesiyle tasarlamıştım. Üstelik bu Derginin son sayısı “Mimar Sinan Özel Sayısı” olarak çıkmıştı. Fakat yoğun bir entelektüel çabanın ürünü olan “Düşünen Şehir” için yerim daraldı. Bu güzel çalışmayı dar alanlara mahkûm etmek istemem. Kaldı ki “Düşünen Şehir” müstakil bir yazıyı hak edecek kadar değerli. Ben yine de bu yazının başlığından “Düşünen Şehir” ibaresini çıkarmayı içime sindiremedim. Söz, yazacağım.

Benzer dergiler var mı Belediyelerce yayınlanan? Benim bildiğim kadarıyla İstanbul’da Esenler Belediyesi bünyesinde yayınlanan Şehir ve Düşünce Dergisi var.

Kayseri’de yayınlanan “Şehir-Kültür Sanat” diğer belediyeler için çok iyi bir örnek olarak duruyor.

Bu yazıyı şair Abdullah Satoğlu’nun Bu Şehir başlıklı şiiriyle bitirelim:

Bu Şehir
Bu şehir bir evliyalar şehridir
Medfundur bir nice pîr bu şehirde
Zamantı, bir sevgi bir aşk nehridir
Görülmez kimse hakir bu şehirde.

Kızılırmak, coşup coşup durulmuş
Erciyes, bir şahtır ufka kurulmuş
Hamuru nur mayasıyla yoğrulmuş
Olmaz ne leke, ne kir bu şehirde.

Nice müftü, âlim, şair, üdeba
Bir ince seziş ki sığmaz kitaba
Davud-ı Kayserî, Somuncu Baba
Bir o şehirdedir, bir bu şehirde.

Surlarda izi var Sultan Mesut'un
Sinan’ındır şu minare, bu sütun
Gevher Nesibe’yle Mahperi Hatun
Eser bırakmış bir bir bu şehirde.

İnler at sesiyle Meşhet ovası
Keykubat’ın otağ yeri burası
Titretir dağları yiğit narası
Yatmada kaç cihangir, bu şehirde.

Işık ışık, kubbe kubbe mazimiz
Şahlanır vecd ile Melik Gazi'miz
Biz kaptan-ı derya, Şehit Nazım'ız
Ondan kan rengi nehir, bu şehirde.

Kâbe yollarında Karani'yiz biz
Muhabbet telinde Seyrani'yiz biz
İbrahim Tennuri, Hayraniyız biz
Duygu, düşünce, fikir bu şehirde.

Osmanlı'dan kalma şu mangal, sedir
Bünyan halısı bir çini kâsedir
Doğan gün, Seyyid'den nur nur bûsedir
Gönül dergâhına gir bu şehirde.

Bir irem bağıdır Erkilet, Gesi...
Uzanır sularda mâbed gölgesi
Dört mevsim, Hisarcık, Talas yöresi
Zümrütten bir ziynettir bu şehirde.

Altın çağı seyret, gözünü kapa
Gümüş gümüş sebil, bakır maşrapa.
Gereme'den tut da, Kaniş-Kültepe
Kurulmuş nice şehir, bu şehirde...

 

 
YorumYap

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
FAİZ ile geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek - 6
18.1.2020 48 Okunma
4 Yorum 18.01.2020 09:34
Reşat Nuri Erol
MILLÎ GAZETE ile geçen yıllar ve gelecek…-5
17.1.2020 62 Okunma
4 Yorum 17.01.2020 14:02
Reşat Nuri Erol
FAİZ ile geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek - 4
15.1.2020 104 Okunma
4 Yorum 15.01.2020 13:20
Reşat Nuri Erol
FAİZ ile geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek - 3
13.1.2020 77 Okunma
3 Yorum 13.01.2020 08:26
Reşat Nuri Erol
FAİZ ile geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek - 2
10.1.2020 73 Okunma
3 Yorum 13.01.2020 08:24
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 17029 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.5.2015 15100 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.4.2015 43315 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.2.2012 39704 Okunma
6 Yorum 12.01.2020 14:54
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 35481 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Reşat Nuri Erol
FAİZ ile geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek - 1
9.1.2020 79 Okunma
2 Yorum 09.01.2020 07:43
Reşat Nuri Erol
2019-20; geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek -4
7.1.2020 87 Okunma
3 Yorum 07.01.2020 14:41
Hikmet Güveloğlu
Süleymani Suikastından, Ruhani Haberdar mıydı?
6.1.2020 1175 Okunma
1 Yorum 06.01.2020 21:25
Reşat Nuri Erol
2019-20; geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek -3
6.1.2020 105 Okunma
2 Yorum 06.01.2020 21:00
Reşat Nuri Erol
2019-20; geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek-1
4.1.2020 93 Okunma
4 Yorum 05.01.2020 08:17
Reşat Nuri Erol
2019-20; geçen nice yıllar, 10 yıllar ve gelecek -2
5.1.2020 86 Okunma
4 Yorum 05.01.2020 08:16
Mete Firidin
Kuran'da Yevm Kelimesi
28.12.2019 318 Okunma
2 Yorum 03.01.2020 19:36
Reşat Nuri Erol
Aralık 1995, Refah Partisi ve ‘ADİL DÜZEN’ -2
1.1.2020 118 Okunma
1 Yorum 01.01.2020 09:38
Reşat Nuri Erol
Aralık 1995, Refah Partisi ve ‘ADİL DÜZEN’ -1
31.12.2019 130 Okunma
2 Yorum 31.12.2019 08:09
Reşat Nuri Erol
Ekonomik kriz mi, buhran mı, sosyal tufan mı? - 3
28.12.2019 91 Okunma
3 Yorum 30.12.2019 08:49
Reşat Nuri Erol
Ekonomik kriz mi, buhran mı, sosyal tufan mı? - 4
29.12.2019 107 Okunma
2 Yorum 30.12.2019 08:49
Reşat Nuri Erol
Ekonomik kriz mi, buhran mı, sosyal tufan mı? - 5
30.12.2019 93 Okunma
2 Yorum 30.12.2019 08:49
Reşat Nuri Erol
Ekonomik kriz mi, buhran mı, sosyal tufan mı? - 2
27.12.2019 103 Okunma
1 Yorum 27.12.2019 10:36
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu;Amerika’dan birkaç not-Amerikan İslam
27.12.2019 86 Okunma
1 Yorum 27.12.2019 10:17
Reşat Nuri Erol
Ekonomik kriz mi, buhran mı; sosyal tufan mı? - 1
26.12.2019 131 Okunma
1 Yorum 26.12.2019 08:06
Reşat Nuri Erol
Yeni Bir Dünya; Barış, Adalet ve Merhamet - 2
25.12.2019 185 Okunma
3 Yorum 25.12.2019 12:04
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 17830 Okunma
25 Yorum 25.12.2019 07:05
Süleyman Karagülle
İstihare
24.12.2019 241 Okunma
1 Yorum 24.12.2019 16:14
Reşat Nuri Erol
Yeni Bir Dünya; Barış, Adalet ve Merhamet - 1
24.12.2019 186 Okunma
3 Yorum 24.12.2019 08:47
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 6
23.12.2019 145 Okunma
4 Yorum 23.12.2019 07:39
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 4
21.12.2019 182 Okunma
5 Yorum 22.12.2019 23:11
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 5
22.12.2019 173 Okunma
2 Yorum 22.12.2019 23:11
Reşat Nuri Erol
Sayın Recep Tayyip Erdoğan; vur, fakat dinle…
14.12.2019 336 Okunma
9 Yorum 20.12.2019 13:23
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 3
19.12.2019 223 Okunma
3 Yorum 19.12.2019 08:23
Reşat Nuri Erol
Kur’an’dan başkasını rehber edinmek; AB vs’yi
16.12.2019 231 Okunma
2 Yorum 17.12.2019 07:15
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 1
16.12.2019 280 Okunma
5 Yorum 17.12.2019 07:15
Reşat Nuri Erol
Erdoğan; geçmiş - gelecek ve ADİL DÜZEN - 2
17.12.2019 220 Okunma
3 Yorum 17.12.2019 07:15
Reşat Nuri Erol
Ve Veysel İpekçi.. Ve Recep Tayyip Erdoğan…
11.12.2019 501 Okunma
9 Yorum 13.12.2019 11:55
Reşat Nuri Erol
Ve Veysel İpekçi.. Ve Recep Tayyip Erdoğan..-2
12.12.2019 334 Okunma
4 Yorum 13.12.2019 11:54
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; A.Gül, Şehir Üniversitesi, Tayyip Erdoğan
13.12.2019 347 Okunma
7 Yorum 13.12.2019 10:09
Reşat Nuri Erol
Balkanlar, Kosova, Sancak ve Süleyman Ugljanin - 4
10.12.2019 256 Okunma
4 Yorum 10.12.2019 08:37
Reşat Nuri Erol
Balkanlar, Kosova, Sancak ve Süleyman Ugljanin - 3
9.12.2019 249 Okunma
3 Yorum 10.12.2019 08:30
Reşat Nuri Erol
Balkanlar, Kosova, Sancak ve Süleyman Ugljanin - 1
8.12.2019 262 Okunma
4 Yorum 09.12.2019 04:25
Reşat Nuri Erol
Balkanlar, Kosova, Sancak ve Süleyman Ugljanin - 2
8.12.2019 246 Okunma
4 Yorum 09.12.2019 04:25
Reşat Nuri Erol
3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nın ardından (2)
4.12.2019 277 Okunma
4 Yorum 04.12.2019 12:48
Reşat Nuri Erol
3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nın ardından…
2.12.2019 344 Okunma
3 Yorum 03.12.2019 13:52
Süleyman Karagülle
ÇİN, DÜNYA VE ORTAKLIK SİSTEMİ
2.12.2019 483 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:52
Reşat Nuri Erol
S.Eskicioğlu hocaların hocası SüleymanKaragülle’yi yadı
29.11.2019 387 Okunma
2 Yorum 01.12.2019 07:57
Reşat Nuri Erol
S.O.S.yal tufan var, KUR’AN çözümleri de var-9
1.12.2019 286 Okunma
2 Yorum 01.12.2019 07:57
Süleyman Karagülle
KİŞİ YÖNETİMİ
4.11.2019 618 Okunma
1 Yorum 29.11.2019 18:57