Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mete Firidin
Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir
22.3.2019
727 Okunma, 14 Yorum

Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir

 

Bugünlerde “İnsanlar yeryüzünde Allah’ın halifesidir” sözü güncel bir konudur. Bu söz Müslümanların Kuran hakkındaki bilgilerinin yetersizliğini ve onu anlamadaki aymazlıklarını göstermekte ve haliyle ne kadar müslüman olduklarını ispatlamaktadır!

Neden mi?
Halife kelimesinin kökü Hı, Lam, Fe ( خلف) dir. Kuran’da bu kökten türetilen 127 kelime vardır. İhtilaf etmek, halif olmak, muhalefet etmek, hilaf gibi kelimeler bu kökten üretilmiştir. Kelimenin kök anlamı birinin yerine geçmek, onun yerine, iktidarına sahip olmak demektir. Muhammed’in halefi Ebu Bekir’dir. Onun vefatından sonra iktidara geçmiştir.


Şimdi bazı ayetlerin doğru meallerine dikkat edelim!

Bakara Suresi 31. Ayet:

Ve o zaman Rabb’in o meleklere “Kesinlikle ben o yeryüzünde halife kılanım” dedi. Onlar dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve o kanları akıtacak birini mi kılarsın? Ve biz överek senin ilintisiz egemenliğini vurguluyoruz ve senin için kutsiyetini ilan ediyoruz”. Dedi ki “Kesinlikle ben sizin bilemediklerinizi bilirim”.

Enam Suresi 166. Ayet:

Ve O, O ki sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Ve size verdikleri içinde denemek için sizi derecelerle bazınızı bazınızın üstünde yükseltendir. Kesinlikle senin Rabbin o misillemede çok çabuktur. Ve kesinlikle O mutlaka hoşgörülüdür, özel merhametlidir.

 

Araf Suresi 70. Ayet:

Sizi uyarmak için sizin içinizden bir adam üzerinde, Rabbinizden size bir hatırlatma gelmesine mi şaştınız? Ve hatırlayın! O zamanı, O sizi Nuh toplumundan sonra onların yerine halifeler kıldı ve biçimlendirmede sizi onlardan o fiziki kapasite olarak artırdı. Ki Allah’ın üstünlüğünü hatırlayın. Olabilir ki başarıya erebilesiniz.

Araf Suresi 75. Ayet:

Ve hatırlayın; O zaman O sizi Ad toplumundan sonra halifeler kıldı. Ve ovalarından bentler yaptığınız ve dağlarından evler yontuğunuz araziye sizi yerleştirdi ki Allah’ın üstünlüklerini hatırlayın. Ve o yeryüzünde bozguncular olarak taşkınlık yapmayın.

 

Yunus Suresi 15. Ayet:

Sonra nasıl çalışacağınızı gözlemlemek için onların ardından sizi o yeryüzünde halifeler kıldık.

Yunus Suresi 75. Ayet:

Ki onu yalanladılar da onu ve o gemide onunla birlikte bulunanları uzaklaştırarak kurtardık. Ve onları halifeler kıldık. Ve o, ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk ki bak bakalım o uyarılanların sonu nasıl oldu!

Yunus Suresi 93. Ayet:

Ki o gün seni sunağın ile halifine bir ayet olman için çok kez, iyice açığa çıkaracağız. Ve kesinlikle insanlardan çoğu ayetlerimizden mutlaka gafillerdir.

Hud Suresi 58. Ayet:

Ki aksine davransanız da ben sizin için o gönderildiğimi size ulaştırmışımdır. Ve Rabb’im sizin yerinize sizden başka bir toplumu halif kılar ve siz O’na hiçbir şey olarak zarar veremezsiniz. Kesinlikle Rabbim her şey üzerine koruyucudur”.

 

Nur Suresi 64. Ayet:

O resulün çağrısını, aranızda bazınızın bazısına çağırısı gibi kılmayın. Sizden birbirini siper ederek o sıvışıp gidenleri Allah bilmiştir ki onlar, onun emrine muhalif davrananlar, onlara bir fitnenin isabet etmesinden veya acı verici bir azabın isabet etmesinden mutlaka çekinsinler!

 

Neml Suresi 63. Ayet:

Dua ettiği zaman o zorda olana karşılık veren ve o kötülüğü gideren ve sizi o yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah’la beraber bir ilâh mı? Düşünüp hatırladığınız ne kadar azdır!

 

Fatır Suresi 40. Ayet:

O, O ki sizi o yeryüzünde halifeler kıldı ki kim küfrederse de küfrü onun aleyhinedir. Ve o kâfirlerin küfrü Rabb’leri indinde nefretten başkasını artırmaz. Ve o kâfirlerin küfrü kâfirlere hüsrandan başkasını artırmaz.

 

Sad Suresi 27. Ayet:

Ey Davut! Kesinlikle biz seni o yeryüzünde halife kıldık ki o insanlar arasında gerçek ile hükmet. Ve o hevese uyma ki seni Allah yolundan saptırır. Kesinlikle o, Allah yolundan sapanlar, o hesap gününü ihmal etmeleri nedeniyle şiddetli azap onlar içindir.

Ayetlerden Allah’ın o yeryüzünde halife kılan olduğu, bunu daha önce yaptığı ve sonra da yapacağı apaçık anlaşılmaktadır. Allah Âdem ve Ademoğlunu yeryüzünde halife kılmıştır. Peki! Kimin veya kimlerin yerine kılmıştır? O meleklerden secde etmeleri istendiğine göre o meleklerin yerine o yeryüzüne halife kılınmıştır. O meleklerin hepsi Ademin ve Ademoğullarının iktidarını kabullenmişlerdir. Yalnız bir tanesi hariçtir.  O da İblis’tir.

İsra Suresi 63. Ayet:

(İblis) Dedi ki: “Bu benim üzerime o ikram ettiğini gördün mü? Beni mutlaka o kıyamet gününe kadar ertelersen mutlaka çok azı dışında onun soyunu disiplinim altına alırım”.

Sad Suresi 72-86. Ayetler:

72. O zaman Rabb’in o meleklere dedi ki: “Kesinlikle ben çamurdan beşer biçimlendirenim”.

73. Ki onu bir düzeye getirdiğim ve onu içine ruhumdan yerleştirip geliştirdiğimde de onun için secde edenler (hürmetkâr) durumuna geçin.

74. Ki o melekler, onların hepsi topluca secde ettiler.

75. İblis hariç, o kibirlendi ve o kâfirlerden oldu.

76. Dedi ki: Ey İblis! İki elimle biçimlendirdiğim için secde etmekten seni ne menetti? Kibirlendin mi? Yoksa o Yüce Olanlardan mı oldun?

77. Dedi ki: Ben ondan daha iyi durumdayım. Beni ateşten biçimlendirdin. Ve onu çamurdan biçimlendirdin.

78. Dedi ki: Ki çık oradan. Ki kesinlikle sen istenmeyip kovulansın.

79. Ve kesinlikle o yargılama gününe kadar lanetim senin üzerindedir.

80. Dedi ki: Rabb’im! Ki bana onların dirildiği gününe kadar tolerans tanı.

81. Dedi ki: Ki kesinlikle sen o tolerans tanınanlardansın.

82. O malum vaktin dönemine kadar!

83. Dedi ki: Ki senin etkinliğin ile mutlaka onları toptan azdıracağım.

84. Onlardan o saflaştırılan kulların hariç!

85. Dedi ki: Ki o gerçektir. Ve o gerçeği ben söylerim.

86. Mutlaka cehennemi senden ve onlardan sana uyanlarla topluca dolduracağım.

 

Araf Suresi 12-25. Ayetler:

12. Ve sizi biçimlendirmiştik. Sonra size iyice özellik vererek programladık. Sonra o meleklere “Âdem için secde edin” dedik de asla o secde edenlerden olmayan İblis dışında secde ettiler.

13. (Allah) Dedi ki: Sana emrettiğim zaman seni ne menetti de secde etmezsin? (İblis) dedi ki: “Ben ondan daha iyi durumdayım (avantajlıyım). Beni ateşten biçimlendirdin ve onu çamurdan biçimlendirdin.

14. (Allah) Dedi ki: Ki oradan in aşağı da orada kibirlilik yapmak sana ait olamaz ki çık. Kesinlikle sen o küçük düşenlerdensin.

15. Dedi ki: Diriliş gününe kadar bana tolerans göster.

16. (Allah:) dedi ki: Kesinlikle sen o tolerans gösterilenlerdensin.

17. Dedi ki: Ki beni azdırman nedeniyle mutlaka onlar için senin o doğru yolunun üstüne oturacağım.

18. Sonra mutlaka öncelerinden ve sonralarından ve sağlarından ve sollarından onlarla olacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.

19. (Allah) Dedi: Horlanmış ve kovulmuş olarak çık oradan. Mutlaka kim onlardan sana uyarsa sizden topluca mutlaka cehenneme dolduracağım.

20. Ve ey Âdem! Sen ve eşin o cennette yerleşin de ikiniz uygun gördüğünüz yerden beslenin. Ve ikiniz bu çok yıllık bitkiye yaklaşmayın ki o zalimlerden olursunuz.

21. Ki o şeytan ikisinden gizli kalan (bilinç altından) ikisinin kötü yönlerinden ortaya çıkarmak için ikisine vesvese verdi. Ve dedi ki: “Rabb’inizin sizi bu çok yıllık bitkiden menetmesi iki melek olmanız veya o kalıcılardan olmanızdan başkası değildir.

22. Ve ikisine “Kesinlikle ben mutlaka ikinize o nasihat edenlerdenim” diye yemin etti.

23. Ki aldatma ile onları yanlışa düşürdü de o çok yıllık bitkiyi tattıklarında ikisine ait ikisinin kötülükleri ortaya çıktı. Ve o cennet yapraklarını koyunları üzerine yamamaya başladılar. Ve Rabb’leri ikisine nida etti: “Ben ikinize o ağacı yasaklamadım mı ve kesinlikle o şeytan ikiniz için apaçık bir düşmandır, demedim mi?”.

24. İkisi dedi ki: “Rabb’imiz! Kendimize zulmettik. Ve asla bizi hoş görmezsen ve bize özel merhamet etmezsen mutlaka biz o hasar (hüsrana uğrayanlardan) edenlerden oluruz”.

25. (Allah) Dedi ki: “Bazınız bazınız için düşman olarak inin. Ve o yeryüzünde bir süreliğine istikrarlı yer ve metalanma sizin içindir”.

 

Anlaşıldığı gibi haşa Allah bir yere gitmemiştir veya ölmemiştir ki Âdemoğlu Allah’ın halifesi olsun. Allah o melekler yerine o yeryüzünde iktidarı Ademoğluna vermiştir. Böylece Âdemoğlu o yeryüzünde Allah’ın halife kıldığı olmuştur. Kılmak kelimesi (ceale) var olandan atamak demektir. Kısacası Âdem o meleklerin halifesi olmuştur. Haliyle İblisin de halifesi olmuştur. Yani İblis muhalefette kalmıştır (şeytan kelimesi İblisin sıfatıdır. Bozucu, aksatıcı, çeldirici demektir). Bu nedenle “Âdemoğlu Allah’ın halifesidir” sözü çok cahilcedir. Çok büyük küfürdür. Böyle demekten vaz geçin!

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumcu
Yorum
Serpil Yücel
26.03.2019
13:08

Halef’in özellikleri

 1. Överek tesbih eder, kutsayarak yüceltir. (2:30)
 2. Hak ve adalet ile hükmeder. (38:26)
 3. Nimetlerle sınanır, dereceler kazanır, ceza ve affın muhatabıdır. (6:165)
 4. Nasıl davranacağı sınanır. (10:14)
 5. İbret alır. (10:92)
 6. Helak edilirler, helaktan kurtarılırlar, kurtarılanlar yeniden halife olur. (10:73 / 7:69 / 7:74)
 7. Yalvararak yardım ister. (27:62)
 8. Yeryüzünde, yeryüzünün halifesidir (Halaife-l’arz  / fi'l-arzı halifeten) (2:30 / 6:165 / 21:62)

Selef’in özellikleri

 1. Yeryüzünde bunlara ait eserler, belirtiler vardır. (29:20 / 30: 42 / 51:37)
 2. Helak edilmişlerdir ve yurtlarında başkaları gezmektedir. (32:26)
 3. Haleflerinden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çoktular. (35:44 / 50:36 / 9:69 / 30:9)

Ortak Özellikler

 1. Aynı kanunlara tabidirler. (35:43)
 2. ALLAH yaratmıştır. (2:21)
 3. Bir gün halefler ve selefler bir araya geleceklerdir. (77:38)
Not: Ayetlerin numaralandırılması klasik sisteme göre verilmiştir.
Serpil Yücel
26.03.2019
13:24

Halef’in özellikleri

 1. Överek tesbih eder, kutsayarak yüceltir. (2:30)
 2. Hak ve adalet ile hükmeder. (38:26)
 3. Nimetlerle sınanır, dereceler kazanır, ceza ve affın muhatabıdır. (6:165)
 4. Nasıl davranacağı sınanır. (10:14)
 5. İbret alır. (10:92)
 6. Helak edilirler, helaktan kurtarılırlar, kurtarılanlar yeniden halife olur. (10:73 / 7:69 / 7:74)
 7. Yalvararak yardım ister. (27:62)
 8. Yeryüzünde, yeryüzünün halifesidir (Halaife-l’arz  / fi'l-arzı halifeten) (2:30 / 6:165 / 21:62)

Selef’in özellikleri

 1. Yeryüzünde bunlara ait eserler, belirtiler vardır. (29:20 / 30: 42 / 51:37)
 2. Helak edilmişlerdir ve yurtlarında başkaları gezmektedir. (32:26)
 3. Haleflerinden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çoktular. (35:44 / 50:36 / 9:69 / 30:9)

Ortak Özellikler

 1. Aynı kanunlara tabidirler. (35:43)
 2. ALLAH yaratmıştır. (2:21)
 3. Bir gün halefler ve selefler bir araya geleceklerdir. (77:38)
Not: Ayetlerin numaralandırılması klasik sisteme göre verilmiştir.
Mete Firidin
26.03.2019
13:43
Halef olanlar bir süre sonra selef olmuşlardır. Ad, Semud vs. toplumları!
Reşat Nuri Erol
27.03.2019
17:22


1008'inci hafta KUR'AN SEMİNERLERİ NOTLARINDAN...

...

Burada Dr. Mete beyin şiddetle saldırdığı bir konuyu açıklamak isterim. Önce “Halef” kelimesi vardır. “Selef” kelimesinin karşılığıdır. Ebubekir Muhammed’in, Ömer Ebubekir’in. halefidir. Erdoğan Mesut Yılmaz’ın halefidir. “Halife” ise yetkili görevlidir. Görevlendirenin görevi devam ettiği halde onun görevini yerel olarak yüklenen kimsedir. Baişr balı işlde Halwefde görevdevri vardır. Halifede ise görevli vardır.

İnsan Allah’ın halefi değil halifesidir. Gözler Allah’ı idrak edemediği için yani insan doğrudan Allah’la konuşamadığı için Allah onunlar elçiler aracılığı ile konuşur, içtihat ve icmalarla ona görev verir. Yeryüzünün yönetimini onun vasıtası ile yapar. Nasıl beynimizdeki düşüncelerimizi çenemizle ifade edersek, Allah da yeryüzündeki iradesinin bir kısmını insanla ifade der. Çene beynin halifesidir, halefi değildir.

Biz bunları açıklamadan kelimeyi kullandım. Halef ile halife kelimesini karıştıran Dr. Mete iddiasında haklı idi. İnsan Allah’ın halifesi değildir Meleklrin Halefi didi. Şeytanı da onlarla beraber olduğu için insan meleklere ve şeytana halef olarak yaratılmıştı. Ama şeytanın halifesi olarak değil Allah’ın halifesi olarak yaratıldı.

Şeytanın da görevi vardır. Müminlere muhalefet edecektir. Uygarlıkların muhalifi olacaktır. İnsan ve cinden olan şeytan varlığını sürdürecektir.

...

(Bu kısım Mete’nin yazısına YORUM olarak konmalı… RNE            / Mete Firidin Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir 22.3.2019 271 Okunma 13 Yorum 26.03.2019 13:43)


Sayfa: 2 / 2 (14 Yorum)Prev1[2]Next


YorumYap

Son Yorumlanan Makaleler
Reşat Nuri Erol
İran-ABD gerginliği ve ‘Unutulan Beka Sorunu’
22.5.2019 33 Okunma
3 Yorum 22.05.2019 17:48
Süleyman Karagülle
Hukuk ilmi
22.5.2019 29 Okunma
1 Yorum 22.05.2019 17:11
Reşat Nuri Erol
Bir şehir kurmak; ‘Adil Düzen’ Medine’sini…-2
21.5.2019 46 Okunma
3 Yorum 21.05.2019 16:20
Reşat Nuri Erol
Bir şehir kurmak; ‘Adil Düzen’ Medine’sini…-1
20.5.2019 51 Okunma
4 Yorum 21.05.2019 16:18
Reşat Nuri Erol
Unutulan Beka Sorunu; Bekanın Merkezi İstanbul
18.5.2019 68 Okunma
4 Yorum 20.05.2019 04:41
Süleyman Karagülle
Başarının sırrı
16.5.2019 179 Okunma
7 Yorum 17.05.2019 22:22
Reşat Nuri Erol
İBB Seçimi Vesilesiyle; Unutulan Beka Sorunu-2
17.5.2019 70 Okunma
4 Yorum 17.05.2019 19:33
Reşat Nuri Erol
İBB Seçimi Vesilesiyle; Unutulan Beka Sorunu!
15.5.2019 68 Okunma
3 Yorum 15.05.2019 01:09
Reşat Nuri Erol
İBB seçimi vesilesiyle; Başkanlara Açık Mektup - 2
14.5.2019 64 Okunma
3 Yorum 14.05.2019 16:40
Süleyman Karagülle
Beka Sorunu ve Çözümü
13.5.2019 130 Okunma
1 Yorum 14.05.2019 08:50
Süleyman Karagülle
Bekanın Merkezi İstanbul
13.5.2019 166 Okunma
1 Yorum 14.05.2019 08:49
Hikmet Güveloğlu
Devlet Erkanımıza Tarihi Bir Uyarı!
13.5.2019 2136 Okunma
2 Yorum 13.05.2019 15:44
Reşat Nuri Erol
İBB seçimi vesilesiyle; Başkanlara Açık Mektup
13.5.2019 75 Okunma
3 Yorum 13.05.2019 09:40
Süleyman Karagülle
Önemli değil
11.5.2019 193 Okunma
9 Yorum 13.05.2019 08:00
Süleyman Karagülle
Özgün
10.5.2019 147 Okunma
1 Yorum 10.05.2019 18:47
Reşat Nuri Erol
Ramazan, YSK, İstanbul, B. Arınç, D. Bahçeli ve
8.5.2019 146 Okunma
3 Yorum 10.05.2019 09:32
Reşat Nuri Erol
İst. BB ana binasında 2 gün “yaşadıklarım” ve…
9.5.2019 147 Okunma
2 Yorum 10.05.2019 09:31
Süleyman Karagülle
Yanlış
9.5.2019 189 Okunma
2 Yorum 10.05.2019 09:31
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu;Yeni arayışlar için siyasal ve etik zemin
10.5.2019 108 Okunma
1 Yorum 10.05.2019 09:30
Süleyman Karagülle
Ekseriyetin marifeti
7.5.2019 224 Okunma
5 Yorum 08.05.2019 22:07
Reşat Nuri Erol
Muhafazakâr demokratlara Kosova’dan bakış-4
7.5.2019 116 Okunma
1 Yorum 07.05.2019 01:21
Süleyman Karagülle
Belediye Başkanlarına Açık Mektup - II
5.5.2019 180 Okunma
1 Yorum 06.05.2019 01:23
Reşat Nuri Erol
Muhafazakâr demokratlara Kosova’dan bakış-3
6.5.2019 121 Okunma
2 Yorum 06.05.2019 01:23
Mete Firidin
2019 Ramazan Ay'ı ne zaman?
16.6.2018 1188 Okunma
2 Yorum 05.05.2019 12:52
Reşat Nuri Erol
Muhafazakâr demokratlara Kosova’dan bakış-2
4.5.2019 135 Okunma
1 Yorum 04.05.2019 09:24
Reşat Nuri Erol
Muhafazakâr demokratlara Kosova’dan bakış-1
1.5.2019 155 Okunma
1 Yorum 01.05.2019 00:53
Reşat Nuri Erol
‘BEKA’ sorunu; Türkiye ‘NASIL’ kurtarılmalı?
30.4.2019 164 Okunma
2 Yorum 30.04.2019 02:09
Reşat Nuri Erol
‘Peki, NASIL OLACAK’ diyor Mustafa Kutlu-1
29.4.2019 184 Okunma
3 Yorum 29.04.2019 08:08
Süleyman Karagülle
İstanbul’un Su Sorunu ve Çözümü-1
28.4.2019 220 Okunma
1 Yorum 29.04.2019 07:06
Süleyman Karagülle
İstanbul’un Su Sorunu ve Çözümü-2
28.4.2019 218 Okunma
1 Yorum 29.04.2019 07:06
Süleyman Karagülle
Kur’an ve Tevrat
28.4.2019 228 Okunma
2 Yorum 28.04.2019 22:12
Reşat Nuri Erol
‘Peki, NASIL OLACAK’ diyor Mustafa Kutlu-1
28.4.2019 151 Okunma
1 Yorum 28.04.2019 07:26
Reşat Nuri Erol
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup - 2
27.4.2019 187 Okunma
2 Yorum 27.04.2019 09:49
Reşat Nuri Erol
Sn. Cumhurbaşkanına Açık Mektup (Konu YEP)
26.4.2019 226 Okunma
5 Yorum 26.04.2019 19:55
Süleyman Karagülle
ZORDA OLAN ÖZEL SEKTÖR
25.4.2019 220 Okunma
1 Yorum 26.04.2019 00:13
Süleyman Karagülle
Allah’tan başka melce yoktur
24.4.2019 283 Okunma
4 Yorum 25.04.2019 19:00
Reşat Nuri Erol
Yeni Ekonomi Programı uyarılarımıza devam-2
24.4.2019 201 Okunma
3 Yorum 24.04.2019 21:25
Reşat Nuri Erol
Seçim sorunlu! İstanbul Belediyesi ne yapmalı?
22.4.2019 190 Okunma
3 Yorum 23.04.2019 15:04
Reşat Nuri Erol
Yeni Ekonomi Programı ile ilgili ilk uyarılarımız
23.4.2019 196 Okunma
4 Yorum 23.04.2019 15:03
Hikmet Güveloğlu
Tercih değil Mecburiyet
22.4.2019 3373 Okunma
1 Yorum 22.04.2019 15:52
Reşat Nuri Erol
Seçim sistemi sorunlu! Belediyeler ne yapmalı?
21.4.2019 183 Okunma
1 Yorum 21.04.2019 07:06
Süleyman Karagülle
İleriyi Görmek
4.4.2019 397 Okunma
7 Yorum 20.04.2019 15:15
Hüseyin Bağdatlı
SEÇİMLER ÖNCESİ VE SONRASI
19.4.2019 223 Okunma
6 Yorum 20.04.2019 01:04
Reşat Nuri Erol
‘Ey örtüsüne bürünen, kalk artık uyar’ (Kur’an)
20.4.2019 190 Okunma
1 Yorum 20.04.2019 00:49
Süleyman Karagülle
Yenileme
17.4.2019 308 Okunma
1 Yorum 17.04.2019 13:26
Reşat Nuri Erol
‘Murdar’ seçim mi yoksa hissi kable’l-vuku mu?
17.4.2019 237 Okunma
1 Yorum 17.04.2019 08:15
Reşat Nuri Erol
Sağlık sorunu, seçim sorunu; İnsanlık Anayasası
16.4.2019 233 Okunma
1 Yorum 16.04.2019 07:39
Süleyman Karagülle
Ekonomik Tehlike!
14.4.2019 266 Okunma
1 Yorum 15.04.2019 06:27
Reşat Nuri Erol
Doktor bile ruhen ve fiziken yıpranıp tükenmiş!
15.4.2019 217 Okunma
2 Yorum 15.04.2019 06:27
Hikmet Güveloğlu
Doğacak mı Beklenmekte Olan ?!
14.4.2019 3854 Okunma
5 Yorum 14.04.2019 22:57