Mete Firidin
Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir
22.3.2019
4092 Okunma, 14 Yorum

Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir

 

Bugünlerde “İnsanlar yeryüzünde Allah’ın halifesidir” sözü güncel bir konudur. Bu söz Müslümanların Kuran hakkındaki bilgilerinin yetersizliğini ve onu anlamadaki aymazlıklarını göstermekte ve haliyle ne kadar müslüman olduklarını ispatlamaktadır!

Neden mi?
Halife kelimesinin kökü Hı, Lam, Fe ( خلف) dir. Kuran’da bu kökten türetilen 127 kelime vardır. İhtilaf etmek, halif olmak, muhalefet etmek, hilaf gibi kelimeler bu kökten üretilmiştir. Kelimenin kök anlamı birinin yerine geçmek, onun yerine, iktidarına sahip olmak demektir. Muhammed’in halefi Ebu Bekir’dir. Onun vefatından sonra iktidara geçmiştir.


Şimdi bazı ayetlerin doğru meallerine dikkat edelim!

Bakara Suresi 31. Ayet:

Ve o zaman Rabb’in o meleklere “Kesinlikle ben o yeryüzünde halife kılanım” dedi. Onlar dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve o kanları akıtacak birini mi kılarsın? Ve biz överek senin ilintisiz egemenliğini vurguluyoruz ve senin için kutsiyetini ilan ediyoruz”. Dedi ki “Kesinlikle ben sizin bilemediklerinizi bilirim”.

Enam Suresi 166. Ayet:

Ve O, O ki sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Ve size verdikleri içinde denemek için sizi derecelerle bazınızı bazınızın üstünde yükseltendir. Kesinlikle senin Rabbin o misillemede çok çabuktur. Ve kesinlikle O mutlaka hoşgörülüdür, özel merhametlidir.

 

Araf Suresi 70. Ayet:

Sizi uyarmak için sizin içinizden bir adam üzerinde, Rabbinizden size bir hatırlatma gelmesine mi şaştınız? Ve hatırlayın! O zamanı, O sizi Nuh toplumundan sonra onların yerine halifeler kıldı ve biçimlendirmede sizi onlardan o fiziki kapasite olarak artırdı. Ki Allah’ın üstünlüğünü hatırlayın. Olabilir ki başarıya erebilesiniz.

Araf Suresi 75. Ayet:

Ve hatırlayın; O zaman O sizi Ad toplumundan sonra halifeler kıldı. Ve ovalarından bentler yaptığınız ve dağlarından evler yontuğunuz araziye sizi yerleştirdi ki Allah’ın üstünlüklerini hatırlayın. Ve o yeryüzünde bozguncular olarak taşkınlık yapmayın.

 

Yunus Suresi 15. Ayet:

Sonra nasıl çalışacağınızı gözlemlemek için onların ardından sizi o yeryüzünde halifeler kıldık.

Yunus Suresi 75. Ayet:

Ki onu yalanladılar da onu ve o gemide onunla birlikte bulunanları uzaklaştırarak kurtardık. Ve onları halifeler kıldık. Ve o, ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk ki bak bakalım o uyarılanların sonu nasıl oldu!

Yunus Suresi 93. Ayet:

Ki o gün seni sunağın ile halifine bir ayet olman için çok kez, iyice açığa çıkaracağız. Ve kesinlikle insanlardan çoğu ayetlerimizden mutlaka gafillerdir.

Hud Suresi 58. Ayet:

Ki aksine davransanız da ben sizin için o gönderildiğimi size ulaştırmışımdır. Ve Rabb’im sizin yerinize sizden başka bir toplumu halif kılar ve siz O’na hiçbir şey olarak zarar veremezsiniz. Kesinlikle Rabbim her şey üzerine koruyucudur”.

 

Nur Suresi 64. Ayet:

O resulün çağrısını, aranızda bazınızın bazısına çağırısı gibi kılmayın. Sizden birbirini siper ederek o sıvışıp gidenleri Allah bilmiştir ki onlar, onun emrine muhalif davrananlar, onlara bir fitnenin isabet etmesinden veya acı verici bir azabın isabet etmesinden mutlaka çekinsinler!

 

Neml Suresi 63. Ayet:

Dua ettiği zaman o zorda olana karşılık veren ve o kötülüğü gideren ve sizi o yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah’la beraber bir ilâh mı? Düşünüp hatırladığınız ne kadar azdır!

 

Fatır Suresi 40. Ayet:

O, O ki sizi o yeryüzünde halifeler kıldı ki kim küfrederse de küfrü onun aleyhinedir. Ve o kâfirlerin küfrü Rabb’leri indinde nefretten başkasını artırmaz. Ve o kâfirlerin küfrü kâfirlere hüsrandan başkasını artırmaz.

 

Sad Suresi 27. Ayet:

Ey Davut! Kesinlikle biz seni o yeryüzünde halife kıldık ki o insanlar arasında gerçek ile hükmet. Ve o hevese uyma ki seni Allah yolundan saptırır. Kesinlikle o, Allah yolundan sapanlar, o hesap gününü ihmal etmeleri nedeniyle şiddetli azap onlar içindir.

Ayetlerden Allah’ın o yeryüzünde halife kılan olduğu, bunu daha önce yaptığı ve sonra da yapacağı apaçık anlaşılmaktadır. Allah Âdem ve Ademoğlunu yeryüzünde halife kılmıştır. Peki! Kimin veya kimlerin yerine kılmıştır? O meleklerden secde etmeleri istendiğine göre o meleklerin yerine o yeryüzüne halife kılınmıştır. O meleklerin hepsi Ademin ve Ademoğullarının iktidarını kabullenmişlerdir. Yalnız bir tanesi hariçtir.  O da İblis’tir.

İsra Suresi 63. Ayet:

(İblis) Dedi ki: “Bu benim üzerime o ikram ettiğini gördün mü? Beni mutlaka o kıyamet gününe kadar ertelersen mutlaka çok azı dışında onun soyunu disiplinim altına alırım”.

Sad Suresi 72-86. Ayetler:

72. O zaman Rabb’in o meleklere dedi ki: “Kesinlikle ben çamurdan beşer biçimlendirenim”.

73. Ki onu bir düzeye getirdiğim ve onu içine ruhumdan yerleştirip geliştirdiğimde de onun için secde edenler (hürmetkâr) durumuna geçin.

74. Ki o melekler, onların hepsi topluca secde ettiler.

75. İblis hariç, o kibirlendi ve o kâfirlerden oldu.

76. Dedi ki: Ey İblis! İki elimle biçimlendirdiğim için secde etmekten seni ne menetti? Kibirlendin mi? Yoksa o Yüce Olanlardan mı oldun?

77. Dedi ki: Ben ondan daha iyi durumdayım. Beni ateşten biçimlendirdin. Ve onu çamurdan biçimlendirdin.

78. Dedi ki: Ki çık oradan. Ki kesinlikle sen istenmeyip kovulansın.

79. Ve kesinlikle o yargılama gününe kadar lanetim senin üzerindedir.

80. Dedi ki: Rabb’im! Ki bana onların dirildiği gününe kadar tolerans tanı.

81. Dedi ki: Ki kesinlikle sen o tolerans tanınanlardansın.

82. O malum vaktin dönemine kadar!

83. Dedi ki: Ki senin etkinliğin ile mutlaka onları toptan azdıracağım.

84. Onlardan o saflaştırılan kulların hariç!

85. Dedi ki: Ki o gerçektir. Ve o gerçeği ben söylerim.

86. Mutlaka cehennemi senden ve onlardan sana uyanlarla topluca dolduracağım.

 

Araf Suresi 12-25. Ayetler:

12. Ve sizi biçimlendirmiştik. Sonra size iyice özellik vererek programladık. Sonra o meleklere “Âdem için secde edin” dedik de asla o secde edenlerden olmayan İblis dışında secde ettiler.

13. (Allah) Dedi ki: Sana emrettiğim zaman seni ne menetti de secde etmezsin? (İblis) dedi ki: “Ben ondan daha iyi durumdayım (avantajlıyım). Beni ateşten biçimlendirdin ve onu çamurdan biçimlendirdin.

14. (Allah) Dedi ki: Ki oradan in aşağı da orada kibirlilik yapmak sana ait olamaz ki çık. Kesinlikle sen o küçük düşenlerdensin.

15. Dedi ki: Diriliş gününe kadar bana tolerans göster.

16. (Allah:) dedi ki: Kesinlikle sen o tolerans gösterilenlerdensin.

17. Dedi ki: Ki beni azdırman nedeniyle mutlaka onlar için senin o doğru yolunun üstüne oturacağım.

18. Sonra mutlaka öncelerinden ve sonralarından ve sağlarından ve sollarından onlarla olacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.

19. (Allah) Dedi: Horlanmış ve kovulmuş olarak çık oradan. Mutlaka kim onlardan sana uyarsa sizden topluca mutlaka cehenneme dolduracağım.

20. Ve ey Âdem! Sen ve eşin o cennette yerleşin de ikiniz uygun gördüğünüz yerden beslenin. Ve ikiniz bu çok yıllık bitkiye yaklaşmayın ki o zalimlerden olursunuz.

21. Ki o şeytan ikisinden gizli kalan (bilinç altından) ikisinin kötü yönlerinden ortaya çıkarmak için ikisine vesvese verdi. Ve dedi ki: “Rabb’inizin sizi bu çok yıllık bitkiden menetmesi iki melek olmanız veya o kalıcılardan olmanızdan başkası değildir.

22. Ve ikisine “Kesinlikle ben mutlaka ikinize o nasihat edenlerdenim” diye yemin etti.

23. Ki aldatma ile onları yanlışa düşürdü de o çok yıllık bitkiyi tattıklarında ikisine ait ikisinin kötülükleri ortaya çıktı. Ve o cennet yapraklarını koyunları üzerine yamamaya başladılar. Ve Rabb’leri ikisine nida etti: “Ben ikinize o ağacı yasaklamadım mı ve kesinlikle o şeytan ikiniz için apaçık bir düşmandır, demedim mi?”.

24. İkisi dedi ki: “Rabb’imiz! Kendimize zulmettik. Ve asla bizi hoş görmezsen ve bize özel merhamet etmezsen mutlaka biz o hasar (hüsrana uğrayanlardan) edenlerden oluruz”.

25. (Allah) Dedi ki: “Bazınız bazınız için düşman olarak inin. Ve o yeryüzünde bir süreliğine istikrarlı yer ve metalanma sizin içindir”.

 

Anlaşıldığı gibi haşa Allah bir yere gitmemiştir veya ölmemiştir ki Âdemoğlu Allah’ın halifesi olsun. Allah o melekler yerine o yeryüzünde iktidarı Ademoğluna vermiştir. Böylece Âdemoğlu o yeryüzünde Allah’ın halife kıldığı olmuştur. Kılmak kelimesi (ceale) var olandan atamak demektir. Kısacası Âdem o meleklerin halifesi olmuştur. Haliyle İblisin de halifesi olmuştur. Yani İblis muhalefette kalmıştır (şeytan kelimesi İblisin sıfatıdır. Bozucu, aksatıcı, çeldirici demektir). Bu nedenle “Âdemoğlu Allah’ın halifesidir” sözü çok cahilcedir. Çok büyük küfürdür. Böyle demekten vaz geçin!

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YorumcuYorum
Ahmet Yücel
22.03.2019
20:56
Şeytana itaat eden Ademoğlu şeytanın halifesidir. Allah'a itaat eden Ademoğlu Allah'ın halifesidir. 
Emrok85
23.03.2019
00:10

Mete Bey,  'kan döküp fesat çıkaran ' ifadesinden Ademden öncede insanın var olduğu fakat vahiyle muhattab olmadığı belkide daha vahşi bir ırkın var olduğunu da anlıyoruz. Bahsettiğiniz ayetlerin bir çoğunda Nuh kavminden  Ad kavmine doğru insanın insana halife olması var. Peki Ademin kendinden önce var olan hemcisine halife olması anlaşılmaz mı? Burada madem,adem kendinden önceki insanlara halife kılınıyorsa Melekler neden buna itiraz ederki.,buda ayrı bir soru. 

Mete Firidin
23.03.2019
06:15
Allah'ın halifesi diye bir terim asla olamaz.
Halife terimi birinin yerine yöneticiliğe geçeni ifade eder. Ademden önceki insanlar yeryüzünde yönetici vasfına sahip değillerdir. Yeryüzünde yöneticilik O meleklerden sonra Ademe ve Ademoğullarına geçmiştir. Ademoğullarına geçtikten sonra bile diğer bütün insanlarda yöneticilik mevcut olmamıştır. Toplumlar arasında bile halife olanlar ve olmayanlar vardır. Bu da toplumsal üstünlük şeklindedir. Hangi toplum ahlaki veya bilgili ise o yeryüzünde halife olmaktadır. Bir zamanlar Roma , sonra Osmanlı, sonra Fransızlar, İngilizler şimdi İse ABD halife toplumlardır. Bölgelerini ve Dünyayı yönetmektelerdir.
Allah bir halife toplum kılacağı zaman onların bilimlerine ve ahlaklarına göre halife kılar diye düşünüyorum. Hangi toplum ahlak ve bilim olarak ileri giderse o yeryüzünde halife kılınmaktadır. Bozulursa da halifeliği başka bir topluma verilmektedir.
Mete Firidin
23.03.2019
06:16
Allah'ın halifesi diye bir terim asla olamaz.
Halife terimi birinin yerine yöneticiliğe geçeni ifade eder. Ademden önceki insanlar yeryüzünde yönetici vasfına sahip değillerdir. Yeryüzünde yöneticilik O meleklerden sonra Ademe ve Ademoğullarına geçmiştir. Ademoğullarına geçtikten sonra bile diğer bütün insanlarda yöneticilik mevcut olmamıştır. Toplumlar arasında bile halife olanlar ve olmayanlar vardır. Bu da toplumsal üstünlük şeklindedir. Hangi toplum ahlaki veya bilgili ise o yeryüzünde halife olmaktadır. Bir zamanlar Roma , sonra Osmanlı, sonra Fransızlar, İngilizler şimdi İse ABD halife toplumlardır. Bölgelerini ve Dünyayı yönetmektelerdir.
Allah bir halife toplum kılacağı zaman onların bilimlerine ve ahlaklarına göre halife kılar diye düşünüyorum. Hangi toplum ahlak ve bilim olarak ileri giderse o yeryüzünde halife kılınmaktadır. Bozulursa da halifeliği başka bir topluma verilmektedir.
Nebahat Bulut
23.03.2019
08:47

Zuhruf 60: Eğer dileseydik dünyada yerinize geçecek melekler yaratırdık (tam olarak 'cealna minkum melaiketen filardı yehfulune'') ayeti var.

Ayet meleklerin insanın halefi olma ihtimali olmakla birlikte bunun olmadığını (velev neşau ) ifade ediyor. Bence insanın meleklerin ve dahi şeytanın halifesi olmadığının delili bu ayettir.

İnsan Allah'ın yeryüzünde yöneticilik  (valilik, vekillik...) görevini/ vasfını temsil eden özel vali konumunda tayin edilmiştir. Melekler ve şeytan onun emrinde olması gereken memurlardır çünki konum ve eğitim olarak ( bildiği esmalar) bakımından üstündür. Ancak şeytan emri ondan değil Allah'tan doğrudan almaya devam etmek isteyen, daha iyi yönetmeyi değil (bilgili ama tecrübesi az Adem as'ı) saptırmayı vaad eden, bilgisinin zayıflığının farkında olduğundan. yaratıldığı malzeme itibarı ile üstünlük iddiasında bulunan, ne yaparsa yapsın asla mevkisinden yükselme ihtimali olmayan bir memurdur.

İnsan ise fıtratında olan iyi güzel vasıflar yani beşer nitelikleri ile bir yöneticilik yaparsa müjdeci (büşra) olur, şeytandan alacağı taktiklerle fıtratını unutan bir yönetici (nisyan ile malul olumsuz vasıflı insan) olursa ona benzer olur.  Her şart altında beşer şeytanın halifesi olamaz. Allah en doğrusunu bilir.

Nebahat Bulut
23.03.2019
09:06

Zuhruf 60: Eğer dileseydik dünyada yerinize geçecek melekler yaratırdık (tam olarak 'cealna minkum melaiketen filardı yehfulune'') ayeti var.

Ayet meleklerin insanın halefi olma ihtimali olmakla birlikte bunun olmadığını (velev neşau ) ifade ediyor. Bence insanın meleklerin ve dahi şeytanın halifesi olmadığının delili bu ayettir.

İnsan Allah'ın yeryüzünde yöneticilik  (valilik, vekillik...) görevini/ vasfını temsil eden özel vali konumunda tayin edilmiştir. Melekler ve şeytan onun emrinde olması gereken memurlardır çünki konum ve eğitim olarak ( bildiği esmalar) bakımından üstündür. Ancak şeytan emri ondan değil Allah'tan doğrudan almaya devam etmek isteyen, daha iyi yönetmeyi değil (bilgili ama tecrübesi az Adem as'ı) saptırmayı vaad eden, bilgisinin zayıflığının farkında olduğundan. yaratıldığı malzeme itibarı ile üstünlük iddiasında bulunan, ne yaparsa yapsın asla mevkisinden yükselme ihtimali olmayan bir memurdur.

İnsan ise fıtratında olan iyi güzel vasıflar yani beşer nitelikleri ile bir yöneticilik yaparsa müjdeci (büşra) olur, şeytandan alacağı taktiklerle fıtratını unutan bir yönetici (nisyan ile malul olumsuz vasıflı insan) olursa ona benzer olur.  Her şart altında beşer şeytanın halifesi olamaz. Allah en doğrusunu bilir.


Ayrıca Sad 72'de (sizin numaralandırmanız ile 73' te) 'ruhumdan üflediğim' ifadesini dikkate alırsak insanın şeytana halife olması söz konusu olamaz. Şeytan veya genel manada her türlü saptırıcı, yoldan çıkarıcı unsur, Allah'a muhalif değildir, insana muhalelet eder. yaratılmışlar arasında Allah'a muhalefet edebilecek tek unsur beşer içinden çıkmış ahdini unutmuş insanlardır.


Mete Firidin
25.03.2019
07:54
Bu makaleyi yazdıktan sonra şu bilgilere ulaştım:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/728/9231.pdf
Ahmet Yücel
25.03.2019
20:37

''Tefsirlerin farklılığı, biraz da bu gibi rivayetlerin çok ve birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bütün bu farklılıklar ise şunu göstermektedir ki bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 
Dolayısıy1a hiç kimse halifeden kastın, 'Allah 'ın halifesi' demek olduğunu, kesin bir ifadeyle söyleyemez. Çünkü Kur'an'da, bu durumu açıkça ifade eden hiçbir zahir kavram yoktur, yani, izafet terkibi halinde "Allah'ın halifesi" kavramı Kur'an'da geçmemektedir.''

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/728/9231.pdf

İlgili  web adresindeki yazıyı okudum. Aynı yazıdan aldığım alıntıyı ekledim.

Ellerinize sağlık Mete hocam. Allah razı olsun. 

Serpil Yücel
26.03.2019
07:52
Halife kelimesinin zıt anlamlısı olarak alabileceğimiz bir kelime var mı? Yoksa 'sizden öncekiler', 'sizden önceki ümmetler', 'senden öncekiler', 'atalar', 'daha öncekiler' vs. gibi kelimeleri mi almalıyız? 
Mete Firidin
26.03.2019
07:56
Evet. Selef gibi.
Serpil Yücel
26.03.2019
13:08

Halef’in özellikleri

 1. Överek tesbih eder, kutsayarak yüceltir. (2:30)
 2. Hak ve adalet ile hükmeder. (38:26)
 3. Nimetlerle sınanır, dereceler kazanır, ceza ve affın muhatabıdır. (6:165)
 4. Nasıl davranacağı sınanır. (10:14)
 5. İbret alır. (10:92)
 6. Helak edilirler, helaktan kurtarılırlar, kurtarılanlar yeniden halife olur. (10:73 / 7:69 / 7:74)
 7. Yalvararak yardım ister. (27:62)
 8. Yeryüzünde, yeryüzünün halifesidir (Halaife-l’arz  / fi'l-arzı halifeten) (2:30 / 6:165 / 21:62)

Selef’in özellikleri

 1. Yeryüzünde bunlara ait eserler, belirtiler vardır. (29:20 / 30: 42 / 51:37)
 2. Helak edilmişlerdir ve yurtlarında başkaları gezmektedir. (32:26)
 3. Haleflerinden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çoktular. (35:44 / 50:36 / 9:69 / 30:9)

Ortak Özellikler

 1. Aynı kanunlara tabidirler. (35:43)
 2. ALLAH yaratmıştır. (2:21)
 3. Bir gün halefler ve selefler bir araya geleceklerdir. (77:38)
Not: Ayetlerin numaralandırılması klasik sisteme göre verilmiştir.
Serpil Yücel
26.03.2019
13:24

Halef’in özellikleri

 1. Överek tesbih eder, kutsayarak yüceltir. (2:30)
 2. Hak ve adalet ile hükmeder. (38:26)
 3. Nimetlerle sınanır, dereceler kazanır, ceza ve affın muhatabıdır. (6:165)
 4. Nasıl davranacağı sınanır. (10:14)
 5. İbret alır. (10:92)
 6. Helak edilirler, helaktan kurtarılırlar, kurtarılanlar yeniden halife olur. (10:73 / 7:69 / 7:74)
 7. Yalvararak yardım ister. (27:62)
 8. Yeryüzünde, yeryüzünün halifesidir (Halaife-l’arz  / fi'l-arzı halifeten) (2:30 / 6:165 / 21:62)

Selef’in özellikleri

 1. Yeryüzünde bunlara ait eserler, belirtiler vardır. (29:20 / 30: 42 / 51:37)
 2. Helak edilmişlerdir ve yurtlarında başkaları gezmektedir. (32:26)
 3. Haleflerinden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çoktular. (35:44 / 50:36 / 9:69 / 30:9)

Ortak Özellikler

 1. Aynı kanunlara tabidirler. (35:43)
 2. ALLAH yaratmıştır. (2:21)
 3. Bir gün halefler ve selefler bir araya geleceklerdir. (77:38)
Not: Ayetlerin numaralandırılması klasik sisteme göre verilmiştir.
Mete Firidin
26.03.2019
13:43
Halef olanlar bir süre sonra selef olmuşlardır. Ad, Semud vs. toplumları!
Reşat Nuri Erol
27.03.2019
17:22


1008'inci hafta KUR'AN SEMİNERLERİ NOTLARINDAN...

...

Burada Dr. Mete beyin şiddetle saldırdığı bir konuyu açıklamak isterim. Önce “Halef” kelimesi vardır. “Selef” kelimesinin karşılığıdır. Ebubekir Muhammed’in, Ömer Ebubekir’in. halefidir. Erdoğan Mesut Yılmaz’ın halefidir. “Halife” ise yetkili görevlidir. Görevlendirenin görevi devam ettiği halde onun görevini yerel olarak yüklenen kimsedir. Baişr balı işlde Halwefde görevdevri vardır. Halifede ise görevli vardır.

İnsan Allah’ın halefi değil halifesidir. Gözler Allah’ı idrak edemediği için yani insan doğrudan Allah’la konuşamadığı için Allah onunlar elçiler aracılığı ile konuşur, içtihat ve icmalarla ona görev verir. Yeryüzünün yönetimini onun vasıtası ile yapar. Nasıl beynimizdeki düşüncelerimizi çenemizle ifade edersek, Allah da yeryüzündeki iradesinin bir kısmını insanla ifade der. Çene beynin halifesidir, halefi değildir.

Biz bunları açıklamadan kelimeyi kullandım. Halef ile halife kelimesini karıştıran Dr. Mete iddiasında haklı idi. İnsan Allah’ın halifesi değildir Meleklrin Halefi didi. Şeytanı da onlarla beraber olduğu için insan meleklere ve şeytana halef olarak yaratılmıştı. Ama şeytanın halifesi olarak değil Allah’ın halifesi olarak yaratıldı.

Şeytanın da görevi vardır. Müminlere muhalefet edecektir. Uygarlıkların muhalifi olacaktır. İnsan ve cinden olan şeytan varlığını sürdürecektir.

...

(Bu kısım Mete’nin yazısına YORUM olarak konmalı… RNE            / Mete Firidin Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir 22.3.2019 271 Okunma 13 Yorum 26.03.2019 13:43)


Çok Yorumlanan Makaleler
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 50920 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.8.2015 28957 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.4.2012 14184 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.5.2012 11038 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.2.2014 18545 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 21008 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.1.2014 15201 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Sam Adian
IŞLEVSIZ TANRI...!
9.9.2012 11039 Okunma
42 Yorum 18.09.2012 01:06
Sam Adian
KAT'a ve NEFY - KAVRAMLAR
7.4.2012 8366 Okunma
34 Yorum 10.04.2012 09:17
Sam Adian
EN IYI ANAYASA YAZILI OLMAYANDIR.....
7.7.2012 9342 Okunma
34 Yorum 10.07.2012 22:30
Cengiz Demirci
Sam Adiyanı hakeme davet ediyorum
10.7.2012 10473 Okunma
34 Yorum 15.01.2013 10:44
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.3.2014 19899 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 27615 Okunma
33 Yorum 19.12.2016 21:41
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.7.2012 8399 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 26579 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Harun Özdemir
Evlenme hakkı üzerine
11.7.2012 8226 Okunma
30 Yorum 18.07.2012 19:12
Lütfi Hocaoğlu
Bilgisayardan Kuran Öğrenmek. Ruhu-l Kuran Projesi
1.8.2009 10022 Okunma
29 Yorum 19.02.2020 10:01
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 20537 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Sam Adian
SOSYAL KAPITALIZM.
21.3.2012 10636 Okunma
27 Yorum 23.03.2012 04:25
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.4.2012 21670 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.8.2012 7389 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.1.2013 16514 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Sam Adian
KAT'A ve NEFY
31.3.2012 10043 Okunma
24 Yorum 11.04.2012 01:44
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.7.2012 21739 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Sam Adian
Varlığın Rabbi....
28.8.2012 8361 Okunma
24 Yorum 05.09.2012 10:43
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.5.2013 21606 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Sam Adian
DARB-I MESEL VE YETKI GASPI
8.3.2012 6907 Okunma
22 Yorum 11.03.2012 16:10
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 8964 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Cengiz Demirci
Süleyman Akdemir'in Erbakan Vakfına Teklifi
4.2.2015 13230 Okunma
21 Yorum 17.02.2015 09:32
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.3.2013 26487 Okunma
20 Yorum 15.05.2020 20:10
Sam Adian
HMR ve SONUÇ
16.3.2012 8531 Okunma
19 Yorum 22.03.2012 23:51
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.6.2014 6130 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.2.2012 39990 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Sam Adian
HADIM'DAN ZINAYA
12.7.2012 7510 Okunma
18 Yorum 13.07.2012 10:00
Özer Ataç
Karagülle ile oruç tartışması
7.8.2012 6718 Okunma
18 Yorum 17.08.2012 18:42
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.3.2014 13933 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran’da Tasavvuf ve Lahid Köklü Kelimeler
8.5.2014 9623 Okunma
18 Yorum 10.05.2014 11:22
Süleyman Karagülle
D E R G I !
29.4.2017 4618 Okunma
18 Yorum 16.05.2017 08:11
Sam Adian
YAPISAL ILKELER - KARAR MEKANIZMALARI
29.3.2012 6454 Okunma
17 Yorum 31.03.2012 20:26
Harun Özdemir
Adem Tiflis'te insan oldu!
26.6.2012 7345 Okunma
17 Yorum 05.07.2012 21:40
Mete Firidin
Cennetteki Khamr
28.5.2015 13016 Okunma
17 Yorum 29.05.2015 19:00
Sam Adian
SLT ve SISTEM Toplu değerlendirme ve cevaplar
19.2.2012 6557 Okunma
16 Yorum 24.02.2012 01:08
Sam Adian
UTANMAZLIK ZINA MIDIR?
13.7.2012 8857 Okunma
16 Yorum 14.07.2012 21:14
Mete Firidin
Adet Görmekteyken Kadın Namaz Kılabilir mi?
14.6.2018 5926 Okunma
16 Yorum 17.04.2020 16:27
Sam Adian
EKIMUS SALAT - Namaz bir Ritüel midir?
1.2.2012 12785 Okunma
15 Yorum 03.05.2020 12:00
Sam Adian
RIBA VE EKONOMI
7.3.2012 8707 Okunma
15 Yorum 09.03.2012 06:04
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.8.2014 25009 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Rahmet ve Şeriat
19.3.2012 6033 Okunma
14 Yorum 27.03.2012 21:05
Mete Firidin
Hamr ve Humr
12.4.2012 7986 Okunma
14 Yorum 02.05.2012 15:51
Mete Firidin
Âdemoğlu Şeytanın Halifesidir
22.3.2019 4092 Okunma
14 Yorum 27.03.2019 17:22