Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
4 MEZHEBİN FIKHI VE KARAGÜLLENİN İÇTİHATLARI

1383 Okunma
ASPxHyperLink

34-NEZİR-ADAK
Süleyman Karagülle

NEZİR   (ADAK)

 

 

 

Allah insanı yeryüzünde halife olarak yarattı ve hür kıldı. Ancak onun bir şeriat içinde yaşamasını istemektedir. Bu şeriatı kişi kendisi için kendisi koyar. Buna içtihat diyoruz.  Kendisi kendi hareketlerini kendi içtihatları içinde yürüttüğü gibi başka insanlar da onunla ilişkilerini o içtihatlara göre kurarlar.

İki insan ilişkisinde herkes kendi içtihadına göre ilzam olunur. Mesela evlenen karı koca birbirlerinden ancak karşısındaki içtihadın verdiği hakları talep edebilirler. Kendi içtihatlarına göre haklı olmaları yeterli değildir. Karşısındakinin içtihadı ona o hakkı vermelidir. Evlenecekler bunları bilerek ve buna rıza göstererek evelenirler. Çıkacak ihtilaflar ise hakemlerce bu esas içinde halledilir.

İçtihatlar, sadece zorunlu hukuku belirler. Oysa bir çok zorunlu olmayan ameller vardır. Biz o zorunlu olmayan amelleri de kendimiz için zorunlu hale getiririz. Buna nezr denir. Bir şeyin nezr olabilmesi için önce onun meşru olması, yani kendisine, başkasına, topluluğuna veya çevresine zararlı olmaması gerekir. Bu tür zararlı olan fiillerin nezri batıldır. Hiç yapılmamış gibidir.

Yine nezrin sahih olması için nezredilen fiilin kendisine, başkasına, topluluğuna veya çevreye faydası olması gerekir. Faydasız olan fiillerin nezri ise fasittir. Faydalı hale dönüştürülürse devam edilir. İçinde fayda ve zararı bulunan fiiller için de nezr sadece faydaları için yapılmış olur. Zararlar tazmin edilmek şartı ile nezr sahih olabilir.      

Kişi nezretmekle yükümlü değildir. Ama nezrettikten sonra onu yerine getirmekle yükümlüdür. Getirmemesinden dolayı bir zarar doğarsa onu tazmin etmekle yükümlü olur. Kendi elinde olmayan sebeple nezri yerine getirmemişse sorumluluktan kurtulur. Yeminlerden farkı budur. Yemin edenlerin sorumlulukları acziyet halinde de devam eder.

İçtihat ve nezirler sözleşme hükmündedir. Şöyle ki, içtihat veya nezreden icap yapar, ilişki kuran ise kabul etmiş olur. Mesela bir kimse bir otobüsün taşıma tarifesini yapsa ve otobüsün kapısını açsa icapda bulunmu olur. İçeri girip oturan da kabul etmiş olur. Akde dönüşmüş içtihat veya nezir şeriat olur. Artık tarafların tek taraflı olarak feshe yetkileri yoktur.

Bir cemiyet veya cemaat kuranlar için de durum aynıdır. Cemaat mahalline giren o cemaatın içtihat ve icmalarını kabuletmiş olur. Bir cemiyete katılan da o cemiyetin sözleşme hükümlerini kabuletmiş olur. Kabul etmeyenler cemaatı terkederle veya cemiyetlerden çıkarlar.    

İslamiyette ekseriyetle alınmış bir karar söz konusu değildir. Ancak kendi sözleşmelerinde ekseriyet kararını kabuledenler arasına giren ona uymak zorundadır. Demek ki içtihat ve nezirler sözleşmelerin temelidir. Sözleşmeler ise şeriatın kendisidir. Sözleşmeden sonra hüküm tarafların değil sözlerindir. Yorumu da hakemlere aittir. Bunlar kavranmadıkça İslamiyet anlaşılmaz.

Şartlı nezirler şart yerine geldiğinde şartsız yemin hükmündedir.

Sevap bir işe başlamak nezr hükmündedir.

 

SORU:1- Nezir sevap için ise uyulması gerekir mi?

Numan, Malik, Şafii, Ahmet ve Karagülle- Sevap için ise gerekir, değilse gerekmez.

 

SORU:2- Nezri yerine getirmeyenlere ceza var mıdır?

Numan, Malik ve Şafii- Ceza yoktur. Kefaret gerekmez.

Ahmet- Ceza yoktur. Kefaret gerekmez. (Gerekir.)

Karagülle- Nezri yerine getirmeyenlere ceza yoktur. Kefaret gerekmez. Özürsüz yerine getirmez, zarar doğarsa zararı akilesi tazmin eder.

 

SORU:3- Hayızlı iken veya bayram günleri oruç tutmayı vadedenin nezri sahih midir?

Numan, Malik, Şafii, Ahmet ve Karagülle- Sahih değildir, böyle nezirler yapılmamlıdır.Yapılırsa da bir şey gerekmez.

 

SORU:4- Kendini veya oğlunu kurban etmeyi nezretmek sahih midir?

Numan ve Malik- Sahih değildir. Koyun kesmesi gerekir .

Şafii- Geçerli değildir. Bir şey kesmesi gerekmez.

Ahmet- Geçerli değildir. Koyun kesmesi gerekir. (Yemin kefareti gerekir.)

Karagülle- Kendini veya oğlunu kurban etmeyi nezretmek sahih değildir. Bir şey vermesi gerekmez, çünkü nezr akdedilmiş olmaz. Yemin de yoktur.

 

SORU:5- Kölesini kesmeyi nezredene kefaret gerekir mi?

Numan, Malik ve Şafii- Bir şey gerekmez.

Ahmet- Bir koç kesmesi gerekir. (Yemin kefater vermesi gerekir.)

Karagülle- Kölesini nezredene bir şey gerekmez. Nezr ancak sevap işlerde olur. Bunlar sevap işlerden değildir.

 

SORU:6- Şartsız nezirlerin hükmü nedir?

Numan, Şafii ve Ahmet- Şartsız nezir, şartlı nezir hükmündedir. Yemin kefareti gerekir.

Malik- Şartsız nezir şartlı nezir hükmümde değildir. Nezir şart veya sıfata bağlanmalıdır. (Şartlı nezir hükmündedir. Yemin kefareti gerekir.)

Karagülle- Şartsız nezirde şart, yemin esnasında yerine gelmiş kabul edilir.

 

SORU:7- Bir kimse ben falanla konuşursam yemin ederek kurban keseceğini nezretse ne yapmalıdır?

Numan- Nezri yerine getirir. Kefaret geçersizdir.

Malik- Yemin kefareti verir ve konuşur.

Şafii- Muhayyerdir, ister yemin kefaretini verir, isterse nezri yerine getirir.

Karagülle- Şart meşru ise nezir sahih olup yeminle teyit edilmiş olur. Nezri yerine getirir. Getirmezse yemin kefaretini veririr. Şart mubahı haram kılıyorsa veya haramın yapılması şeklinde ise nezir geçersizdir, yemin cezasını vermesi gerekir.

 

SORU:8- Bir kimse hac etmeyi nezretse ne gerekir?

Numan ve Malik- Hac yapması gerekir.

Şafii- Hac yapar veya yemin kefaretini verir.

Ahmet- Yemin kefaretini verir.

Karagülle- Bir kimse hac yapmayı nezretse hac yapar. Mazereti dolayısıyla hac yapmazsa birşey gerekmez. Mali imkan bulursa mutlak nezir de, vucubiyet de avdet eder. Mali imkanı var olduğu halde nezrini yerine getirmezse bir zarar da olmadığına göre bir şey gerekmez. Günah işlemiş olur.

 

SORU:9- Bir kimse mallarımı tasadduk edeceğim derse geçerli midir?

Numan ve Şafii- Mülkün tamamını tasadduk eder.

Arkadaşları. (Zekat mallarını tasadduk eder.)

Malik- Bütün malların üçte birini tasadduk eder.

Ahmet- Bütün mallarının üçte birini tasadduk eder. (Mallarından bir kısmını tasadduk eder.)

Karagülle- Bütün mallarını tasadduk edeceğini nezr eden sefih hükmündedir. Kendisine miras bırakılmış malları için bu hüküm geçerli değildir. Mevrustan daha fazlası kazancından ise nisabın üstündeki servetten tasarruf eder.

 

SORU:10- Bir mescidde namaz kılmayı nezredenin oraya gitmesi gerekir mi?

Numan- Namaz için bir yerin tayini geçersizdir. İstediği yerde ifa eder.

Malik, Şafii ve Ahmet- Mekke, Medine ve Aksa mescidlerinde namaz kılmayı nezredenin oralara gidip kılması gerekir.

Karagülle- Bir kişinin ocağının, bucağının, ilinin, devlet merkezinin mescidini  ve Mescid-i Haram'ı ziyaret etmesi ibadettir. Mekke Mescidi'nde namaz kılmayı nezretmek umreyi nezretmektir, yerine getirilmesi gerekir.

 

SORU:11- Belli günde oruç tutmayı vadeden oruç tutmazsa ne yapar?

Numan, Şafii ve Ahmet- Tutmazsa kaza eder.

Malik ve Karagülle- Tutmazsa kaza eder. Tutamazsa kaza etmesi gerekmez.

 

SORU:12- On gün oruç tutacağım diyenin peşpeşe tutması gerekir mi?

Numan, Malik, Şafii, Ahmet ve Karagülle- Peşpeşe tutması gerekmez.

Davut- Peşpeşe tutması gerekir.

 

SORU:13- Hac ve umre maksadı dışında Kabe'ye doğru yürüyeceğini nezredene ne gerekir?

Numan- Bir şey gerekmez. Ona varmayı nezretse umreyi nezretmiş olur. Hac yapsa da geçerlidir.

Malik ve Ahmet- Hac veya umre yapması gerekir, evinden çıkıp gitmelidir.

Şafii- Hac veya umre yapması gerekir, evinden çıkıp gitmelidir. (Birşey gerekmez. Ona varmayı nezretse umreyi nezretmiş olur. Hac yapsa da geçerli olur.)

Karagülle- Bir kimse hac ve umre maksadı dışında Kabe'ye doğru yürüyeceğini nezrete bir şey gerekmez. Ona varmayı nezretse umreyi nezretmiş olur. Hac yapsa da geçerlidir. Sadece yürüme nezri bir yürümeyi icap ettirmez.

 

SORU:14- Mubah bir şeyi yapmayı nezredene ne gerekir?

Numan ve Malik- Birşey gerekmez.

Şafii- Muhalefet edince kefaret verir. Uyması gerekmez.

Ahmet- Muhalefet edince kefaret verir. Uyup uymamada muhtardır.

Karagülle- Bir kimse mubah bir şeyi yapmasını nezretse helali haram yaptığı için nezr fasittir.Yemin olmadığı için de bir şey gerekmez.

 

 

 


4 MEZHEBİN FIKHI VE KARAGÜLLENİN İÇTİHATLARI
1-1-TEMİZLİK
1371 Okunma
2-2-MİSVAK
1481 Okunma
3-3-HİTAN(SÜNNET OLMAK)
1389 Okunma
4-4-NECASET
2116 Okunma
5-5-ABDEST
2149 Okunma
6-6-İSTİNCA
1105 Okunma
7-7-ABDEST-2
1409 Okunma
8-8-GUSÜL
1409 Okunma
9-9-TEYEMMÜM
1618 Okunma
10-10-MESH VE MEST
1579 Okunma
11-11-HAYZ
1319 Okunma
12-12-NAMAZ-1
1352 Okunma
13-13-NAMAZ-2-SETR
1668 Okunma
14-14-NAMAZ-3-İSLAMIN ŞARTI
1736 Okunma
15-15-NAMAZ-4-CEMAAT
2307 Okunma
16-16-NAMAZ-5-SEHV SECDESİ
1767 Okunma
17-17-NAMAZ-6-TİLAVET SECDESİ
2643 Okunma
18-18-NAMAZ-7-SEFER
1459 Okunma
19-19-NAMAZ-8-HAVF NAMAZI
1559 Okunma
20-20-NAMAZ-9-CUMA NAMAZI
2298 Okunma
21-21-NAMAZ-10-BAYRAM NAMAZI
2452 Okunma
22-22-NAMAZ-11-KÜSUF NAMAZI
1280 Okunma
23-23-NAMAZ-12-İSTİSKA NAMAZI
1262 Okunma
24-24-NAMAZ-13-CENAZE NAMAZI
2024 Okunma
25-25-NAMAZ-14-NAFİLE NAMAZLAR
2120 Okunma
26-26-SİYER VE CİHAT-1-KITAL
1400 Okunma
27-27-SİYER VE CİHAT-2-GANİMETLERİN BÖLÜŞÜLMESİ
1687 Okunma
28-28-SİYER VE CİHAT-3-İTAK
1365 Okunma
29-29-SİYER VE CİHAT-4-TEDBİR
1295 Okunma
30-30-SİYER VE CİHAT-5-KİTABE
1295 Okunma
31-31-SİYER VE CİHAT-6-MÜDEBBER
1335 Okunma
32-32-ORUÇ-1
1766 Okunma
33-33-ORUÇ-2-İTİKAF
3741 Okunma
34-34-NEZİR-ADAK
1383 Okunma
35-35-ZEKAT-1
2170 Okunma
36-36-ZEKAT-2-HAYVANLARDA ZEKAT
2910 Okunma
37-37-HACC VE UMRE -1
1232 Okunma
38-38-HACC VE UMRE 2-HACCIN YAPILMASI ÖNCESİ
1247 Okunma
39-39-TAKVİM VE İBADET VAKİTLERİ
1283 Okunma
40-40-TAKVİM-2-NAMAZLARIN HİKMETİ VE VAKİTLERİ
1242 Okunma
41-41-TAKVİM-3-ORUÇ VAKTİ
1468 Okunma
42-42-TAKVİM-4-AYIN VAKTİ
1328 Okunma
43-43-HACC VE UMRE-3-HACCIN VAKTİ
1229 Okunma
44-44-HACC VE UMRE4-İHRAM
3175 Okunma
45-45-HACC VE UMRE-5-HAC NASIL YAPILIR
1586 Okunma
46-46-KURBAN
1486 Okunma
47-47-NİKAH-1
1530 Okunma
48-48-NİKAH-2-REDAA
1306 Okunma
49-49-NİKAH-3-NAFAKA
1358 Okunma
50-50-NİKAH-4-HIDANE
1269 Okunma
51-51-NİKAH-5-İLA
1368 Okunma
52-52-NİKAH-6-ZIHAR
2625 Okunma
53-53-NİKAH-7-LİAN
1460 Okunma
54-54-TALAK-1
1105 Okunma
55-55-TALAK-2-HUL
1812 Okunma
56-56-TALAK-3
1990 Okunma
57-57-TALAK-4-RİCİ TALAK
1527 Okunma
58-58-HADLER-1
1264 Okunma
59-59-HADLER-2-RİDDET
1255 Okunma
60-60-HADLER-3-BAĞY
1201 Okunma
61-61-HADLER-4-ZİNA
3294 Okunma
62-62-HADLER-5-YOL KESME
1113 Okunma
63-63-HADLER-6-İÇKİ
1239 Okunma
64-64-TAZİR
1803 Okunma
65-65-KASAME
1313 Okunma
66-66-SAVUNMA VE TAZMİNAT
1401 Okunma
67-67-HAYVANLARIN VERDİĞİ ZARARLAR
1355 Okunma
68-68-KAZANÇ-1-KAMU ORTAKLIKLARI
1311 Okunma
69-69-KAZANÇ-2-ÖZEL ŞİRKETLER
1319 Okunma
70-70-KAZANÇ-3-MURABAHA-TİCARET
1506 Okunma
71-71-KAZANÇ-4-SATIŞTA İHTİLAF
1143 Okunma
72-72-KAZANÇ-5-SELEM
1178 Okunma
73-73-KAZANÇ-6-İKALE
1150 Okunma
74-74-KAZANÇ-7-İCARE-KİRA VE ÜCRET
1836 Okunma
75-75-KAZANÇ-8-CUALE-MÜKAFAT
1283 Okunma
76-76-KAZANÇ-9-KARZ
1238 Okunma
77-77-KAZANÇ-10-ŞİRKETİ KIRAZ
1285 Okunma
78-78-KAZANÇ-11-MUVAFADA ŞİRKET
1811 Okunma
79-79-KAZANÇ-12-ŞİRKETİ ANNAN
1196 Okunma
80-80-KAZANÇ-13-ŞİRKETİ VÜCUH
1331 Okunma
81-81-LEKİT-KAYIP İNSAN-ÇOCUK
1246 Okunma
82-82-HİBE
1386 Okunma
83-83-VAAD
1234 Okunma
84-84-LUKATA-BULUNTU MAL
1219 Okunma
85-85-VEDİA-EMANET
1200 Okunma
86-86-ARİYET-ÖDÜNÇ
1103 Okunma
87-87-VEKALET
1251 Okunma
88-88-DIMAN-KEFALET
1459 Okunma
89-89-HAVALE
1140 Okunma
90-90-ŞUFA
1189 Okunma
91-91-İHYA-ÖLÜ TOPRAĞIN İHYASI
1404 Okunma
92-92-ZİRAİ ŞİRKETLER
1373 Okunma
93-93-REHİN
1185 Okunma
94-94-İFLAS
1221 Okunma
95-95-HACİR
1523 Okunma
96-96-GASP
1273 Okunma
97-97-SULH-UYUŞMA
1285 Okunma
98-98-KERAHİYET VE İSTİHSA-YİYECEK VE İÇECEKLER
1612 Okunma
99-99-KAZA VE ADABI-YARGILAMA
1113 Okunma
100-100-İKRAR
1224 Okunma
101-101-MİRAS-FERAİZ
4581 Okunma
102-102-ZEBAİH-HAYVAN KESME-BOĞAZLAMA
1546 Okunma
103-103-AVLANMAK
1335 Okunma
104-104-YEMİN
1266 Okunma
105-105-VAKIF
1181 Okunma
106-106-İTAM-YEDİRMEVE DOYURMA-VAKFI
1200 Okunma
107-107-SULAR VAKFI
1185 Okunma
108-108-SİHİR
1175 Okunma
109-109-İSLAMDA ORGAN NAKLİ
1335 Okunma