Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Milli Gazete 2010 Yazıları
2010 1.Baskı
575 Okunma
ASPxHyperLink

2010 Ekim
Reşat Nuri Erol

 

 

 

 

 

 

 

Muhterem İstanbul Tüccarları!

Reşat Nuri EROL
resaterol@akevler.org

 

EKİM 2010

16.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son “TUFAN” yazısı

Reşat Nuri EROL

01.10.2010

Beşi bir yerde olmak üzere, bu beşinci yazı ile geçmişteki “Nuh Tufanı”ndan çağımızdaki “SOSYAL TUFAN”a yazılarıma şimdilik son noktayı koyuyorum. “Tufandan medeniyete” yazımda, insanlığın ekonomi, ilim, din ve siyaset/yönetim alanlarında yaşadığı geçişleri anlatmıştım. Görülen odur ki, çağımız dünyası dört değişimin “SOSYAL TUFAN” merhalesinde düğümlendiği noktadadır.

İnsanlık bundan önce nebati ilişkiler içindeydi, sosyal olarak yakın “Komşuluk İlişkileri” ve ekonomik olarak da “Mal Mübadelesi” içinde yaşıyordu. Çağımızda ise insanlık “Geniş Hayat İlişkileri” içindedir, topluluğun yani bütün insanlığın sinir sistemi olan “Bilgisayar ve Haberleşme Çağı”na geçmektedir.

Tarihte böyle büyük bir inkılâp sadece bir defa olmuş, insanlık o zaman diliminde “Göçebe Dönemi”nden “Tarım Dönemi”ne geçmiştir.

Dünya şimdi de “Tarım Dönemi”nden “Sanayi Dönemi”ne geçmektedir.

Geçmişte “gaz” hâlinden “katı” hâle geçmiş, şimdi de “katı” hâlden “sıvı” hâle geçiyor.

Bugünkü geçiş önceki geçişten daha büyük ve daha zor bir geçiştir.

İnsanlık “nebati” hâlden “hayati” hâle inkılâb ediyor.

İnsanlık “Göçebe Dönemi”nden “Tarım Yaşayışı”na kolay geçememiş, ancak “Nuh Tufanı” sonrasında bu yeni hayata intibak edilebilmiştir. Çağımız dünyasında “Nuh Nebi döneminden kalma bir düzen” devam ediyor. Bu düzen “Tarım Dönemi Düzeni”dir. Sanayi dönemine uymuyor. Bundan dolayı insanlığı büyük bir “Sosyal Tufan” bekliyor.

Evet, bu “SOSYAL TUFAN” geliyor, geldi veya şu anda bu tufanı yaşıyoruz...

Tufanın geliş şeklinin veya yaşanmakta olan musibetlerin aşağıda sadece isimleri bir defa daha verilecek ve bu vesileyle bir hatırlatma daha yapılmış olacaktır.

I. ÇEVRE KİRLİLİĞİ:

a) Hava Kirliliği,

b) Su Kirliliği,

c) Toprak Kirliliği,

d) Gıda Kirliliği ve Kıtlığı.

II. NESLİN BOZULMASI:

a) AIDS gibi zührevi hastalıklar,

b) Seleksiyonun bozulması,

c) Evlilik müessesesinin çöküşü,

d) Kişisel veya toplu intiharlarla hayat bağının kopuşu.

III. KİTLE İMHA SİLAHLARI:

a) Biyolojik silahlar,

b) Kimyasal silahlar,

c) Yangın ve yıkım silahları,

d) Atom bombası.

IV. ANARŞİK OLAYLAR:

a) Rüşvet eşkıyası,

b) Senet eşkıyası,

c) İş hayatı eşkıyaları/mafyaları,

d) Dağ, terör eşkıyaları.

Görülüyor ki insanlık 16 koldan uçuruma doğru gidiyor...

Bu gidişata dur denmediği ve gerekenler yapılmadığı için her geçen yıl bu bozulmalar daha da artıyor.

Bozulma bu artış hızıyla devam eder de durdurulmazsa; yapılan hesaplamalara göre insanlık 100 ile 200 yıl sonra yok olacak ve yeryüzü yaşanamayacak bir gezegene dönüşecektir.

“Karalarda ve denizlerde insanların işledikleri işlerden dolayı fesat zuhur etti.” âyeti, çağımızdaki bu bozulmayı en açık bir şekilde anlatmaktadır.

“Göçebe Dönemi”nden “Tarım Dönemi”ne geçişteki “NUH TUFANI” yerine, bugün “Tarım Dönemi”nden “Sanayi Dönemi”ne geçişte “SOSYAL TUFAN” yaşanmaktadır.

Yukarıda bu sosyal tufanın 16 şeklini kısaca hatırlattım.

Bu “SOSYAL TUFAN” ancak “sosyal bir düzen” ile önlenebilir.

İşte bu sosyal düzenin adı “ADİL DÜZEN”dir;

“ADİL EKONOMİK DÜZEN”dir.

Hazreti Nuh peygamber gemiyi yaparken, inanmayan inkârcılar dalga geçiyor, ‘dünyayı sular kaplayacakmış, her taraf deniz olacakmış, bu tahtalar onları kurtaracakmış’ deyip gülüyor, geminin yapıldığı yerden gelip geçtikçe alay ediyorlardı.

Şimdi de kimileri “ADİL DÜZEN” ile eğleniyor, gülüyor ve ciddiye almıyor...

Biz “Adil Düzen Çalışanları”, bu beş yazının sonununda, bir sonuç ve hüküm cümlesi olarak şu hatırlatmayı yapıyoruz:

“SOSYAL TUFAN”a karşı sosyal bir gemi olan “ADİL DÜZEN GEMİSİ”ne binenler kurtulacaktır.

“ADİL DÜZEN”i inkâr eden ve alay edenlerin tümü “SOSYAL TUFAN” deryasında boğulurken…

Sadece “ADİL DÜZEN GEMİSİ”ne binenler kurtuluşa ereceklerdir.

Ve’s-selâm…

 

 

***

 

 

 

 

Hatırlatmalar…

Reşat Nuri EROL

02.10.2010

Son iki aydır yazdıklarımla ilgili bazı hatırlatmalar: Ağustos ayı sonunda; ‘İnsanlık çare arıyor-1,2’ ve ‘ÇARE-1,2’ başlıkları altında toplam ‘dört yazı’ yazdım...

Özetle dedim ki: Büyük sömürü sermayesi zamanla sistem olarak ‘kapitalizm’ dediğimiz şekle dönüştü, halkı sömürmeye başladı; hâlâ sömürüyor… İnsanlık bu sömürüye karşı, zamanla ‘vahşi/vampir kapitalist faizli ekonomik sistem’e dönüşen ve sürekli olarak ‘KRİZLER’e sebebiyet veren bu ‘ZALİM DÜZEN’e karşı çare ve çözüm arıyor… / Sosyalizm/komünizm yıkıldı gitti... / Kapitalizm son demlerinde can çekişiyor… / Ve sonuç olarak bugün insanlık çıkmazda, çare arıyor... / Artık ‘komünizm’i ağzına alan yok; ‘kapitalizm’in perişan hâli ise ayan beyan ortada... / Bu durumda herkes, bütün insanlık ‘yeni bir düzen’ arıyor, ‘çare’ arıyor...

‘ÇARE’ yazılarımda özetle dedim ki: Çare “ADİL DÜZEN”dir. / Çare “ADİL EKONOMİK DÜZEN”dir. / Çare faslında son söz büyüğümüzün: Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Üniversitesi Mezunları Grubu’nun iftarında, “Ya Siyonizmin kölesi olacağız, ya da Millî Görüş’e sarılıp ecdadımız gibi tüm insanlığı kurtaracağız” dedikten sonra, şöyle devam etti: “Komünizm, nasıl 80 sene insanlara zulmedip yok olduysa, Siyonizmin nizamı da yok olmaya mahkûmdur. Bu nizamla yaşamak mümkün değildir. Komünizm gitti, Siyonizm gidecek, geriye ne kaldı? “ADİL DÜZEN”. “ADİL DÜZEN” bir tercih değil, bir zaruret, kurtuluş ilacıdır. Ecdadımızın yaptığı gibi Millî Görüş’e sarılırsak kurtuluşumuz mümkündür.”

***

Eylül ayı sonundaki ‘beş yazı’da: Önce iki yazıda ‘Dünya, Türkiye ve benim hayalim’ diyerek meseleye giriş yaptıktan sonra, ‘Dünya arayışta…’ başlığı altında bu girizgâhı biraz daha genişlettim.

Sonra ‘Mesele önemli: TUFAN’ ve ‘Tufandan yeni medeniyete’ yazılarının ardından, ‘Son TUFAN yazısı’ ile süreci tamamladım.

Özellikle son beş yazımı, Birleşmiş Milletler’in ‘Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’ vesilesiyle yazdım.

Zirvenin gündeminde yoksulluk, açlık, hastalık ve eğitim sorunlarıyla mücadele vardı... BM’ye üye 189 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bundan 10 yıl önce, 2000 yılında, yoksulluğun 1990 yılına oranla 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltılması yönünde bir dizi hedef belirlemişti... Bu hedefler arasında açlık çekenlerin, anne ve çocuk ölümlerinin ve ayrıca eğitim sorununun yarı yarıya azaltılması bulunuyordu...

Netice: Geçmiş on yılda sağlanan ilerleme beklenen düzeyde olmadı!

Bu nedenle zirveye katılan liderlerin yeni bir eylem planı ile açlıkla mücadele çabalarına hız vermesi bekleniyormuş...

Geriye sadece beş yıl kalmış! Kaybedilen on yıl ve kalan beş yıl!

‘Dünya, Türkiye ve benim hayalim’ başlıklı yazımda, bir hayalimden söz etmiştim.

Şöyle ki: Türkiye ve Türk milleti kadir kıymet bilseydi de kırk yıldan beri Millî Görüş Lideri Necmettin Erbakan’a her seçimde sahip çıksaydı…

Türkiye’deki düzen 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri ile O’nun önünü kesmeseydi…

Önce birkaç on yıl ‘başbakan’ olsaydı ve ‘ADİL DÜZEN, ADİL EKONOMİK DÜZEN’ ile Türkiye’yi çağımız dünyasına örnek olacak bir ‘süper güç’ yapsaydı…

Ve bugünlerde, ‘III. Bin Yıl’ın başından beri ülkenin başındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Necmettin Erbakan’ olarak, insanlığı ‘Sosyal Tufan’dan kurtaracak ‘Nuhun Gemisi ADİL DÜZEN’i Amerika’daki BM toplantısının ‘Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nde anlatsaydı

Benimki de böyle bir hayaldi işte…

***

Millî Görüş Lideri, kırk yıldan beri bize, Türk milletine ve bütün dünyaya bir şeyler anlatıyor ya…

Saadet Partisi yeni bir kongreye gidiyor ve yeni genel başkanını seçiyor ya…

Bizim için geçmişte ve bugünlerde yaşananlar ile bundan sonra yapılması gerekenler var ya…

İşte, bütün bunlarla ilgili -bir köşe yazısına sığacak kadar- bazı hatırlatmalar…

 

 

***

 

 

 

 

‘Ekonomide Yeni Düzen’

Reşat Nuri EROL

03.10.2010

Bundan önceki altı yazım, TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleşen, Birleşmiş Milletler’in ‘Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’ vesilesiyle yazıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika’dan döner dönmez -ayağının tozuyla ve Anadolu Ajansı’nın (AA) ifadesiyle- ‘Ekonomide Yeni Düzen’ istedi. İstanbul’da, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Yeni Normal Dünyada Türkiye’nin Yeni Konumu, Yeni Gücü” konulu panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, “Hâlen etkilerini hissettiğimiz küresel ekonomik kriz, uluslararası yönetim zafiyetini ortaya koymuştur. Ekonomik alanda da yeni ve normal bir düzen kurma gereği ortaya çıkmıştır.” dedi.

Tamam, ‘Ekonomide Yeni Düzen’ ama önce ‘Yeni Dünya Düzeni’ gerekiyor… Kırk yıllık Millî Görüş Hareketi son on yıllarda bu dünya düzeninin “ADİL” yani siyaseti ve ekonomisiyle “ADİL DÜZEN” olması gerektiğini, hattâ elzem olduğunu söylüyor…

Uluslararası sistemin üç boyutlu bir eksik denge hâlinde olduğunu düşündüğünü ve bu üç eksik denge hâlinin siyasî, iktisadî, beşerî boyutlu açıklardan kaynaklandığını da değerlendirdiğini ifade eden Gül, stratejik ve siyasi bakımdan tecelli eden eksik dengenin temel sebebinin “Soğuk Savaş”ın ardından “yeni bir uluslararası düzen”in kurulamaması olduğunu belirtti. Günümüzde “Soğuk Savaş ve Dehşet Dengesi”nin dayattığı dinamiklerle yola devam edilmesinin artık mümkün olmadığını ifade ederek, gezegenin artık iki süper gücün etrafından dönmediği gibi, Batı’nın ağırlığının da giderek azaldığını kaydetti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yukarıdaki tesbitlerine aynen katılmakla birlikte, gördüğüm bazı eksikliklere bu yazımda değinmeyeceğim. Çünkü genel olarak görüşleri öylesine olumlu ki, kimi eksiklikleri şimdilik görmemezlikten gelmemiz gerekiyor.

Bugünlük, Sayın Cumhurbaşkanı A. Gül’ün bazı önemli tesbitleri üzerinde duralım:

Öte yandan hâlen etkilerini hissettiğimiz küresel ekonomik kriz, uluslararası yönetim zafiyetini ortaya koymuştur.

Ekonomik alanda da yeni ve normal bir düzen kurma gereği ortaya çıkmıştır.

Bir taraftan mâli disiplin ve kamu finansmanı bakımından günlük açıklar veren gelişmiş ekonomiler…

Diğer tarafta yüksek büyüme gösteren bir cari denge fazlası nedeniyle devasa egemen fonlar oluşturan yükselen ekonomiler, bir taraftan artan petrol ve emtia fiyatlarıyla ihya olan bir avuç ülke, diğer yandan yüksek petrol, emtia ve bu fiyatların pençesinde kıvranan en az gelişmiş ülkeler...

Tüm bunlar, uluslararası ekonomik sistemde eksik denge hâlinin olduğunu gösteren emarelerdir. Bu durum yeni ve normal bir dengeye kavuşuncaya kadar, küresel ve bölgesel düzeyde simetrik şoklarla karşılaşmak ihtimali daima vardır...

ADİL ve sağlam temellere dayanan, doğru fikir üretenlerin karşısında dünyanın en iyi orduları bile dayanamamaktadır. Türkiye, adalet ve güç arasında sağlam bir dengenin tesir edildiği yeni ve normal bir dünyada yaşama arzusunun samimiyetle seslendirmeye devam edecektir…

Sadece yenenlerin ödüllendirildiği, kaybedenlerin cezalandırıldığı bir “sistem” yerine, yenenlerin kazanıldığı bir “düzen” olmalıdır ki düşmanlıklar olmasın.

Katılımcı, ADİL ve herkesi kucaklayan, ancak tehditleri de göğüsleyebilecek güç, araç ve düzenlemelerine sahip bir uluslararası DÜZEN.

Çok kültürlü, çok boyutlu heterojen bir DÜZEN

Kimlik ve inançların, hiyerarşik olarak sınıflandırılmadığı, ötekileştirilmeyen bir DÜZEN

Güç merkezlerini çoğullaştıran ve birbirine muhtaç kılan bir dünya

Sembollere değil, niteliklere bakarak tavır almayı tercih edenlerin dünyası

Türkiye’nin iç ve dış politikasının değişmez hedefi; çağımızın siyasi, iktisadi ve beşeri alanda sağlanabilen en ileri standartları Türk halkına sunmak olmalıdır.

Bu nedenle yeni normal dünya için sağlam, ayakları yere basan gerçekçi bir vizyonu oluşturmamız gerekmektedir.

Bireysel hak ve özgürlüklerden demokratik toplumun dinamiklerine milliyetçilikten laikliğe, eşitlikten adalete kadar pek çok kavrama bakışımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir...

 

 

***

 

 

 

 

Eksik olan ve yapılması gereken

Reşat Nuri EROL

04.10.2010

Hâlen yaşayan nesillerin ilk ilmî, dinî, iktisadî siyasî ve sosyal faaliyetleri altmışlı yıllarda başladı. Bütün bu faaliyetlerin ve yapılanmaların çok önemli bir eksiği vardı: Bütün kurum ve kuruluşlar; dernekler, vakıflar, şirketler, partiler ve diğerleri oluştururken ‘cari sistem’ içinde oluşturuldu, ‘Batı kuralları’ içinde oluşturuldu. Mesela, şirket veya fabrika kuruluyorsa, kapitalizmin kurallarına göre kuruluyordu. Faaliyetlere başlanmasından beri aradan elli yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ aynı şekilde kuruluyor!

Bu önemli eksikliğin iki sebebi vardı.

Birincisi:

O zamanki memurlara ve bürokratlara, o dönemdeki yöneticilere ‘yeni bir şey’ anlatamazdık. Çünkü onlar yürürlükteki kanunlarla değil de, geleneklerle devleti yönetiyorlardı. Daha evvelkilerin yaptıkları onlar için ‘değişmez kural’ yani kanun gibi idi.

İkincisi:

Halkımız bilmediği bir sisteme nasıl götürülecekti. Başka bir ifade ile biz de o zaman “ADİL DÜZEN”i ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN”i bilmiyorduk.

Ne dersiniz, bu ikinci eksiklik, birincisinden daha önemli gibi görünmüyor mu?

Bence daha önemlidir.

***

“Gümüş Motor” mücadelesinden itibaren, aradan kırk-elli yıl geçti ve bugünlere geldik. Bugün görünen o ki, yazımın yukarıdaki bölümünde işaret ettiğim merhale aşılmış, eksikler büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Artık bütün ilmî, dinî, iktisadî, siyasî ve sosyal faaliyetlerimizi yürüttüğümüz kurumlarımızı “ADİL DÜZEN”e ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN”e uygun olarak yeniden yapılandırmalı ve ona göre işletip yönetmeliyiz.

Bunun mânâsı ‘yürürlükteki kanunlara aykırı oluşturmalıyız’ değildir; tam tersine, ‘yürürlükteki kanunlara uyarak, memurların/bürokratların/yöneticilerin bilmediği kanunları onlara öğreterek’ kurumlarımızı yeniden yapılandırmalıyız veya yenilerini kurmalıyız. Kanunlar zaten genel olarak hukukun genel mantığına ve ruhuna uygundur.

Mesela, bugünlerde yine/yeniden gündemde olan ‘başörtüsü/türban’ kanunen yasak değildir, başörtüsünü yasaklayan bir kanun maddesi yoktur ama kanunsuz yasak uygulaması var!

Demek ki bizim sorunumuz kanunlar değildir; kanunların birileri tarafından yanlış, kötü, tek taraflı ve zalimane uygulanmasıdır.

Ne oluyor, neler yapılıyor, nasıl zulmediliyor? Birileri kendi safsatalarını kanun diye yutturuyorlar! Hukukumuzda kesinlikle ‘kamu alanı’ diye bir şey yoktur. Ama birileri böyle bir saçmalığı yetmiş milyona yutturdu; hâlâ yutturuyorlar, hâlâ uğraşıyoruz!!!

***

Yazımızın başlığında ‘eksik olan’ dedik ve eksikliği anlattıktan sonra ‘bu eksikliğin nasıl çözümlenmesi gerektiğini’ yazdık.

Kırk yıllık mücadelemizde önce “MİLLÎ GÖRÜŞ” dedik…

Sonra “ADİL DÜZEN” ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN” dedik.

Bu mücadele yollarında bir zamanlar beraber yürüdüğümüz bir grup arkadaş; “Millî Görüş Gömleği” ile bu işlerin olmayacağını iddia ettiler ve gömlek çıkardılar, “Adil Düzen”i ise başından beri hep inkâr ettiler. Sonra AB ile ABD yollarına düştüler, Siyonistlerden ödüller aldılar, her şeylerini “Batı düzeni”ne göre yapılandırdılar. Yani siyaseten irtidat ettiler; şimdi ikinci bir grup da onların yolunu izliyor!..

Gidenler için yapacak bir şey yok!

Liderimizin ve Önderimizin dediği gibi; ‘Allah hidayet versin, Allah şuur versin…’ demenin ötesinde, onlara diyecek bir şey de yok!

Ama kalanlara tekrar ve bir defa daha ehemmiyetine binaen hatırlatıyoruz:

Artık bütün ilmî, dinî, iktisadî, siyasî ve sosyal faaliyetlerimizi yürüttüğümüz kurumlarımızı “ADİL DÜZEN”e ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN”e uygun olarak yeniden yapılandırmalı ve ona göre işletip yönetmeliyiz.

 

 

***

 

 

 

 

Bu ‘inat ve örtme’ neden?

Reşat Nuri EROL

05.10.2010

Bazı YAZARLAR -bildikleri halde- bazı gerçekleri, bazı söylemleri, bazı teklifleri, bazı ‘TEŞHİS’ ve ‘TEDAVİ’leri (konferanslar ve kitaplar), bazı projeleri görmemezlikten gelme konusunda ‘ısrar ve inat’ ediyorlar; ALİ BULAÇ bunlardan sadece biri! Mesela, yazarın bugünkü (04.10.2010) yazısında yazdıklarına bakalım.

Önce; “Milli Görüş partileri, diğerlerine olan artılarına rağmen: ...” deyip övdükten sonra, kendince “Millî Görüş Hareketi”nin kusurlarını ve eksiklerini sayıyor... “a) Ulus devletin örgütlenme modeline alternatif olacak bir idari ve toplumsal örgütlenme modeli önermekte yetersiz kaldıkları; b) İktisadi ve toplumsal hayatın ıslahını, Kartezyen bir zeminde “manevi ve ahlaki kalkınma ile maddi-ekonomik kalkınma” şeklinde tasarladıkları; c) Yerel kimliklerin ve küreselleşmenin ulusal yapıları nasıl çözdükleri konusu üzerinde yeterince imal-i fikr edip alternatif geniş şemsiyeler açamadıkları…”

Sonra; yazısının sonunda, içinde “... adil piyasa ve adaletli bir dünya ...” ifadesi geçen kocaman bir paragraf yazıyor. Ama ısrarla, inatla -söylemeye ve yazmaya dilimin ve kalemimin varmadığı- daha başka kelimelerle ifade edilmesi gereken bir şekilde, “ADİL EKONOMİK DÜZEN”i ve “ADİL DÜZEN”i, yani -hep söylediğim ve yazdığım üzere,- bütün insanlığın “SOSYAL TUFAN” seviyesindeki sorunlarını çözecek “ADİL DÜZEN MEDENİYET PROJESİ”ni GÖRMEMEZLİKTEN GELİYOR! ‘Görmedim, duymadım, yazmıyorum’ oyununu oynuyor ve bunu yirmi seneden beri ısrarla yapıyor!!!

Bunu sadece ‘yazar’ın kendisi değil;

Yazdığı ‘ZAMAN Gazetesi ve cemaati’ de inatla yapıyor!!!

Acaba neden?!.

***

Ali Bulaç’ın sadece bugünkü yazısı değil, bundan önceki Millî Görüş’ten son kopuş!” başlıklı yazısı (02.10.2010) da, yukarıdaki değerlendirmeyi yapmama sebebiyet verdi. Yazarın, ısrar ve inatla ileri sürdüğü görüşleri şöyle: “Beklendiği üzere Numan Kurtulmuş, SP’den ayrıldı. Bunun yakın tarihimiz ve orta gelecekte şekillenecek siyaset açısından büyük anlamı var: 1969’da MNP ile başlayan “merkezi Milli Görüş hareketi” noktalanmış bulunmaktadır. / Bundan sonra MNP, MSP, RP ve FP’nin devamı olarak kurulan SP, Türkiye’nin ve bölgenin siyasi hayatında dönüştürücü rol oynamaya aday bir siyasi parti olmaktan çıkıp, … siyasi ilgisi ve gündemi folklorik düzeyde kalan bir kulüp olarak devam edecektir / Evet, dramatik bir biçimde Milli Görüş noktalandı... / “Biten” SP merkezinde kalan, arkaik ve folklorik olarak seyirlik halde duracak olan.. Milli Görüş’tür.” Ve asıl ‘akıl verme’ başlıyor: “1 Ekim 2010 kopuşundan sonra ve yine Milli Görüş geleneğinden yeni bir siyasi çizgi uç vermiş oldu. Bundan sonraki aşama Türkiye, bölge, İslam dünyası ve küresel kapitalizmle olan ilişkilerimiz açısından hayati derecede önemlidir:” / Numan’a ‘özel’ akıl: “İlki, birçoklarının içinden geçtiği üzere, arkadaşlarıyla birlikte AK Parti’ye ilhak etmesi ve R. Tayyip Erdoğan’dan sonra parti liderliği yarışının en kuvvetli adayları arasında yer alması.” Ve son nokta; bütün çıplaklığıyla ‘asıl gerçeği’ acı bir şekilde itiraf: “Küresel kapitalizmle ilişkiler ve liberal politikalar iktidar olmanın bedeli olarak ihtimal hesaplarına dâhil edildi.” !!!

***

Her neyse…

Ülkemizdeki en akıllı zannettiğimiz ALİ BULAÇ gibi bir ‘YAZAR’ veya ‘BENZERİ YAZARLAR’ın durumu bile buysa; onlara fazla takılmaya gerek yok!

Biz “MİLLÎ GÖRÜŞ ve ADİL DÜZEN ÇALIŞMALARIMIZA” bakalım...

ONLAR istese de ‘İSTEMESE’ de, onlar görse de ‘GÖRMESE’ de, onlar duysa da ‘DUYMASA’ da, onlar yazsa da ‘YAZMASA’ da; daha doğrusu onlar üstünü ‘ÖRTSE’ de (kelimenin Arapçasını yazmıyorum); Allah elbette nurunu tamamlayacak ve yeryüzüne “ADİL DÜZEN”i getirecektir.

Erbakan Hocamızın da son vesileyle hatırlattığı üzere:

“Allah (onlara) hidayet ve şuur versin. /

Allah en iyisini ve en güzelini yapar.”

Ve’s-selâm…

 

 

***

 

 

 

 

İşte bu kadar!

Reşat Nuri EROL

09.10.2010

Evet; ‘İşte bu kadar!’ dedikten sonra, soruyorum:

‘Nerdeydiniz şimdiye kadar?!.’

Tevafuk denen şey bu olsa gerek. Mehmed Şevket Eygi’nin “İktidar İsterse Başörtüsü Yasağını Hemen Kaldırır” yazısının yayımlandığı ve Millî Gazete’nin birinci sayfasının en üstünde anons edildiği gün, YÖK yapılması gerekeni yaptı!

Aynı gün bendeniz “Eksik olan ve yapılması gereken” yazımda bir örnek verirken ne dedim: “Mesela, bugünlerde yine/yeniden gündemde olan ‘başörtüsü/türban’ kanunen yasak değildir, başörtüsünü yasaklayan bir kanun maddesi yoktur ama ülkemizde kanunsuz yasak uygulaması vardır! Demek ki bizim sorunumuz kanunlar değildir; kanunların birileri tarafından yanlış, kötü, tek taraflı ve zalimane uygulanmasıdır. / Ne oluyor, neler yapılıyor, nasıl zulmediliyor? Birileri kendi safsatalarını kanun diye yutturuyorlar! Hukukumuzda kesinlikle ‘kamu alanı’ diye bir şey yoktur. Ama birileri böyle bir saçmalığı yetmiş milyona yutturdu; hâlâ yutturuyorlar, hâlâ uğraşıyoruz!!!

Evet, ‘hâlâ uğraşıyoruz’ diyorum; çünkü milyonlarca aile babası gibi kızlarım ve biz de, -sekiz yıldan beri iktidar olan AKP döneminde bile,- işte bu ‘baş belası kanunsuz başörtüsü zulmü’ yüzünden mağduruz.

Büyük kızım Ayşenur, İmam Hatip Lisesi’nde okuduğu yıllarda bile, başörtüsü sebebiyle idareciler tarafından rahatsız edildi! İstanbul’da okuduğu ‘üniversite’yi ise ‘Peruk Başörtüsü!’ ile bitirmek zorunda kaldı!

Evlendi, anne oldu ama çilesi bitmedi; ‘hâlâ uğraşıyoruz’: Açık öğretim fakültesi imtihanlarına hâlâ peruk başörtüsü ile girmek zorunda kalıyor!

Burası halkı Müslüman Türkiye, ‘Muhafazakâr AKP!’ sekiz yıldan beri iktidarda ve biz bu zulümleri işte o sekiz yılda yaşadık!!!

***

Tarhan Erdem, Radikal gazetesinde, bugünkü (5.10.2010) köşesinde yazıyor: “Elimde son sekiz yılda yaptığımız üç araştırma sonucu var. Ülkemizde başını örten insan sayısı artmaktadır. 2003’te başını örten kadınların sayısı 14,6 milyondan, 17,9 milyona çıkmıştır. Bugün, kadınlarının yüzde yetmişi örtünen bir toplumun kızlarına, okula örtünmeden gelmelerini yasa kurallarını ileri sürerek söylemişiz.”

Avni Özgürel aynı gün aynı gazetede (Radikal, 5.10.2010), “Ya türban Türkiye’nin gündeminden düşerse…” başlıklı yazısını şöyle bir cümle ile bitirmiş: “Geriye bakıp sormak hakkımız değil mi: Madem bu kadar basitti çözümün önünü açmak, neden bunca zaman kavga ettirdiniz millete?”

‘Kadınlarının yüzde yetmişi örtünen bir ülkede’, bir parti tek başına ‘Anayasa Çoğunluğu ile iktidarda’ ve o ülkedeki ‘sekiz yıllık başörtüsü zulmü’ bir ‘YÖK yazısı’ ile sona erebiliyor!

Haberin başlığı şöyle: ‘Başörtülü öğrenci dersten atılamayacak.’

Haberin özü ve özetine bakalım: YÖK, İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazı ile disiplin yönetmeliğine uymayan öğrencilerin dersten çıkarılmasını yasakladı. Yönetmeliğe göre sadece tutanak tutulacak. Talimata uymayan öğretim üyelerine soruşturma açılacak.

Yazımın başlığında ve başında ne dedim:

‘İşte bu kadar!’

Ama sormadan da edemedim:

‘Nerdeydiniz şimdiye kadar?!.’

***

Hazır söz YÖK’ten açılmışken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın geçen gün yaptığı çok önemli bir eleştirisini kısaca hatırlatalım. Eleştirilerinde İsrail ve ABD’den domates ve buğday tohumu alınması konusunu gündeme getirdi ve şu uyarıyı yaptı:

“Sonunun ne olacağı belli de değil, bu domates tohumunu alıyorsunuz, genetik programlama denen bir şey var, içine genetik bir mekanizma yerleştirirler, hiç fark etmeyiz ve yeriz.

Hiç bilmediğimiz hastalıklara da kapılabiliriz. Bir milleti de toptan yok edebilirsiniz zaman içinde. Öyle şeyler yerleştirirler ki o tohumdan yiyen insanlar zaman içinde ölür...

Böyle çok tehlikeli bir şey var.

Üniversitelerimizin bu tür konularda bize yardım etmesi gerek.

Üniversitelerimiz ‘başörtüsü ’ ile uğraşacaklarına ‘böyle şeylerle’ uğraşsalar ya!

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş’ü örtenler

Reşat Nuri EROL

10.10.2010

“Bu ‘inat ve örtme’ neden?” yazıma pek çok mesaj, telefon, tebrik ve teşekkür aldım. Ben de buradan hepsine teşekkür ederim.

Şunu bir kere daha anladım; meğer bu konuda benim gibi pek çok muzdarip Millî Görüşçü varmış.

Allah hepimize sabır versin.

Muzdariplerin hâline tercüman bir mesaj şöyle:

“Öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Ali Bulaç’ın bu abuk sabuk yazısını ben de okudum. Sadece Ali Bulaç böyle söylemiyor, Ahmet Hakan başta olmak üzere birçok yazar Millî Görüş’ün Erbakan’ı sevenler kulübü hâline geleceğini ifade ediyor, elbette birileri böyle olmasını istiyor, onlar da yazıyor. Hakikaten insanlar bu adamları aklı başında adamlar olarak biliyor, ancak bunlar Millî Görüş’ü ya anlamamışlar ya da sizin ifade ettiğiniz gibi anlamak istemiyorlar. Biz Allah rızası için çalışmalarımızı Erbakan Hocamızın ifadesiyle takatimiz yetene kadar sürdüreceğiz. Böyle insanlara biz sessiz yığınlar adına köşenizden cevap vermeniz bizi mutlu etmiştir. Allah işinizi rast getirsin.”

(… Sendikası Gen. Bşk. Yrd. … - Ankara / ismi mahfuz)

***

Bugünkü konuya sorularla giriş yapayım:

Erbakan’ın Liderliğindeki kırk yıllık Millî Görüş Hareketi olmasaydı;

-Türkiye ve dünyada insanları “sağ-sol” veya “kapitalist-komünist” olarak bölen ve sömürenlere karşı alternatif olan “Millî Görüş ve Adil Düzen” çıkar mıydı?

-Türkiye bütün kesimleriyle bugünkü durumda olur muydu?

-Bütün Müslümanlar bugün ulaştıkları seviyeye ulaşabilirler miydi?

-Turgut Özal ve ANAP, R. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları (AKP), Numan Kurtulmuş ve arkadaşları, siyasette ve ulaştıkları makamlarda olabilirler miydi?

-Ali Bulaç, Ahmet Hakan ve BENZERLERİ, Millî Görüş Hareketi olmasaydı, bugünkü Türkiye’yi ve ellerine geçen o imkânları bulabilirler miydi?

(Sorularımla ne demek istediğimi daha fazla merak edenlere, ‘Erbakan’dan Önce – Erbakan’dan Sonra’ yazılarıma bakmalarını tavsiye ederim.)

***

Önceki yazımda geçen “inat” ve “ısrar” kelimeleri gayet açık bir şekilde anlaşıldıkları için bir yana bırakıyorum ama -umumi talep üzerine- “örtme” kavramı üzerinde durmam gerekiyor. Yukarıdaki sorularımda sorduğum üzere; “Millî Görüş Hareketi” sayesinde Türkiye vatandaşları, Müslümanlar, önemli şahsiyetler ve sade vatandaşlar olarak dinî, ilmî, iktisadî, siyasî ve sosyal alanlarda pek çok “NİMETLERE” ulaşmışsak, bugün bunları “inat ve ısrarla inkâr etmek ve örtmek” en hafifinden “küfran-ı nimet”tir.

Madem “küfran-ı nimet” dedik, kelimeyi biraz açalım. “Kefera” kelimesi “hafera” kelimesi ile kardeştir; hafriyat yapılmış bir çukuru toprakla kapatmadır, ‘üstünü örtme’dir. “Hafr, Kabr, Küfr” aynı mânâlarda ve benzer kelimelerdir. ‘Nimetleri kapatmak, üstünü örtmek’ yani ‘nankörlük etmek’ veya ‘küfran-ı nimet’ de bir çeşit küfürdür.

“MİLLÎ GÖRÜŞ HAREKETİ”ni ve “SOSYAL TUFAN” seviyesindeki çağdaş sorunlarımızın biricik kurtuluş reçetesi veya “Nuhun Gemisi” mesabesindeki kurtarıcısı, aynı zamanda “III. Bin Yıl Medeniyet Projesi” olan “ADİL DÜZEN”i “inkâr etmek” ve “üstünü örtmek” en hafifinden “küfran-ı nimet”tir.

- Bunlardan bir kısmı vardır ki; biz onlara henüz “Millî Görüş ve Adil Düzen”i ulaştıramadığımız için “mazur”durlar; onlar “örtücü” değildirler ama öğrenmek istemedikleri için “cahil”dirler. Çeşitli sebeplerle öğrenemeyenler ise daima mazurdurlar.

- Diğerleri ise; “Millî Görüş ve Adil Düzen” onlara ulaştığı halde, onlar buna kulak vermiyorlar, ‘görmedim, duymadım, yazmıyorum’ inadındalar, işte onlar “örtücü”dürler.

- Türkiye’de değişik gruplar ve topluluklar arasında “Millî Görüş ve Adil Düzen”i “kabul edenler” var, “bilmeyenler mazurlar” var, “cahil” olanlar var, bilerek “örtenler” vardır.

- Dünya ve tüm insanlık için de durum budur.

Biz bu anlattıklarımızla sadece bir “durum tesbiti” yapıyor ve herkesin “hidayete ermesini”, hidayette olanların da “şuurlu olmasını” istiyor ve dua ediyoruz...

Ve’s-selâm…

 

 

***

 

 

 

 

Oradaydım...

Oradaydık…

Reşat Nuri EROL

12.10.2010

ORADAYDIM…

Kırk yıldan beri Millî Görüş partilerinin il divanlarına katılırım…

MSP döneminde İzmir Gençlik Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı olarak; RP döneminde İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak bütün toplantılara zaten katılmam gerekiyordu. Millî Görüş Hareketi I. ve II. Şahlanış Hamlelerini bu iki parti döneminde (MSP/Selâmet ve RP/Refah) gerçekleştirdi. Her iki Şahlanış Hamlesini bizzat yönetici olarak yaşadım. İşte, biraz da o yıllarda edindiğim tecrübelerime ve izlenimlerime de dayanarak mübalağasız yazıyorum:

Pazar günü yapılan “Saadet Partisi İstanbul İl Divanı Toplantısı” gibi disiplinli, coşkulu, çok katılımlı ve hepsinden daha önemlisi “HEYECANLI” bir il divanı hatırlamıyorum...

İstanbul’da gerçekleşen bu çok katılım, coşku, disiplin ve HEYECAN -aşağıda izlenimlerini aktaracağım katılımcıların değerlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere- tek kelimeyle “III. Millî Görüş Şahlanış Hamlesi”nin MÜJDECİSİmesabesindeydi…

“Millî Görüş Hareketi” sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin 81 vilayetinde yaptığı divan toplantılarıyla da bu müjdeyi pekiştirdi; darısı 17 Ekim Büyük Kongre’sinin başına!

***

ORADAYDIK…

Divana katılan birkaç kişinin değerlendirme ve duygularını aktarmam yeterli olacaktır.

Fatih Baran: Pazar sabahı SP yeniden doğdu! Dün (pazar) İstanbul İl Divanı’na katıldım. 1000 kişilik salonun hiç abartısız 4 katı bir insan seli... Bir Pazar sabahı İstanbul teşkilatını buraya yığan neydi?.. Üstelik İstanbul’un istifa ettiği söylenen ilçe başkanları dâhil 35 ilçe başkanı ‘Hocama selâm, Millî Görüşe devam’ diyerek divana gelenleri ayakta selamladılar. /

Turan: Demek ki bazen musibet yaşamak gerekiyor... Ben de Hocamı haklı buluyorum... İstanbul İl Divanı’ndaydık... Gerçekten de Saadet tarihinde böyle katılımlı ve disiplinli divan yaşanmamıştı… /

Nazlı - AYNEN HOCAM AYNEN! Dün İstanbul İl Divanı vardı; 8 yılın en coşkulu, en feyizli, en kalabalık toplantısı (3000 kusur kişi) idi. 8 yıllık teşkilatçıyım, ben böyle bir toplantı görmedim inanın... Zafere çok yaklaştık Allah’ın izniyle... /

İsim: MİLLÎ GÖRÜŞ BİTMEZ... Bugün ordaydım ve Hocamın bahsettiği o heyecanı ve azmi kendi gözlerimle gördüm. Elhamdülillah biz ne olaylara göğüs gerdik, bu nedir ki; çok basitçe atlattık. Hocamın da dediği gibi ‘Biz karada gemiler yapmaya devam edeceğiz, ancak inanacağız ki ALLAH (c.c) denizi ayağımıza getirecektir.’ Bu yüzden dava kardeşlerim, biz sadece inanalım, inşaallah zafer yakındır ve zafer bizimdir. Ayrıca bizi öldürmeyen her darbe daha da güçlendirecektir. /

İsim: Kalanlardan: Ben de oradaydım. Gerçekten çok coşkulu bir program oldu. Gözlerim doldu, nasıl bir dava ki bu gözlerimizi bile dolduruyor ve Erbakan Hocamın ‘Sağlamların alınlarından öpüyorum’  sözü içime derinden işledi. Allah yolumuzu açık etsin. 17 Ekim’de herkes her şeyi görecek inşaallah… /

Kenan Akcan: Allah nasip etti, ben de oradaydım. Gerçekten 3. Şahlanışın başladığına şahit oldum. Şuurlu Millî Görüş Hareketi’nin yeniden canlandığını gördüm. İlk eğitimimizi de orada almış olduk. Yeniden gür bir sesle ÖNCE AHLÂK VE MANEVİYAT. Selâm olsun sadıklara... /

Selahattinoğlu Fatih; Şehir Frankfurt/Kayseri: Maşallah, Maşallah... Oradaki insanların gözlerindeki heyecan (fotoğraflarda bile) hissediliyor. Allah cc aşkınızı artırsın. Allah cc bu yolda layıkıyla amel edebilenlerden eylesin. Çok konuşup da bazı büyüklerimiz gibi daha sonra kaybolmaktan korkuyoruz. Sen bizleri koru ya Rabbi. Zafer inananlarındır inşallah./

Muhammed; Şehir: İstanbul: Dün SP’nin 81 ilde İl Divanları coşkulu bir şekilde yapıldı, yandaş ve Millî Görüş düşmanı basında yer bulamadı. Numan bir fuara katıldı, tüm medyada olağanüstü bir şekilde verildi. Biz 70’li yıllarda da aynı şeyleri yaşamıştık ama şimdi internet siteleri onların bu yalan ve görmezden gelmelerini anlamsız kılıyor, hiçbir şey gizlenemiyor.

Ve’s-selâm…

 

 

***

 

 

 

 

Adil ve zalim insanlar ve sistemler

Reşat Nuri EROL

13.10.2010

İnsanları, bütün insanlığı birbirine bağlayan caddeler, yollar, ulaşım şekilleri, haberleşme araçları var. İnsanlığın şehirlerarası, uluslar arası, kıtalar arası kara, demir, deniz ve hava yolları var. İnsanlığın ülke içinde ülke yolları, il yolları, bucak yolları, kasaba ve köy yolları var.

Bütün bu yollar insanları ve o insanların oluşturdukları toplulukları birbirine bağlar.

*

Yeryüzünde bu yolları yapan “hayırsever ve ‘ADİL’ insanlar ve sistemler” var.

Bir de bu yolları tıkayan “şer sever ve ‘ZALİM’ insanlar ve sistemler” var.

Mü’minler var, Müslimler var;

Kâfirler var, Münafıklar var.

*

Hakkı ve adaleti esas/temel alan “düzenler/sistemler” var.

Kuvvete ve zulme dayanan “düzenler ve sistemler” var.

“ADİL DÜZEN, ADİL EKONOMİK DÜZEN” var.

Bir de çeşit çeşit “ZALİM DÜZENLER” var;

Kapitalizm, komünizm ve diğerleri…

***

“Yol” var, “yollar” var…

“İyi yollar” var, “kötü yollar” var…

“Doğru yollar” var, “yanlış/sapık yollar” var…

Daima “doğru yolda, sırat-ı mustakimde olanlar” var.

Daima “yanlış, yamuk, sapık, bâtıl yollarda olanlar” var.

Bir de “yoldan çıkanlar” var, “yoldan sapanlar” var, “hidayeti kararanlar” var…

*

Evet, yoldan çıkanlar, yoldan sapanlar var; bir de insanların ve toplulukların doğru yola girmelerini ve o yollarda gitmelerini engelleyenler var.

Bunlar “ADİL DÜZEN”i ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN”i kendileri uygulamadıkları gibi başkalarının “ADİL DÜZEN” uygulamalarına da mâni olurlar.

Bunlar “bir grup, bir topluluk” teşkil ederler. Bu durumda düşünelim bakalım “ADİL DÜZEN”in gelmesini istemeyen kimler vardır?

Otel odalarında toplanıp “ADİL DÜZEN”in getirilmesini istemeyenler kimlerdir?

Bunlar tekel sömürü sermayesinin mensupları ile onların hizmetkârlarıdır.

Yani yeryüzünü sömüren “tekel sömürü sermayesi ile onun işbirlikçileri”dir.

Bunlar “ADİL DÜZEN”in ne olduğunu biliyorlar ancak sömürülerini bu “zalim düzen”de devam ettirdikleri için “ADİL DÜZEN”in gelmesinin önünde engel teşkil ediyorlar.

İşte onlar ve onların işbirlikçi hizmetkârları bir tek topluluk oluşturuyorlar.

Bunların tamamı dolara yani paraya tapan kötü niyetlilerdir.

Tebbet Sûresi’ndeki “Ebû Lehebler”dir bunlar.

Uygarlaşmaya, medeniyetleşmeye karşı direnenlerdir, “ADİL DÜZEN”e geçmeyi önleyenlerdir.

*

“ADİL DÜZEN” nedir?

İnsanlığın “adalet ve barış” içinde birleşmesidir.

Bizim bir görevimiz de; insanların bir arada olmasını engelleyen ve hâlen dünyanın her tarafında uygulanmakta olan “gümrükler ve vizeler düzenini” ortadan kaldırmadır.

Bu zalim “gümrükler ve vizeler düzeni”ni kurdurup uygulatanlar kimlerdir?

Küresel sömürü sermayesi mensupları ile onların yeryüzündeki işbirlikçileridir.

Kendileri bütün insanları sömürsünler diye bu engelleri koymuşlardır.

Tüm insanlığın zavallı, aciz ve zalim yöneticileri de işte bu küfretmiş olanlara hizmet etmektedir. ‘Gümrükleri kaldırdım, vizeleri kaldırdım!’ diyen devlet yöneticileri bu engelleri ve setleri yıkmış olur.

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş ve insanlık; nerden nereye?..

Reşat Nuri EROL

14.10.2010

Önce minik bir bilgi ve hatırlatma: Bu satırlar, Millî Görüş Lideri ile birlikte baş başa geçirilen iki saat sonrasında, o akşamın sabahında yazılmaktadır...

Sorulası ve üzerinde derin derin düşünülesi soru şudur:

İnsan “fert olarak” nerden nereye; insanlık “bir bütün olarak” nerden nereye; Müslümanlar “ümmet/topluluk olarak” nerden nereye; Türkiye “ülke ve devlet olarak” nerden nereye?..

Ve “Millî Görüş Hareketi” nerden nereye?..

Çok değil, birkaç asır öncesini hatırlayalım, dört-beş asır öncesi:

Müslümanlar ve İslâm âlemi Osmanlıların şahsında insan, devlet, “adalet”, düzen ve hükümranlık olarak zirvede...

Batı dünyası ise başta “zulüm” her yönüyle diplerde…

Sonra İslâm âleminde ve Müslümanlar arasında asırlara yayılan bir duraklama, gevşeme, gerileme ve çöküş…

Batı dünyasında ise özellikle Avrupa’da başlayan reform, Rönesans, aydınlanma, kalkınma…

Ve beş asır sonrasında, bugün yaşanmakta olan çağımız

Evet, çağımız

***

Çağımızda devran yeniden dönmekte, dönem değişmekte, nöbet değişikliği gerçekleşmekte; Batı dünyası zirveden aşağılara (hem de aşağıların aşağısına doğru) yuvarlanmaya başlamışken; Doğu, İslâm âlemi, Müslümanlar yeniden zirveye tırmanmaya başladılar...

-“Millî Görüş Hareketi” işte bu yeniden zirveye tırmanışın “adı”dır...

-“Millî Görüş Mensupları” insanlığın işte bu yeni hamlesinin “öncüleri”dir...

-“Necmettin Erbakan” da; sadece Türkiye değil, sadece İslâm dünyası değil, bütün insanlık için “yeni bir başlangıç, yeni bir umut, yeni bir hamle, yeni bir kurtuluş, yeni bir medeniyet projesi” olan bu hareketin yani “Millî Görüş Hareketinin Lideri”dir…

Bu harekette “evvelûn, sabikûn, mukarrabûn” olmak kolay değildir...

Olduktan sonra “sabır, sadakat, istikamet ve heyecanla” devam edebilmek de kolay değildir...

Nitekim, kırk yıllık Millî Görüş Hareketi tarihimize baktığımızda, dönem dönem yaşananları hatırladığımızda… Önce 1970’lerde MSP, sonra 1990’larda Refah Partisi (RP) ve şimdi de 2010’larda Saadet Partisi (SP) döneminde yaşadıklarımıza baktığımızda…

Önce 1970’lerde bırakanlar, “istifa” edip “tek tek” terk edenler, bir yerlere gidenler veya gidecek yer bulamayıp kaybolanlar şimdi nerelerdeler; bilen var mı?!.

Sonra 1990’ların sonunda-2000’lerin başında, hem de “Millî Görüş gömleğini çıkararak-Adil Düzen ceketini ise hiç giymeyerek” gidenler…

Batan Batı’nın (AB, ABD, IMF, Dünya Bankası, BM, NATO, BOP ve diğerleri, yani Siyonizm ve sömürü sermayesi) peşine takılanlar, iki cihanda da nereye doğru sürüklendiklerini ve ne yaptıklarını idrak edebiliyorlar mı?!.

***

Ve şimdi 2010’larda yani bu günlerde, bu haftalarda, bu aylarda; -hep “yazdığım” ve bugün de önemine binaen hatırlatma ihtiyacı hissettiğim- insanlığı “SOSYAL TUFAN”dan kurtaracak olan “MİLLÎ GÖRÜŞ-ADİL DÜZEN GEMİSİ”ni “tek tek veya toplu istifalarla terk edenler” ne yaptıklarının ve nereye gittiklerinin farkında mı?!.

İlginç olan şudur:

Millî Görüş Hareketi I. Hamle ve Şahlanışını MSP zamanında, II. Hamle ve Şahlanışını Refah Partisi zamanında gerçekleştirdi ama aynı dönemlerde de “istifaları, ayrılıkları, gömlek çıkarmaları ve yazamayacağım başka şeyleri” de yaşadı…

Ve şimdi:

Millî Görüş Hareketi III. Hamle ve Şahlanışına hazırlanırken; “istifa edenler, ayrılanlar, gemiyi terk edenler” acaba kimlere hizmet ettiklerinin farkında mı?!.

Millî Görüş Lideri ile yapılan uzun görüşmenin hemen ardından, bir köşe yazısına sığdığı kadarıyla, şimdilik düşünce ve duygularım bu kadar!

Devamı olur mu?

Bakacağız…

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş(2): Gömleksiz olmaz, olamaz!

Reşat Nuri EROL

15.10.2010

Önceki yazımızın sonuna doğru bir yerinde ne demiştik?

İlginç olan şudur: Millî Görüş Hareketi I. Hamle ve Şahlanışını MSP (Millî Selâmet Partisi) zamanında, II. Hamle ve Şahlanışını RP (Refah Partisi) zamanında gerçekleştirdi ama aynı dönemlerde de “istifaları, ayrılıkları, ‘gömlek çıkarmaları’ ve ‘yazamayacağım’ başka şeyleri” de yaşadı…

‘Yazamayacağım’ çok şey var ama burada -beni çok etkileyen ve birkaç yıl özel emek verdiğim- sadece birini anmadan geçemeyeceğim:

RP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yaptığım “kişi”, meğer o yıllarda, başından beri “ADİL DÜZEN”e hep karşıymış(!), 15 ilim adamına(!) “ADİL DÜZEN” aleyhinde “raporlar” hazırlatıyormuş da haberimiz yokmuş!

(O sözde raporların küçük bir kısmı elimize geçti ve her satırına gerekli cevaplar yazıldı; ilgilenenlerin bilgisine.)

İşte o “kişi” sekiz yıldan beri Başbakan!

“ADİL DÜZEN”e başından beri hep karşı olan, harekete sırt çevirdiğinde ise “Millî Görüş” gömleğini çıkaran “kişi” başta olmak üzere, “onun peşinden gidenlere” tek soru:

-“Millî Görüş gömleği” ve “Adil Düzen ceketi” olmadan, bugüne kadar Türkiye’nin hangi ana sorununu çözdünüz; ya da “Millî Görüş gömleği ve Adil Düzen ceketi” olmadan sorunlara çare ve çözüm üretilebiliyor musunuz?..

***

Türkiye’nin dört ana sorununu bu vesileyle tekrar hatırlayalım:

1. İŞSİZLİK ve istihdam...

2. BORÇLAR: Dış ve iç borçlar...

3. MEDYA: Millî olmayan her türlü medya...

4. YARGI: Adalet, Anayasa ve Yargı Kurumları sorunları...

-“Millî Görüş gömleği” ve “Adil Düzen ceketi” olmadan, sekiz yıldan beri ülkemizin bu dört sorundan hangisi çözüldü; hangisi?..

“Türkiye’nin 100 Sorunu”nu buraya yazmıyorum, çünkü bir gazete köşe yazısına bu sorunların sadece isimleri bile sığmaz. Ama şu kadarını hatırlatayım: “TÜRKİYE’NİN 100 SORUNU VE 100 ÇÖZÜMÜ” araştırma ve çalışmamız hazırdır; ilgilenenlerin bilgisine…

Demek ki neymiş?

Gömleksiz olmazmış, olamazmış, olmuyormuş…

“Millî Görüş gömleği ve Adil Düzen ceketi” olmadan olmuyormuş.

***

Sözü Saadet’e, Saadet Partisi’ne getirmeye çalışıyorum…

Daha doğrusu “Millî Görüş Hareketi”nin I. ve II. Hamle ve Şahlanışlarını yaptığı “çıraklık” (MSP) ve “kalfalık” (RP) dönemlerinden sonra; tam da şimdiki “ustalık” döneminde, “III. Hamle ve Şahlanış” merhalesine gelmişken, “gemiyi tek tek veya topluca terk edenlere” getirmeye çalışıyorum…

Bakıyorum da; “onlar” da, yukarıda örnek olarak andığım ve anlattığım “kişi” ve “onun peşinden gidenler” gibi “Millî Görüş gömleği ve Adil Düzen ceketi” olmadan bu işlerin olabileceğini zannediyorlar!

Zavallılar, MSP zamanında gemiyi terk edenlerin nerede olduklarını biliyorlar mı; veya RP/FP sonrasında terk edenlerin “sözde başarılarına” ya da bana göre “başarısızlıklarına” mı özeniyorlar?!.

Sadece son iki yılı hatırlayalım:

“Millî Görüş” kavramını kerhen, adeta yabancı bir kelimeymiş gibi bazen andılar ama özünü ve ruhunu anlatmadan etrafında dolandılar; bu arada kendilerini güya “medeniyetçi” olarak lanse ederken, “ADİL DÜZEN” söylemini yani “ADİL DÜZEN MEDENİYET PROJESİ”ni ise tek bir defacık olsun ağızlarına bile almadılar!!!

Sonuç:

Bu işler “gömleksiz” olmaz; bu kış/kriz şartlarında “ceketsiz” hiç olmaz!

Yani “Millî Görüş gömleği ve Adil Düzen ceketi” olmadan kesinlikle hiçbir şey olmaz, olamaz!

Delil ve örnek mi istiyorsunuz:

İşte sekiz yıldan beri sözde iktidarda olanlar ve Türkiye’nin sorunları!

Kritik soru şu:

Yoksa siz de onları mı örnek alıyorsunuz?!.

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş(3): Müjdeler olsun…

Reşat Nuri EROL

18.10.2010

Üstadım ile birlikte Erbakan Hocamıza yaptığımız ziyaretin ardından çok değil, sadece üç gün sonra; -görüşmeden edindiğim izlenimlere istinaden- “beklediğim müjdelerin ilk bölümünü” Erbakan Hocamız bugün (Cuma) açıklamış oldu...

Evet, “müjdelerin ilk bölümü” diyorum; çünkü kırkbir yıllık Erbakan Hocamı iyi tanıdığımı ve peyderpey “yeni müjdelerle” karşımıza çıkacağını çok iyi biliyordum...

Bu arada ‘yeni müjdeler’ de olacak...

Bundan önce yazdığım iki “Millî Görüş” yazımın devamı olan bugünkü yazımda, Erbakan Hocamızın müjdeli açıklamalarının sadece ‘ilk bölümü’ üzerinde duracağım:

Saadet Partimizin 17 Ekim günü yapılacak olan Olağanüstü Büyük Kongresi’nin büyük önemi ve mânâsı vardır. 20. asrın ilk yarısı 1. ve 2. Cihan Harpleri ile geçmiş, insanlık beklediği özlediği ‘saadet dünyası’nı bir türlü bulamamıştır. İkinci Cihan Harbi’nin arkasından ‘yeni bir dünya’ya kavuşmayı beklerken; 1945’de Yalta’da Roosevelt, Stalin ve Churchill’in bir araya gelerek ana hatlarını tespit ettikleri ‘yeni dünya’ saadet getireceğine; önce 45 yıl süreyle devam eden ‘soğuk harp’ ile; bilahare 1990’dan sonra da bugüne kadar 20 yıldan beri devam eden ‘20. Haçlı Seferi’ dönemiyle sadece insanlığın zulüm içerisinde kan ve gözyaşı ile ızdırap çekmesine sebep olmuştur. Bu gerçekler, insanlığın saadetinin ırkçı emperyalizmin eline bırakılamayacağını ispat için kâfi gerçeklerdir.

Irak savaşları, Çeçenistan, Keşmir, Bosna, Kosova, Afganistan ve dünyanın her yerinde Müslümanlara yapılan zulümler ile yaşadığımız ve en son Gazze (Filistin) olayları ile bütün açıklığıyla ortaya çıkan gerçekler insanlığın artık daha fazla vakit kaybetmeden ‘Yeni Bir Saadet Dünyası’na kavuşmasını zaruri kılmaktadır.

Yeni saadet dünyasını tarih boyunca olduğu gibi ancak Millî Görüş kurabilir. Bunun sebebi, “Millî Görüş”ün diğer bütün bâtıl görüşlerle temelde sahip olduğu 7 mühim farktır.

İşte “İLK MÜJDELER” olan 7 TEMEL SEBEP:

1- Maneviyatsız saadet olmaz.

2- “ADİL DÜZEN”siz saadet olmaz. Komünizm gibi faizci kapitalist nizam da çökmeye mahkumdur. Zorla yaşatmak dahi mümkün değildir. “ADİL DÜZEN” bir tercih değil, kurtuluşun tek çaresidir. Bir zorunluluktur.

3- Bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstündür.

4- Saadet için bugünkü zulüm dünyası yerine; “Yeni Bir Dünya”nın, “Saadet Dünyası”nın kurulması kaçınılmazdır.

5- Bulunduğumuz tarihî dönüm noktasında: Türkiye, Avrupa kapısına zincirle bağlanmayacak ve İsrail’e vilayet olmayacak; Tarihteki şerefli yerini alacak.

6- “Millî Görüş” uyanıklıktır, işbirlikçilere destek olmaz.

7- Millî Görüşçüler güncel yanılgı hastalığına düşmemişlerdir.

“Yeni bir saadet dünyası”nın ancak “Millî Görüş” ile kurulabileceğinin diğer açık bir delili de, Adem(a.s)’dan beri var olan insanlık tarihidir.

“Millî Görüş” ile ilgili ilk yazımda dört-beş asırlık bir dönemi ele almış, devranın döndüğünü ve “yeni dönemde adaleti tesis etme ve dünyaya nizamat verme nöbetini” yeniden Müslümanların devralacağını anlatmıştım. Erbakan Hocamız özellikle son bir yüzyıllık dönemi özetledikten sonra; “İLK MÜJDELER” mesabesindeki TEMEL SEBEPLERİ bugünkü mübarek Cuma gününde açıklamış ve “müjdelemiş” oldu.

İlk yazımdaki bir bölümü tekrar hatırlamakta yarar var:

Çağımızda devran yeniden dönmekte, dönem değişmekte, nöbet değişikliği gerçekleşmekte; Batı dünyası zirveden aşağılara (hem de aşağıların aşağısına doğru) yuvarlanmaya başlamışken; Doğu, İslâm âlemi, Müslümanlar yeniden zirveye tırmanmaya başladılar...

Erbakan Hocamız bu mübarek Cuma gününde; işte bu yeniden uyanışın, yeniden dönüşün, yeniden varoluşun, yeryüzüne yeniden adaleti ve saadeti tesis etmenin ilk müjdelerini verdi.

Evet; MÜJDELER OLSUN…

Ama “yeni müjdeleri beklemeyi ve o müjdelerin gerçekleşmesinin gereklerini yapmayı” da sakın ihmal etmeyin!

Ve’s-SELÂM mea’d-duâ, duâ, DUÂ

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş(4): Tek Yol ADİL DÜZEN

Reşat Nuri EROL

19.10.2010

Üçüncü ‘Millî Görüş(3): Müjdeler olsun’ yazım tevafuken iki gün gecikmeli çıktı.

Bugünkü (18.10.2010 Pazartesi) Millî Gazete’nin ilk sayfasını görünce, ‘iyi ki gecikmeli çıkmış’ diye düşündüm.

Çünkü yazımın ana teması ‘Müjdeler olsun’ muhtevalıydı ve Saadet Partisi Büyük Kongresi gerçekten de pek çok müjdeyi içeriyor, gazetemiz de bunları manşet, başlık, haber ve değerlendirmeleriyle detaylı bir şekilde bildiriyordu…

Millî Gazete’nin birinci sayfası ile orta sayfasındaki sadece başlıklara bakmak bile bu müjdeleri anlamaya yeterliydi: (Saadetliler) ‘Dünya Lideri’ni seçti: ERBAKAN

3. Şahlanış DönemiTek Çare MİLLÎ GÖRÜŞ

Ne Komünizm, Ne Kapitalizm; ADİL DÜZEN

Müjdeler olsun... Sevinin geliyoruz... Bereket geliyor... Biz canlı kuş istiyoruz

Bu ‘canlı kuş’ örneği çok önemli...

Erbakan Hocamız kendisini ziyaret ettiğimizde bu ‘canlı kuş-içi saman dolu kuş’ misalini anlatmış, o anda çok beğenmiş ve dinlerken; ‘keşke bu örneği kongrede de anlatsa’ diye düşünmüştüm...

Hocamız ve Genel Başkanımız Büyük Kongre’de de anlattı; artık siz de ‘canlı kuş-içi saman dolu kuş’ örneğini biliyorsunuz, duymayan ve bilmeyen herkese anlatmalısınız…

Bugünkü Millî Gazete’nin orta sayfasında çok önemli ve dikkat çekici başlık var; ben size ‘tekrar hatırlatmak için’ sadece üçünü seçtim:

GÖZLERİN YAŞARDIĞI AN…

Millî Görüş Erbakan ile 3. Büyük Şahlanışını Başlatıyor…

TEK YOL ‘ADİL DÜZEN’…

İnat edenlere bir şey demiyorum; inanan ve anlamak isteyenler için bu kadarı da yeter!

***

Artık ilk hedefimiz, Haziran 2011’de yapılacak olan milletvekili seçimleridir.

Erbakan Hocamızın tesbit ve ifadesiyle; 3. Şahlanışını başlatan Millî Görüş Hareketi ve Saadet Partisi için bu seçim sadece Türkiye değil, aynı zamanda bütün insanlık için bir ‘dönüm noktası’dır ve bu seçimlerde Saadet Partisi’nin iktidara gelmesinden başka kurtuluş çaresi yoktur.

İşte bu gerçeği ırkçı emperyalizm de çok iyi bildiği için aylardan beri, hattâ yıllardan beri kendi zulüm dünyasını devam ettirebilmek ve “ADİL DÜZEN”i engellemek için Türkiye’de kendi gayesi uğrunda kullanabileceği bir partinin iktidara gelmesi için elinden gelen bütün gayreti ile hazırlıklarını -bir kere daha- yapmaktadır.

Irkçı emperyalizm için tek hedef Saadet Partisi iktidarını engelleyebilmektir.

Bunu açıktan söylemez.

Fakat aklı fikri bundadır.

Bundan dolayı 5 hazırlık yapmıştır, hâlen de yapmaya devam etmektedir.

Bu hazırlıklar şunlardır:

1- Bu köşede her vesileyle hatırlattığım üzere, bütün basını ele geçirmiştir.

2- Bütün bankaları ele geçirmiştir.

3- Bütün millî büyük müesseseleri (özelleştirme ile veya başka şekillerde) ele geçirmiştir.

4- Muhafazakâr insanlar Saadet Partisi’ne değil, AKP’ye oy versinler diye AKP’ye maksatlı tavizler vermektedir.

5- Okşayarak yutma metodunu bütün gücüyle uygulamaktadır.

Irkçı emperyalizmin bu 5 koldan hazırlıklarına karşılık Millî Görüş de Saadet Partisi olarak 5 koldan mukabil hazırlıklarını yapmaktadır. Bu hazırlıklar şunlardır :

1- Şuurlanma.

2- Çelikleşme.

3- Üretim.

4- Milko hamlesi.

 5- Üçüncü Şahlanış. Heyecan...

İşte, Türkiye’yi ve bütün insanlığı ilgilendiren bu tarihî dönüm noktasında, 17 Ekim 2010 Saadet Partisi Büyük Kongresi öncesinde yaşanan olaylar ile bundan sonra yaşanacak gelişmelerin gerçek mânâsı budur.

***

Bugünkü yazımı, genç bir arkadaşımın mesajı ile bitirmek istiyorum:

“ELHAMDÜLİLLAH… Rabbime (c.c.) bize Hocamızın liderliğinde mücadelemize devam etmeyi ve O ustanın tezgahından geçmeyi nasip ettiği için sonsuz hamd-ü senalar olsun. İNŞAALLAH mücevherler, inciler, elmaslar çıkmış olan bu tezgâhtan geçerken büyük hizmetlerde bulunuruz.” Önder Sipahioğlu (Ekonomik Konular Çalışanı)

Bi’l-vesile SELÂM, HAMD, ŞÜKÜR ve duâ, duâ, DUÂ...

 

 

***

 

 

 

 

Millî Görüş(5): Görev başladı…

Reşat Nuri EROL

20.10.2010

Büyük Kongre’de görev verildi ve görev başladı…

Kritik soru şu: Ne görevi verildi, neler yapılacak?..

Bu kritik soru kadar bu sorunun cevabı da önemli.

Verilen görevi bir slogan, bir afiş, bir pankart cümlesinde özetlemek mümkün mü?

Bir önceki yazımda andığım slogan ve başlıklardan birini seçerek sorunun cevabını veriyorum:

Ne Komünizm, Ne Kapitalizm; ADİL DÜZEN...

Evet, komünizm yıkılıp gitti, kapitalizm can çekişiyor, çöküş aşamasına girmiş, yıkılmak üzere.

‘Sosyal Tufan’ hayatın ilmî, dinî, iktisadî ve siyasî olmak üzere her alanını ahtapot gibi sarmış, her şeyi yavaş yavaş yok ediyor.

Dünya ve bütün insanlık için sadece ‘kriz’ veya ‘krizler’ değil, “TUFAN!” seviyesinde ‘acil durum’ hâli ilân edilse yeridir.

Dünya ve insanlık bu durumda “çare ve çözüm” arıyor...

Millî Görüş Lideri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, görevi devraldığının ilk gününde (dün), ‘şuurlanacağız, çelikleşeceğiz’ dedikten sonra, ‘Ne görev verildi?’ sorusunun cevabını verdi. Erbakan, kongrenin “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya”nın kurulması görevini verdiğini anlattıktan sonra; “Bütün insanlığın saadeti için KAPİTALİZM çöktükten sonra bugün yerine ne konacak belli değil. Çünkü KOMÜNİZM gibi o da çökmeye mahkûmdur. Kongrede, bunların yerine konacak olan “ADİL DÜZEN”i kurma görevi verilmiştir. Konuşma görevi değil...” dedi.

***

Üçüncü Şahlanış Hamlesi yapılırken yapılması gereken hazırlıklar ve çalışmalar, bir önceki yazımızda birer kelimeyle hatırlatılmıştı: 1- Şuurlanma. 2- Çelikleşme. 3- Üretim. 4- Milko hamlesi. 5- Üçüncü Şahlanış; Heyecan...

Bunlarla ilgili bazı detayları, Hocamızın üslubuyla bir kere daha hatırlayalım:

1- ŞUURLANMA. Bütün Millî Görüşçüler, bütün partimiz mensupları bu olayları yaşayarak davamızı gerçek mânâsı ile anlamak ve bizim diğer 60 partiden bir tanesi olmadığımızı, ilk ve tek parti olduğumuzu daha iyi kavramak imkân ve fırsatını bulmuşlardır.

2- ÇELİKLEŞME. Bütün kadrolarımız davaya sapasağlam bağlı, şuurlu insanlardan meydana gelmek suretiyle çelikleşmiştir.

3- HEYECAN. Bu olayların arkasından bütün camiamız mensuplarına büyük bir canlılık ve heyecan gelmiştir. Herkes kendi öz parti ve inancına kavuşmuş olmanın ve temel esasların muhafazasının sevinci, huzuru ve memnuniyetini yaşamaktadır. Millî Görüş’ün seçimi kazanıp iktidar olmak hedefi ve gö