Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
2000 yılının başında FELSEFE veya KELAM

1016 Okunma
ASPxHyperLink

İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ 3
Süleyman Karagülle

İslâm Felsefesi - Giriş: 3

Modern Kur’an Felsefesi - Giriş: 3

 

A  T  O  M  

Hesabi Bilgi

Çevremizi ele aldık, dünyamızdan güneş sitemine, oradan galaksilere, oradan tüm kainata uzandık ve kainatın yaşını tesbit ettik. Biz orada çok çok küçük bir yer işgal ediyoruz. Ne var ki o kainatın bizden haberi yoktur ama bizim ondan haberimiz vardır. Bu yönüyle biz ondan çok büyüğüz. Eğer bizden başka tanrı olamasaydı, biz tanrı sayılabilirdik. Ne var ki biz yalnız mekanda küçük değiliz, zamanda da çok kısa ömrümüz vardır. Bizim tanrı olmamız mümkün değildir.

Şimdi de bizden küçük neler var, oraya doğru yol alalım. Parmağımız esas birimdir. Saçlarımız vardır. Belki parmağınızın binde biri kadar. Ondan küçükleri gözümüz görmemektedir. Ne var ki gözümüzle görmediğimizi bazan ölçme imkanını buluruz.

Örnek olarak kağıdımıza bir damla mürekkep damlatalım ve bunu ıslatıp kağıt üzerinde yayalım. Sonra kurutup su uçsun. Boya bütün yüzeye yayılmıştır. Kağıdın rengi tamamen değişmiştir.

İşte onun kalınlığını hesaplayabiliriz. Boyamızın hacmini kağıdın yüzeyine bölersek boyanın kalınlığını hesaplayabiliriz. Bu gözümüzle gördüğümüz kalınlıktan binlerce defa küçüktür. İşte bu türlü bir teknik kullanarak, gözle göremesek, elle tutamasak da en küçük parçaya kadar bilgimiz ulaşmaktadır. Uzayı da böyle hesabi bilgilerle biliyoruz.

 

Hücre

Çoğumuz gözlük takıyoruz. Çıkardığımızdan daha iyi görüyoruz. Gözlüğü geliştiriyoruz. Çok uzakları daha iyi görüyoruz. Buna teleskop denmektedir. Gözlüğü geliştiriyoruz. Gözle göremediklerimizi görüyoruz. İlk olarak mikroskopla bedenimizi görebiliyoruz. Bedenimiz böyle beton benzeri veya mum benzeri bir hamurdan ibaret değildir. Duvardaki tuğlalar gibi odacıklardan oluşmaktadır.

Bunlar birbirine yapışarak canlıları oluşturmaktadırlar. Bunların değişip görünenleri vardır. Bunların büyüklüğü milimetrenin binde biri olan mikron seviyesindedir. 0,2 mikron hücreler vardır. 10 mikron hücreler de vardır. Bunlar başlı başına canlıdırlar. Tüm hayat bunlarda geçer. Bir çocuk bir hücrenin bölünmesiyle çoğalır ve insan olur.

Hücrenin içinde çoğalma bakımından canlıya benzer küçük varlıklar vardır. Bunlara kromozom denmektedir. Bunların hücrelerden farkı, bunlar beslenmezler. Bölünerek çoğalırlar ama iş yaparken kendileri enerji harcamazlar. Hücrenin enerjisinden yararlanırlar. Virüsler de kromozom gibidirler. Onlar hücrenin yapısından değildirler, yabancıdırlar. Onlar da ancak hücrenin enerjisi ile iş yaparlar.

 

Organik Molekül

Hücrenin içinde moleküller vardır. Bunlar çok büyük sayıda atomları içerir. Bu moleküller cansız alemde yoktur. Bunları canlılar oluşturur. Canlılar da bunlardan meydana gelir. Yumurta tavuktan çıkar, tavuğu da yumurta meydana getirir. Bu zincirin başlangıcı vardır. Çünkü biliyoruz ki tavuğun olmadığı dönem mevcuttur. Organik moleküllerin büyüklükleri de hücrenin büyüklüğünün binde biri kadardır. Tüm canlılar dört adet çekirdek asitlerinden oluşur. Bunlar canlının dilidir. Bunlar 20 adet azot asitlerini gerekli yerlere yerleştirip hücreyi oluşturur. Hücreler de canlıyı oluştururlar.

 

Cisimler

Organik moleküllerin altında inorganik moleküller vardır. Bunlar yüze yakın atomlardan oluşur. Atomlar da hidrojen dediğimiz suyun aslını oluşturan maddeden meydana gelir. Bunların satır ve sütunlarda yerleri vardır. Dünyamızı ve güneşleri bu maddeler oluşturur. Bu maddelerden her biri kendisine özgü ışık neşreder. Biz bu sayede hangi yıldızda ne maddeler var bilebiliyoruz. Kainatta, yerde olan maddelerden başka bilmediğimiz madde yoktur. Bütün kainat bu yüze yakın elementten meydana gelmiştir.

 

Elektron

Bir hidrojen atomu 1836+1 parçacıktan oluşur. Bu da 17’nin 108 katıdır. 108=3*3*3*2*2 etmektedir. En küçük parça olan elektronun iki çeşidi vardır. Benzer olanlar iterler, benzer olmayanlar çekerler. Bunların özelliği vardır. Sıçraya sıçraya hızlanırlar. Işık hızından daha fazla hızlanmazlar. Bunlar hızlarını değiştirdikçe ışık yayarlar yahut ışık yutarlar. Böylece kainatta en büyük cisim 13.7 milyar ışık yılı büyüklüğünde olan kainatın kendisidir.

 

KÜÇÜK PARÇA

Mikroskopla baktığımızda insanların ve diğer bütün canlıların hücrelerden oluştuğunu görürüz. Her hücre kendisine benzer bir hücre oluşturabilmektedir ve büyük canlılara benzer şekilde yaşamaktadır. Büyük canlılar onların ortaklıkları ile oluşurlar. İşbölümü vardır. Bitkiler Güneş enerjisini alıp besin yaparlar. Hayvanlar ise onları uzaklara götürüp bitkilerin yayılmasına yardım ederler. Ayrıca besin zinciri içinde dengeyi oluştururlar. Ölüleri ortadan kaldırma işi ise bakterilere verilmiştir. Onlar da canlıdırlar. Birleşerek ortak bir vücut meydana getirmezler. Onları ortadan kaldıran da virüsler vardır. Bölünme bakımından hücrelerin kromozomlarına benzerler. Kromozomlar ve hücre içi yapılar zincirleme büyük moleküllerden oluşur. Sonra cisimler gelir. Cisimler atomlardan oluşur. Yüze yakın atom vardır. Atomun yapısı suyu oluşturan hidrojenin bileşikleri ile oluşurlar. Atomda 1636+1 parçacık vardır. Bu iki kutupludur; elektron ve pozitron. Bu en küçük parçadır. Kütlesi 9.11 10^(-28) gramdır. Her elektronun atomun üzerinde bir yörüngesi vardır. Kendisi gitmeden başkası gelmez. Bu yerlerde bulunan elektronların hızları vardır. Hızlar ne fazla ne de az olabilir. O yörüngesinin enerjisinin fazlasını alırsa orasını terk eder. Oraya giren o yörüngenin hızını alır.

 

Elektronun kütlesi me = 9.11 10-31 kg = 511 keV/c2 3

Protonun kütlesi mp = 1.673 10-27 kg = 938.272 MeV/c2

Netronun kütlesi mn = 1.675 10-27 kg = 939.566 MeV/c2

Planck sabiti = 6.626 10-34 J s = 4.136 10-15 eV s

Boltzmann sabiti k = 1.38 10-23 J K-1 = 8.617 10-5 eV K-1

Işığın uzaydaki hızı c = 3.00 108 m s-1

Boş uzayın dielektrik sabitiv ɛ0 = 8.85 10-12 F m-1

Avogadro sabiti NA = 6.02 1026

kg-mol-1

Rydberg sabiti R = 1.10 107 m-1

Bohr magnetonu μB = 9.27 10-24 J T-1

Nükleer magneton μN = 5.0508 10-27 J T-1 = 3.1525 10-14 MeV T-1

İnce yapı sabiti = 1/137

Atomik kütle birimi 1u = 1.66 10-27 kg = 931.502 MeV/c2

Enerji dönüşümü 1 eV = 1.6 10-19 J 1 yıl = 3.16 107 s

1 Işık Yılı = 10^16 metre

Bir Atom 1^-15 metre

 

 

 

 

Elektron: Bu  en küçük kitelrisi olan parçacıktır me=  0. 9.11 10^-33 gramdır.

Proton: Suyu yapan en küçük atomdur.  

Protonun kütlesi mp = 1.673 10-30 kg = Nötron: mn  = 1.675 10-30 kg

Bunlar birbirlerini iterler.  Yani uzaklaşmaya çalışırlar.  

Elektronun yükü  qo=0. 534188 10^-30 yük birimidir.

Bir de spinleri vardır. Yarım spindir.

Bir elektronun yükü q= 0.534188 10^-30 Yük Birimidir

Böylece kainatın en büyüğünün büyüklüğünü en küçüğün de küçüklüğünü biliyoruz. Biz aradayız. Kainatın doğduğu tarihten haberimiz var. Öleceğini de biliyoruz. Zaman ve mekan beynimizde yerleşmiştir.

Bunlar bilgidir.

Felsefeyi buna dayandıracağız…

İnşaallah…

 

Haftalık Seminer Dergisi; 652. Hafta      03 Mart 2012    SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org   (0532) 246 68 92

 

 


2000 yılının başında FELSEFE veya KELAM
1-GİRİŞ
1231 Okunma
2-HAZIR BULDUĞU ORTAM BAĞLAMINDA GAZALİ VE FELSEFEYİ BİTİRMESİ
1294 Okunma
3-JEAN-JACQUES ROUSSOEU VE FELSEFE
1178 Okunma
4-SOKRAT VE ADİL DÜZEN
1124 Okunma
5-THALES VE ADİL DÜZEN
1161 Okunma
6-PARMENİDES-HERAKLİT VE ADİL DÜZEN
1403 Okunma
7-EFLATUN VE ADİL DÜZEN
1047 Okunma
8-ARİSTO VE ADİL DÜZEN
1278 Okunma
9-EPİKÜR-i(KIBRISLI)ZENON VE ADİL DÜZEN
1429 Okunma
10-PLOTİN VE ADİL DÜZEN
1234 Okunma
11-AUGUSTİNUS VE ADİL DÜZEN
1100 Okunma
12-SAİNT ANSELM VE ADİL DÜZEN
1107 Okunma
13-THOMAS VE ADİL DÜZEN
1087 Okunma
14-MEİSTER ECKHART VE ADİL DZEN
1428 Okunma
15-NİKOLAUS VE ADİL DÜZEN
1079 Okunma
16-DEKART VE ADİL DÜZEN
1499 Okunma
17-PASKAL VE ADİL DÜZEN
1063 Okunma
18-SPİNOZA VE ADİL DÜZEN
1154 Okunma
19-LEİBNİZ VE ADİL DÜZEN
1187 Okunma
20-VOLTER VE ADİL DÜZEN
2385 Okunma
21-JEAN LACQUES ROUSSEAU(ÖZEL) VE ADİL DÜZEN
918 Okunma
22-DAVİD HUME VE ADİL DÜZEN
1007 Okunma
23-IMMANUEL KANT VE ADİL DÜZEN
1118 Okunma
24-JOHANN GOTTLİEB FİCHTE VE ADİL DÜZEN
3986 Okunma
25-FRİEDRİCH SCHELLİNG VE ADİL DÜZEN
1066 Okunma
26-GEORG WİLHELM FRİEDRİCH HEGEL VE ADİL DÜZEN
1070 Okunma
27-ARTHUR SCHOPENHAUER VE ADİL DÜZEN
1417 Okunma
28-SOREN AABYE KİERKEGAARTD VE ADİL DÜZEN
1197 Okunma
29-LUDWİG ANDREAS FEUERBACH VE ADİL DÜZEN
1095 Okunma
30-FRİEDRİCH WİLHELM NİETZSCHE VE ADİL DÜZEN
1008 Okunma
31-MARTİN HEİDEGGER VE ADİL DÜZEN
980 Okunma
32-BERTRAND RUSSEL VE ADİL DÜZEN
1201 Okunma
33-LUDWİG JOSEF JOHANN WİTTGENSTEİN VE ADİL DÜZEN
1075 Okunma
34-KARL HEİNRİCH MARX VE ADİL DÜZEN
1356 Okunma
35-SONUÇ VE YENİ FELSEFEYE GİRİŞ
1062 Okunma
36-İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ 1
1022 Okunma
37-İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ 2
1001 Okunma
38-İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ 3
1016 Okunma
39-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 1
1095 Okunma
40-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 2
1055 Okunma
41-MODERN FELSEFEYEİRİŞ 3
1007 Okunma
42-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 4
1023 Okunma
43-modern felsefeye giriş 5
889 Okunma
44-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 6
998 Okunma
45-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 7
989 Okunma
46-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 8
902 Okunma
47-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 9
907 Okunma
48-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 10
1001 Okunma
49-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 11
1071 Okunma
50-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 12
946 Okunma
51-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 13
1015 Okunma
52-modern felsefeye giriş 14
945 Okunma
53-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ 15
945 Okunma
54-MODERN FELSEFEYE GİRİŞ-16
987 Okunma
55-modern felsefeye giriş-17
1067 Okunma
56-modern felsefeye bgiriş-18
917 Okunma
57-modern felsefeye giriş 19
997 Okunma
58-modern felsefeye giriş 20
978 Okunma