Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
TEVBE SÛRESİ TEFSİRİ(9.SURE)

991 Okunma
ASPxHyperLink

128 VE 129.AYETLERDE MATEMATİK YAPI
Süleyman Karagülle

TEVBE SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİNDEKİ MATEMATİK YAPI

Tevbe Sûresi’nin son semineri yapılmıştır. Son iki âyetinin Kur’an’dan olmadığı iddia edilmiştir.

Bu semineri bu tartışmaya ayırmak istiyoruz.

 

Tarihî Aşamalar

Tarihte insanlar Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onlara verdiği kitaplar ile uygarlaşmışlardır. Biri ortaya çıkıyor, halkın o günkü teknoloji ile yapamayacağı işi yapıyor ve onlara ben Tanrı’nın elçisiyim diyordu. Halk onu imtihan ediyor, gittiği yolu test ediyor ve sonunda onu tasdik ediyordu.

Kur’an’a gelinceye kadar bu sistem devam etti. İnsanlar önce peygambere inanıyor, sonra onun getirdiği kitabın Allah kitabı olduğunu kabul ediyor ve ona göre amel ediyordu.

Kur’an’da ise durum böyle olmamıştır. Hz. Peygamber sadece Kur’an okuyor, o kadar. Kur’an’ın kendisi ise ilâhi söz olduğunu ilân ediyor ve Hz. Muhammed’in de O’nun elçisi olduğunu haykırıyordu. Hz. Muhammed kendisi bile zaman zaman Kur’an’ın dediklerinde tereddütler geçirmiştir.

Sonunda son İslâm dini de böylece yayılmıştır. Bugün bu dinlerden İncil’e ve Tevrat’a inanan 2,5 milyar, Kur’an’a inanan 2 milyar, Vedalar’a inanan 1,5 milyar, Furkan’a inanan 1,5 milyar insan vardır. Bunların hepsi babaları inandığı için inanmaktadırlar.

Medeniyetler vardır. Elbette bunların kurucuları olacaktır. O halde bunu açıklayan kıssalar ana hatları ile doğrudur. Ne var ki bu uygarlıklar binlerce sene önce doğmuş, o zamanlarda gelişmiş ve bugüne gelmişlerdir. Artık tarihî ömürlerini doldurmuşlardır. Yeni uygarlığa gerek vardır. Yani yeni peygamber gelmeli ve yeni kitap inmelidir.

 

Peygambersiz Uygarlıklar

Tarihî gelişme bunu gerektirdiği halde gerçekler bunun aksindedir. Bugünkü insanlığın seviyesi o kadar yükselmiştir ki gelecek peygamberin bunu kavrayıp onlar için çözüm üretmesi mümkün değildir. Hattâ bugün ilim Tanrı’yı ve vahyi tamamen inkâr ederek kendi başına sistemler kurmağa kalkışmıştır. Şimdi bir kimsenin mucizesine kimse inanmaz, çünkü bugünkü teknoloji onları gerçekleştiriyor.

Kur’an da zaten bunu beyan etmiş, Hz. Muhammed’den sonra peygamber gelmeyeceğini ilan etmiş ve yeni kitabın gelmeyeceğini de çok açık bir şekilde belirtmiştir.

Kur’an bunu sadece belirtmekle kalmamış bunun için gerekli bütün tedbirleri almıştır.

Önce Kur’an peygambere dayalı bir kitap değildir. Kendisinin ilâhi kitap olduğunu her dönemde kanıtlayan bir kitaptır. Dolayısıyla yeni kitaba gerek kalmamıştır. Kur’an kendi mucizesi ile ilâhi kitap olduğunu kanıtlamaktadır.

Diğer taraftan Kur’an uygulama hükümlerini getirmemiş, genel kuralları getirmiş, uygulama hükümlerini içtihad ve icmaya bırakmıştır. Dolayısıyla Kur’an her dönem ve topluluğa hitap eden ve onların sorunlarını çözen yeter kitaptır. Ben resul göndermeyeceğim, sizin seçeceğiniz başkan aynı zamanda benim resulümdür diyor. Ben kurallar koymayacağım, sizin aranızda yapacağınız sözleşmeler benim koyduğum kurallardır diyor. Temel ana kurallar şunlardır:

a) Ey insan, sen benim halifemsin, benim adıma kararlar al, o benim sana bildirdiğim vahiydir. Ondan sonra kul olarak kararını kendin uygula. Böyle yaparsan benim emrettiklerimi yerine getirmiş olursun, ben seni bunu yaptığın için âhirette de mükâfatlandıracağım.

b) Ey insanlar, aranızda uzlaşınız, istediğiniz sözleşmeyi benim adıma akdediniz. O sözleşme benim size emrimdir. Şimdi kullarla o sözleşmeye uyun. Değiştirin ama sözleşme sürdükçe uyun.

c) Topluluk oluşturun, aranızdan birini başkan seçin. Siz benim halifem olarak başkanınızı seçtiniz. Artık o benim resulümdür. Onu ben göndermiş oluyorum. Ona itaat edin. İtaat etmeyecekseniz onun topluluğundan ayrılın.

d) Aranızda çıkan ihtilafları çözmek için taraflar birer hakem seçsin. Hakemler de başhakem seçsin. Onları benim adıma seçtiniz. Benim halifem olduğunuz için seçtiniz. O hakemler heyetini ben oluşturdum. Artık ona uyunuz diyor, Allah.

Yani Kur’an’dan sonra kitap olarak Kur’an kalmıştır, devam etmektedir. Nebilerin ve resullerin yerini de âlimler almıştır. Bu hususta bütün İslâm âlemi müttefiktir. Sadece Şiiler bu âlimlerin seyyid olması şartını koşuyorlar.

Demek ki bugünkü ulema önce Kur’an’ın Allah sözü olduğunu ispatlayacaktır; bunu ilmî metotlarla ispatlayacaklardır. Bu birinci dönemdir yani Mekke dönemidir. Bediüzzaman gelmiş, bu ispata başlamış ve bugün bu ispatlanmış durumdadır. Bu seminerde bunun birini size göstereceğiz.

Bunu ispatlayan âlimler aynı zamanda Kur’an’ı yorumlama yetkisine sahip olunduğunu da ispatlamış olurlar. Ben Süleyman Karagülle, Fethullah Gülen, Hayrettin Karaman Kur’an’ın Allah sözü olduğunu ispat edebiliyorsa, demek ki bunlar Kur’an’ı tebliğe ve uygulamaya görevli ve mezun kişilerdir.

 

Akevler Uygulaması

Akevler çalışanlarından kim Kur’an Arapçasını öğrenirse, kim uygulamalı Matematiği öğrenirse, kim çağımızın problemlerini çözmeyi (Fıkhı) öğrenirse, kim ortaklık Muhasebesini öğrenirse o görevli âlimdir. Bunun kanıtı da Kur’an’ın müsbet ilimle ilâhi kitap olduğunu ispat etmesi ile mümkündür.

Kur’an’ın müsbet ilimle ilâhi kitap olduğu hususunun sabit olması onun içeriğindeki bütün bilgilerin doğru olduğunu gösterdiği için Tevrat, İncil, Vedalar ve Furkanların da ilâhi kitap olduğunun müsbet ilimle sübutu demektir. Böylece insanlık üçüncü binyıla giderken bu kitaplara dayanarak çağın sorunlarını çözecektir.

Kur’an’ın müsbet ilimlerle Allah’ın sözü olduğunu ispat edebilmek, müsbet ilmin ispat metodunu bilmek gerek. Şimdi sizlere bunların esaslarını vermeye çalışacağız.

Varlıklar birtakım özellikler taşırlar. Bu özelliklerden her birinin büyüklükleri vardır. Bunlar sayılarla ölçülür. Örnek olarak bir dağı alalım. Yüksekliği var. Çevresinin şekli var. Bu şeklin biçimi ve ölçüleri var. Kayalıkları var, toprakları var. Toprakların cinsi ve miktarı var. Bitki örtüsü var, o bitkilerin cinsleri, sayıları ve büyüklükleri var. İşte, bir dağ böyle birçok özellikleri ve miktarları içerir.

Bu miktara varlığın sayıları ve matematiği denir. Varlık bu sayıları ile diğer varlıklardan ayrılmaktadır. İlim önce varlıkları tesbit eder, onların sayılarını yani varlığın matematiğini ortaya koyar. Bu ilmin birinci işidir.

Sonra sayılar arasında ilişkileri kurmaya başlar. Sayılardan çok nisbetleri alır. Dağın kilometre başına düşen ağaç sayısını bulur. Dağın alanı ile yüksekliği arasındaki oranı bulunur. Böylece dağın yalnız özel sayılarını değil, birbirleri ile olan ilişkisi de bulunur. Onun için varlığın sayıları demiyoruz da varlığın matematiği diyoruz. Kur’an buna “ıhsa” demektedir.

 

Varlıkların Matematiği

İki varlık karşılaştırılırken özelliklerin miktarlarından çok miktarların birbirlerine oranları karşılaştırılır. Bir sinekle bir uçak karşılaştırılırken kanatların büyüklükleri değil de kanatların gövdeye göre büyüklükleri karşılaştırılır. Kilometre başına harcadığı kalorilerle karşılaştırılır.

Şimdi şunu bilmeliyiz ki biz her an varlıkların matematiğini değerlendirmek sayesinde yaşayabiliyoruz. Biz birbirimizi matematiklerimiz sayesinde biliriz, tanırız ve anlaşırız. Bir masaya vururuz ve çıkardığı ses sayesinde onun demirden mi yoksa tahtadan mı olduğunu anlarız. Dolaba baktığımızda domatesle portakalı o varlıkların matematiği ile ayırırız.

Varlıkları türleri, cinsleri ve varlıkların matematikleri ile belirleriz. Bir cisme bakarız ve uzakta mıdır yakında mıdır tahmin ederiz. Çünkü uzaklığın da matematiği vardır. Yirminci yüzyıla gelinceye kadar bu hususlar net olarak bilinemiyordu. Bugün bu varlıkların matematiği sayesinde bilgisayar resimleri tanımaktadır. Kanların tahlili ile o kanın kime ait olduğu bilinmektedir. DNA’lardaki farklı matematik sayesinde cinayetler aydınlanmaktadır. Kartlar okunarak kapılar açılmakta, bankalardaki hesaplar yapılabilmektedir.

Kâinatın da matematiği vardır. Bu matematikte birtakım sayılar ortaya çıkmaktadır. Bunlara “seçkin sayılar” diyoruz. Takip edilen kural basitlik kuralıdır, israfsızlık kuralıdır. Bir varlık oluşurken en az olanları kullanmak gerekmektedir.

Bir oluş değişik tür parçalardan oluyorsa, parça sayısı en az olmalıdır. İki çeşit tuğla ile bina yapılabiliyorsa, daha fazla çeşit tuğla kullanılmamalıdır. Sayıları da en az olmalıdır. 1000 tuğla yetiyorsa 1001 tuğla kullanılmamalıdır.

 

Seçkin Sayılar

Kâinatta da kullanılan sayılar sınırlıdır. Bunlara seçkin (norm, standart, mümtaz) sayılar denmektedir. a) İkili sayılar sistemi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

Bunların toplamaları 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023

b) 2*5=10   3+7=10   10’dan küçük asal sayıların toplamı ve çarpımı birbirine eşittir.

1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 onlu sayı sistemidir.

c) 3 ve 7’nin katları olan sayı sistemleri.

3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384

7, 14, 28, 56, 112, 224

d) Ayrıca toleranslar vardır 1/5, 1/10, 1/20, 1/40, 3/100, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 oranları mevcuttur. 1024 ile 1000 1/40 farkla birleşmektedir.

Ayrıca kendisi ile kendisinden önceki sayıların toplamı da bir seri oluşturur.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

1, 3, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, 97, 157

Bir de olasılık hesapları vardır. Yeryüzünde hiçbir olayın kesin matematiğini bilemeyiz. Daima daha çok yaklaştığını biliriz. Genel olarak kabul edilen 19/20 olasılığı hayatımızda kararlar almamıza yeterlidir. Yüzde bir tehlikeyi çoğu zaman göze alırız. Binde birlik bir tehlike genellikle hesaba katılmaz. On binde biri aşınca yok sayılır.

Bir de sıfır ihtimal vardır. Bir zarı altı defa attığınızda dördünün yek, beşinin yek, altısının yek gelme ihtimallerini hesaplayabilirsiniz ve az da olsa vardır ama altı defa attığınız zarda yedi yek gelme ihtimali yoktur.

Bir olayın kendi kendine olma ihtimalini hesaplarsınız. Bu on binde birden azsa artık onda o olayın kendiliğinden olmadığına karar verirsiniz. Sıfır ihtimali varsa artık itiraz edilemez.

 

ARAPÇA SESLERİN YAPI MATEMATİĞİ

UZUN

Yarı

Sürekli

Yumuşak

Sürekli

Sert

Sürekli

Yumuşak

Süreksiz

Sert

Süreksiz

 

Alt Boğazdan

Orta Boğazdan

 

 

ع G=

حX=

 

هH=

 

 ء E=

Üst Boğazdan

Yutağın İçinden

 

 

غ G=

خP=

 

كK=

 

ق Q=

Yutağın Dışından

ىI=

 

يY=

 

 

ج C=

 

Orta Damak Dil Ortası

 

 

ضW=

شŞ=

 

 

 

Orta Damak Dil Ucu

 

 

ر R=

ظJ=

صÖ=

 

طO=

 

Dil Ucu Diş Dibinden

 

لL=

زZ=

سS=

تT=

دD=

 

Dil Ucu Dişler Arası

ا     A=  Gunne

نN=

 

ذÜ=

 

ثÇ=

 

 

 

İç Dudak

Dış Dudak

و  V=

 

م M=

وV=

ف  F=

 

 

بB=

 

32

4

4

8

7

3

6

 

 

4

12

10

6

 

 

16

16

 

 

(6 Boğaz + 4 Art Kameriye ) + 4 Dudak Kameriyesi +2 Uzun Sesli =  14+2=2*7+2=16

(11 Düz Orta + 3 Titrek Orta +) + 2 Uzun Sesli                       = 14+2=2*7+2=16      16+16=32

(10 Yumuşaklar + 6 Sert Sürekliler) + (12 * Sert Sürekliler + 4 Uzun Sesliler) = 16 + 4 * 4 = 32

 

Harfler boğazdan çıkar ve ağızda şekillenir. Harfler ağızda öyle şekillenir ve birleşir ki sözler güzellik kazanır. Kendine özgü müzik ortaya çıkar. Edipler ve şairler bunu daha iyi yapanlardır. Bununla ilgili pek çok güzellik kuralları keşfedilmiştir.

Kur’an’ın yapısını inceleyebilmek için harflerin yapısını ve sınıfların özelliklerini bilmek gerekir.

 

Harflerin Çıkış Yerleri

Yukarıdaki cetvel harfleri tasnif etmektedir.

1- Harfler çıkış yerlerine göre sınıflanırlar.

a) Boğazın en altında iki E (ء) ve H (ه) olmak üzere iki harf çıkar.

b) Boğazın ortasında X (ح) ve G (ع) olmak üzere iki harf çıkar.

c) Boğazın üst tarafında P (خ) ve Ğ (غ) olmak üzere iki harf çıkar.

Bu altı harf boğaz harfleridir. Bundan önce Nun gelirse açıkça ifade edilir.

2- Yutaktan çıkan harfler vardır.

d) Boğaz tarafında Q (ق) ve K (ك) iki harf çıkar.

e)Yutağın ağız tarafında C (ج) ve Y (ي) çıkar.

Bu dört harf arka harflerdendir.

3- Orta harfler dil ve damaktan çıkar.

a) Dilin ortası ve damağın orta damaktan Ş (ش) W (ض) harfleri çıkar.

b) Dilin ön tarafından ve orta damaktan J (ظ)  Ö (ص) harfleri çıkar.

c) Dilin ucundan ve damağın ön tarafından O (ط) çıkar.

d) Dilin ucundan ve dişi dibinden Z (ز), S (س), T (ت) ve D (د) harfleri çıkar.

e) Dilin ucundan ve dişler arasından Ç (ث) ve Ü (ذ) çıkar.

4-        a ) Orta harflerden R (ر), L (ل), N (ن) yarı sürekli harflerdir.

b) A (آ) harfi ile birlikte ayrı grup oluştururlar. Uzun sesliler A grubu kabul edilir.

5-        a) Dış dudaktan yarı sürekli M (م) ile B (ب) çıkar.

b) İç dudaktan V (و) ve F (ف) harfleri çıkar.

 

Harflerin Çıkış Özellikleri

Harfler bunun dışında sürekli, süreksiz, sert ve yumuşak diye ayrılırlar.

1) EQCODB 6 harf sert süreksizdir. E harfi yarı süreklilere yakındır.

2) HKT 3 harf yumuşak süreksizdir.

3) XPŞÖSÇF 7 harf yumuşak süreklidir.

4) GĞYWJZÜV 8 harf sert süreklidir.

5) RLNM 4 harf sert yarı süreklidir.

6) IAU uzun sesli harf. A ile N birbirine dönüşmektedir, N M’ye dönüşmektedir.

7) XGPĞQWJÖO kalın harflerdir. R bazen kalın bazen incedir. Allah’ın Lamı bazen kalın olur.

8) Nun’un özellikleri vardır.

a) Orta harflerde dil damağa değmeden çıkar.

b) V Y de söylerken V veya Y ye dönüşür.

c) M den önce gunneli M ye,

d) B den önce gunnesiz M ye dönüşür.

Örnek

Bir mısranın matematiği

"Artık demir almak günü gelmişse zamandan" ahenkli bir cümledir.

ARTK DMR ALMK GN GLMŞS ZMNDN

AA  GG  KK  MM  MM  LL  RR  NN N  DD  ŞS  ZT  harfler çifttir. Orta harfler 13 yan harfler 10 dur. Orta harfler 5/6 bölünmüştür. N tektir. Görülüyor ki ahenkli bir mısra olduğu için ikili sisteme uyum varsa da ayrılmalar çoktur. Bu ifadenin estetikliğini gösterir.

 

BESMELE

Besmele’de önce şemsiye ve kameriye harfleri birbirinden ayrılır.

Sonra kameriye arka ve ön olmak üzere ikiye ayrılır.

                      

       

 

 

0- Başlangıçta yalnız O vardı. Kendisinden başka ismi bile yoktu. Biz şimdi O manasında “Hüve” diyoruz. Kısaca “H” O’nu temsil eder.

1- İlk yaratılışta melekût yaratıldı. L harfi ortaya çıktı, “Lehu” oldu, her şey O’nun demektir.

2- İkinci yaratılışta H dan H ve L den L var edildi, “Billah” oldu.

3- Üçüncü yaratılışta H den X var edildi. L den R var edildi. Diğerleri kendileri var edildi “Billahirrahim” oldu.

4- Dördüncüsünde L lerden N ve S, H den I yani insan yaratıldı. “Bismillahirrahmanirrahim”.

 

Fatiha

Benzer şekilde çoğalma devam etti; Besmele önce iki sonra dört sonra sekiz oldu.

Besmele ayrıldı, Fatiha 112 harf olarak kaldı.

Fatiha da 7 Besmele’den ayrılmıştır. İkili bölünme suretiyle oluşmuştur. 112 harftir. Kur’an’da belirtilmiştir. (Hicr suresi) Başka seminerde bu husus incelenmiştir.

 

 

Fatiha’nın Yapı Matematiği

Fatiha’daki Harflerin Dağılışı

(H4+K3)+(G6+Q1)+(E2+Ğ2+3) +Y7+I7 = 5*7=35

 

16

 

ال ال ر ر

ن س  ل  ل

ه ح ح ى

ب م م م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

17

ل

ال ال رد

ن ل  ل  ل

ه ح ع ى

ب ب م م

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

14

 

ال ال رر

ن  ل    لر  

ك ح ح  ي

ا   م م م

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ

11

 

الد  ست

ن ص

ء  ي ي ى

و م  ا

يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ

 

15

ي ء

سْتَ    د

ن ن ن

ك  ع ع ى

ب و ا ء

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

 

14

ست

الص ال د

ن رط ل

غ ه ق ي

م موا

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

 

21

لري يص غ

اللذ ت

ن رط ن

ه ع ع  ى

ءم م

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

 

20

ي وا ل

ال ض  الض

ن  ل ل ل

ه ع غ ى

ب م  م و

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

 

 

Fatiha’nın matematiğini şu şekilde özetleyebiliriz.

1) Besmele bölünerek iki, dört, sekiz Besmele olmuştur.

2) Bölünme esnasında bazı harflerin ikisi bir tarafta kalmıştır.

3) Bölünme esnasında yakın mahreçli harfler değişmiştir.

4) Bölünme esnasında harfler yerlerini değiştirmiştir.

Sonunda Fatiha sekiz Besmele’den oluşmaktadır. Besmele’deki her harf Fatiha’da 7 harfe tekabül eder. Örnek olarak Besmele’deki H harfine Fatiha’da 4 H ve 3 K harfi tekabül eder. I lerin sayısı aynıdır.

Bu matematiksel yapı canlılarda da vardır. Benzer şekilde bölünerek çoğalırlar. Kromozomlarda çoğalma, bölünme, yer değiştirme, başkalaşma oluşları hep vardır. Yani canlıların matematiği Fatiha’nın matematiği benzeridir. Bu oluşumların raslantı olarak olma olasılığı hesaplanır.

 

Seçkin Sayı Olasılığı

Şimdi herhangi bir miktarın istediğimiz sayıda gelme ihtimali nedir, onu araştıralım. İsteyelim ki Besmele’nin harf sayısı 16 olsun. Bunun kendiliğinden olma olasılığını şöyle hesaplarız.

Sayıların dağılımını; Dağılım =  olarak alırsak…

a) Sıfır gelme ihtimali sıfırdır. Sonsuz gelme ihtimali de sıfırdır.

1 gelme ihtimali D1 = 1*e(-1/2* 1^2) = 1/e^0.5) eder.

b) Bütün sayıların gelme ihtimali 1 olmalıdır. Sıfırdan sonsuza kadar entegre edersek sonuç 1’dir.

P= x*e^(-1/2*x^2) *dx= e^(-1/2*x^2)*d(x^2/2) =- e^(-1/2*x^2)       x=1 de p=1 dir.

O halde bu fonksiyon bize elverişli bir fonksiyondur. Maksimum noktası bizim sayının en çok gelme ihtimali olan sayıdır.

En çok gelme ihtimali olan 1 yerine istediğimiz sayıyı alırsak x yerine X/n i koyarız. Böylece beklediğimiz sayının gelme ihtimali formülü

1 = (0,sonsuz){x/s* e^(-1/2*x^2/s^2) *d(1/2*x^2   Olasılık ise     o=1/s* e(-1/2/s^2) dir.

d = e^(-1/2*s^2)/s bulunur. Bu formüle göre 64 ün kendiliğinden gelme ihtimali

D64= 1/64/2.72^2= 0,0094

 

İstenen Harflerin Gelme Olasılığı

Bütün matematikçiler tarafından bilinen bir formülü burada yazıyorum.

Bir torbada iki grup harf vardır. Bunların birbirine oranı n1/n2 dir. n kadar çekiyoruz. İstiyoruz ki gelen harflerin sayısı oranı n1/n2 olsun. Bunun olasılık formülü şudur. Torbadaki sayıların oranı n1/n2 değilse gelme ihtimali daha azdır. Biz en büyüğünü alıyoruz.

Ol= (n!/n1/n2!) ((n1/n)^n1)/ ((n2/n)n2) = (n!/n^n) / (n1!/n1^n1)/ ( n2!/n2^n2)

 

Bölünme 1 den fazla ise, önce ikiye böler sonra tekrar ikiliyi bölerseniz Formül

Ol= (n!/n^n) / (n1!/n1^n1)/ (n2!/n2^n2) / (n3!/n3^n3)

Birinci Âyette Harflerin Dağılışı

 

 

 

16

11

 

 

4ع G=

 2حX=

   1   هH=

 4   ء E=

4

 

 

 

 

3  كK=

   1   ق Q=

        1 

   4ىI=

 

2 يY=

 

 

1   ج C=

32

8

 

 

 =wض

=Şش

 

 

16

 

=Rر 4

=Jظ

=Öص1

 

طO=

 

=Lل5

 =Zز2

=Sس2

= Tت2

    1دD=

8

=A 2ا ن  2    I ى  4

 7+2  نN=

 =Üذ

=Çث

 

 

16

 

16

=Uو  2

=Mم 10

=Vو2  يY=  

=Fف  1

 

   1   بB=

 

64

 

8

28

8

6

6

8

 

 

 

 

 

14

14

 

 

 

8

28

28

Birinci Âyetin Harfleri           a) 32 Şemsi 32 Kameri olarak bölünmüştür.

                                               b) Boğaz harfleri 10, 4, 2 ve ikiye bölünmüştür. 14, 7 nin katıdır.)

                                               c) Titrek olmayan orta harfler 8/8 bölünmüştür.

                                               d) Dudak harfleri 10/16 ya bölünmüştür.

Bunun dışında başka yönü ile;           a) 14,14,28, 8 olarak bölünmüşlerdir

                                                           b) İki 14 8/6 olarak bölünmüştür. Birinin ihtimalini hesaba katmak gerekir.

 

تَوَلَّوْا

إِلَهَ

اللَّهُ

ف

إِنْ

قُلْ

رَبُّ

هُوَ

فَ

لَا

حَسْبِيَ

الْعَرْشِ

هُوَ

وَ

إِلَّا

تَوَكَّلْتُ

الْعَظِيمِ

عَلَيْهِ

 

 

4

4

4

3

3

8

10

İkinci âyetin Harfleri

1) Kameri ve şemsi harfler 28,28

2) Boğaz ve dudak kameri harfler 14+14

3) Titrek harfler, titrek olmayanlar 14 +14

4) Titrek olmayan orta harfler ve uzun harfler 7

5) Süreksizler 17 sürekliler 17 yarı sürekliler 17 ve 5

14

11

 

 

ع  3

ح1

ه  5

ء  +1  ء 2

3

 

 

 

 

ك2

ق  1

 

ى1

 

ي  2  

 

 

ج 

7

 

ض

ش1

 

 

7

 

 

14

ا + 4   ى1+ن+ 1 ء  1

ر 2

ظ1

ص

 

ط

+ 12 ل1

ز

1س+ل 1

ت3

د

 

ن1

ذ

ث

 

 


14

 

و  

م 1

و6+ي  2   

ف  2

 

ب 3

56

 

5

1 7

12

5

10

7

 

 

 5

17

17

17

 

 

BİRİNCİ ÂYETTE

Birinci âyette kelimenin dağılımı: Kelimelerin Dağılımı      Olasılığı: 0.003      

İlk Bölünme Mureb, mebni

10+6

(16!/16^16)/((10!/10^10) * (6!/6^6))

0.203

0.203

 

 (حَرِيصٌ عَزِيزٌ رَحِيمٌ)+( رَسُولٌ رَءُوفٌ قَدْ)

3+3=6

(6!/6^6)/(3!/3^3)^2

0.312

0.312

 

(الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسِكُمْ )+( عَنِتُّمْ جَاءَكُمْ)

(2+2)=4

(4!/4^4)/(2!/2^2)^2

0.375

0.375

 

(عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ )+( بِ مِنْ)( مَا لَ)

2+2+2=6

(6!/6^6)/(2!/2^2)^3

0.123

0.123

 

Kelimelerin dağılımı                                                                                                                           0.003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameri

Diğerleri

32+32

64!/64^2 (32!/32^32)

0.099

0.099

ء   E 4    حX2   ع G4

4+4+2

10!/10^10 / (4!/4^4)^2 / (2!/(2^2)

0.082

0.082

(H1+K3)+(Q+C)

4+2

(6!/6^6)/ (4!/4^4) / (2!/2^2)

0.329

0.329

(E4+Q1+C1)

4+2

(6!/6^6)/ (4!/4^4) / (2!/2^2)

0.329

0.329

 (H1 +K3+X2+ G4)

4+2+4

10!/10^10 / (4!/4^4)^2 / (2!/(2^2)

0.825

0.825

Sert Sürekliler ve diğerleri

6+10

(16!/16^16)/(10!/10^10) /(6!/6^6)

0.205

0.205

R4+L5+N7

4+12

(18!/18^18)/(12!/12^12) /(4!/4^4)

0.225

0.225

Z2+S2+T2+D+Ö

2+2+2+2

6!/6^6)/(2!/2^2)^3

0.102

0.102

Birinci Âyette Harflerin Dağılımı                                                                       3,41 * 10^-6

 

Harflerim Çift Gelmesi

(1/2)^3* (3/8)^5

=0.125*0.0074

0.001

 

Harflerin Sayısı

64

1/(64*e^0.5)

0.009

 

Kelimelerin Sayısı1

16

1/(16*e^0.5)

0.037

 

İkinci Âyette Harflerin Dağılımı                                                                          0.21 10^-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sene 3,153 10^6 saniyedir. Kâinat 1.37 10^10 yıl önce yaratılmıştır. Demek ki kâinat 1.57 10^8 yıl önce yaratılmıştır. Bu âyetin kendiliğinden bu diziye gelmesi için kâinatın bir saniyede yok olma ihtimalinin yüzde biri kadardır.

 

0- Kelime sayısı 16 dır. İkinin katları arasındadır. Harf sayısının dörtte biridir.

1- “Kad” kelimesi harf olarak kabul edilir. Ama amel etmez. “Kadde” kesmek anlamındadır. “Kad” da kesinliği ifade eder. “Kad” burada kökler arasına alınmıştır.

Feıl ve Faul vezni üzere ikiye ayrılmaktadır. “Kad” feuller arasında zikredilmiştir.

Bunlar nekre isimdir.

2- İki fiil iki isim gelmiştir.

3- Harfler ikişer ikişer gruplanmıştır, ikisi harfi cerdir. İkisi zamirli harfi cerdir. İkisi de diğerleridir.

4- Köklü harfler 10, mebni kelimeler ise 6 dır. 16, 10 ve 6 ya ayrılmaktadır.

Bunların ayrı ayrı ihtimaliyat hesabı yapılır, sonra çarpılırsa birinci âyetin matematik yapısının olasılık sayısı bulunur. Bu da 3,41 * 10^-6 dır.

Birinci Âyette Harflerin Dağılımı                                                                                     0.016

 

İ (تَوَلَّوْا قُل)( حَسْبِيَ تَوَكَّلْتُ)

2+2=4

(6!/6^6)/(3!/3^3)^2

0.375

 (إِلَهَ رَبُّ)(الْعَظِيمِ الْعَرْشِ)

(2+2)=4

(4!/4^4)/(2!/2^2)^2

0375

 (  اللَّهُ عَلَيْهِ) (هُوَ هُوَ)

2+2=4

(6!/6^6)/(2!/2^2)^3

0375

 (  ف فَ وَ)(إلَاِإِنْ لَّا)

3+3=6

(16!/16^16)/ (10!10^10)/ (6!/6^6)

0.313

İkinci Âyette Kelimelerin Dağılımı                                                                                     0,0161

 

(E2+H5)+(X1+G3+K1+Q1)

7+7

 

0.29

 

R2+L12+2

12+2++2

 

0.084

 

A4+I1+N1+E1

4+3

 

0.293

 

Ş1+J1+S1 + T3 +L1

3+1+3

 

0.124

 

B3+M1+ F2+Y2+V6

10+4

 

0,230

 

Kameriye Arka ve Dudak

14+14

 

0.221

 

Orta Med Titrek

8+8+16

 

0.027

 

Süreksiz, Sürekli Titrek Med

17+17+17

(56!/56^56)/17!/(17^17)^3

0.016

 

İkinci Âyette Harflerin Dağılımı                                                                                 1 .445*10^-13

 

Harflerin Sayısı

56

56*e^0.5

0.01

 

Harflerin Çift Gelmesi

(1/2)^3* (3/8)^5

0.125*0.0074

0.001

 

Kelimelerin Sayısı1

16+2+2

 

0.037

 

İkinci Âyetin Matematik Olasılığı                                                                                0,210^10^-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Çift Gelme İhtimali

Kur’an’da geçen her kelime ya çifttir ya da başka bir kelime ile çift olmaktadır.

Ben sadece kelimeleri alacağım.

İki çeşit bilye olsa ve her seferinde beyaz renkte çekme ihtimali bir olduğunda (1/2)^n ihtimali vardır.

Dört çeşit bilye olsa, bunlardan ikisi eş olsa, birincisini çekerken 1/2 ihtimal vardır. İkincisini çekerken 1/4 ihtimal vardır. İkisinin toplamı beklediğimiz sayıdır. Bu 1/2+1/4=3/8 eder.

 

1/2 CYE kökü Kur’an’da 278 defa geçmektedir.

3/8 RSL kökü 513 defa geçmektedir. RSS kökü bir defa geçmektedir. Toplam 514 eder.

1/2 Nefs kelimesi 298 defa geçmektedir.

1/2 Aziz kelimesi 12 defa geçmektedir.

3/8 GNT kelimesi 5 defa, GND 201 defa geçmektedir. Toplam 206 eder.

3/8 XRÖ 5 XRS 1 defa geçmektedir. Toplam 6 eder.

3/8 EMN 221 EMT ise 1 defa geçmektedir.

3/8 REF 13 defa, RXM 339 defa geçmektedir. Toplam 352 eder. REF ve RXM sözde ve manada akrabadırlar.

Birinci âyette çift gelme ihtimali      (1/2)^3* (3/8)^5=0.125*0.0074=0.001

 

 

3/8 VLY 233 defa VNY 1 defa geçmektedir.

1/2 QVL 1722 defa geçmektedir.

3/8 XSB 109 defa geçmektedir, XSM 1 defa geçmektedir.

3/8 VKL 71 defa, VKD 1 defa geçmektedir.

3/8 RBB 981 RFRF 1 defa geçmektedir.

3/8 GRŞ 33 defa, GRC 9 defa geçmektedir. GYN 65 defa, GRCN 1 defa geçmektedir.

1/2 GJM 128 defa geçmektedir.

İkinci âyette çift gelme ihtimali      (1/2)^2* (3/8)^5=0.25*0.0087=0.0015

 

 

Sonuç Olarak...

1- Her varlığın ve türün kendisine özgü matematiği vardır. O matematikle canlılar birbirlerini tanırlar. Biz de her şeyi cisimlerin matematiği ile ayırırız. İnsanı böyle tanırız.

2- Kâinatın da özel matematiği vardır. 3 ve 7 taban üzerine oturan ikili ve onlu sağ sistem kullanır.

3- Kur’an’ın matematiği ile kâinatın matematiği birbirinin aynıdır. O da 3lü ve 7li tabana dayanan onlu ve ikili sayılar sistemini kullanır. Bu bize Kur’an’ın Allah sözü olduğunu kesin olarak ispat eder.

4- Tevbe Sûresi’nin sonunda iki âyetin matematiği birbirine benzediği gibi her birinin olasılık ihtimali 10 üzeri -18 kadar büyüktür. Kâinatın saniye olarak ömrü ise 10 üzeri -16 kadardır. Kendi kendine olma ihtimali imkânsızdır. Çünkü bir harf saniyenin yüzde bir zamanında seçilemez.

 

 

Program Dr. Lütfi Hocaoğlu tarafından hazırlanmıştır.

.

PublicClassForm1

 

    PrivateSub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        If TextBox3.Text.Trim <> ""Then

            Dim n AsDouble = CDbl(TextBox3.Text)

 

            ListBox1.Items.Add(Hesayı(n))

        EndIf

 

        For i = 0 To DataSet1.DataTable1.Rows.Count - 1

 

 

 

            Dim n1 AsDouble = DataSet1.DataTable1.Rows(i)(0)

            Dim n2 AsDouble = DataSet1.DataTable1.Rows(i)(1)

            Dim n4 AsDouble = DataSet1.DataTable1.Rows(i)(2)

            ListBox1.Items.Add(Hesayı2(n1, n2, n4))

        Next

 

 

        Dim sonuc AsDouble = 1

        For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1

 

            sonuc *= ListBox1.Items(i)

 

        Next

 

        ListBox1.Items.Add("_________________")

        ListBox1.Items.Add(sonuc)

 

       

    EndSub

    PrivateFunction Hesayı2(ByVal n1 AsDouble, ByVal n2 AsDouble, ByVal n4 AsDouble) AsDouble

 

        Return Olasilik(n1 + n2 + n4) / (Olasilik(n1) * Olasilik(n2) * Olasilik(n4))

 

    EndFunction

    PrivateFunction Hesayı(ByVal n AsDouble)

        Dim no AsDouble

        no = 1 / (n * (Math.E) ^ 0.5) 'no = Random

        Return no

    EndFunction

    PrivateFunction Olasilik(ByVal n AsDouble) AsDouble

 

        Return Faktoryel(n) / n ^ n

    EndFunction

 

    PrivateFunction Faktoryel(ByVal i AsDouble) AsDouble

        Dim sonuc AsDouble = 1

 

        For j = 2 To i

            sonuc = sonuc * j

            TextBox3.Text = sonuc

        Next

 

        Return sonuc

    EndFunction

 

 

 

    PrivateSub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load

 

    EndSub

EndClass

 

Haftalık Seminer Dergisi; 779. Hafta - 06 EYLÜL 2014 - Fiyatı: www.akevler.orga tıklamak!

 

 

 

 

 

 


TEVBE SÛRESİ TEFSİRİ(9.SURE)
1-1 VE 2.AYETLER
1305 Okunma
2-3.AYET
842 Okunma
3-4.AYET TEFSİRİ
1029 Okunma
4-5 VE 6.AYETLER
1221 Okunma
5-7 VE 8.AYETLER
1107 Okunma
6-9 VE 11.AYETLER
982 Okunma
7-12 VE 13.AYETLER
889 Okunma
8-14 VE 16.AYETLER
959 Okunma
9-16.AYET-B
895 Okunma
10-17 VE 18.AYETLER
1057 Okunma
11-19.AYET
1174 Okunma
12-20 VE 22.AYETLER
880 Okunma
13-23 VE 24.AYETLER
955 Okunma
14-25 VE 27.AYETLER
931 Okunma
15-28 VE 29.AYETLER
2167 Okunma
16-30 VE 31.AYETLER
1386 Okunma
17-32 VE 33.AYETLER
1244 Okunma
18-34 VE 35.AYETLER
1425 Okunma
19-36 VE 37.AYETLER
1058 Okunma
20-38 VE 39.AYETLER
1022 Okunma
21-40 VE 41.AYETLER
897 Okunma
22-42 VE 45.AYETLER
901 Okunma
23-46 VE 49.AYETLER
873 Okunma
24-50 VE 52.AYETLER
924 Okunma
25-53 VE 55.AYETLER
1030 Okunma
26-56 VE 59.AYETLER
957 Okunma
27-60.AYET
1099 Okunma
28-61 VE 63.AYETLER
797 Okunma
29-64 VE 66.AYETLER
1152 Okunma
30-67 VE 69.AYETLER
866 Okunma
31-70.AYET
937 Okunma
32-71 VE 72.AYETLER
1072 Okunma
33-73 VE 74.AYETLER
933 Okunma
34-75 VE 78.AYETLER
890 Okunma
35-79 VE 80.AYETLER
881 Okunma
36-81 VE 82.AYETLER
1024 Okunma
37-83 VE 85.AYETLER
890 Okunma
38-86 VE 89.AYETLER
818 Okunma
39-90 VE 93.AYETLER
955 Okunma
40-94 VE 96.AYETLER
833 Okunma
41-97 VE 99.AYETLER
1395 Okunma
42-100 VE 101.AYETLER
1178 Okunma
43-102 VE 104.AYETLER
1013 Okunma
44-105 VE 108.AYETLER
869 Okunma
45-109 VE 110.AYETLER
826 Okunma
46-111.AYET
1373 Okunma
47-112.AYET
1964 Okunma
48-113 VE 115.AYETLER
788 Okunma
49-116 VE 117.AYETLER
974 Okunma
50-118.AYET
1319 Okunma
51-119 VE 120.AYETLER
954 Okunma
52-121 VE 122.AYETLER
851 Okunma
53-123 VE 125.AYETLER
1025 Okunma
54-126 VE 127.AYETLER
848 Okunma
55-128.AYET
1468 Okunma
56-129.AYET
857 Okunma
57-128 VE 129.AYETLERDE MATEMATİK YAPI
991 Okunma