Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
SOSYAL DENGE- 2/Devletin unsurları ve kuvvetler dengesi

965 Okunma
ASPxHyperLink

Önsöz
Süleyman Akdemir

Önsöz

         Devletin Unsurları ve Kuvvetler Dengesi - Sosyal Denge Modeli II, adını taşıyan bu çalışma, "Sosyal Denge Modeli" çerçevesinde oluşturmaya çalıştığımız devlet teorisinin ikinci adımını teşkil etmektedir. Bu çalışmalar, daha önce 1989 yılında Sosyal Dengeye Yönelik Bir Anayasa Çalışması adını taşıyan çoğaltılmış eserimize yapılan eleştiriler esas alınarak geliştirilmiştir. Dört cildi bulacak bu çalışmamızın üçüncü ve dördüncü cilt çalışmaları sürmektedir. Dört cildin tamamlanmasıyla Model bütünlük kazanmış olacaktır. Bununla beraber, bu çalışmaların her biri bağımsız çalışma niteliğini de taşımaktadır.

Sosyal Denge I, Devlet Yapısının Tarihi Seyri' ne yapılan eleştiriler,

bu çalışmada özellikle dikkate alınmıştır. Sosyal Denge I'in birinci baskısı

tükendikten sonra, büyük bir olasılıkla, ikinci baskı eleştirilerle birlikte

basılacaktır. Böylece okuyucular da Sosyal Denge Modeli'ne aktif olarak

katılmış olacaklardır. Burada, yazılı veya sözlü, kabul edilebilir veya

edilemez, haklı veya haksız nitelikteki eleştirilerin hepsinin düşüncelerime

büyük katkıları olduğunu ifade etmeliyim. Bu katkıların kapsam ve boyutunu, birinci kitabı okuyanların bu çalışmada hemen fark edeceklerini sanıyorum.

 

Sosyal Denge I'de yer alması gereken model kavramı, yapılan

eleştiriler üzerine bu kitabın Giriş kısmına, modelimizin da-

                        

 

yandığı temel varsayımlarla birlikte konulmuştur. Doğrusu, sosyal bilimcilerin, model kavramına bu denli uzak olmaları bizi şaşırtmıştır.

     Bu arada 9-10 Mart 1991 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde "Institut

zur Erforshung von Sozial und Wirtschaftsordungen-ISW’’ tarafından

düzenlenen "Neue Probleme -Neues Denken-Neue Lösungen" konulu

toplantıya katılan ve Sosyal Denge konusuna eleştirileriyle katkıda bulunan Prof. Dr. Elvin Laszlo, Prof.Dr.VoIker Nienhaus,Prof. Dr. Lothar

Wegehenkel,Dr.JoachimHoffman ve diğer katılan bilim adamlarına burada teşekkür etmek isterim. Bu toplantının tercüme işlerini yürüten

"Übersetzungsbüro Kilinc-Nordenham" bürosu, "Sosyal Denge I" kitabının Almanca'ya çevrilmesini ve yayınlanmasını bu ilgi üzerine üstlendi.

            Bu kitabın çalışmalarına katkıda bulunanları burada belirtmem

gerekiyor. Basta Yük. Müh. Süleyman Karagülle matematiksel boyutun

tartışmalarına ve olgunlaşmasına katılarak; Doç. Dr. Arif Ersoy kritik ve

değerlendirmelerde,Doç, Dr. Sabri Tekir düzeltme ve eleştirilerde bulunarak zor bir çalışma ortamının aşılmasında büyük katkıda bulunmuşlardır. Hilmi Altın ile Arş. Gör. Mustafa Lütfi Şen'in şekil çizimleri ve dizgi yardımlarına teşekkürü bir borç bilirim. Bu arada Arş. Gör. Hüseyin Özgür, Harun Özdemir, Kazım Erten, Dr. Ali Sayı ve son düzeltme ve eleştirileri yapan AABAM genel    sekreteri Reşat Nuri Erol'u da zikretmeliyim. Ayrıca bu kitabın basımında emeği geçen İz Yayıncılık yönetici ve mensuplarını titiz mesaileri ve desteklerinden dolayı şükranla anmak isterim.

Dr. Süleyman AKDEMİR

                                        25.031991 Buca-izmir

 

 

 

 

 


SOSYAL DENGE- 2/Devletin unsurları ve kuvvetler dengesi
1-İÇ KAPAK
1013 Okunma
2-KISALTMALAR
816 Okunma
3-İÇİNDEKİLER
860 Okunma
4-Sunuş
920 Okunma
5-Önsöz
965 Okunma
6-Giriş
785 Okunma
7-insandan devlete
767 Okunma
8-İNSANIN SOSYAL YÖNÜ VE DEVLET
1189 Okunma
9-İNSANIN SİYASÎ YAPISI VE DEVLET
836 Okunma
10-Devletin unsurları ve kuvvetler ayrılığına yönelik
956 Okunma
11-MANEVÎ-BİRLEŞTİRİCİ UNSURLAR
970 Okunma
12-Kuvvetler ayrılığı
1158 Okunma
13-SOSYAL DENGE MODELİNDE DEVLETİN KİŞİLİĞİ
796 Okunma
14-SOSYAL DENGE MODELİ'NDE DEVLETİN UNSURLARI
958 Okunma
15-Denetleme yetki ve görevi
859 Okunma
16-Yasama yetki ve görevi
781 Okunma
17-Yürütme görev ve yetkisi
936 Okunma
18-Yargı (=kazâ) görevi
855 Okunma
19-Kuvvetler dengesinin işleyişi
894 Okunma
20-Sonuç
947 Okunma
21-Kaynakça
863 Okunma
22-Dizin
798 Okunma