Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
Kadından Cuma İmamı!..
770 Okunma, 0 Yorum

12 HAZİRAN 2010


Daha önce de böyle provokatif (kışkırtıcı) eylemler sahnelenmiş, kural dışı tiyatrolar oynanmıştı.

Konu şu: İngilterede mi, Kanadada mı, bir yerde kadın erkek karışık saf tutmuş bir cemaate bir kadın imam namaz kıldıracakmış.

Böyle bir şeyi İslâm dini kabul etmez.

Bu bir zorlamadır.

Reform, dinde yenilik, dinde değişiklik, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, Afganîcilik, Dinlerarası Diyalog, Fazlurrahmancılık derken bakın nerelere geldik...

Kadın erkek karışık cemaat olmak...Bunların başına bir kadını Cuma imamı yapmak...Bunlar İslâm diniyle alay etmektir, mukaddesatı oyuncak etmektir.

Böyle garip şeylerin iyi niyetle yapıldığını hiç sanmıyorum.

Feminizm ile Yüce İslâm dini ve Şeriatı bağdaşmaz.

İslam ilâhî hak dindir, Feminizm sapık ve çarpık bir ideolojidir.

Kadınlar ile erkekler insan olmak hasebiyle elbette hukuk önünde eşittir.

Kadınların erkeklerden üstün olduğu taraflar vardır; erkeklerin kadınlardan üstün olduğu taraflar vardır.

Kadınlarla erkekler hukuk önünde, insan hakları bakımından eşittir ama aralarında mutlak eşitlik yoktur.

Niçin en medenî devletlerin subay ve askerlerinin yarısı kadın değil?

Dünyada genelkurmay başkanı kadın olan bir ülke gösterebilirler mi?

Niçin futbol takımlarının yarısı erkek, yarısı kadın olamıyor?

Niçin spor yarışmalarında erkeklerle kadınlar ayrı ayrı yarışıyor?

Evet İslâm'ı bozmak istiyorlar.

Kadına İslâm kadar değer veren başka bir din ve dünya nizamı yoktur.

Sapık, bozuk, kapitalist, aliene Batı medeniyeti kadın konusunda sınırları aşmıştır. Kadını seks aracı haline getirmiştir. İslâm bunu kabul etmez.

Ticarî malların reklamlarında çıplak kadın resimleri basmak günahtır, haramdır, ahlaksızlıktır; kadınlara ve kadınlığa en büyük hakarettir.

Çarpık uygarlık taraftarları kadın hakları, kadın hürriyetleri, kadın erkek eşitliği deyip duruyorlar ama resmî genelevler açılmasına, bu genelevlerde TCantentli resmî "vesikalarla" resmî fahişeler çalıştırılmasına, bu resmî fuhuştan KDV ve gelir vergisi alınmasına, bu vergilerin bütçeye konulmasına hiç mi hiç itiraz etmiyorlar. Soruyorum: Bu konu üzerinde duran bir tek ilerici var mıdır?

Bugün ülkemizde yaygın, yoğun ve genel bir fuhuş sektörü veya endüstrisi gece gündüz üç vardiya çalışmaktadır. Samimî olarak kadın haklarına, kadın haysiyet ve hürriyetlerine taraftar iseler bununla mücadele etsinler.

Bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak kadın erkek karışık namaz cemaatini,

Kadından Cuma imamını,

Bunlara benzer bütün bid'atleri,

Çarpık yenilikleri,

Kötü niyete makrun değişimleri,

İlahî İslam dinini bozmaya yönelik BOP'sal teşebbüsleri...

Protesto ediyorum.

Böyle şeyler İslama ve Kur'âna suikasttir.

Muhammedî mirasa aykırıdır.

1400 yıllık icmâ-i ümmete muhaliftir.

Doğrusu şudur:

1. Kadın erkek karışık namaz cemaati olamaz.

2. Erkekler önde, kadınlar arkada kendi aralarında cemaat olabilir.

3. Kadından erkeklere imam olmaz.

4. Kur'âna, Sünnete, Şeriata, icmâ-i ümmete, cumhur-i ulemaya bağlı bütün Müslümanlar bu gibi sapıklık teşebbüs ve hareketlerini yasal sınırlar içinde hikmetli bir şekilde protesto etmelidir.Bu protesto bir tür emr bi'l-mâruf ve nehy 'ani'l-münkerdir.Bunun terki caiz olamaz.

5. Kur'ânın, Sünnetin, Şeriatın, fıkhın bütün kesin ve müttefakun aleyh hükümleri Kıyamet'e kadar bakidir.

6. Muhkematın ve zaruriyat-ı diniyenin bir kısmının tarihsel olduğunu iddia etmek küfürdür.

7. Kız çocuklara mirastan az hisse verilmesi ayırımcılık değil en büyük hikmet ve adalettir.

8. İslâm kadına değer verir, onu yüceltir, sefih ve sapık medeniyet ise eşitlik perdesi altında alçaltır.

Yazının devamı için tıklayınız.

Yorum:

Yazara ben de katılıyorum. İslamiyet’te kadın erkek eşitliği yoktur sadece adalet vardır. Sorumluluk yüklenen kimse görev alır. Sorumluluğu olmayana görev verilmez. Kadın askerlik yapmak zorunda olmadığı için asker olsa bile komutan olamaz. Cuma namazı siyasi namazdır. Bu namazı da siyasi lider kıldırır. Kadının bu zorunluluğu olmadığı için siyaset yapabilir fakat siyasi lider olmaz.

Adil düzene göre siyasi liderin eşi olan kadın, eşiyle beraber ailece başkanlık görevine katkı da bulunur. Onun başkanlığı eşinin başkanlığı ile ilintilidir. Bu nedenle siyasi sorumluluk almayan kadın, siyasi bir namaz olan Cuma namazını da kıldıramaz.

Bu durum tıpkı bir erkek şahit yerine iki kadın şahit çağrılmasına benzer. Bunun sebebi kadının şahitliğinin yarım olmasından değildir. Kadın siyasi zorunluluğu olmadığı için şahitlik görevinde bulunma zorunluluğu da yoktur. Bu nedenle iki kadın çağrılır, çünkü gelmek zorunda olmayan kadınlardan biri gelmezse diğeri bulunsun. Zaten şahitlik eşittir.

Buradaki fiilin amacı; fitne çıkarmaktır. Batının erkeği kadın, kadını erkek yapan mantığının İslamiyet’e de sokulmaya çalışılmasından kaynaklanır. İslamiyet’te feminizm yoktur. Kadın görevini ve yerini bilir. Batının çarpık mantığında ise, kadın erkekle bir paylaşım içinde değil, mücadele içindedir. Üstünlük vardır. Buna da kadın erkek eşitliği derler. İnsanları yaratılışlarının dışında işlere zorlayarak Allah’ın yarattığı dengeyi bozmaya çalışırlar. Böylece toplum dejenere olur aile yapısı dağılır, çocuksuz aileler çoğalır, boşanmalar artar, evlenmeler azalır ve toplum çöker.

 

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 53 | Tarih: 13.6.2010
Reşat Nuri Erol
İstanbul'a yağmur yağdı...
1057 Okunma
11 Yorum
Ilker Ardic
Mehmet Şevket Eygi
Kadından Cuma İmamı!..
770 Okunma
Emine Hocaoğlu
Nihal Bengisu Karaca
Hatlar karıştı ama manzara çok net
755 Okunma
Hakan Kandal
Ahmet Hakan
Hoca Efendi tartışılmaz mı?
737 Okunma
1 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Toktamış Ateş
Mavi Marmara'nın düşündürdükleri
711 Okunma
Osman Eskicioğlu
Mehmet Altan
Yunanistan 24, Türkiye 79. sırada
696 Okunma
Mehmet Hikmetumut
Fikret Bila
Türkiye "hayır" demek zorundaydı
676 Okunma
Harun Özdemir
Oktay Ekşi
Hâlâ Batılı mıyız?
662 Okunma
Vahap Alma
Hayrettin Karaman
Asıl muhalefet İslam'a
662 Okunma
Hilmi Altın
Zülfü Livaneli
Batı’nın AKP aşkı, nefrete dönüştü
647 Okunma
Ali Bülent Dilek
Fehmi Koru
Muhalif olmak
640 Okunma
Ahmet Kirtekin
Mahir Kaynak
Anlamlı çelişkiler
630 Okunma
2 Yorum
Süleyman Karagülle
Ruşen Çakır
Hem İsrail’e, hem ABD’ye, hem kendi cemaatine sesl
611 Okunma
Tayibet Erzen
Derya Sazak
Şekil ve öz
610 Okunma
Serdar Turan