Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
İslâm’ı Doğru Anlamak ve Yorumlamak
619 Okunma, 0 Yorum

28 MAYIS 2010
Cümlenin maksudu bir amma rivayat muhtelif... İslâm bir amma onun anlaşılması, yorumu çeşitlidir. Ben bir Müslüman olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in en doğru ve aslına uygun şekilde İslâm'ı anlamış ve yorumlamış olduğunu çok iyi bilirim ve böyle inanırım.

Ehl-i Sünnet ile Râfızîler arasında anlayış ve yorum farklılıkları vardır.

Ehl-i Sünnet, Peygamber Efendimizi (Salat ve selam olsun ona) görmüş, ona iman etmiş, bu imanla ölmüş, İslâm için canıyla, malıyla çalışmış, nice sıkıntılar çekmiş, kimisi imanı uğrunda şehid olmuş Ashab-ı Kiramın (Allah onlardan razı olsun) tamamını (tekrar ediyorum tamamını) sever, onlara hürmet eder, onlara hayır dua eder.

Ehl-i Sünnet Ashabın hepsini din konusunda âdil kabul eder. Yani onlar İslâm'ı Hz. Peygamberden nasıl öğrendilerse, doğru şekilde insanlara ve sonraki kuşağa öğretmişler, bu konuda asla hıyanet etmemişlerdir.

Râfizîler Sünnîlerin bu inancını paylaşmaz. Onlara göre Ashabın büyük kısmı -hâşâ - kâfirdir, münafıktır, hıyanet etmiştir. Böyle bozuk bir inançtan Allah'a sığınırız.

Ehl-i Sünnet âlimleri Ashabın tamamının âdil olduğuna, Müslümanların onlara saygı ve sevgi göstermesi gerektiğine dair binlerce kıymetli kitap yazmıştır. Bu hususta hiçbir şüphe kalmamıştır.

Ashaba saldıranlara karşı ne yapmalıyız? Onlara asla kulak vermemeliyiz. Onların bozuk iddialarını, iftiralarını, yalanlarını gündeme almamalıyız.

Zamanımızda bazı bozuk ilahiyatçılar Ehl-i Sünnet anlayış ve yorumuna aykırı iddialarla ortaya çıkıyor, bu arada Ashab-ı Kirama dil uzatıyorlar.

Hezeyanlarından bazısı şunlardır:

1. Ebu Hüreyre radiyallahu anh yalancıymış... Bu iddia büyük bir iftira ve yalandır. Ebu Hüreyre Peygamberimizin kapısında yaşayan bir kimseydi. Parası pulu, işi, sermayesi, evi barkı, tarlası, devesi yoktu. Peygamberimizden çok hadîs nakl etmiştir. Allah ondan razı olsun.

2. İslâm'da şefaat yokmuş. Bu da bâtıl bir sözdür. Büyük ulema bu konuda kitaplar yazmıştır.   Şefaat vardır, Allah izin verirse Peygamberimiz şefaat eder.

3. Ölü kabrine konulunca sual melekleri gelmeyecekmiş, kabir azabı yokmuş... Bu da hezeyandır.

4. Aşere-i mübeşşere yokmuş... Vardır, biz Müslümanlar onları minnet ve şükranla anarız.

5. Sırat köprüsü yokmuş. Vardır, bütün muteber din kitaplarımız olduğunu yazıyor.

6. Kur'ânın hüküm ayetlerinin bir kısmı bugün geçerli değilmiş... Ne büyük hezeyan!.. Böyle bir iddia küfürdür.

7. Peygamber bir postacı imiş, işi bitmiş, ölmüş gitmiş... Ne büyük saygısızlık!.. Evet her fanî gibi o da vefat etti ama ruhaniyeti, mânevî varlığı her zaman Ümmetiyle beraberdir. Toprak onun cesedini çürütmez. Ümmet ona salat ve selam getirdikçe kabir aleminde ona ulaştırılır.

8. Şeriat ve fıkıh eskimişmiş, bu devirde hükümleri yokmuş. Böyle bir lafı bir mü'min söyleyemez. Küfür sözüdür bu.

Evet muhterem Müslümanlar, din konusunda maalesef büyük sapıklıklar ortaya çıkmıştır.

Ehl-i Sünnet dairesinde olan bir Müslüman sadece ve sadece Sünnî ve icazetli alimlerin, fakihlerin, müfessirlerin, muhaddislerin kitaplarını, izahlarını, yorumlarını okumalıdır.

Ehl-i Sünnet niçin haktır?

- Çünkü Sevad-ı Azamdır.

- Çünkü cadde-i kübradır.

- Çünkü cumhur-i ulemanın yoludur.

Ehl-i Sünnet Müslümanı, Ashab arasında zuhur etmiş üzücü ihtilaflara, savaşlara karışmaz, 1400 yıl ötesinden taraf tutmaz, fanatiklik yapmaz.

O ihtilafların, o savaşların hesabı âlemlerin Rabbi ve Âdil-i Mutlak olan Allahü tealaya kalmıştır. Biz, elimizde kesin deliller olmadan savcılık, hakimlik, cellatlık yapamayız.

Elbette Hz. Ali Efendimizi (kerremallahu vecheh ve radiyallahu anh) çok severiz. Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı çok severiz ama onları severken diğer Ashab'ı da tekfir etmeyiz. 1400 yıl önceki savaşlar ictihad neticesinde olmuştu, hesabı Mahşer'e kalmıştır deriz.

Ehl-i Sünnet ile Râfizîler arasında Kur'ân konusunda da derin ihtilaflar vardır ve bu konuda da Ehl-i Sünnet doğrudur, haklıdır.

Bazı Râfizîler Kur'ân'ın tahrif edildiğini iddia ederler.Biz bu iddiayı nefretle reddederiz. Allah Kur'ânı koruyacağını vaad etmiştir ve korumuştur, koruyacaktır.

Kur'ânda Velâyet suresi varmış, bunda Peygamberimizden sonra Hz. Alinin halife ve velî olacağı yazılıymış da Ehl-i Beyt düşmanı kafirler bunu çıkartmışlar... Bu iddia korkunç bir yalan, korkunç bir iftira ve hezeyandır.

Elimizdeki Mushaf, Peygamberimize vahy edilmiş, onun sağlığında (idrak ettiği son Ramazanda) Cbiril-i Emîn ile iki defa mukabele ettikleri tam-eksiksiz Kur'ân metindir.

Sevgili din kardeşlerim... Bozuk, sapık, çarpık fikir ve iddialara karşı çok dikkatli olunuz ki, dinimnize ve imanınıza zarar gelmesin, ebedî mutluluğunuz tehlikeye girmesin.

Rabbimiz Teâlâ hazretlerinden bizi, İslâm'ı Kendi rızasına uygun ve Resulünün tebliğ ettiği şekilde bilenlerden, öğrenenlerden, anlayanlardan eylemesini niyaz ederiz.

Yazının tamamı için tıklayınız.

 

Yorum:

Kuran-ı Kerim öyle bir kitap ki her döneme ve her zamana hitap eden evrensel bir kitaptır. Bu yüzden içtihat kapısı açık olup her toplum için farklı yorumlanmalıdır. İşte bu yüzden son kitap olup Allah tarafından korunmakta olduğu açık bir şekilde ayette belirtilmektedir. Yazarın dediği gibi Kuran-ı Kerim o zaman için doğru yorumlanmış olabilir fakat bugün için bunu söylemek oldukça güçtür. Üstelik içtihat kapısını da kapatınca durum daha da ilginçleşmektedir. Üstelik peygamberimiz zamanında yorumlanmayan ayetler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra peygamberimizden sonra gelenler zamanla o zaman doğru anlaşılan ayetleri bile yanlış yorumlamışlar ve günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ilim çok ilerlemiş ve bilgisayar çağında olduğumuzdan şimdi Kuran’ı tekrar yorumlamak için çalışmalıyız. Fakat buna da imkân vermemektedirler. Günah diyerek ve sen eskilerden daha iyi mi bileceksiniz diyerek buna da karşı çıkmakta ve küçümseyerek bunu yaptıkları takdirde çok günah işlediklerini söyleyerek engellemektedirler.

M. Şevket Eygi gibi düşünen yazarlarımız ve ilahiyat hocalarımız yüzünden yeni, günümüze uygun yorumlama ve anlamaya karşı çıkmaktadırlar. Bunu yapacaklarına bu hocalarımız bence pozitif ilimlerin ışığında Kuran-ı Kerimi tekrar yorumlamalı ve bunu yorumlarken Kuran, sünnet, icma,  kıyasla birlikte yorumlamalıdırlar.

Ayrıca yazarın söylediği hezeyanlardan birisi olan sırat köprüsünün yok olduğunu söyleyenlere yazarımız bunun yanlış olduğunu ve bütün din kitaplarının sırat köprüsünü yazdığını söylüyor. Bence bunun için Kuran’da yazıyor mu yazmıyor mu diye araştırması gerekmez mi? yorumu size bırakıyorum.

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 51 | Tarih: 30.5.2010
Mahir Kaynak
Hangisi Doğru?
656 Okunma
5 Yorum
Süleyman Karagülle
Mehmet Şevket Eygi
İslâm’ı Doğru Anlamak ve Yorumlamak
619 Okunma
Emine Hocaoğlu
Ruşen Çakır
“Kürt” demek maharet gerektirmez
579 Okunma
Tayibet Erzen
Reşat Nuri Erol
Dünya tehlikede
552 Okunma
Ilker Ardic
Mümtazer Türköne
Suruç'un hakkı
538 Okunma
Arif Ersoy
Fikret Bila
CHP'de Yeni Dönem
537 Okunma
Harun Özdemir
Ebubekir Sifil
İtalya Seyahati-Akp, Chp ve Fark
499 Okunma
Zafer Kafkas
Can Ataklı
Kılıçdaroğlu Kürt tuzağına çekiliyor
497 Okunma
Mesut Karaaytu
Mehmet Altan
Baykal Komplosu, İsrail opersyonu mu?
495 Okunma
Mehmet Hikmetumut
Ahmet Hakan
Sanki ‘Erdoğan'a nereden vurulur' dersi almış gibi
493 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Zülfü Livaneli
27 Mayıs’taki bayraklı çocuk
485 Okunma
Ali Bülent Dilek
Nihal Bengisu Karaca
Tahammül zor, ama başka çare de yok
476 Okunma
Hakan Kandal
Oktay Ekşi
Hem keşke, hem ama
458 Okunma
Vahap Alma
Toktamış Ateş
Sosyal demokrasi ve günümüz
450 Okunma
Osman Eskicioğlu