Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Ergün Diler - Takvim Süleyman Karagülle
Kim Kazandı
601 Okunma, 0 Yorum

 

19.08.2016

1- Yeni Yöntem ne!

Gülen’i 1992’de, Kasım Gülek’in Amerika’da CIA’da çalışan albay olan baldızı karşıladı. Sonra bu albay öldürüldü. Eskiden generallerle operasyonlar yapılırdı. Şimdi imamlarla yapılıyor.

-Sermaye, insanları gruplara ayırıyor, birbirlerine görünürde çatıştırıyor ve sonunda onların gücü ile istemediklerini yok ediyordu. Sosyalizm ve Kapitalizm bu idi. Gaye dindarları, Müslüman ve Hristiyanları yok etmekti. Türkiye’de CHP-DP çatışması ile İslamiyet’i yok etmeye çalışıyordu. Bunu gören İzmirliler Akevler’i kurdular. Erbakan ve Risale-i Nur Cemaati bunların yanında yer aldı. Milli Görüş Lideri oyunları dünyaya anlattı. Sonra İran, sonra Sovyetler, sonra da Avrupa’da Sermaye’ye karşı gruplar oluştu. Sonunda ABD’de Demokratlar üst üste kazanmaya başladılar. Sermaye ikiye ayrıldı. İslam düşmanlığına devam eden Rockefeller ve bunu destekleyen Cumhuriyetçiler, ılımlı İslamiyet’i kabul edip gerçek İslamiyet’i yok etmeyi metot olarak benimseyen Rothschild ve Demokratlar. Sonunda Rockefeller yeniliyor ve ABD’de Rothschild hakim olmaya başlıyor. Şimdi Sermaye sözünde gezdiremediği ABD’yi dağıtıyor ve Türkiye’yi yıkmaya çalışıyor. Bayan Clinton anlaşmış durumda. Obama gidince yeni hamleler yapacaktır. 15 Temmuz Sermaye’nin bu oyununu bir yıl erteledi. Üç ay içinde hiçbir şey yapamaz.

 

2- Asıl Cemaat

Türkiye’de olanlar Sabetay Sevi örgütünün işidir. Bir Türk 50 sene kendisini kamufle edemez. Kasım Gülek, Cem Karaca baş aktörler olmuştur.

-Osmanlıların en güçlü olduğu zamanlarda, Türkiye’de Osmanlı Padişahı çıkar, azınlıkların haklarını ellerinden almak ister. Şeyh-ül İslam dikilir, “Olmaz! Ataların bu hakları onlara verdi.” Der Padişah da vazgeçerdi. O tarihlerde İspanya’da kilise afetlerin sebebi gördüğü Yahudileri yaşatmak istemez, devrin kralını Yahudi soykırımına zorlar. İşte bundan kurtulan Yahudiler Türkiye’ye gelirler. Selanik ve İzmir’de yerleşirler. Sabetay Sevi İslamiyet’in etkisi ile Yahudilikteki yanlışlıkları düzeltmek ister. Dünya Yahudileri ayağa kalkar. Sultan “Ya Müslüman ol, ya da ben seni onlara teslim edeceğim.” der. O da sözde Müslüman olur. Sonra ne olur? Türkiye’de Osmanlı hâkimiyeti zayıflamaya başlayınca Türkler gerçek Yahudilerin hakimiyetine Sabetayistlerin hâkimiyetini tercih ettiler. Batılılar da Müslümanların yerine Sabetayistlerin hâkimiyetini tercih ettiler. Böylece Türklerin yönetiminde onlar baş rol aldılar. Bugün de sürdürmekte olabilirler. Önce bunlar takiye olarak Müslüman oldular ama içlerinde gerçek Müslüman olanlar da oldu. Sonra bunlar hep ihanet etmediler. İki tarafı da idare ediyorlar. Bunları biz ne düşman, ne de dost saymalıyız. Herkes gibi onları da vatandaş saymalıyız. Türk Yahudileri ve Sabetayistler de tam karşımızda görmeliyiz. Kitlesel suçlama yoktur. Suçlu suçludur. Suçsuz da suçsuzdur. Ceza şahsidir. Aynı şey Cemaat için de söylenmeli. Üçüncü bin yıl uygarlığını Hristiyanlarla Müslümanlar kuracaktır. İsrail Devleti bunların himayesinde varlığını devam ettirecektir. Sermaye ömrünü doldurmuştur.

 

3- İşte Asıl Cemaat

Her şey Kestanepazarı’nda başladı. Havra’nın yanında. 15 Temmuz onun sonucu.

-Kestanpazarı’nın kurucuları iki kıymetli hoca İsmail Tanrıbuyruğu ile Ali Tosun’dur. Pek çok ilim adamı yetişmiştir.  Batı Yahudileri, Türkiye’yi dinsiz hale getirmek istemişler ve başaramayınca da yıkmak istemişlerdir. Türk Yahudileri ve Sabetayistler ise Türkiye’yi yaşatmak istemişler ve bu sebeple İslam düşmanlığından vazgeçmişlerdir. Üzeyir Garih bunlardandır. Bunun için öldürüldü.

Türk Yahudilerini ve Sabetayistleri Türk düşmanı kabul etmek, İslam düşmanı kabul etmek yanlıştır. Bunları desteklememiz ve Yahudiliğin merkezini Osmanlıların yaptığı gibi İstanbul’a taşımamız gerekir. Bizim cihat yapacağımız, kişiler veya kavimler değildir. Bizim cihat yapacağımız, düzendir. ‘Bir olursak galip geliriz.’ sloganı da çok doğru değildir. Hakta bir olursan galip gelirsin.

 

4- Kim Kazandı

“Gülen’in okullarını İngiliz okulları olarak görmek istiyoruz.” diyen Lord, Gülen’in faaliyetine son vermeyi çok evvel söylemiştir. Onlar Gülen’i de Erdoğan’ı da tasfiye ediyorlar.

- Sermaye, 1960 darbesini yapan askerleri istediği gibi yönetemeyince siyasetini değiştirdi. İslam düşmanlığı yerine ılımlı İslam siyasetini ortaya koydu. Demirel’e görev verildi. Karşısına Erbakan çıktı. Tüm dünyayı uyandırdı ve Sermaye ile Devletler arası çatışma başladı. 15 Temmuz bu çatışmanın ilk karşılaşmasıdır. Sermaye beklenmedik bir olayla karşılaştı. Halkı sokağa dökmüştü.

Birbiriyle savaştıracaktı. Halk ve ordu el el vererek yarım asırlık hazırlığını iki saatte bitirdi. Şimdi yeni hazırlık içindedir. Bununla beraber Türkiye’nin bilhassa sivil kanadında hala paralel faaliyettedir. Erdoğan ve Ordu buna dur demezse Türkiye’nin bir yıl sonraki işi zor olacaktır.

 

5- Paranoya

Bir Yahudi olan Safra kimliğini gizleyerek yıllarca Müslümanların parasını yönetti.  Deşifre olunca kaçtı. Öldürüldü. İki sene sonra yakınlığı olan Üzeyir Garih öldürüldü. Vatikan’ın parasını da bunlar yönetiyordu. Gülen Cemaat’i ile de ilişkileri vardır.

-Allah Kuran’da Yahudilerin ikinci defa da dünyaya hükmedeceğini, sonunda Filistin topraklarının onların olacağını ama devletlerin Müslümanların himayesinde varlıklarını sürdüreceklerini bildirmektedir. Olaylar hep bu tarafa doğru gelmektedir. Piyes böyle yazılmış ve böyle oynanıyor. Oyuncuları takip etmemiz zor.

 

NOT: Yazıda yer alan italik ifadeler Süleyman Karagülle’ye aittir.

 

Yorum:

Sermaye’nin Çıkmazı

Sermaye şimdiye kadar:

1- Haçlı Seferleri ile zenginleşen Avrupa’da tüccar bir kavim olan Yahudileri önce Avrupa’ya sonra dünyaya hakim kıldı. Avrupa, İslamiyet’ten aldığı müspet ilim metodunu kullanarak sanayileşmeye başladı. Bunun baş aktörü olan Yahudiler sonunda dünyaya hakim oldular.

2- Sanayileşme uygarlaşmayı doğurdu. Halk köyden kente taşındı. Sermaye terakümüne ihtiyaç vardı. Bu da faiz ve karşılıksız para ile sağlandı. Böylece yeryüzünün mutlak hakimi oldular.

3-Amerika keşfedilmiş, Avrupa merkez hale gelmişti. Para olarak kullanılmayan Amerika’daki altınlar, Sermaye’nin eline geçti. Böylece Avrupa merkez oldu. Sermaye bunları çalıştırdı. Ham maddeyi alıp mamul maddeyi dünyaya sürdü. Böylece dünya piyasasına ve sermayesine hakim oldu.

4-Doların gücünü kullanarak ekonomide tekelleşme ile kalmadı. İlme ve siyasete de hakim oldu. Din adamlarını da satın aldı. Böylece yeryüzünü tek sermaye devleti haline getirdi. Beş büyükleri de taşeron olarak kullanmaya başladı. Dinsizleştireceği Türkiye onun has tetikçisi olacaktı.

Evdeki pazar çarşıya uymadı. Sanayileşme sonunda doğan ulaşım, haberleşme, basın, yayın, bilgisayar, dünyaya yayıldı ve insanlık uyanmaya başladı. Beri taraftan beş büyükler onları dinlemez oldular. Türkiye de dinsizleşmedi ve taşeronluğu reddetti. Böylece Sermaye’nin saltanatı sarsılmaya başladı.

Çok önemli başka bir gelişme oldu. Sanayileşme tamamlanınca herkes sanayide iş buldu. Yeni fabrikalara, yeni işyerlerine gerek kalmadı. Bu da Sermaye’yi zora soktu. Sermaye dolarla kredi verecek yeni alan bulamıyordu. Önce Avrupa dışında yatırıma başladılar. Yetmeyince Sovyetleri yıktılar, yetmeyince Çin’de yatırıma başladılar. Birinci ve İkinci Cihan Savaşlarını çıkararak Sermaye’ye yeni faiz yerlerini açtılar.

Ne var ki Türkiye’de Erbakan’ın başlattığı Adil Düzen söylemleri dünyayı uyandırdı. Türkiye, İran, Sovyetler, Avrupa ve Amerika’da Sermaye karşıtı kuruluşlar oluştu. Sovyetler değişti. Çin kapılarını açtı. Sonunda Sermaye üçüncü cihan savaşını çıkaramıyor. Beş büyüklere de hükmedemiyor. Bu arada dünyadaki bütün dinler arası başlayan diyalog yeni bir din arayışını getiriyor.

15 Temmuz bu savaşın ilk çatışması olmuştur. Sermaye yenilmiştir. Bu bir Bedir Savaşı idi, bu bir İnönü Savaşı idi. 17-25 Aralık Birinci, 15 Temmuz İkinci İnönü Savaşı idi. Sakarya Savaşı olacak. Belki bir yıl sonra olacak, sonra da Dumlupınar olacak. Hendek Savaşı olacak. Sonra fetih gelip Adil Düzen dünyaya yayılacaktır.

Sermaye Mekkeliler gibi teslim olup barış içinde üçüncü bin yıla mı girecek yoksa Nuh veya Lut kavmi gibi direnip helak mı olacak? Onu kendileri belirler, tercih kendilerine aittir.  

 

Süleyman KaragülleYorumYap

Sayı: 375 | Tarih: 21.8.2016
Ergün Diler
Kim Kazandı
Sermaye’nin Çıkmazı
601 Okunma
Süleyman Karagülle
Emre Kongar
İktidar 15 Temmuz’u istismar ediyor
Asgari Adaletsizlik
559 Okunma
Vahap Alma
Ahmet Hakan
Okuma parçası: Biraz da gülelim
Zıtlıklar dünyası
546 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Barlas
Güvensizlik şokunu geride bırakmalıyız
Bize küreden fazlası gerek
543 Okunma
Tayibet Erzen
Yusuf Kaplan
15 Temmuz’un 2. Dalgası: Ehl-i Sünnet’e saldırı, bu top
Atalarımız Ehl-i Sünnet İmiş ya biz?
521 Okunma
Ali Bülent Dilek