Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Zülfü Livaneli - Vatan Ali Bülent Dilek
İnsanı anlamak...
549 Okunma, 0 Yorum

 İnsanı anlamak...

12.01.2010

Sorum şu: Atatürk’ün “hayat damarlarından biri” olarak nitelediği sanat ve kültür hayatımızda ne kadar yer tutuyor?

Dünya edebiyatı denilen o muazzam birikimi, insanın doğayla arasına koyduğu o derinleşme çabasını, kendini tanıma mücadelesini nereye yerleştireceğiz?

Homeros, Dante, Cervantes, Shakespeare, Yunus Emre, Mevlânâ, Moliére, Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy insanlık için ne ifade ediyor?

Daha doğrusu eğer bu yazarların kitapları olmasaydı, insanlık düşüncesi aynı noktaya gelebilir miydi?

İnsan bireyi ve toplum, sadece bilimle açıklanamaz. Hele sosyal bilimlerdeki emekleme dönemlerinin, toplumları açıklamada yetersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. İnsan psikolojisinin ve toplum yapılanmasının, matematik kesinlikle ele gelmeyen, formüllere dökülemeyen alacakaranlık bir bölgesi var.

İşte edebiyat o bölgeyi aydınlatarak, bizim kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı oluyor. Mesela Dostoyevski olmasaydı, insan psikolojisi hakkındaki bilgi ve sezgilerimiz eksik kalırdı. 19. yüzyıl Fransa’sında yaşayanları, toplumun bir yere doğru akışını ve sistemi, Balzac’ın romanları kadar iyi anlatan hiçbir yaratı yoktur. Ne bilimsel çalışmalar, ne tarih kitapları, ne de üniversite tezleri...

Balzac’ı okumadan o dönemi anlayamazsınız. Çünkü büyük romancı, siyasal görüşleri ne kadar yanlış olursa olsun, parmak uçlarından kalemine akan müthiş bir sezgiyle, içinde yaşadığı toplumu anlatabilmişti.

Cervantes, kahraman şövalyeler çağı ortadan kalktıktan sonra hayaller içindeki Don Kişot ile bizi evrensel bir iç hesaplaşmaya sürükledi. Ancak onun muazzam eserinden sonra hepimiz, geceleri yastığa başımızı koyup hayallere daldığımızda Don Kişot, gündüzün acı gerçekleriyle karşılaştığımız zaman ise kurnaz Sanço Panza olduğumuzu kavrayabildik.

Antik dönemde Sisam Adası’nda buluşan bilim adamları, filozoflar ve sanatçılar, sanatla bilim arasındaki ilişkileri incelemişlerdi. Ve vardıkları sonuç, bir düzlemde, bilim ile sanatın iç içe girdiği ve aynı şey olduğuydu. Hatta “matematik sessiz bir müziktir” demişlerdi o zaman.

Sanat ve bilim ilişkisini bütün büyük beyinler kavrar. Einstein bu yüzden “Hayal gücü bilgiden önemlidir” diyebilmiştir. Ve o büyük beyin sanatla bilimi öyle bir skalada seyretmiştir ki şunu da eklemiştir:

“Doğru olan her formül, içinde mutlaka estetik güzellik barındırır.”

 

YORUM:

YORUM YOK.

Ak parti temel:belge 7) müslüman 1 delikten 2.defa ısırılmaz.

MUSTAFA KARAHASANOĞLU’ndan mektuplar

(Milli Görüş 40 yılın muhasebesi)

Bu mektuplar bütün Refah Partisi il,ilçe,belde ve önemli şahıslara(2500 cıvarı)

Gönderilmiştir.

3.mektup sh:1

                    

AZİZ GÖNÜLDAŞIM, MUHTEREM KARDEŞİM,    3.mektup/1.sayfa  /15.10.1988

Bir önceki mektubumda referandumdan önce erken seçim kararı çıkması halinde mektuplarıma ara vereceğimi belirt­miş idim. Seçim atmosferine girildiği bir dönemde teşkilat meselelerimizle  ilgili çalışmaların yapılmasının doğru olmaya­cağı düşüncesi de size  aktarılmış idi. Referandum, seçimlerin 6 ayı  aşkın bir süre sonra yapılacağını ortaya koymuş bulu­nuyor. Bu süre içerisinde aktif seçim çalışmalarının başlıyacağı son iki aya girene kadar mektuplarımıza devam edeceğiz. İnşaallah.

Muhterem kardeşim aynı  inanç ve görüşü paylaşan insanların siyasi organizesini parti teşkilatlanması nasıl sağlıyorsa bu insanların iktisadi ve sosyal bütünleşmesini de ancak Milli Görüşe bağlı ticari şirketler ve vakıf müesseseleri gerçekleşti­rebilir. Bir bakıma siyasi zafer iktisadi zaferin sağlanmasıyla daha da kolay olacaktır. İşle bu anlayış içerisinde inanan in­sanlar 1969'da 500.000.Tl.  sermaye ile NİDAŞ'ı kurmuşlardır. Bu şirketin bugünkü altın değerine göre sermayesinin 330 milyon liraya tekabül ettiğini  dikkatlerinize arz ederim. Nidaş  maalesef bugün faaliyetini sürdürememektedir.

1972 yılında kurulan YENİ NEŞRİYAT  AŞ. ise basın kuruluşlarının siyonist ve materyalist mihrakların kontrolün­de yayın hayatlarını sürdürdük lerini dikkate alarak Milli basının ilk teşebbüsü olan MİLLİ GAZETE'yi kurmuştur.

Milli Gazete muhterem  Erbakan’ında  bir çok vesilelerle ifade ettiği gibi siyasi hareketimizin AĞIR TOPU mesabe­sindedir Böyle bir ehemmiyete haiz kuruluşumuzun 16 yıllık yayın hayatını idrak etliği bu süre içinde ilk iki yılda ulaş­tığı tirajı aşamamış olması fevkalade üzücü ve düşündürücüdür. Bu müessesemizde bu süre içerisinde Hasan AKSAY, Sabrî ÖZPALA, Gündüz SEVİLGEN, Zübeyir YETİK, A.Baki AKSAY, Hamza PEKTAŞ, Kemal UNAK ITAN, Mustafa KARAHASANOĞLU, Selahaddin ALIÇ, Mustafa DOĞANLI, Abdulkadir ÖZKAN, Fehmi KORU, Sadık Al BAYRAK'tan müte­şekkil Gazete imtiyaz Sahibi veya Genel müdür seviyesinde 16  yılda 13  yönetici değiştirilmiştir. Bu kişilerin tamamı hiç bir dış baskı altında kalınmadan bizzat muhterem Erbakan tarafından   göreve getirilmişler ve yine bizzat kendisinin insiyatifı ile görevden alınmışlardı. Bir mahalle bakkalında dahi aynı süre içinde 13 sahip değiştirerek başarılı olmak beklenemez­ken, bu kadar Önemli bir müessesede sürekli değişiklikle neticeye gitmenin mümkün olmayacağı aşikardır. Kaldık i gazeteye yapılan bu atamalar ve  görevden almaların  kendi Milli Görüş sistemimize uygun yapılmayışı bu müesseselerde büyük rahatsız­lıklara ve huzursuzluklara sebebiyet vermiştir.

Milli Gazetenin başında 1980 senesinin de içinde bulunduğu 3 yılı aşkın bir süre hizmet vermeye gayret eden bir kardeşiniz olarak gazetede  önce kimlerle mücadele vermek zorunda kaldığımızı göstermesi bakımından sadece bir vesika­nın fotokopisini vermekle yetineceğim.. (Vesika-1)

Gazetelerimiz için yetişmiş eleman sıkıntısı çekildiği görüşüne de katılmamız mümkün değildir. (Cetvel-4 te)de görül­düğü gibi bir değil iki gazeteyi çıkarabilecek yetişmiş gazeteci kadrosuna, elhamdülillah sahibiz.

Aziz Kardeşim, Milli Gazetenin, Günaydın Gazetesinin Veb-Ofset tesislerinde basıldığı günlerde çıkan bir ihtilafta Günaydın Gazetesi bile 15 gün önceden Milli Gazete'ye ihtar göndererek gazeteyi basmaycağını bildirirken, Milli Gazete’nin ortağı olduğu MİLSAN’ın. Milli Gazete'ye baskıya geçişine 2 saat kala bizzat Kemaletin Erbakan  tarafından (Vesika - 1 ’de )görülen yazının gönderilişi Milli Görüş müesseselerinin sevk ve idaresine yapılan müdahaleleri göstermesi bakımından ibret verici tarihi bir vesikadır.

1981 yılında ilk defa Yeni Neşriyat adına çıkarılması bize nasip olan HİCRET TAKVİMİ aynı yıl içerisinde sıkıyönetim tarafından toplatılmış olmasına rağmen ilk yılında 187 000 adet satılmış toplatılan 3 000 civarında takvim dışında elde takvim kalmamıştır

Gazeteden ayrılmamı takip eden ertesi yıl Hicret Takvimi bastırılmamış, 1984 yılında yeniden basımına başlanan takvim yine gazetedeki  tatbikatın benzeri bir uygulama ile önce 1984'de Selahattin Alıç, 1985’de Ergin Külünk,1986'da Ömer Yaşar, 1987'de Beşir Darçın, 1988 de Süleyman Mercümek olmak üzere her yıl bir yönetici değiştirilmiştir. Bir sene içinde ancak işi kavrayan yönetici ertesi yıl değiştirilmek suretiyle iş adeta sabote edilmektedir. Ve nitekim zamanında ba­sılmayan takvimler emrivakilerle teşkilatlara sattırılmak cihetine gidilmişse de başarılı olunamamıştır. İstanbul İlçe Teşkil­atlarını kapsayan ziyaretlerimde de müşahade ettiğim gibi elde kalan binlerce Hicret Takvimi odunluklarda ya yakılmaya terkedilmiş yada Seka’ya hurdaya verilmiştir.

Muhterem gönüldaşım. bugünkü rayiçle bir takvimin sadece kağıdı 385 Tl’ye baliğ olmaktadır. Israrla yönetici değiştirilerek ve talebin üzerinde takvim basılarak bu takvimlerin satılmayıp SEKA’ya hurdaya verilmesi halinde takvim için hurda bedeli düşüldükten sonra beher takvimde 330.TL. zarar edilmektedir, Bu durum 4 yıldır tekerrür etmektedir. Mil­yonlarca liralık bu zararın mesuliyetine müdrik bir anlayışla mesullerinden hesap sorulup bu yanlış tatbikat düzeltilmelidir.

Muhterem kardeşim, kurduğumuz müesseseleri örnek müessese şekliyle çalıştırmak ve bu şirketleri iki günü bir bi­rine müsavi olmayan seviyeye ulaştırmak asli görevimizdir. Aynı zamanda bir tebliğ cemaati olan bizlerin, hakimiyetinin ta­mamen bize ait olduğu şirketlerde başarısız olmamız davamıza fevkalade büyük zararlar vermektedir.4 Eylül 1976’da "MİLİ GAZETE  OKUYUCULARINA ARSA VERİYOR" şeklinde anonsu verilen ve daha son-

 

 

 

 

 

Ali Bülent DilekYorumYap

Sayı: 32 | Tarih: 17.1.2010
Yılmaz Özdil
Tırışkadan teyyare...
734 Okunma
Leyla Okta
Ruşen Çakır
Aysel Tuğluk’un suçu ne?
678 Okunma
Tayibet Erzen
Mahir Kaynak
İsrail Gerilimi
671 Okunma
Süleyman Karagülle
Mehmet Şevket Eygi
Tesettür Medeniyettir
665 Okunma
1 Yorum
Emine Hocaoğlu
Ahmet Hakan
Büyükelçi ah büyükelçi
618 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Nazlı Ilıcak
Tam güne CHP'den itirazlar
601 Okunma
Fatma Karuç
Abdülkadir Özkan
Domuz gribi yalan rüzgarı mıydı?
588 Okunma
Özgül Ertuğrul
Rasim Ozan Kütahyalı
İsrail Haksız mı?
588 Okunma
Recep Yıldırım
Mehmet Niyazi
Seccade kavgası
580 Okunma
Abdurrahman Erol
Mehmet Altan
Dilencinin mevduatı mevduatın dilencisi
578 Okunma
Mehmet Hikmetumut
Fikret Bila
Türk-İsrail ilişkileri ağır yaralı
573 Okunma
Harun Özdemir
Mümtazer Türköne
Vesayet Merakı
572 Okunma
Arif Ersoy
Ümit Zileli
İşbirlikçi Gladyo!
570 Okunma
1 Yorum
Osman Köse
Oktay Ekşi
Alışmayalım
566 Okunma
1 Yorum
Vahap Alma
Gülay Göktürk
Örtü her sıyrıldığında
559 Okunma
Adem Çevik
Reşat Nuri Erol
Neler oldu, neler olacak?
551 Okunma
Ilker Ardic
Zülfü Livaneli
İnsanı anlamak...
549 Okunma
Ali Bülent Dilek
Can Ataklı
Ölenler neden öldü?
541 Okunma
Mesut Karaaytu
Bekir Berat Özipek
19 Ocak’tan sonrasını da konuşalım
536 Okunma
Bünyamin Demir
Fehmi Koru
Tadında bırakabiliriz
528 Okunma
Ahmet Kirtekin
Gülay Göktürk
Örtü her sıyrıldığında
523 Okunma
Adem Çevik
Hayrettin Karaman
Hangi vesayet
522 Okunma
Hilmi Altın
Nihal Bengisu Karaca
Bu kadarı fazla! Yesh gvul!
511 Okunma
Hakan Kandal
Ebubekir Sifil
İslam inancından düzenine
481 Okunma
1 Yorum
Zafer Kafkas
Toktamış Ateş
Ayalon'un ettikleri...
476 Okunma
Osman Eskicioğlu