Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
İmanımızı Koruyalım
535 Okunma, 0 Yorum

20 Nisan 2013

1.İslamda din ile dünya, dünyevî ile ruhanî ayırımı yoktur. İslam, insanların dünya hayatını tanzimi ile ilgili hükümleri bildirir. Din sadece bir vicdan işidir diyenler yanılıyor ve yanıltıyor. İmanınızı koruyunuz.

2. Kur’andaki üç yüz küsur muhkem=kesin hükümlü ayet tarihseldir, bugün geçerli değildir demek küfürdür. İmanınızı koruyunuz.

3. Ben Müslümanım ama Şeriatı kabul etmiyorum demek, Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasına göre kişiyi dinden çıkartır. Şeriat Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamına verilen addır. Şeriatı inkar eden İslamı inkar etmiş, Şeriatı tahkir eden İslamı tahkir etmiş olur.

4. Ehl-i Sünnete göre İslam hükümlerinin ve bilgilerinin dört kaynağı vardır: Kitab, Sünnet, icmâ ve kıyas. Ben sadece Kur’anı kabul eder, öteki kabul edilleyi etmem diyen doğru yoldan çıkmış olur. İmanınızı koruyunuz.

5. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) mütevatir ve sahih hadîsleri ve Sünneti gayr-i metluv vahiydir. Sünneti ya tamamen inkar eden yahut hafife alan modernist ve reformcu ilahiyatçılar doğru yolda değildir. Onları dinlemeyiniz, sakın onlara uymayınız, imanınızı koruyunuz.

6. Zina Kur’anla, Sünnetle, icmâ-i ümmetle büyük günahtır, haramdır. Bu haramlığı inkar eden kafir olur. İmanınızı koruyunuz.

7. Tevhid inancı ile Teslis inancı birbirine temelden zıttır. Ehl-i Kitab ile aramızda Âmentü konusunda birlik vardır diyenlere kanmayın, aldanmayın, imanınızı kayb edebilirsiniz.

8. Her Müslüman erkek ve kadının kendisini kurtaracak ve kendisine yetecek kadar doğru=sahih ilmihal bilgisi öğrenmesi ve bellemesi farzdır. Bu bilgiyi icazetli hocalardan veya onların yazmış olduğu doğru ve güvenilir kitaplardan öğreniniz ve imanınızı tehlikeyle atmayanız.

9. İsraf Kur’anla, Sünnetle, icma ile büyük günahtır. Ben zekatımı verdikten sonra istediğim gibi yaşarım diyerek imanınızı tehlikeye atmayınız.

10. Ehl-i Sünnet ölçü ve hükümlerine göre İslam düşmanı, İslam karşıtı, sapık inançlara sahip kimselerle dost olmak, onları veli edinmek haramdır. İmanınızı koruyunuz.

11. İslamdaki kesin emirler bellidir, kesin yasaklar da… Bunların arasında bir de şüpheli şeyler vardır. İmanınızı korumak için bu şüpheli işlerden ve şeylerden uzak durunuz.

12. İslamda sosyal hayatın merkezleri camilerdir. Cami imamları namaz kıldırma memurları değildir. Cami imamlarını namaz kıldırma memuru seviyesine ve statüsüne düşüren zihniyeti protesto ediniz.

13. Taqiyye ve kitman yaparak Müslümanları aldatmak haramdır. Resulullah (Salat ve selam olsun ona) “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur. Ülkemizdeki bazı Mutezile mezhebi mensupları, Fazlurrahmancılar, birtakım Kemalist ilahiyatçılar taqiyye yapıyor. Sakın bunlara kanmayınız, aldanmayınız, farkına varmadan imanınız gidebilir.

14. Kur’an ayetlerinin bir kısmını kabul, bir kısmını inkar edenler dall ve mudildir. Onlara aldanmayalım.

15. Nefs-i emmaresinin emirlerine uyanlar imanlarını yitirebilir. Her Müslüman nefs-i emmare derekesinden nefs-i levvame derecesine yükselmek için gayret göstermelidir.

16. Devamlı olarak doyduktan sonra yemek, yiyecek ve içecek konusunda israf etmek ve ölçüyü kaçırmak haramdır. Canımın istediğini, canımın istediği miktarda yerim diyenlerden olmayınız ve imanınızı koruyunuz.

17. İslamda ailenin reisi erkektir. Bu hükmü inkar ederek imanınızı tehlikeyle atmayınız.

18. Canım isterse namaz kılarım, istemezse kılmam diyenlerden olmayınız. Namaz bütün Müslüman erkek ve kadınlara, edası kesin şekilde emr edilmiş bir farzdır. Hadîste “Namaz dinin direğidir. O direği ayakta tutan dinini ayakta tutmuş, o direği yıkan dinini yıkmış olur” buyrulmaktadır. Siz dininizi yıkanlardan olmayınız.

19. Allah ticareti helal, ribayı haram kılmıştır. Bu konuda imanınızı koruyunuz.

20. Müteşabihatı, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahü Tealaya yakışmayacak bir şekilde tefsir ederek=manalandırırak mücessimenin yanlış yoluna girmeyiniz. İmanınızı koruyunuz.

21. İmanınızı korumak için icazetli Ehl-i Sünnet ulema, fukaha, meşayih ve mürşidlerine tabi olunuz. Onların doğru kitaplarını okuyunuz.

22. Birtakım aşırıların ve mutaassıpların yaptığı gibi mü’mini tekfir ederek, ona müşrik damgası vurarak imanınızı tehlikeye atmayınız.

23. Allah katında tek hak, makbul, geçerli din İslamdır. Kur’an böyle diyor. Binaenaleyh üç hak ibrahimî din vardır bâtıl inancından uzak durarak imanınızı koruyunuz.

Yazının devamı için;

http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Imanimizi_Koruyalim/14610#.UXPqUG1rPIU

 

Yorum:

Öğrenmeden Kaçınmayalım

Her Müslüman erkek ve kadın kendisini kurtaracak ve yetecek kadar doğru ve sahih ilmihal bilmesi, öğrenmesi farzdır. Bu çok önemli bir konudur.  Öğrendiğimiz kadarıyla sorumlu olduğumuzu herkes bilir. Bazı kişilerin öğrenince sorumluluklarının artacağından dolayı öğrenmeden kaçındıklarını gördüm.

Kuran-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, anlamak, uygulamak için gönderildi. Öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeli ve öğretmek için çalışmalıyız.

İslam karşıtı kimselerle dost olmayınız ibaresi Kuran'da geçmemektedir. Veli edinmeyiniz  demektedir. Bu da yönetici anlamındadır. İslam karşıtı birisini yönetici yapmayınız, yönetimi altına girmeyiniz demektedir. İslam kelimesinin anlamı barıştır. Bundan dolayı dost edinmede bir sakınca yoktur. Tüm insanlıkla barış için olmak için dost olmak gerekir. İslam dünyaya barış getirmeli, tüm insanlığı İslam'a davet edebiliriz, fakat onların inançlarını değiştirmelerinde zorlayamayız.

İslam da aile reisi yoktur. Dışarı işlerinde son söz erkeğin ev işlerinde ise son söz kadınındır.

 

 

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 201 | Tarih: 21.4.2013
Ahmet Hakan
Ben ne diyorum sen ne diyorsun
Hak hukuk gak guguk
648 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Mahir Kaynak
Sonuçların Biçimi
Türkiye’nin Görevi
615 Okunma
8 Yorum
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Türkiye'nin gelişi bekleniyor...sessizce ve merak
Milli Görüş zincirinin son halkası
600 Okunma
Ali Bülent Dilek
Mehmet Barlas
"Bu kadarı da olmaz" dedirten haberler...
İnsan Aklından İnciler
554 Okunma
Tayibet Erzen
Hüseyin Gülerce
Fazıl Say sen de bizi say
Korkmasın.
551 Okunma
Zafer Kafkas
Mehmet Şevket Eygi
İmanımızı Koruyalım
Öğrenmeden Kaçınmayalım
535 Okunma
Emine Hocaoğlu