Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mehmet Şevket Eygi - Milli Gazete Emine Hocaoğlu
Medine Yahudileri Nereye Hicret Ettiler?
974 Okunma, 0 Yorum

22 KASIM 2012

Resulullah Efendimiz (salat ve selam olsun ona) zamanında Medine'den sürülen Yahudilerin bir kısmı bugün bizim hudutlarımız içinde bulunan bir şehre yerleştiler.

Daha sonra Hazret-i Ömer bütün Yahudileri Arabistan'dan kovdu, kovulan Yahudilerin bir kısmı Anadolu coğrafyasına yerleşti.

Bunlar Yahudi kimliğiyle varlıklarını sürdürmekte zorlanınca dıştan Müslüman oldular, asıl kimliklerini gizleyip içlerinde sakladılar.

Osmanlı Devleti zamanında Kürt Yahudileri vardı. Onlar Cumhuriyet'ten sonra dıştan Müslüman oldular.

Sadece bu saydıklarım değil... Dünyanın her yerinden Osmanlı Devleti'ne Yahudi mülteciler geldi. Devlet bunların hepsini İstanbul'a İzmir'e yerleştiremezdi. Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıttı. Bunlar açık Yahudi kimliğiyle barınmakta zorlandıkları için genellikle Alevî, Bektaşî boyasıyla Müslüman oldular. Asırlar, nesiller geçti Türkiyeli kimliğini Müslüman halk kadar benimsediler.

Bu kriptoların bir kısmı modern Türkiye'nin kurulmasında büyük rol oynadılar.

Cumhuriyetin fırtınalı yıllarında öğretmen oldular, subay oldular, bürokrat oldular, akademisyen oldular, gazetecilik yaptılar. Onlar dıştan Müslüman görünüyordu ama ilhamlarını Talmud'tan, Sabatay Sevi'den alıyorlardı.

Türkiye'deki Kriptoları, Sabataycıları bilmeden, anlamadan, incelemeden bugünkü sistemi, düzeni, rejimi anlamak, değerlendirmek mümkün değildir.

Daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Komünist-Sosyalist ideolojiyi bu ülkeye Müslümanlar getirmemiştir. İnceleyin, bu yolda öncülük ve önderlik yapanların hepsi Dönmedir, Kriptodur.

Nazik ve hassas soruya gelelim: Bugünkü Türkiye, Dönme ve Kripto tesirlerinden arınmış bir Türkiye midir? Bendeniz bu soruya şu cevabı veririm: Bırakın tesirlerinin kırılmasını, aksine daha güçlü, daha etkili bir durumdadırlar. İslâmcılık hareketlerinin içine sızmışlar ve bu hareketleri yönlendirmektedirler.

Kriptolar, Dönmeler derken Pakradunîleri de unutmamak gerekir. Dönmeler az buçuk biliniyor ama Pakradunîleri tanıyan yok.

On dokuzuncu asrın son çeyreğinde Adana tarafında Osmanlı Devleti'ne karşı patlak veren Ermeni isyanlarının arkasında Pakradunîler vardır. Onlar bu isyanlarla sadece Osmanlı'ya değil Ermeniliğe de büyük zarar vermişlerdir.

Şu anda Ankara'da dıştan sofu Müslüman görünen güçlü, etkili Pakradunîler var mıdır? Bendeniz bu soruya cevap veremem, sadece soruyorum.

Bu sorular gazeteci lisânıyla halledilmez. Kudretli ilim adamları, güçlü araştırmacılar kütüphanelere gidecekler, arşivlere inecekler, belgelere ve bilgilere ulaşacaklar... Yıllarca inceleme yapılacak, ortaya binlerce vesika çıkartılacak, bunlar tahlil edilecek ve sonra bir heyet sentez yapacak.

Türkiye Müslümanları bunu yapamıyorlar. Kültür seviyeleri, entelektüel olgunlukları yeterli değil.

Bu konularda çok acayip, çok yakıcı, çok kesici bilgiler ve belgeler var mıdır? Hiç tereddüt etmeden vardır diyebilirim. Lâkin bunlara ulaşacak, bunları anlayacak, bunları çözecek entelektüel boyut yoktur.

Küçük bir örnek vereyim: On dokuzuncu asırda Orkun yazıtları açıkta duruyordu Türkler onların etrafında koyun otlatıyorlar, at koşturuyorlardı. Sonra Danimarkalı Thomsen onlar hakkında ilmî kitap yazdı, ilim ve kültür âlemine tanıttı.

Bugünkü Müslümanlar, istisnalar dışında, Orkun âbideleri'nin gölgesinde koyun otlatıp at koşturan Türkler gibiyiz.

Bendeniz yeterli bir servete sahip olsam Türkiye'de ve İslâm Dünyası'nda Kriptoların, Dönmelerin, Pakradunîlerin gizli tarihini yazdırtmak için, büyük paralar vererek birkaç güçlü gayrimüslim tarihçi bulurum ve onlara bu kitabı yazdırırım. Mesela Gershom Scholem gibi tarihçiler.

Yazının devamı için; http://www.milligazete.com.tr/makale/medine-yahudileri-nereye-hicret-ettiler-256123.htm

 

Yorum:

Adil Düzene Herkes Uyar

Yapılması gereken birçok şey olmasına karşın Medine'den sürülen Yahudileri öğrenince neler değişecek?

Bunun yerine Kuran'ı sadece ahlak yönünden ele almanın yanında topluluğun daha ferah, adil  yaşayabilmesi için Kuran'dan çıkarılacak bir düzenin nasıl olacağı üzerinde çalışmanın tüm insanlık için faydalı olacağını düşünüyorum.

Örneğin faiz Kuran'da haram olmasına rağmen biz bir Müslüman ülke olarak onunla iş yapıyorsak işte bu çok büyük bir sorun. Bunun nasıl çözüleceği konusunda tartışanları ve bunun giderilmesi için yapılmış herhangi bir öneri duymadım. Ayrıca faizi bir sorun olarak görmemeleri de çok acı.

İşte bu sorunlar varken Yahudilerin nerelerde olduğu açıkçası çok da önemli değil. Kuran Müslümanların kitabı ama unutulmamalıdır ki tüm insanlığa gelmiş son kitaptır. Bu yüzden öyle adil bir düzen kurulmalı ki buna Yahudilerde başta olmak üzere tüm insanlık buna ister istemez adil olduğu için uyacaktır.

 

Emine HocaoğluYorumYap

Sayı: 180 | Tarih: 25.11.2012
Mehmet Şevket Eygi
Medine Yahudileri Nereye Hicret Ettiler?
Adil Düzene Herkes Uyar
974 Okunma
Emine Hocaoğlu
Ahmet Hakan
‘Kazan kazan’dan ‘kaybet kaybet’e
Kuran’dan bihaber dış politika
701 Okunma
Lütfi Hocaoğlu
Emre Kongar
Dış Politikadaki Yanlışlar
Adil Düzen’de dış politika
586 Okunma
Süleyman Karagülle
Yusuf Kaplan
Almanya'da Nietzche'nin "hakikat yolculuğunun izi
Darısı bizim düşünürlerin başına
579 Okunma
1 Yorum
Ali Bülent Dilek
Mehmet Barlas
Yoksa Arap Baharı'nın sorumlusu da mı Türkiye?
Ensar olmak başkadır!
512 Okunma
Tayibet Erzen
Hüseyin Gülerce
Gazze'nin cennet çocukları
Fesat Çıkaranlara Hizmet
507 Okunma
Zafer Kafkas