Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
Mahir Kaynak - Star Süleyman Karagülle
Kim seçilecek?
1297 Okunma, 16 Yorum

Siyaset ne işe yarar?

1 Ocak 2012 Pazar

 

Çoğunlukla karşımızdakilerle görüş ayrılıklarımızın, karşı tarafın eksik bilgilenmesinden, yanlış akıl yürütmesinden ya da düpedüz anlayışsızlığından kaynaklandığını düşünürüz. Muhataplarımızla görüş alışverişinde bulunmak, konuyu kendi tarafımızdan göründüğü şekilde aktarmak suretiyle doğru bildiğimiz noktada buluşacağımızı umarız. Çoğu zaman da bu gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğrarız. Çünkü insanın gerçekliği algılaması tecrübelerinden, değer yargılarından ve çıkarlarından bağımsız değildir. Onun içindir ki baktığımız yerde görmek istediğimizi görürüz.

- Karşımızdakinin bizim gibi olduğunu sanırız. Çıkmayınca da şaşırırız.

- Kendimizi mutlak doğru ve haklı sanırız. Oysa icmanın olmadığı yerde kesinlik yoktur.

 

Siyasetin doğası ve demokrasi açısından bu temel iç görünün önemi büyük. Çünkü kişilerin ve toplulukların olayları değerlendirmesinin, kendilerini var eden değerler sistemiyle şekillendiğini kabul etmiş oluyoruz. Böylelikle demokratik siyasetin temelinde bulunan müzakere, paylaşım gibi temel konular boşa çıkmış oluyor. Karşımızdakilerin değerleri, çıkarları olduğu yerde durduğu sürece konuşmanın çok fazla bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla siyasetin temel amacı karşımızdakileri kendi çıkarlarımız doğrultusunda gerektiğinde güç kullanarak yönlendirmek haline dönüşüyor. Savaş siyasetin uzantısıdır diyenlere nazire yaparcasına siyaseti bir çeşit savaş oyunu haline dönüştürüyoruz.

***

- Siyaset gerçekleri arama değil soğuk savaş mahiyetindedir.

- İktidar ve muhalefet anlayışı siyaseti tartışmadan çatışmaya götürür.

 

Demokratik siyasetin imkânlarıyla ilgili birçok kötümser yaklaşımın temelinde aslında hiç de küçümsenmeyecek bu öngörü yatar. Barışçı müzakere metotlarıyla savunduğumuz değerler, politik tercihler doğrultusunda destek toplamaya çalışmak nafile bir çabaya dönüşür. Oysa demokratik siyaset tam da insan algılamasının bu doğası sebebiyle ihtiyaç duyulan ve savunulması gereken bir araçtır. Algılarımızın, tercihlerimizin değerlerimiz ve çıkarlarımızdan etkilendiğini kabul etsek bile toplum içerisinde yaşadığımızdan tüm beklentilerimizi gerçekleştirmemiz mümkün olmayacaktır. Her noktada karşımızdaki dirençlerin ve grupların da gücünü dikkate alarak ödünler vermek, ara çözümler bulmak zorunda kalırız.

- Parti aynı zamanda hakları savunma aracıdır.

- Partiler savunma yapmalıdır. Hakemler karara varmalıdır.

 

Aksi durumda herkesin kendi gündemini karşı tarafa dayatmak için şiddete başvurması gerekir ki bu durum hiç kimsenin tahammül edemeyeceği maliyetler getirir. Böylelikle siyasetin amacı karşımızdakilerle karşılıklı ödünler vererek kabul edebileceğimiz çözümler üretmek haline gelir. Karşılıklı güç dengesinin ve müzakere yeteneğinin ulaşılacak uzlaşma noktasını belirleyeceğini kabul etmekle beraber, demokratik siyasetin işlevini de ortaya koymuş olduk. Siyasal katılımın engellenmesi, farklı toplumsal kesimlerin tercihlerinin hor görülerek dikkate alınmaması bu taleplerin şiddet yoluyla ortaya çıkmasına sebep olacağından tercih edilebilir değildir.

- Siyaset sıcak çatışmanın önlenmesidir.

- Tartışma gerçeği aramak için değil de kanlı çatışmanın yerini alması için yapılıyor.

 

Yeni bir yıla girerken kendi siyasal görüşlerimizin bize özgü özelliklerden türediğini kabul ederek daha fazla anlayışa dayalı bir siyaset dünyası diliyorum. Anlayışla kastettiğim karşı tarafın pozisyonunu kabullenmek değil, onun varlığının ve kendine özgü duruşunun kabulü ve meşruiyetinin kabullenilmesi anlamını taşıyor. Bu sadece kendini daha güçlü konumda hissedenler için değil, mağdur olduğunu düşünen gruplar için de demokratik siyasete şans verilmesi ve şiddetin reddi ile mümkün olacaktır.

- Başkalarını kendine eşit kabul edersen çatışma sona erer. Siyaset, zayıfların güçlülere karşı direnişini de sağlar.

- Hakları teslim etme çatışmayı sona erdirir.

 

 

Kim seçilecek?

25 Aralık 2011 Pazar

 

Cumhurbaşkanının kim olabileceği tartışılıyor. Ancak bunun siyasi sonuçlarının ne olacağı ve bu sonuçlara ulaşmak isteyen güçler üzerinde durulmuyor. Önümüzdeki dönemde nasıl bir ülke olmamız gerekiyor ve bunu hangi figürün gerçekleştirmesinin daha kolay ve uygun olacağı düşünülüyor. Bu sözlerim cumhurbaşkanının kim olacağı değil başbakanın kim olacağı anlamına geliyor. Çünkü cumhurbaşkanının kim olacağı aynı zamanda yeni başbakanın kim olacağını gündeme getiriyor ve bu sorunun cevabı daha önemli görünüyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olursa yeni bir başbakan bulmamız gerekiyor. Herkes mevcut politikacılar içinden seçim yapıyor ve yeni seçimle birlikte AK Parti kadrolarında hem üç defadan fazla seçilememek kuralı nedeniyle hem de değişim ihtiyacı nedeniyle büyük yenilik beklenirken yeni gelenlerin bütün hesapların dışında tutulması anlamsızdır.

***

- Sorun cumhurbaşkanının kim olacağını başbakanın kin olacağızdır. Üç kereden sonra seçilmeme kuralı çıkmaza sokuyor.

- Allah’ın helal ettiğini haram etmek şirktir.

 

Bu durumda önce yeni dönemin siyasi beklentisini tahmin edelim ve bu ihtiyaca kimlerin cevap vereceğini arayalım. AK Parti ilk yıllarda dünyada egemen olan globalleşme senaryolarına uygun bir politika izledi. Bu nedenle sıcak para girişi hızlandı ve önemli bir cari açıkla karşılaşıldı. Bunların ileride sorun yaratabileceği düşünülmeden büyümeye katkısı nedeniyle olumlu sayıldı. Diğer Batılı ülkelerde de sırf tüketimi artırdığı ve yapay bir refah yarattığı için aynı yol izlendi.

- Ak Parti iki yıl borca refaha imkân verdi.

- Kişinin geleceğini düşünmeden harcamasına sefahat denir. Ve mahkemelerce hacir edilir. Ak Parti’ye siyaset yasaklanmalı idi.

 

Bu gelişme sadece ekonomik değildi ve dünyada sermayenin egemen olacağı bir düzen kurulmak isteniyordu. Ancak ulus devlet yapıları buna karşı çıktılar ve sermayenin egemenliğini sona erdirmek için yaşadığımız ekonomik krizi tetiklediler. Artık devletin önemi azalıp onun yerine sermayenin geçmesi sona eriyordu ve ABD’de askeri bir devletin oluştuğu bile söylenmeye başlamıştı. Türkiye yeni gelişmeye uydu ve ekonomik politikasını değiştirdi. Sıcak paraya ve cari açığa karşı önlemler almaya başladı. Ancak eğer siyasi bir güç desteklemese Türkiye’ye sermaye girişi durur ve Avrupa’dakine benzer sorunlarla karşılaşırdık. Yani ekonomi ile siyaseti birbirinden ayrı düşünmek yanlıştır. Uygun politikalar ekonomik sıkıntılara engel olabilir ya da hafifletir. Ortadoğu’da petrol gelirlerinin oluşturduğu sermayenin ülkemize yönelmesi sadece ekonomik sebeplere bağlanamaz.

- ABD ekonomik siyasetini reel ekonomiye kaydırınca Türkiye de değiştirdi. Ekonomi siyasetten ayrı düşünülemez.

- Bugün siyasi savaştan daha çok ekonomik savaş vardır. Sermaye ekonomik savaşta yenip sonra siyasetle hâkim olacağını sanıyor.

 

Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği dış politika şartlara uygundur. Geçmişte globalleşmenin bir parçası olarak AB’yi siyasal ve ekonomik hedef olarak seçmiştik. Bugün bunun gerçekleşmeyeceğini herkes görüyor ve Türkiye Avrupa’dan bağımsız olarak bölgesel bir güç olmaya çalışıyor. Yeni yöneticilerimiz bu politikaya uygun olacaktır. Bu durumda kimin cumhurbaşkanı olacağı değil kimin başbakan olacağı önemlidir. Muhalefet Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına karşı çıkacak ve onu siyaset dışına çıkarmaya uğraşacaktır. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirilmesi bu amaca ulaşmak içindir. Yapılan bütün eleştiriler uygulanan siyasetlere değil kişiye yöneliktir. MHP ve BDP’nin Erdoğan karşıtı cephede yer alması beklenir.

- Türkiye AB’ye yönelmiştir. Şimdi kendisi merkez olmaya çalışıyor. Doğrudur. Bu politikayı kim götürecektir.

- Merkez olmayı istemek yeterli değildir. Merkez olmak gerek.

 

Seçimlerde AK Parti’nin bölünmesi amaçlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet aday göstermeyebilir bu durumda iki adayın da AK Partili olmasına katkı yapacaklar ve Erdoğan’ın karşısında kim olursa olsun tabanın o adaya oy vermesine çalışacaklardır.

- Kim seçilecek? Seçimde Ak Parti’den iki aday çıkacaktır.

- Biri göstermelik Ak Partili olacaktır. CHP MHP birleşir milliyetçi bir askeri cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirlerse o kazanabilir.

 

 

Yorum:

 

Kuran’da Yahudileri rahipleri rab edindiler denmektedir. Yahudiler itiraz ediyor biz böyle bir şey yapmadık diyorlar. Hz Muhammet soruyor. Siz onların helal yaptığını haram haram yaptığını helal yapmadınız mı diyor. Evet diyorlar. Bu onları tanrı edinmedir diyor. Yani helali haram haramı helal yapmak şirktir.

AK Parti böyle bir şirk içindedir. Üç devreden sonra iktidarda kalınmaz ilkesi kanunî değildir. Böyle bir yasak koyma yetkisi partinin yoktur. Buna uyması şirktir. Bu maddeyi hemen değiştirmelidir. Kaldı ki bu kuralı Tayyip Erbakan’ı devre dışı bırakmak için koymuştu. Şimdi kendisi köşke giderken arkadaşlarını ise köylere gönderiyor. Cumhurbaşkanı olmak da kıyasen üç devre sonra devam etmektir.

AK Parti bu maddeyi kaldırmalıdır. Cumhurbaşkanı adayını da bir askeri göstermelidir. Türkiye çıkmazdadır. Devlet hukuk düzeni içinde yönetilemez. Şimdi binden fazla savcı vardır. Bunlar da insandır. Kandırılabilir. Satın alınabilir, tehdit edilebilir. Cumhuriyetin meşru olmadığına dava açabilir. Hâkim de aynı sebeple satın alınabilir. Çünkü onlar da insandır. Hâkim karar aldı diye devletimizi Yunanistan’a ve Ermenistan’a taksim mi edeceğiz?

Devletimiz rotu çıkmış araba gibi uçuruma gitmektedir. Ordu buna seyirci kalmaz. Anayasada onun için Milli Güvenlik Kurulu vardır. Askerler açıkça sesini yükseltmeli mutlaka Milli Güvenlik kararı çıkmalıdır. Hukuk düzeni içinde halledilemeyen devletin varlığı askerî kurallar içinde halledilmesinin zorunlu olacağını ihtar etmelidirler. Korkmasınlar yarın bir savcı çıkar onları sorguya çekmek isteyebilir. Seslerini yükseltmeseler de öyle birileri çıkacaktır.

Milli Güvenlik Kurulu’ndan yargıya baskı yapıldı diye dünya bize karşı çıkabilir. Hatta Suriye’ye ve İran’a yaptıkları gibi ordularla bize yürüyebilirler. Bu hususta sizlere Mustafa Kemal’in büyük Nutkunda gençliğe hitabesini hatırlatırım. Cesur olun. Ya istiklal ya ölüm sözünü hatırlayınız. Muhtaç olduğun kudret Adil Düzen’de mevcuttur. Adil Düzen çalışanları ülkenin varlığı ve istiklali için.

Süleyman Karagülle

Yorumcu
Yorum
Hakan Kandal
13.01.2012
13:10

Erbakan için faizli düzen içinde başarılı oldu ve faizli düzeni güzel gösterdi dediniz hep bunu söylerken asıl hedef noktanız tabiiki ortak havuz sistemiydi çünkü bu havuz sistemi sayesinde o ekonomik başarılar, mucizevi maaş zamları yapıldı. Şimdi ortak havuzun faizle uzaktan yakından alakası olmadığına göre hangi hakla ve dayanakla Erbakan'a faizci düzeni devam ettirdi dediniz bu ne büyük bir iftira. 40 tane dolar milyarderi mi ortaya çıktı 1997 yılında? Erbakan faizli düzenbe darbe vurdu ama siz sırf önyargı ve antipatinizden dolayı iyi olanı kötü dye yorumladınız.

Lütfi Hocaoğlu
13.01.2012
14:04

Erbakan için faizli düzen içinde başarılı oldu ve faizli düzeni güzel gösterdi dediniz hep bunu söylerken asıl hedef noktanız tabiiki ortak havuz sistemiydi çünkü bu havuz sistemi sayesinde o ekonomik başarılar, mucizevi maaş zamları yapıldı. Şimdi ortak havuzun faizle uzaktan yakından alakası olmadığına göre hangi hakla ve dayanakla Erbakan'a faizci düzeni devam ettirdi dediniz bu ne büyük bir iftira.

Havuz sistemine "faizli düzen" diyen biri akıl tutulmasına uğramıştır. Faizli düzende, enflasyon 65 % iken 50 % ile kredi faizi kullandırmak, eksi faizdir ve o an için faizsiz düzenin bile ötesidir.

Havuz sistemi faizli düzen değildir. Faizli düzeni hak olarak gösteren bir uygulamadır. Yani havuz sistemi gelince bankalar faizsiz mi kredi verdi? Devlet faize karşılık para basmayı bıraktı mı? Devlet alacaklarının faizinden vaz mı geçti? Allah aşkına nerede faizsiz bir uygulama yapıldı? Faizin düşük olması faizsiz düzen anlamına mı gelir?

Ne diyor ayette:

لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

Hakkı niçin batıla karıştırıyorsunuz?

Havuz sistemi aynen budur. Havuz sistemi faizli düzen içinde geçici bir tedavi olabilir. Önemli olan bu değildir. Bunu uygulayan da sizin gibi düşünmemiştir. Ama sizin yaptığınız batılı hak gösterme çabasıdır. Hak haktır, batıl batıldır.

Bir de tiyatroyu şöyle kurgulayalım: RP ile 1995 siz seçildiniz, siz ne yapardınız bize onu anlatın o durumda ve o şartlar altında ?

1. Adil Düzeni terk etmen karşılığı seninle koalisyon yaparım diyen Çiller'in teklifini kabul etmezdim. Tıpkı peygamberin Mekke'nin başına geç, kâbede bir kaç put kalsın şartını kabul etmemesi gibi.

2. Akevler ekibinin istediği randevuyu 7 ay sonrasına vermez, onlarla ilgiyi kesmez, onlarla beraber çalışırdım, Adil Düzenci olmayanlarla değil.

3. Adil Düzenin küçük bir uygulamasını yapmak isteyen Karagülle'nin istediği genel müdürlüğü ona verir ve burada pilot uygulama yapmasını desteklerdim, oraya Adil Düzen karşıtlarının istediği kişiyi atamazdım.

Lütfi Hocaoğlu
13.01.2012
18:36

Bu soruları tekrar tekrar sorma nedeniniz, şartlar (=ruhsatlar) fıkhını bilmemeniz.

Benin neyi bilip bilmediğimi bilemezsiniz. Ben neyi bildiğimi gayet iyi biliyorum. Karşı tarafın bilmediğini iddia ederek haksız olduğunuz konuda haklı olduğunu iddia etmeye gerek yok. Bu soruları tekrar sorma nedenim bu sorulara cevap vermekten kaçınmanız. Çünkü bilinçaltınız haksız olduğunuzu biliyor. Tekrar soruyorum:

Havuz sistemi gelince bankalar faizsiz mi kredi verdi? Devlet faize karşılık para basmayı bıraktı mı? Devlet alacaklarının faizinden vaz mı geçti? Allah aşkına nerede faizsiz bir uygulama yapıldı? Faizin düşük olması faizsiz düzen anlamına mı gelir?

Öyle bir şey olmamıştır. Koalisyon protokolünde anlaşılmıştır, her iki tarafta tavizler vermiş, ama hiç bir taraf kendi kabul etmediğini diğerinin kabul etmemesi için dayatmamıştır.

Çiller bunu her yerde övünerek anlatmaktadır. Eğer böyle olmadıysa daha kötü. Kendisi vazgeçmiş olurdu Adil Düzenden.

Sizin dedikleriniz iftira ve halüsinasyon, yapılanları sindiremenin verdiği kıskançlık krizleri.

İnsanlar böyle yaparlar. Çaresiz kalınca, cevap veremeyince karşı tarafın kıskanç, bencil vs olduğunu ifade ederler. Ne yapalım, böyle.

Mekkede hz peygamber iki başlı idari yapıya karşı çıktı, hicret demokrasisini önerdi. Karşı taraf kabul etmedi.

Güzel bir uydurma. Hangi siyer kitabında var? Peygamberi başkan yapalım dediler. Putların kalmasını kabul etmedi ve başkan olmadı. O zaman hicret mevzuu bile yoktu. Hicret demokrasisini önerdiği bilgisinin yer aldığı siyer kitabının yazarı herhalde sizsiniz.

Hakka iman edenlerin Milli Görüş dışında ne işi vardı.

Yahudiler peygambere niçin karşı çıktılar. Yahudi olmadığı için. Milli Görüş dışında olanların dalalette olduğunu söylemek tipik bir Yahudileşme halidir. Yani Milli Görüş dışında bir topluluk Adil Düzeni getirince karşılarında mı olacaksınız?

Sonuç: çiller isteklerinizi kabul etmez sizde koalisyonu kurmazdınız, herkes biraz daha ezildikçe ezilir,

faizli düzen devam ederdi.

Sizde tvnin karşısına geçip sobanın başında kestane pişirirdiniz. İnsanın hak dava derdi olmayınca böyle bol keseden konuşur.

Ne oldu? Çillerle koalisyon kurunca faizli düzen devam etmedi mi? Adil Düzen mi geldi? Allah Allah faizli düzen 15 yıl önce gitmiş, faizsiz düzen gelmiş, ben kıskançlıktan göremiyorum. Kıskançlık krizleri gözümü kör etmiş, gelmiş olan faizsiz düzeni 15 yıldır göremiyorum. Hasetten çatlıyorum :)

Süleyman Karagülle
13.01.2012
18:56

Erbakan ne yapmışsa, içtihadı ile yapmıştır. Dolayısıyla yapılanların hepsi takdiri ilahidir. İçtihattaki hata da Allah’ın izniyle olmuştur. Geçmişi kritik etmiyorum. Ben sadece içtihadımı açıklıyorum. Hata etmediğimi iddia etmiyorum. Karşılıklı deliller konduktan sonra, tartışmaya devam etmek cidaldır. Havuz sistemini şirk saymamdaki delil anlaşılmadığı için açıklama ihtiyacını duyuyorum.

Tekel sermaye öyle şirk sistemini kurmuş ki bir işletme devletçe sübvanse edilmezse yaşamaz. Böylece istediği işletmeleri yaşatmaktadır. Devletin varlığı talan ediliyor, ama devlet yaşıyor. Nasıl besin olmadığı zaman, domuz eti yemek helal ise başka çare olmadığı zaman faizli sistem de çalışacaktır.

Havuz sistemi ne yapıyor? Tüm faizli işletmeleri iflas ettiriyor. Çünkü düzen öyle kurulmuş. Vergi, sosyal yükümlülükler, işletme zararla çalışıyor. Devlet sübvanse etmezse iflas ediyorlar. İnsanlar işsiz kalıyor. Devlet geliri yok oluyor.

Faizli sisteme güvenip, ona dayanarak faizsiz iş yaparsanız ya gidersiniz ya devleti yıkarsınız. Yapılacak iş ne idi? Erbakan’a biz 73’te işletmelere çalıştırdığı işçiyle orantılı kredi vermeyi önermiştik. Kabul etmiş ama uygulamayı o yıl bizle değil onlara yapmıştır. Başaramayınca vazgeçti. Başbakan olunca aklına bile gelmedi.

Oysa devlet işletmelere çalıştırdığı işçi sayınsa göre faizsiz kredi verecekti. Parayı nerden bulacaktı? Basacaktı, verecekti. Üretime verilen kredi enflasyon yapmaz, satılık mal kadar para artmış olur. İşletmelere faizsiz kredi verildiği için onlar yaşamaya devam edecekti. Anadolu’da yüzde 70 işsizdir. Yeni işletmeleri halkımız kuracaktı. Böylece ülke Adil Düzen’e geçecekti.

Adil Düzen başka şeydir, adil olmak başka şeydir. Zalim düzende adil olmak o düzeni batırır. Ayet bunu açıkça söylüyor. (tayyibat, habisat ayeti). Erbakan zalim düzende adil olmaya çalıştı. Devlet yıkılmadı, kendisi gitti.

Osman Altuğ bilerek bilmeyerek sermayenin sözcülüğünü yapmıştır. Erbakan havuz sistemini oluşturunca, iki şeyden biri olacaktı. Ya Erbakan iktidardan olacaktı. Ya da Türkiye yıkılacaktı. Sermaye için ikisi de istediği şeydi. Biz Milli görüşe zarar vermeyelim diye Erbakan’ı kritik etmiyorduk. Şimdi, artık o tehlike kalkmıştır. Bu haliyle yüzde 60 oyumuz var. Şimdi gerçekleri ortaya koymamız gerekir.

Erbakan’ı haklı çıkarmak için gösterdiğiniz çaba sizi dalalete götürür. O zaman öyle yapılması gerektiği için Allah Erbakan’a hata yaptırdı. Şimdi Allah için tartışmamız gerekir.

Reşat Nuri Erol
13.01.2012
21:00

HAYRETTİN KARAMAN ile bugün bazı telefon görüşmeleri yaptım...

Sonra ilginç bir röportajına rastladım...

Aşağıdadır...

*

"Her Müslüman'ın günlük olarak Efendimiz'in hayatından ve hadislerinden bir parça okumasını arzuluyorum. Bu yüzden kendim de bunu yapıyorum. Hadis ve siyer okumak hobim. Bunun dışında son yüzyılda yetişmiş, yüz İslam aliminin hayatını yazmak istiyorum." Prof. Dr. Hayrettin Karaman fetva denilince aklımıza gelen ilk isimlerden. Geçtiğimiz günlerde, yazar Elif Ayla'nın kendisiyle yaptığı söyleşi kitabı yayımlandı. Ayla, Müslüman'ın Hayat Bilgisi (Hayy Kitap) adını taşıyan eserde, şu ana kadar gündeme gelmemiş pek çok konuya değiniyor. Karaman da çok konuşulacak açıklamalar yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir lider? Teröre fetva verilir mi? Çocuğuna GDO'lu ürünler yediren anneler masum mu? Bitkisel hayattaki hastaların fişini çekmek caiz mi? gibi soruların cevabının bulunduğu eser tüm Müslümanlar için rehber niteliğinde. Biz de Karaman ile günlük hayatı ve kadının sosyal hayattaki konumunu konuştuk. F

ıkıh alimi olduğunuz için devamlı sorulara muhatapsınız. Günde ortalama kaç kişi arıyor?

Öncelikle bir gazetede köşe yazdığım ve yazımın altında e-mail adresim olduğu için oradan herkes mail gönderiyor. Dostlarımın, akrabalarımın bildiği başka e-posta adreslerim de var. Onlara da sorular gönderiliyor. Hepsine cevap veriyorum. Tabii, yalnızca soru sormakla kalmıyorlar. Bazen tebrik alıyorum, bazen itiraz eden, hakaret eden, hatta küfredenler bile oluyor. Ama birçok vasıta ile fazlasıyla aranıyorum.

Soru bombardımanından rahatsız oluyor musunuz?

Ev telefonum, cep telefonum ve eşimin telefonu bazen aynı anda çalıyor. Bu aramalardan bizar olduğumu söyleyebilirim. 2-3 kez hattımı değiştirdim. Bugünlerde bir daha değiştirmem gerekiyor. Tansiyona bağlı kalp rahatsızlığım olduğu için doktorum bu faaliyetlerimi yüzde 50 azaltmamı istedi. Bu yüzden torunuma sekreterlik vazifesi vermeyi düşünüyorum.

En çok ne tür sorular soruluyor?

Sorular ülke gündemine bağlı olarak değişiyor. Ama gündem dışı konularda ailevi meseleler, özellikle de evlenme-boşanma...

Fetva vermek büyük bir sorumluluk...

Kibarca söylediniz ama bunu şöyle ifade edenler bile var: "Yahu sürekli fetva veriyorsun. Ya yanlış bir şey söylersen, ne olur senin ahiretteki halin? Hiç mi Allah'tan korkmuyor musun?" Benim Allah'tan korkum öyle kurttan, böcekten korkar gibi değil. Çok sevdiğim bir varlığın rızasına aykırı bir davranışta bulunup O'nunla kutsal ilişkimin zarar görmesinden korkarım. Fakat O, yeterince bilgi sahibi olup iyi niyetimiz bulunduğunda, yanılsak bile bize ecir vereceğini söylüyor. O zaman çok korkmamak gerek diye düşünüyor ve buna sığınarak bildiğimi söylüyorum.

Dışarıdan çok zor görünüyor...

Evet, çok zor. İmamlığa başladığım 1954 yılından bu yana sorulara cevap veriyorum. Hala bilmediğim konular oluyor. Araştırmam gerekiyor. Tekrar, tekrar okuyorum, üzerinde düşünüyorum, bazen bir günden fazla düşündüğüm oluyor, kafamı çatlatıyorum, uykularım kaçıyor, alıyor, veriyorum, bir de şu var, bir de bu var derken bir kanaate varıyorum ve fikrimi söylüyorum.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Her Müslüman'ın günlük olarak Efendimiz'in hayatından ve hadislerinden bir parça okumasını arzuluyorum. Bu yüzden kendim de bunu yapıyorum. Hadis ve siyer okumak hobim. Ama bunun dışında bir projem var, onun üzerinde çalışıyorum. Son yüzyılda yetişmiş, yüz müceddid/İslamcı İslam aliminin hayatını yazmak istiyorum. Bu yüzden onlara ait ve onlarla ilgili kitapları okuyor ve yazıyorum. Gazetede yazan biri olduğum için okuma zorunluluğum var. Fırsat bulursam 35-40 dakika kadar yürüyüş yapıyorum. Özetlersek bu dünya fırsatlar alemi, ben de bu fırsatları iyi değerlendireyim ki ebedi alemde mutlu olayım diye çabalıyorum.

Bu kadar çok okuyan bir fıkıh aliminin şu anda 'okunacaklar listesi'nin ilk sırasında ne var?

Yaklaşık 11 bin hadis ihtiva eden Cem'ul Fevaid mecmuası şu anda masamda. Bu hadislerin üç bin kadarını okudum. Devam ediyorum. Birinci eşin rızası olmadan olmaz! İslam, bir erkeğin çok eşli olmasına izin veriyor. Sizse Türkiye gibi bir ülkede bunun caiz olmadığını ifade ediyorsunuz. İslam'ın ilk geldiği zamanı, o ortamı, kültürü düşünün. Sonra yüzyıllar içerisinde yaşanan savaşlar, kimi zaman kadının kimi zaman erkeğin artıp eksilmesini... Tarihsel süreçte çok eşliliğe bunun gibi pek çok şey neden olmuş. Yani sırf cinsel arzu dolayısıyla değil, içtimai ve ekonomik hayatın, aile hayatının gereği olarak birden fazla evlilik gündeme gelebileceği için İslam, bu kapıyı kapatmamış. Ama sırf zevk ve arzu için ikinci bir kadınla evlenmenin önünü de tıkamış. Birinci hanımı üzmek, ağlatmak, hasta etmek, psikiyatra muhtaç hale getirmek, evde huzuru kaybetmek, çocukların eğitimini olumsuz etkilemek, evlilik safhasında birinci ve ikinci eşe yalan söylemek gibi türlü huzursuzluklar yaşanıyor bu süreçte. Sizce İslam, bunlara izin verir mi?

İlk eşin rızası yoksa erkek, kesinlikle evlenemez mi?

Kadının rızası olmadan evlenemez. Zaten Türkiye'de yaşanan sıkıntının bir nedeni de bu. Birinci eş ikinci hanımı istemiyor, ikinci hanım da birinciyi. Üstelik ikinci hanım, evleneceği erkekle görüşürken, birinci eşinden boşanma sözünü istiyor. Yani bir yuva yıkarak yeni bir yuva kurmayı arzuluyorlar. Bunun caiz olmadığını söylemeye gerek bile yok. Bir de şunu düşünmek gerek; çok eşliliğe az önce de bahsettiğim belli sebeplerle izin verilmiş. Ancak bir insanın sağlığını bozmak yasak kılınmış. Birinde izin var, diğerinde yasak. İzin verilen bir şeyi yapmadığınızda sevabınız eksilmez, yasak olanı yaptığınız da ise günaha girersiniz. Örf ve adetler kadının vazifesi olarak algılanmış İslam'ın kadını arka plana ittiği çok dile getirilen bir iddia. Namaz kılarken bile kadının arka safta durmasını buna bağlayanlar var. Namazda kadınların erkeklerin arkasında durmasıyla erkeğin dikkatinin dağılmaması amaçlanmış. Ama kadın ve erkek aynı şekilde birbirine meyledebilir. Yani bir zaaf söz konusuysa bu iki taraf için de geçerli. Ama şeriat, kadına daha fazla güveniyor. Bence bu, kadınlar için övünç vesilesi olmalı.

Bunun başka örnekleri de var mı?

Elbette. Nur Sûresi'ndeki tesettür ayetini ele alabiliriz. Orada önce erkeklere ve kadınlara aynı kelimelerle gözlerini haramdan sakınmaları ve iffetlerini korumaları emrediliyor. Sonra özellikle kadınlara detaylı olarak kimlere karşı nasıl örtünecekleri açıklanıyor. Kadınlara açık bir şekilde örtünmeleri söyleniyor. Yani erkekler için başınızı şöyle örtün, yürürken ayaklarınızı yere sesli vurmayın vs. denilmiyor. Bu da şeriatın kadınlara daha fazla güvendiğini gösteriyor. Eskimeyen bir tartışma da kadın, dinimize göre sosyal hayata ne kadar dahil olmalı... Dinimiz, çocukların eğitiminden öncelikle anne-babayı sorumlu tutuyor. Yine bizim dinimiz, ailenin geçimini babaya yüklüyor. O halde öncelikle babanın çalışması gerekiyor. Anne de çocukları için gerektiği kadar evde, onların yanında olacak. Sonra gerektiği yerde, gerektiği kadar sosyal hayatın içinde olacak ve çalışacak. Yani bu oluş hiçbir zaman onun aile içindeki fonksiyonunu, vazifelerini olumsuz etkilemeyecek. A

ile içindeki fonksiyonundan kastınız temizlik, yemek gibi işler değil sanırım...

Tabii ki. Yemek hazırlama ya da temizlik gibi işler İslam'ın kadına farz olarak yüklediği vazifeler değil. İslam, erkeğin pişirdiği yemek mekruhtur ya da haramdır demiyor. Bunlar tamamen örf ve adete bağlı olarak kadının vazifesi gibi algılanmış. Benim söylemek istediğim şey geçimi sağlamakla yükümlü baba olduğu için çocukların eğitiminden daha çok annenin sorumlu olduğu. Onun dışarı çıkışı bu durumda ancak zarurete bağlı olmalı.

Zaruret yoruma açık mı?

5 zaruret hali vardır. Dini, aklı, nesli, hayatı ve malı korumak. Kadını hizmete sokmadığınızda dini, aklı, nesli, kültürü, bilgiyi koruyamayabilir, bilgi kirliliğinin önüne geçemeyebilirsiniz. Mesela eğitim-öğretim alanında hem kadın hem erkeğin çalışması gerekiyor. Ya da kadın kadına eğitim, tedavi vb. daha uygun olabileceği için zaruret hasıl olabilir. Bir de içtimai gereklilikler var. Bu gereklilik öyle bir şeydir ki bunu erkek yapsın diyemeyiz. Ya da bir mesleği erkek de yapsa biz kadının yapmasını tercih ederiz. Bir jinekoloğun kadın olmasının edebe daha uygun olduğunu düşünürüz mesela.

Boşanan kadının nafaka alması meşru değil

Kadının eski eşinden nafaka almasının meşru olmadığını söylüyorsunuz.

İslam'da nafakanın olabilmesi için nafaka verdiğiniz şahısla nafaka alan şahıs arasında nafakayı gerektiren bir bağ olması gerekiyor. Bir erkek, çocuğuna, anne-babasına, eşine nafaka verebilir. Ama karı-koca ilişkisini sonlandırdığı bir kadına vermekle yükümlü değil. Yani bir başkası ile evlenebilecek, serbest bir hanıma bir erkeğin nafaka vermesi, bu hanımın da nafakası alması caiz değil. Eğer çocuğunun annesini boşamış da o anne çocuğa bakıyorsa çocuğunun nafakası (geçimi, meskeni vb.) babaya borçtur.

Kadın geçimini sağlayacak durumda değilse yine de nafaka alması caiz olmaz mı?

İslam'da bunun için mehir vardır. Kadın bu mehri bir teminat olarak saklar ya da harcar, kendi bileceği iş. Ancak daha önce verilmemiş ise boşanınca bu mehrin verilmesi şarttır. Benim fikrimi soracak olursanız mehir boşandıktan sonra kadının en az 6 ay-1 yıl gibi bir süre için çalışmadan da geçimini sağlayacak bir meblağ olmalı. Böylelikle kadın, yürümeyen bir evliliği maddi kaygılarla yürütmeye çalışmaz. Zaman

Lütfi Hocaoğlu
14.01.2012
18:39

Yine aynı şeyler: "Sen kibirlisin, kendini allame zannediyorsun, kıskançsın, cahilsin, cücüksün, küfürdesin vs vs."

Bunlara cevap vermiyorum. Vermeye değer görmüyorum. Çünkü bu tip sözler sadece ve sadece cidal edenlerin sözleridir. Yani nasıl yaparımda üste çıkarım. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun, senin seviyen düşük vs vs.

Bunlara cevap vermeye devam etmek cidale devam etmektir. Ama cidalci hemen buna da cevap verecektir: "Haksızsız ya tartışmadan kaçıyorsun vs vs. Ben haklıyım, tartışmadan kaçmam, sen haksızsız ya kaçarsın vs vs."

Tartışmadan kaçmıyorum, vaktimi boş, anlamsız cidalle harcamıyorum.

Allah cidalcilere hidayet versin.

Sayfa: 2 / 2 (16 Yorum)Prev1[2]Next


YorumYap

Sayı: 134 | Tarih: 8.1.2012
Mahir Kaynak
Kim seçilecek?
Cumhurbaşkanı seçimi
1297 Okunma
16 Yorum
Süleyman Karagülle
Ruşen Çakır
Olayların gidişi ve Başbuğ olayı
Başbuğ üzdü
686 Okunma
12 Yorum
Tayibet Erzen
Ahmet Hakan
‘Başbuğ tutuklandı’ cümlesinin mesajı ne?
Adil Düzen Gelmedikçe
557 Okunma
9 Yorum
Lütfi Hocaoğlu
Mehmet Şevket Eygi
Biraz Paylaşımcı Ol Yahû!
Biraz da Temiz!
481 Okunma
Emine Hocaoğlu
Hüseyin Gülerce
Uludere Tuzağı Neden Kuruldu?
Uludere'nin Rövanşı Başbuğ mu?
477 Okunma
Zafer Kafkas
Nihal Bengisu Karaca
İlker Başbuğ tutuksuz yargılanamaz mıydı
Adalet değil korku dağıtan yargı
456 Okunma
Hakan Kandal